Robin Tande

Alder: 93
  RSS

Om Robin

Følgere

"Hadde Skaperen noe valg?"

Publisert nesten 8 år siden

I min arkivmappe Livssyn finner jeg en artikkel fra Vårt Land - en utskrift tatt 11.05.2006. Med siterte overskrift gir Erling Rimehaug der en utmerket presentasjon av Stephen Hawkings bok "A briefer history of time". Den har stor relevans til en rekke debatter her på Vd de siste par årene, hvor jeg har fulgt med.Hadde tenkt å linke til den, men får bare opp "Siden eksisterer ikke.". Ber om hjelp 

Gå til innlegget

Vitenskap og religion kan ikke forenes

Publisert nesten 9 år siden

Dr. theol. Øyvind Foss hadde 14. november 2005 et innlegget i Stavanger Aftenblad, med overskriften jeg her bruker. Han setter det hele på plass på en utmerket måte.

Ja, la oss holde barten for seg, og snotten for seg. Problemet tilhører de som tror på Bibelen - helt bokstavelig; og som derfor nekter å forstå hva vitenskap er. At jeg personlig, som ateist, ikke kan forstå at Bibelen kan leses på annen måte, blir irrelevant.

Jeg finner dette som Øyvind Foss altså skrev i SA for seks år siden, meget aktuelt for flere diskusjoner her på VD akkurat nå;her er det:

"KONFLIKT: Det går et spøkelse gjennom det amerikanske samfunn, som vi nok drar kjensel på, skapelsestroen som vitenskapelig motpol til Darwin og utviklingslæren.

I USA kalles fenomenet for Intelligent  Design, en kreasjonisme (skapelsesfilosofi) som tar sikte på å få all vitenskap innen år 2020 til å erkjenne at Darwin på vesentlige punkter tar feil. Det bør foretas en revisjon av evolusjonslæren og etableres en biologi som gir rom for det religiøse aspekt, det vil si en guddommelig årsak til livets opprinnelse.

Dette fag skal enten erstatte eller i det minste likestilles med den klassiske biologi.

KRISTNE fysikere, matematikere og biologer som av trosmessige grunner har problemer med Darwin, stiller seg åpne for en fusjon mellom vitenskap og religiøs spekulasjon. Målet er å redusere Darwin og gi plass til det guddommelige, uten direkte å nevne Gud.

I USA har det helt siden den amerikanske Høyesterett i 1987 vedtok at det var ulovlig å undervise i kreasjonisme i det offentlige skoleverk, dannet seg betydelige opposisjonsgrupper blant tallrike evangeliske protestanter, som avviser Darwin og alt hans vesen.

DE HAR FORSTÅTT at Darwin innebærer et vitenskapelig syn på livets begynnelse og utvikling, som gir mennesket som homo sapiens en frihet til kritisk refleksjon og åpenhet, som ingen religiøse dogmer kan hindre.

Derfor mer religion, mindre vitenskap i grunnskole ungdomsskole.

Tom Fenchel, president for Det Kgl. Danske Videnskabenes Selskab, København Universitet, skrev nylig i Jyllandsposten (27.10.05), at i dag vil alle seriøse biologer - både religiøse og ateister - tilslutte seg det synspunkt, at evolusjonslæren gir den korrekte beskrivelse av livets utvikling.

FAKTISK vil alle anerkjente biologer kunne tilslutte seg det synspunkt, at intet i biologien gir mening unntagen i lyset av evolusjonslæren. De kristne fysikere har derfor et problem, og kan ikke angripe Darwin isolert, og vil forsøke å kombinere religion og vitenskap.

Men, det vil være det rene nonsens å invitere representanter for den såkalte nye Design inn i biologiundervisningen, sier professor Fenchel; dessuten et angrep på naturvitenskapelig erkjennelse og metode i sin alminnelighet. En undervisning som ville forvirre, og ikke avklare hva religion er, og hva vitenskap er.

Darwin har grunnlaget, men naturvitenskapen utvikler seg vedvarende i takt med ny viten og nye ideer, som bekrefter eller avviser, mens nye hypoteser oppstår.

FORSKNINGEN viser at Darwins teorier er blitt supplert med mer enn 150 års ytterligere observasjoner og forskning innenfor mange av biologiens områder.

Mens Darwins teorier baserte seg på observasjoner av dyr og planter, anvender moderne evolusjonsbiologi statistiske modeller til å forstå endringer i arveanleggene (DNA) mellom individer og arter.

Dette er en meget spennende utvikling, som ikke har noe med religion å gjøre. , og derfor verken bekrefter eller avkrefter religiøsitetens betydning for mennesket.

Like lite som naturvitenskapen bør analysere bibelske skrifter som naturvitenskapelige dokumenter (f.eks. skapelsesmytene), bør heller ikke teologene lese naturvitenskapelige verker som religiøse skrifter.

I DANSKE TV 2 hadde man nylig en spørreundersøkelse der seerne skulle svare på om de trodde - 1) at Gud skapte mennesket, 2) om Darwin har rett, eller 3) ingen av delene.

En av Weekendavisens journalister, Lone Frank, skrev i den anledning at vitenskap ikke er et spørsmål om vi tror eller ikke. Det er da likegyldig om man tror på tyngdekraften eller ikke, den rammer oss alle, uansett.

Vitenskapen er ikke tro mot tro, påstand mot påstand, men en vedvarende prosess, som hele tiden er i bevegelse mot større nøyaktighet og bedre forklaringsmodeller. Ateist eller ikke.

Det er i sammenhengen ikke vesentlig."

Robin Tande

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere