Bente Haukaas

Alder: 11
  RSS

Om Bente

Følgere

Kjærighet, bare fryd og gammen eller ...

Publisert rundt 9 år siden

 

 

 En luthersk prest la inn en kommentar i går på tråden «Gelius idylliserer overgrep» som gikk på å fokusere på det skadelige med pornografi, på ekteskapets «faser», på ungdoms vanskeligheter og eventuelle skader ved bruk av pornografi mm. Han ville ikke være med å gi Gelius pepper selv om han ikke var enig med Gelius. Derimot mente han at Gelius fortjente kredit for å ha sparket i gang en debatt.

 

Jeg hadde klargjort et lengre svar til ham. Da jeg skulle poste det, kom jeg grunnet tekniske feil ikke inn på VD. Først nå er jeg inne. Presten har slettet sitt innlegg. Jeg velger nå å poste mitt svar opprinnelig tiltenkt den lutherske presten som eget innlegg. Håper det blir forståelig selv om posten jeg svarte på er borte og at noen har synspunkter på problemstillingene som berøres her.

 

Det er to problemstillinger her:

 

  1. Er kjærlighet i det kristne ekteskapet synonymt med harmoni og alltid full nytelse eller ....?

  2. Hva har vi som kristne å tilby ungdom som har strever med å finne balansen mellom sekulære og kristne verdier og evt hvordan hjelpe dem med uheldige selvbilder grunnet tro på at sex er det de evt har sett via pornografi?

 HER BEGYNNER MITT «SVAR»:

Jeg kan nok ikke være med på å gi Gelius kredit for å ha sparket i gang en debatt. Det vil bare gi næring til det som kanskje er hans narsissistiske tendenser. Det er litt på kanten å utgi en bok hvor man forteller om eget seksualliv (i tillegg til å forvrenge Bibelen).

 

Vi trenger ikke Gelius til å fortelle oss at sex kan være problematisk. Det vet de fleste fra før, så opplyste som vi er i dag.

 

Selv innen et godt ekteskap med et rimelig godt seksualliv kan sexlivet av og til skurre litt. Den ene kan ha lyst når den andre ikke har det og omvendt. Man kan være utslitt av barnemas og overtidsarbeid. Man kan ha tenåringer i huset som setter musikken så høyt på at man kvier seg til å komme hjem fra jobben. Man kan være i den fasen av ekteskapet hvor barna flytter ut og hvor man oppfatter at man er blitt ett «enslig» par igjen, men er så vant til å ha barna rundt seg at det tar tid å finne tonen for livet videre sammen. En eller annen gang på ferden gjennom livet dør den ene parten og den gjenlevende har ikke lenger noen å ha sex med. Noen mister også hverandre gjennom skilsmisse.

 

Ingen av disse fasene er enkle. Jeg tror at en av en av farene i dag er at man hele tiden forteller folk at man må være perfekte for å være lykkelig. Dét er jo en livsløgn. Livet består av forskjellige faser hvor der fins utfordringer som skal løses. Disse utfordringene kan kristne be Jesus hjelpe seg med og man kan legge sine byrder hos ham. Jesus inviterer jo til dette i Matteus 11:28-30 hvor han sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og min byrde lett.»

 

Jeg tror at vi må se at kjærlighet ikke alltid er synonymt med følelser. Ved alteret så lover jo brud og brudgom hverandre å elske og ære hverandre i gode og onde dager inntil døden skiller dem ad. Å elske hverandre betyr mer enn å ha ha sex. Det betyr å finne måter å samarbeide på i gode og vanskelige tider som hjelper en til både å få til familielivet så godt som mulig og å hjelpe hverandre til å nå frem til det evige livet hos Gud (tenker på kristne familier).

 

I ekteskapet fins det gylne øyeblikk som er så gode at man nesten føler det som om man allerede er kommet til himmelen. Det fins også øyeblikk som er så tunge at man lurer på hvorfor man i det hele tatt kunne finne på å gifte seg: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, ...».

 

Det fins gode profesjonelle hjelpere som kan hjelpe dersom man opplever at alt står i stampe. Man behøver ikke ha en psykisk lidelse for å prøve ekteparterapi. Noen kristne opplever at de vil kun ha en kristen hjelper og da kan presten være en god samarbeidspartner.

 

Når det gjelder ungdom og deres seksuelle følelser, så tror jeg at vi må være oppmerksomme på at det kan være svært vanskelig å være kristen i et sekulært samfunn. På skolen lærer de tørre seksuelle teknikker og oppfordres til og med av enkelte lærere til å prøve seg ut på hverandre. Det kan lett bli konfliktfylt å skulle leve i tråd med kristen etikk samtidig som man pumpes full av verdslig lære. Jeg har tro på at dette blir lettere dersom den kristne voksne fokuserer på at man forstår deres situasjon samtidig som man henviser til den kristne lære og hvorfor den er som den er. Gud er god, sex er godt og var ment som godt fra skapelsen av, men Gud har i kjærlighet satt rammer rundt seksualiteten som de som ikke tror ikke behøver å forholde seg til nettopp fordi de har stilt seg utenfor felleskapet med Gud. Som Guds barn har kristen ungdom all grunn til å føle trygghet i forhold til det livet som ligger foran dem, - på godt og vondt. Sine ikke-kristne venner kan de be for.

 

Man må ha litt romslighet for ungdommens problemer samtidig som man formidler tydelighet.

 

Her tror jeg katolsk ungdom har det litt lettere i og med at vi katolikker har en svært grundig og tydelig katekisme og fordi vi har skriftemålet. Jeg forventer ikke at lutheranere skal se det godet som ligger i skriftemålet; - det å få høre at man er tilgitt i en sakrametal sammenheng og samtidig få gode råd med på veien.

 

I skriftemålet vil også katolsk ungdom (og voksne med den type problemer) bekjenne evt omgang med pornografi og få anledning til å få hjelp med sine problemer i forhold til dette.

 

Om jeg i all beskjedenhet skulle få gi litt råd til lutheranere som ikke har apostolisk suksesjon og dermed heller ikke «tilgivelsesrett», så må det være at dere i tillegg til alt annet ungdomsarbeid, inviterer ofte til taushetsbelagte samtaler (den «vanlige» sjelesorgen som dere er vant til å gi) slik at den unge i alle fall har et sted å betro seg trygt samtidig som hun eller han kan få gode råd med på veien.

 

I Dnk er det jo uenigheter innad om hva som er akseptabelt. Jeg tenker at det må virke svært forvirrende på ungdom at en prest kan si en ting mens en annen sier noe annet mens begge påberoper seg å tilhøre samme kirke og å formidle kristen lære. Min oppfordring til dere kan ikke bli annet enn slik: Samle dere ..... for ungdommens skyld. De trenger den tryggheten for, når tiden kommer, å selv kunne gi evangeliet videre til de generasjoner som kommer etter. De fortjener ikke en utvannet lære ....

 

I dag, på alle sjelers dag, (2. november) hvor det er naturlig å minnes alle som har gått foran oss, så blir det også naturlig å tenke på de som skal komme etter oss. Da kan vi ikke stryke Gelius med hårene, men må ta avstand fra hans falske lære. Noen ganger betyr nestekjærlighet å sette villfarne på plass selv om det svir i øyeblikket.

Gå til innlegget

...

Publisert over 9 år siden
Gå til innlegget

..... den vestlige siviliserte verden startet med Luther, Kalvin osv. Dette begrunnner han med at med disse startet individualismen. De vred seg løs fra Kirken fordi de ville mene selv (slik to-åringen hyler «klare det selv»). Det med «to-åringen» skal jeg ikke tillegge Michael Voris. Det kom nemlig fra meg, og har sikkert vært observert av mange foreldre i stor fortvilelse når man har liten tid.

Jeg er ikke aktiv på VD lenger, men fikk lyst å legge igjen denne lille videoen fordi den er tankevekkende kanskje for andre enn bare meg. Jeg har lagt ut en annen video og har kommet med noen kommentarer i dag. Dersom man kan holde seg til dette begrensede temaet (om man vil dikutere, da), så skal jeg prøve å svare litt. Får vi hele leksen om korstogene, inkvisisjonen mm, så gidder jeg ikke delta.

PROBLEMSTILLING: Ligger grunnen til at vi i dag finner en vestlig kultur som ønsker å begrense kristendommen mest mulig i det faktum at vi kristne gikk hver våre veier i forbindelse med reformasjonen? I så fall har vi laget ris til egen bak. Kan det repareres?

VIDEOEN på 3 ½ minutt:

http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV#p/u/143/51cgPwKNg-E

Gå til innlegget

Dette kan jeg ikke støtte!

Publisert over 9 år siden

Slik jeg forstår det på bakgrunn av vedlagte filmsnutter, støtter "St. Francis Xavier Roman Catholic Church" samme-sex-FORHOLD. Den romersk katolske kirke har ingen ting i mot mennesker med samme-sex tiltrekning, men de er i følge Kirken kalt til å leve kyskt (dvs avholdende).

 KKK 2358. "Et ikke ubetydelig antall menn og kvinner viser grunnleggende homoseksuelle tendenser. Denne tilbøyelighet, som er objektivt feilrettet, utgjør en prøvelse for de fleste av dem. Disse må tas imot med respekt, medfølelse og fintfølelse. Alle utslag av urettferdig diskriminering mot dem skal unngås. Slike personer er kalt til å virkeliggjøre Guds vilje i sitt liv, og dersom de er kristne, til å forene de vanskeligheter de kan møte i livet på grunn av sin legning, med Herrens korsoffer".

2359. "Homoseksuelle mennesker er kalt til kyskhet. Ved selvbeherskelsens dyd, som virker oppdragende på den indre frihet, undertiden også støttet av et uegennyttig vennskap, ved bønn og sakramental nåde, kan og skal de gradvis og helhjertet nærme seg kristen fullkommenhet."

Jeg tror det er viktig at vi sier i fra når vi ser slike avvik mellom lære og praksis! Sier vi ikke fra, kan godtroende og uvitende mennesker bli ledet på avveie og evt aldri nå frem til det evige livet sammen med Gud.

Her er filmen om deltakere i homoparaden fra "St. Francis Xavier Roman Catholic Church" (litt reklame før filmen begynner):

http://edition.cnn.com/2010/US/06/27/new.york.church.gay.pride/index.html?fbid=M392Re-1JzI

Her er en film av Michael Voris som bekymrer seg meget over tendensene i denne spesielle kirken:

http://www.youtube.com/user/RealCatholicTV#p/a/u/0/Jt0Dp00wSZg

Gå til innlegget

Film 7:

Mallett forklarer greit hvordan han har forstått Antikrist og hvordan han ser for seg at det vil tvinge seg frem en ny falsk «sammenblandings-religion» (videreført New Age religion) som har elementer av alle religioner i seg og han viser oss hvordan språket i den nye religionen til forveksling kan ligne kristendommen og derfor forføre mange. Det to-kjønns-identitets mennesket blir fremhevet som et produkt av tiden, dvs ikke noe Gud-villet. Som et annet bilde på det onde viser han frem en terrorist av muslimsk opphav. Alle vet hva som skjedde 11. september 2001, så jeg kan forstå hans symbolvalg. Han er tross alt amerikaner. Jeg vil kun legge til at en terrorist er ond uavhengig av religiøs bakgrunn. I følge Mallett vil Antikrist forespeile en falsk fred som så går over til bla forfølgelse av kristne. Han legger til at korset er ikke slutten. Det er derimot oppstandelsen! La oss håpe at riktig mange greier å holde fast på bildet av oppstandelsen og ikke gir etter for press!

Mark Mallet advarer oss forøvrig mot vår største indre fiende, nemlig STOLTHETEN! Den kan velte alt for oss.

Mallets versjon:

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/426

Film 8:

Siden det er siste film må jeg vel nesten minne om, atter en gang, at katolikker ikke er forpliktet til å tro på private åpenbaringer.

I denne avsluttende filmen er Mallet opptatt av mye, bla av at vi kan komme til å sette egen prestisje, sosiale posisjon mm foran Gud og rett og slett gjøre oss selv til den avguden vi velger fremfor GUD. Jeg vil la Mark Mallet beskrive «tingene» slik han tolker dem og så får andre tenke selv. Helt til slutt vil jeg komme med en kort generell betraktning av hele serien på åtte episoder.

Siste film om endetiden, slik Mark Mallett ser den i lys av Roma-profetien:

http://www.markmallett.com/embracinghopetv/archives/444

GENERELL SLUTTKOMMENTAR:

Det har vært spennede å følge Mark Mallets åtte kortfilmer om endetiden, basert på en katolsk profeti i Roma i pinsen 1975. Jeg syns at hver tid har hatt sin plage helt siden Jesus dro til himmelen. Det har vært forfølgelser, pest kriger, vulkanutbrudd mm hele tiden. Det som er spesielt med denne tiden er imidlertid apostasien (frafallet), i alle fall i Vesten. Et slikt frafall har vi ikke sett før. Det passer godt med Jesu ord om han vil finne troende på jorden ved sin gjenkomst. Likevel vet vi at kristentroen blomstrer på andre kontinenter som f.eks Afrika. Vil de komme og reintrodusere kristentroen slik at vi får en oppblomstring? Den som lever får se.  

Vi vet også at vi lever i en tid som er annerledes enn alle andre tider fordi vi er teknologisk langt fremme og hvor det er mulig å få til både det ene og det andre som ikke er i tråd med Guds vilje og som ikke har vært mulig i tidligere tider. I skrivende stund er nettopp Google anklaget fra Tyskland om å ha samlet inn personlig informasjon da de kjørte rundt med bilene sine. Den første fullstendig manipulerte bakterie (dvs manipulert i en tom celle til en ny bakterie som tidligere ikke har eksistert) er nettopp laget. Og hva med Antikrist?

Antikrist kommer antakelig så pass forkledd at folk får problemer med å skille ham og hans budskap med det ekte kristne fordi dette evt har blitt utvannet og akseptert som sannhet av de mange. Derfor blir det viktig å spørre seg selv, til en hver tid, om dette og hint virkelig står på kristen grunn. At New Age er nevnt spesielt, syns jeg at vi skal legge merke til .... Viktig er det også å ikke gjøre ny teknologi eller annet tilsynelatende uskyldig til en avgud.

Der det oppstår store konflikter mellom mennesker er det viktig å spørre seg selv om det er Satan som prøver å splitte. Når det spørsmålet er stilt, kan man evt prøve å få løst konflikten eller prøve å trekke seg ut av den (fordi den ikke tjener det gode).

Selv om Mark Mallett har maktet å fremstille sin versjon på en inspirerende måte, så holder jeg fast på den tradisjonelle katolske forståelsen. Når vi dør får vi umiddelbart vår særdom og kommer enten i helvetets, purgatoriets eller himmelsk tilstand. Ved tidens ende, dvs når Jesus returnerer til jorden, blir de levende dømt til helvetet eller himmelen. De dødes sjeler får igjen sine (perfekte) kropper og henvises tilbake til himmel (inklusiv de rensede sjeler fra purgatoriet) eller til helvetet. Det er ikke snakk om en tid på jorden etter dommen.

Det viktigste er å leve sin tro i dagliglivet, være obs på evt falske profeter og demoniske lurerier mens man hele tiden står fast i sitt forhold til den treenige Gud, og som katolikker, gjøre flittig bruk av tilgjengelige sakramenter. Det gjelder å ikke bite på et hvert agn som legges ut i vår moderne tid, men være skolert nok til å kunne unngå falske fiskekroker. Den som er skolert er vanskligere å lure. Våger man å sette sin fulle tillit til Gud (også om det skulle koste en tap av venner mm), så kan ikke noen vondter eller vanskelige situasjoner skade en, heller ikke døden eller den siste dag for Jorden slik vi kjenner den, når nå den måtte komme. :)

“My grace is sufficient for you, for My power is made perfect in weakness.” (2 Corinthians 12:9)

God pinse og Guds velsignelse til alle som ønsker slik velsignelse!

TAKK TIL ALLE SOM FULGTE SERIEN! (Den kan ha provosert, men jeg håper den også har inspirert).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1832 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1506 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1265 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 1191 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 1133 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
21 dager siden / 832 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere