Bente Haukaas

Alder: 11
  RSS

Om Bente

Følgere

Film 5 og 6 om enden på endetiden.

Publisert rundt 10 år siden

Film 5:

Her åpner Mallet med å vise til at Jesus vil lede oss ut i ørkenen for at vi ikke skal ha noe annet å knytte oss til enn ham. Å være i ørkenen, er å bli oppdradd til et tettere forhold til Gud, slik israelerne ble da de vandret 40 år i ørken. Å havne i en opplevd ekstremt vanskelig livssituasjon behøver altså ikke bety at man er forkastet av Gud. Tvert i mot kan det bety en anledning til å knytte seg nærmere Gud, til å våge å stole på Ham fremfor noe annet eller noen andre.

Det går an å si at man står ved et vippepunkt når man er i ørkenen. Enten følger man Gud fullt og helt eller lar det være. En mellomting fins ikke. Ingen får både i pose og i sekk. I følge Mallet var et slikt vippepunkt i Kirkens historie under Vatikan II da pave Paul VI la frem «Humane Vitae» hvor det bla kommer frem at kunstig fødselskontroll ikke synes å være i tråd med Guds vilje. Vi vet hvordan det har gått siden den gang, en økning i antall seksualpartnere, dvs det harmonere ikke med det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne hvor de skal være ett. Mallet kommer også inn på enkelte grener innen Kirken som vokste ut som misforståelser av konsilet, mao grener man bør være forsiktig med å sette seg på fordi de har råttent feste. Som en kommetar kan jeg nevne at Gud er ikke demokratisk. Gud har satt klare regler for hvordan ha vil ha det. Den som elsker Gud lager ikke sine egne regler ......

På bloggen sin nevner Mark Mallet fem kjennetegn på en falsk profet. Jeg tar med de to siste:

«The fourth test given by St. John is fidelity to the Magisterium of the Church:

They went out from us, but they were not really of our number; if they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number. (1 John 2:19)

Anyone who teaches a Gospel different than the one handed onto us down through the centuries in the unbroken chain of Apostolic Succession, is also working, if even unknowingly, through a spirit of deception. This does not mean that someone who is ignorant of the truth is guilty of apostasy; but it means that those who knowingly refuse to accept what Christ Himself has built upon Peter, the rock, place their souls—and the sheep they lead—in grave danger.

We must hear again what Jesus said to the first Bishops of the Church:

Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me. (Luke 10:16)

This final test is that he who persists in sin, calling evil, good and good, evil, is not of God. These kinds of false prophets are to be found everywhere in our modern age…

Whoever does not do right is not of God. (1 John 3:10)» (http://www.markmallett.com/blog/?p=451#more-451)

Demokratiet er en utmerket ordning til å ordne ting oss mennesker i mellom, men vil man tilhøre Gud, så man følge Guds forordninger selv om vi har bredere menneskeforordnede rettigheter her i verden som skal passe alle, også de som har en annen religion enn den kristne eller de som ikke har noen tro. Det handler om å lete seg frem til den smale sti og våge å gå den når man vil følge Jesus .....

Mark Mallet snakker også om hvordan vi som privatpersoner og Kirke står ovenfor de samme fristelser som Jesus sto ovenfor i ørkenen. I følge Mallet har for mange latt seg lure etter Vatikan II i stedet for å følge Jesu eksempel i møte med fristeren (Satan). Jeg vil legge til at den som evt har trådd feil er hjertelig velkommen hjem igjen så lenge det er pust i vedkommende! Det er ikke hvor mange feilsteg vi har gått som er viktig for Gud, men om vi våger å komme til ham og bekjenne at vi har trådd feil og at vi har et oppriktig ønske om å leve etter Guds vilje på vår ferd videre.

Mallet viser til pave Benedict (kardinal Ratzinger 2001) i denne filmen. I et intervju skal den fremtidige paven da ha vist til en test for Kirken og sagt at det vil bli nødvendig å starte på nytt, men at Kirkens (med)lemmer på jorden vil bli redusert (et stort frafall altså).

Mark Mallet er noe opphengt i tallet 40 (Noa, israelittene i ørkenen, Jesu fristelse). Han tar det litterært. Han tenker seg en 40 års krise for Kirken fra Vatikan II og frem til 2008. Med andre ord tenker han seg at Kirkens «ørkentid» er over. Nå går vi inn i hardere tider, i følge Mallet. Han viser til den økonomiske kollapsen i 2008 som fortsatt lager kaos flere steder i verden, dvs han tror at vi er ved den egentlige stormens begynnelse og at vi etterpå vil ha et dypere og tettere forhold til Jesus.

Vel, jeg skal frastå å kommentere den biten. Den som lever får se om Mallet har rett ....

(Ved evt problemer med å ta inn Mallets filmer, sjekk hva jeg har skrevet nederst før presentasjonen av film nr. 6. Noen nettlesere passer bedre til å motta Mallets filmer uten problemer, andre nettlesere trenger at vi tilpasser litt).

God fornøyelse:

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/355

Film 6:

I denne filmen kommer Mark Mallet med påstander som ikke er helt i tråd med offisiell katolsk lære. Han påstår at øyet i orkanen som han i tidligere filmer har snakket om, handler om nådetiden, men legger så til noe: I følge Mallet vil det komme et øyeblikk i denne nådetiden hvor alle mennesker som lever på jorden får se sine synder fra Guds perspektiv. Omvendelser vil komme, men noen vil ikke tåle å stå i sannheten og omkomme av skrekk (dvs falle fra og ikke ta i mot Guds nåde).

Mallet har også tanker om at den aller siste dag ikke er en ordinær dag, men et lengre tidsrom hvor man blir dømt. De som ikke blir funnet troende, dømmes bort fra Gud, mens de som har utviklet et nært forhold til Frelseren får en lang og god tid på jorden (representert ved de tusen år i åpenbaringsboken) før Jesu gjenkomst.

Kommentar: At de som lever på jorden på den aller siste dag, skal dømmes før Jesu tilsynekomst i skyen, hører ikke med til offisiell katolsk lære. Det gjør heller ikke Mallets antydninger om et «tusenårsrike», dvs en lengre fredelig tid på jorden etter dommen, men uten at Jesus hersker på jorden i sitt legeme (slik de protestantiske tusenårs-entusiastene tenker seg det).

Personlig får jeg problemer med Mallets tanker. Jesus er allerede hersker. Han er i himmelen hos Faderen, men han er også levende til stede i brødet og vinen hos oss her på jorden. Den mest vanlige katolske tolkningen av de tusen årene som er omtalt i åpenbaringsboken er, så vidt jeg vet, tiden mellom Jesu første og annet komme.

Mallets tanker om at protestantene vil strømme tilbake den katolske kirke i det øyeblikk de virkelig skjønner hva Den Hellige Eukaristi er for noe, har jeg derimot sansen for.

...............

Ha en god tid med filmen (får dere den ikke inn, kan det være lurt å vente noen dager og prøve på nytt. En annen måte å gjøre det på er å la filmen spille seg av, stykkevis og delt med lyden av, når dere ikke bruker PC-en. Da kan dere bare skyve markøren på filmen tilbake til start og så se filmen sammenhengende). Selv om Mallets tanker er kontroversielle i denne delen av filmserien, så kan man likevel få ta til seg enkelte inntrykk som det kan være verdt å reflektere over i forbindelse med sin egen vekst i forholdet til Jesus.

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/406

Gå til innlegget

Film nr 3 og 4 om enden på endetiden.

Publisert rundt 10 år siden

Film nr 3:

Jeg minner igjen om at katolikker ikke er forpliktet til å tro på private åpenbaringer. I den tredje filmen om Roma-profetien av pinsen 1975 viser Mark Mallet til at forrige program handlet om at «Because I love you» og at film nr 3 skal handle om fortsettelsen: «I am going to show you what I'm doing in the world today».

Profetien skal ha inneholdt ordene: «Days of darkness are coming into the world, days of tribulation ...»  

Mallet henviser til at dette skjer nå fordi folk forlater kirken (spesielt unge) at abortraten øker og at ekteskapet har dalende status, at tenåringer tar livet av seg og at tenåringer får seksuelt overførbare sykdommer.

Det har vært seksuelt overførbare sykdommer tidligere også, bla syfilis. Hvor mange som har tatt illegal abort tidligere vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvor mange som tok eget liv i tidligere tider. Det vi imidlertid vet er at flukten fra kristentroen er spesiell for vår tid. Han peker også på andre sider ved tiden vi lever i. Mallet er bekymret for at vi skal miste sjeler. Han påpeker at bortvendingen fra Gud skjer i alle familier og minner om at Jesu død på korset var nettopp for å frelse sjeler (mennesker).

Mark Mallet tror at denne mørke tiden som han mener vi lever i nå har bygget seg opp over de siste hundre årene. Han viser til at både kardinal John Henry Newman (i 1873), pave Paul VI (i 1977), en preken av pave Johannes Paul II (Fatima 1982), pave Benedict (januar 2009) alle har påpekt at vi lever i en spesiell mørk tid. Pave Johannes Paul den annens preken skal sågar ha vært apokalyptisk. Mallet oppfordrer oss til å feste våre øyne på Jesus i denne vanskelige tid. Det syns jeg er et klokt råd i uavhengig av tidsepoke. Den som har øynene festet på Jesus, også når livet er vanskelig, trår neppe feil! Mallet viser til at det aldri er for sent å omvende seg og be om tilgivelse for sine synder. Håpet er der altså for alle ....

En annen ting som Mallet er opptatt av er at så mange lar seg lokke inn i New Age tilbedelse, dvs gjør seg selv til guder (tror mer på selv-utvikling, på mennesker fremfor Gud). Han forteller også om noen venner som har en statue av jomfru Maria med «det guddommelige merke» (divine mercy – St. Faustina) i huset sitt. Statuen gråter ordentlige tårer oftere og oftere, i følge Mallet.

Mark Mallet oppfordrer oss til å faste og be for de personer som har falt fra troen og å stole på Jesus.

Selv har jeg ingen andre kommentarer enn at dersom dere er begynt å følge filmene, så bør dere se denne også.

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/207

....................................................

Film nr 4 om endetiden i lys av Roma profetien i pinsen 1975:

Her fortsetter Mallet med ordene fra profetien: «Because I love you I want to prepare you for what is to come (....). Buildings that are now standing, will not be standing. Supports that are there for my people now, will not be there ......»

Mallet tror vi kommer til å lide mye og forklarer dette billedlig med å vise til en orkan. Jo mer man nærmer seg orkanens øye, jo mer vil det blåse, men så snart man kommer inn i øyet er det stille før stormen. Det kan til og med minne om fred. Når man så kommer videre, så øker vinden igjen, verre enn før, ..... før enden/slutten ..... Mallet tror at vi er i og kommer i en fysisk og åndelig orkan. Han viser både til pave Johanne Paul II og til pave Benedict og mener at vi med vår dødskultur (bla abort og evt dødshjelp ved slutten av livet) høster fruktene av hva som har blitt sådd. Vi er skapt i Guds Hellige bilde og kan ikke sammenlignes med verken snegler eller andre arter. Når vi har mistet evnen til å se at vi er skapt i Guds bilde så mister vi også evnen til å se vår menneskelige verdighet som vi bytter ut med annet, i følge Mallet.

Mark Mallet viser oss bilder av kriger, katastrofer og ikke minst, FORFØLGELSE AV KIRKEN.

Her hjemme i Norge har vi sett hvordan våre myndigheter langsomt prøver å begrense det kristne budskap ved å innføre ny ekteskapslov, ønsker å blande seg i ansettelser ved kristne barnehager og skoler, legger til rette for fjerning av skolegudstjenester mm. Hvem vet om de en dag kommer til å forby oss våre sakramenter også? Kan kristen konfirmasjon bli forbudt om f.eks 50 år? Hva om det blir forbudt å feire Messe og å la Jesus, via presten, endre brød og vin til legeme og blod. Et skrekkscenario! Kan virkelig noe slikt skje?

Det er vel ikke umulig. Vi får sette pris på det vi har mens vi har det. Katekismen sier i §§ 675 og 677, KKK 675: «Før Kristi komme må Kirken gå igjennom en siste prøvelse som kommer til å få mange troendes tr:o til å vakle. Den forfølgelse som ledsager dens pilegrimsgang på jorden, vil avsløre "lovløshetens mysterium" i form av en religiøs svindel som foregir å bringe menneskene en løsning på deres problemer, på betingelse av at de faller fra sannheten. Den største religiøse svindel er Antikrists, det vil si en pseudo-messianisme hvor mennesket gir seg selv ære, i stedet for Gud og Hans Messias, kommet i kjødet». KKK 677: «Kirken kommer ikke til å gå inn i rikets herlighet på noen annen måte enn gjennom den siste påske, hvor den følger i Herrens fotspor til Hans død og oppstandelse. Riket kommer derfor ikke til å fullbyrdes i en historisk triumf for Kirken på slutten av en oppadstigende fremgang, men i Guds endelige seier over ondskapens siste løssluppenhet, en seier som får Hans brud til å stige ned fra himmelen. Guds triumf over ondskapens opprør vil ta form av den siste dom, etter den siste kosmiske rystelse av denne verden som forgår.»

Slik dette står beskrevet i katekismen (den katolske) så kan man få en anelse om at kirken blir en undergrunnskirke på slutten. Om det blir slik at Kristi levende legeme (konsekrert hostie) må gjemmes bort, så vil den ikke bli tilgjengelig for alle som ønsker å motta den. Med et slikt perspektiv for øye blir denne delen av Roma-profetien nesten skremmende: «Buildings that are now standing, will not be standing. Supports that are there for my people now, will not be there ......» Man kan altså i verste fall evt komme til å mangle den sakramentale støtte som vi (katolikker) ser på som selvfølgelige goder i dag. Dessuten kan man også risikere å bli fengslet for å forkynne kristen moral ...

Kan noe slikt skje? Jesus har jo lovet å være med oss inn til verdens ende.... Jeg våger ikke uttale meg. Det er Mark Mallet som uttaler seg. Det jeg kan si er at jeg syns det er en hjelp i å tenke i de baner. Om så alle Bibler er brent, så vil de bibelvers vi har pugget utenatt sitte der. Gud vil vite hva vi gjennomgår og vil være med oss så lenge vi stoler på ham, når den tid kommer. Innen katolsk tro er det vanlig å peke på at man skal ikke kjenne dagen og timen. Med det sagt, så skader det ikke å følge Mark Mallets oppfordring om bot, faste og bønn for oss selv og de som har falt fra eller som holder på å falle fra.

Selv Peter sviktet da han trodde han skulle bli tatt til fange. Men han angret og fikk oppreisning (en stor oppreisning)!

Som jeg har nevnt før: Katolikker er ikke tvunget til å tro på private åpenbaringer, men å se en film og tenke litt over hvordan man selv ville taklet det om man selv ble utsatt for tortur og forfølgelse skader ikke. Ville man sagt fra seg troen, eller ville man stolt på at etter dette kommer noe mye bedre, nemlig det evige livet med Gud.

Budskapet St. Faustina ga oss fra Jesus kan følges i storm og i stille: «Jesus jeg stoler på deg».

Her er film nr 4:

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/211

Gå til innlegget

Mister saltet sin kraft?

Publisert rundt 10 år siden

Også dette er en liten katolsk filmsnutt på noen få minutter. Heller ikke denne gangen ønsker jeg at en diskusjon omkring hvilken kirke som er den riktige.

Budskapet er om man i sin iver etter å gjøre godt, kan bli så opptatt av dette at man glemmer å fokusere på Gud? Programlederen tar ikke opp det at når man tror på Gud, så vil en natorlig konsekvens også bli å gjøre godt mot andre. Det som er hans budskap er, som nevnt, om man kan bli så opptatt av å gjøre godt her på jorden, at man glemmer hvorfor man gjør det, dvs at man kan bli så opptatt av det man gjør at man mister den opprinnelige grunnen under føttene og dermed blir kraftløst salt? Programleder tar også opp om det er slik at verden ønsker å ufarliggjøre det kristne budskap ved å få oss til å bli så enormt opptatt av sosiale hjelpeprogrammer at vi glemmer å spre budskapet om frelsen. Er det en fare for dette i tiden vi lever i?

http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV#p/a/u/0/qfyXVMrgrJk

Gå til innlegget

Er vi feiginger?

Publisert rundt 10 år siden

Dette er en liten katolsk filmsnutt på noen få minutter. Jeg ønsker ikke at bloggerne som evt ønsker å kommenterere, skal fokusere på om det er katolsk eller protestantisk som er det riktige, men om det er tilfelle at det blir flere og flere kristne feiginger (som favner for vidt mht kristne prinsipper og glemmer at hovedfokuset skal være på å få flest sjeler til himmelen)? Hvis så (for mange feiginger), hva kan vi i så fall gjøre med det?

«The Sin Within»

http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV#p/a/u/2/ime_wQbBn24

Gå til innlegget

Så er det tid ......

Publisert rundt 10 år siden

 ..... for film nr 2:

«The Prophecy at Rome – Part II»

Det behøver ikke være tvil om at vi lever i en spesiell tid. I vår tid kan hvem som helst gi seg til å direkte eller indirekte spytte på den kristne tro ...... Samtidig opplever vi at det har skjedd skrekkelige ting innen både den katolske kirke og innen andre kirker som vi nå får på bordet!

Mark Mallet refererer til 1975-profetien og forklarer oss at den var gitt oss fordi Jesus elsker oss så høyt («because I love you»).

Før vi ser filmen har jeg likevel lyst å minne om følgende: Ingen katolikk er forpliktet til å tro på private åpenbaringer, heller ikke på de mer kjente som «Lordes» og «Fatima» som Vatikanet har godkjent. Svært mange ikke-katolikker tror at vi nærmest er tvunget til å tro på, i alle fall, de godkjente. For disse som tror at vi katolikker er «robotaktige» i vår tro, dvs at vi ikke har en eneste klar tanke i hodet selv, så kan det være greit å minne om hvordan den katolske kirke stiller seg til privatåpenbaringer generelt.

Når jeg presenterer Mark Mallets filmer om endetiden, så er det fordi jeg tror at vi alle har godt av å bli minnet om at en dag kommer slutten på livet her på jorden. Ingen kjenner «dagen og timen». Det kan ta fra noen uker til 5000 år ... Men uansett hvor kort eller hvor lang tid det tar eller ikke tar før den endelige slutten på endetiden for oss alle kommer, så kommer i alle fall vår egen private endetid for hver enkelt av oss. Den slipper vi ikke fra. Blir vi alvorlig syke f.eks så vil den bli svært smertefull. Den moderne verden lokker oss i en sådan stund med piller som kan forkorte livet og smerten. Men vi har vel ikke lov til å velge det selv som kristne ...... ?

Noe av det viktigste som Mark Mallet sier, er at uansett hva som skjer, så gjelder det å ha full tillit til Gud. Det er jeg enig med ham i. Den som våger å legge alle sine byrder i Guds hender og ha tillit til at Han ordner alt til slutt, behøver aldri å frykte noe!

Mark Mallet utfordrer oss også til å være vitner for Jesus, også i denne vanskelige tid, da så mange har falt fra troen.

Vær så god her er del II av

«The Prophecy at Rome»:

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/200

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere