Bente Haukaas

Alder: 11
  RSS

Om Bente

Følgere

Det er temaet hvordan leve sammen i dagens Norge hvor ulike mennesker med ulikt livssyn lever side om side og vil komme til å gjøre det også i fremtiden som er fokus på denne tråden.

 

 

Jeg har for tiden ikke anledning til å være aktiv på VD. Likevel legger jeg ut en link jeg håper kan anspore til debatt om hvordan vi skal kunne leve sammen med de ulikheter vi tross alt har i det Norge som er i dag og ikke i det Norge som var. Selvsagt skal vi ta med oss vår historie og vår kultur, men det betyr ikke at vi ikke har plass til mennesker av annen opprinnelse og tro.

Syns debatten om de lavkirkelige begynner å få for stor plass. Jeg har riktignok møtt en og annen i klinisk praksis som ble skremt med en streng Gud i barndommen og derfor hadde problemer med dette, men de har altså ugjort mindretallet. Jeg tror det blir et mye større problem for fremtiden derom foreldre er så travelt opptatte at grensesettingen blir mangelfull (Jmf Baumrind som har forsket på konsekvensene av ulike oppdragerstiler).

Det er temaet hvordan leve sammeni dagens Norge hvor ulike mennesker med ulikt livssyn lever side om side og vil komme til å gjøre det også i fremtiden som er fokus på denne tråden. Det er dagens foreldregenerasjon som legger grunnen for hvordan neste generasjon skal takle de problemer som hører med til livet inklusiv å kunne leve i et mangfoldig samfunn. Med å leve sammen mener jeg å skape albuerom for å kunne dele hageredskaper med hverandre, - sitte ved siden av hverandre å dele en kopp kaffe, te eller for den saks skyld en pils eller et glass vin om det passer slik for situasjonen, uten å f.eks terpe på forskjellene i livssynsmessig forankring.Kristne har riktignok en misjonsplikt (jmf misjonsbefalingen Matt 28:19), men det betyr ikke at man må snakke om Jesus hele tiden. Et kors rundt halsen eller en opplysning om at man tror, en egen blogg eller annet holder. Det fins massevis av opplysninger om den kristne tro på nettet, så ingen behøver å si at de ikke kjenner den. Den tid er forbi da man tvang troen på noen. Vi kan ta vare på vår kristne kulturarv, selv om vi lager plass til andre ...

Vi kan ikke regne med å få et fremtidig problemfritt samfunn, men problemer løses bedre når man er vant til å akseptere hverandre til tross for ulikheter. Det handler ikke om om man er konservative eller ikke (Jeg for min del mener det er en bom at man ikke kan ha stillerom i den offentlige skolen som kan brukes til bønn. Å lage plass til oss alle betyr jo nettopp å lage plass til de som vil be og til de som vil la det være). Aksept for forskjellighet må begynne i barndommen ...

Filmen jeg legger ut link til er fra et program på TV2, «Vårt lille land». Grunnen til at jeg legger den ut akkurat nå som jeg selv har lagt inn årene på VD, i alle fall for en stund, er at jeg er litt redd for at den skal bli tatt vekk og da får jeg ikke formidlet budskapet om forskjellighet og samhold så godt senere. Filmen er kun ment som inspirasjon! Programmet er fra en katolsk skole. Som katolikk setter jeg selvsagt pris på det, men programmet er fullt ut egnet til å danne utgangspunkt for en diskusjon om hvordan vi vil ha det med hverandre generelt i samfunnet. SE, HØR, LÆR og TENK!

http://webtv.tv2.no/webtv/sumo/?progId=695538

Et lite tips: Siden det er et ofte forekommende problem på VD at man sporer lett av, så tror jeg at det er lurt å stoppe opp når det blir for «hett», gå tilbake til åpningsinnlegget og spørre seg selv hva som egentlig var tema.

«Det handler om å bli et bedre menneske for å kunne utvikle seg», sies det i filmen. For at slik utvikling skal kunne skje, må ikke de som i dag er voksne dra lasset sammen da og slutte å rakke ned på andre som ikke er helt make til en selv? På den katolske skolen som vises i filmen er dette en selvfølge både for lærere og foreldre. Foreldrene ville ikke valgt akkurat denne skolen om ikke de hadde den innstillingen. Spørmålene blir hvordan vi skal få til slik forståelse av at vi alle er verdifulle slik vi er også i andre deler av samfunnet?

Værsågod, det er anledning til å gå i gang med diskusjon om et meget viktig tema som gjelder vår nåtid og vår fremtid :)

Gå til innlegget

Syvende Dags Aventist finner HJEM.

Publisert over 7 år siden

"I was a protestant for thirty years. I grew up in Ellen White's church (...) The best thing to do is let go of your learned biases, and simply learn what the early church had to say."

http://understandingcatholicism.freeiz.com/

Gå til innlegget

God kristen utdanning, et godt fundament

Publisert over 7 år siden
Gå til innlegget

Er avkristning i toleransens navn usunt?

Publisert nesten 8 år siden

En engelsk muslim mener at det som har hjulpet henne til å bli en god muslim, er at landet hennes, England, har hatt en kristen identitet. Hun tror at vi kan lære å leve sammen i ekte toleranse kun dersom vi ikke, i toleransens navn, vanner ut  landets hovedreligion.

En utvannet historisk hjemmehørende religion i et land, ofret på det sekulære alter derimot, gir i følge den kvinnelige muslimen, Sayeeda Warsi, usikker identitet fordi man i de forskjellige religøse grupperinger, både innen hovedreligionen og innen de andre religioner som har etablert seg i et land, trakker rundt i et miljø hvor man ikke kan være seg selv (min tolkning av henne):

"What truly enabled me to learn about my faith and to practice it was that my country – the bed over which the river of my faith flowed – had a strong Christian identity. This defined, shaped and gave me confidence in my own faith which, combined with the confidence of my country’s principles and values have since been evident in the decisions I’ve taken as an adult.  (...) But I believe that where interfaith dialogue does not work is where faiths are dumbed down in order to find common ground. Just as the European language of Esperanto, which attempted to build a new tongue, neutralises our component languages, a common language between faiths risks watering down the diversity and intensity of our respective religions."

Les gjerne hele innlegget hennes her for ytterligere refleksjon:

http://catholicexchange.com/u-k-muslim-minister-protect-christianity/

Er hun inne på noe betydnigsfullt eller ...?

Gå til innlegget

 

Jeg er blant dem som ikke kan skjønne hvorfor noen ikke kan la andre være annerledes enn seg selv uten å måtte trakke på det som er viktig for dem. Hvis jeg traff en muslim skulle jeg da gjøre narr av ham fordi han ikke har samme religion som meg! NEI! Selvsagt vet han at jeg tror at Jesus er Guds Sønn mens han mener at Jesus er en profet. OK, så får vi leve med de forskjellene.

Jeg har ganske nylig truffet noen ateister som har spyttet på min kristne tro. Har de virkelig så liten respekt for andre at de MÅ gjøre sånt? Kanskje; vi kan ikke alltid vite hva som skjuler seg i dypet av et menneske, - hvorfor de må spenne og slå, enten det nå er med bein og munn eller med tastene ...

Slike får vi bare gå forbi, gå i fra og gå videre ... (Jeg kjenner flere ryddige og reale ateister, så dette er ikke rettet spesielt mot den gruppen).

Mellom alle hyggelige mennesker vi treffer, så vil vi også treffe noen av disse som har boss i munnen og ..., ja må vite hva de har i magen og i hjertet (den spesielle dagen, eller mer eller mindre alltid).

Poster denne lille «snutten» til de som i likhet med meg mener at vi må kunne leve sammen i denne verden til tross for forskjeller, behandle hverandre respektfullt og som av og til ønsker seg en liten oppmuntring:

ENJOY IT! :)

http://www.youtube.com/watch?v=y8qh4zDronQ&feature=player_embedded

Alt godt!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere