Robin Tande

Alder: 93
  RSS

Om Robin

Følgere

Frelste, hellig og totalt feilfrie?

Publisert rundt 3 år siden

Jeg pleier å like å vite hva mine medmennesker med et annet livs- og menneskesyn enn meg, egentlig mener og står for.

I en fersk tråd leser jeg følgende av Daniel Krussand, støttet av Sigurd Eikaas:

"Gode gjerninger er et resultat av å være en gren på vin-treet.  Alt er av nåde, både frelsen og de gode fruktene - vi roser oss ikke av noen av dem.  Ef 2:10 sier vi skal vandre i de ferdiglagte gjerningene.  Ofte sier kristne at de "er syndere tvers igjennom".  Dette er ikke sant, vi er hellige - tvers igjennom!  1 Pet 1:15."

Dette kvalifiserer for en egen, gjerne kort, tråd. Kunne nevnte herrer, eller andre som sier seg enig, fortelle meg om jeg virkelig leser riktig - nemlig dette: Vi de sanne kristne, som er frelst av nåde, vi er hellige og gjør kun gode gjerninger!?

Jeg inviterer ikke til diskusjon med meg, vil kun være sikker på meningen. Jeg mener å ha sett relatert diskusjon kristne imellom, men er det virkelig det jeg leser man mener om seg selv?

Gå til innlegget

Steining av utro kvinner

Publisert over 4 år siden

 - Ny tråd etter oppfordring fra Basim Gohzlan

Hallo igjen Basim. På min tråd om dette skrev du:

"Ved første øyekast på innlegget ditt ser jeg at du tar opp mange temaer på en gang. I en slik debatt egner det seg dårlig å ta opp flere saker på en gangen. Jeg foreslår derfor at du velger kun en av sakene og så tar vi opp dem sak etter sak, hver på sin egen tråd slik at debatten holdes ryddig. Er det greit?"

Jeg forstår nå at du mener at allerede første helt begrensede spørsmål til deg bør tas opp i ny tråd.. Så her gjør jeg det. Mer selektivt kan det neppe bli:

Tar du og ditt muslimske miljø klart og ubetinget avstand fra steining av utro kvinner?

Gå til innlegget

Dette innlegget er basert på følgende:

Mitt innlegg Hva kan og bør diskuteres når det gelder Islam?;  at Basim Ghoslan i sitt innlegg om Hege Storhaug skrev: "Kan dere som ønsker svar av meg på andre temaer enn Hege Storhaugs grunnløse anklager mot meg og Rabita stille dem i egne tråder? Da kan vi holde diskusjonen ryddig", uten å reagere på min henvisning til min eksisterende tråd; og at jeg har fått en meget god oppfølging av det jeg legger til grunn for diskusjon i nevnte tråd.

Jeg kan nemlig vise til svensken Mohamed Omars innlegg 16. og 21. februar på detgodasamhallet.com.

Mitt diskusjonsgrunnlag var altså intervjuet med høyrepolitikeren Summer Ejaz, som er muslimenes representant i byens innvandrerråd og STL, Stavanger Aftenblad 11. desember.

"Du har erklært deg som en klar motstander av homofiles rettigheter? – Det går på min religiøse overbevisning. Jeg har min religion som konservative kristne har sin religion. Jeg kan ikke gi meg til å tolke det som står i Koranen og velge bort det ene eller det andre.

På spørsmålet – Hvordan stiller du deg til straffemetoder i sharia-loven, som for eksempel steining av kvinner og menn som har vært utro, svarte han ærlig;  "Det er ikke lover som kan brukes i Norge eller Vesten, ..:Jeg kan ikke som muslim ta avstand fra at dette er straffer som kan anvendes i islamske land ....... Før det skjer må det være innført full respekt for mennesker og menneskerettighetene r  " –Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap? – Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz"

Med grunnlag i det Ejaz presiserte stilte jeg spørsmålet: Er denne troen uproblematisk for et fremtidige islampåvirket samfunn?

Jeg støtte på vegring og flukt fra mine spørsmål, et fenomen i det små her på Verdidebatt. Men nå har jeg fått kvalifisert hjelp og  løfting til et høyere nivå av nevnte Mohamed Omar. Hans beskrivelse av sin bakgrunn, som bør leses, avsluttes slik: "För det första var jag inte religiöst engagerad jämt och ständigt, jag var intellektuell och en ganska ovanlig muslim som läste romaner och funderade och tvivlade, och för det andra lärde jag mig enormt mycket som jag kan dela med mig av idag. Hur många svenskar har gått i Koranskola? Jag har gjort det. Hur många svenskar har fastat i månaden ramadan? Jag har gjort det. Hur många svenskar har suttit i ett ledigt samtal med en Al-Qaidajihadistist? Jag har gjort det. Hur många svenskar har deltagit i dervischernas danser? Jag har gjort det. Och så vidare".

Har fått det inntrykk at linking ikke så ofte blir lest, så jeg siterer her hans siste innlegg 21. februar; Har også det å anføre at mangel på reaksjon og debatt rettferdiggjør min hitsetting av denne hjelpen; kanskje han har lest Verdidebatt?:

I ett inlägg den 16 februari i år här på Det Goda Samhället förklarade jag varför det inte är helt lätt för troende muslimer att ta avstånd från stening som något barbariskt och förfärligt. De befinner sig i ett dilemma. Det är nämligen så att profeten Muhammed, i texter som både sunni- och shiamuslimer håller för äkta, lät stena kvinnor.

En troende muslim kan inte gärna kalla profeten Muhammed för barbar eller ens medge att han skulle ha gjort något fel. Enligt islamisk mainstreamteologi är Muhammed ofelbar och en absolut moralisk förebild i alla tider och på alla platser. Samtidigt är det många moderna muslimer som känner att stening är något hemskt. Vad ska jag följa, mitt samvete eller min religion? Vissa låtsas att den här samvetskonflikten inte finns, andra är medvetna om den men är tysta och hoppas att den ska försvinna av sig själv. Så har vi muslimer som erkänner att de här texterna finns och inte går att blunda för men menar att villkoren för att stena någon är så stränga att det i praktiken är omöjligt. Detta förändrar dock inte grundproblemet: man tror på en profet som lät stena kvinnor, som ansåg att detta straff var något gott.

Stening är alltså inte ett uttryck för ”extremism” utan finns i islams huvudfåra. Det är inget som bara talibaner eller jihadister tror på. En opinionsundersökning som utfördes av Pew Research Center år 2013 fann att 86 procent av muslimerna i Pakistan stödde stening, liksom 84 procent i Afghanistan, 81 procent av palestinierna, 80 procent av egyptierna, 65 procent av jordanierna och 57 procent av irakierna. Detta är alltså hela befolkningen, varav majoriteten är lekmän. Tittar man bara på de religiösa ledarna torde siffrorna vara högre.

Asim Qureshi är direktor för den islamiska så kallade ”människorättsorganisationen” Cage i Storbritannien. De är kända för att försvara muslimska terrorister, men aldrig muslimer som är offer för islamistisk förföljelse och diskriminering, som till exempel kvinnorna i Saudiarabien.

I mars 2015 deltog Asim Qureshi i BBC:s program ”This Week”. Han fick frågan om vad han ansåg om stening. Han vägrade att fördöma det. I stället svarade han: ”Jag är inte teolog”. Programledaren gav honom upprepade möjligheter att ställning mot steningsstraffet, men han vägrade.

Svaret ”Jag är inte teolog” avslöjar något viktigt. Att för en troende muslim handlar frågan om stening inte bara om det egna samvetet eller det egna förnuftet utan om teologi. Vad jag tycker om stening är inte relevant. Det rätta är vad Gud påbjuder, inte vad mitt hjärta känner eller vad min hjärna tänker. Det är också något som Koranen understryker: dina egna tankar och känslor kan leda vilse, följ därför Guds vilja. Teologerna, de lärda muslimerna, har att ur texterna ta reda på vad Gud vill.

Denna självtukt, att fast det tar emot göra vad Gud påbjudit, kräver en ansträngning som ibland kallas ”det inre jihad” eller jihad al-akbar, det större jihad, eftersom den av vissa räknas som större än den yttre jihad som förs med vapen. Det inre jihad är ju en förutsättning för den yttre då människan är bekväm och föredrar att sitta kvar hemma framför att dra ut i krig och kanske dödas.

Expressen-krönikören Bilan Osman är troende sunnimuslim och skriver inte sällan om islam och mångkultur. Den 17 februari kontaktade jag henne på Twitter och frågade om hon ansåg att stening var fel. Hon svarade ungefär som Asif Qureshi på Cage: ”varför inte ställa den frågan med någon som typ sysslar med teologi eller liknande?”

Jag fortsatte att försöka få ett svar på min fråga, men hon undvek den och blev sedan helt tyst. Och Bilan Osman är ingen taliban eller jihadist. Hon är en vanlig troende muslim. Ändå är det så svårt för henne att bara rakt av fördöma stening. Det är för att hon vet att profeten Muhammed, enligt texter som hålls för äkta av mainstreammuslimer och som så mycket av religionen är beroende av, lät stena kvinnor.

Bilan Osman har säkert en egen uppfattning om saken. Jag tror att om hon fick se en kvinna bli stenad till döds skulle hon bli lika förfärad och förtvivlad som vilken annan människa som helst. Men hon tycks inte kunna förmå sig att ge uttryck för denna känsla öppet. Tabut mot att kritisera profeten Muhammed är för starkt."

Til slutt her vil jeg si: Akkurat dette er helt tilstrekkelig for en problemanalyse. Det bringer oss ut av en masse tåkeleggende og avledende snakk. Dersom en muslim ikke tar en klar og kategorisk avstand til dette grusomme og barbariske, er han/hun - direkte eller indirekte - en potensiell ekstremist og terrorist. Er det noen som motsier denne konklusjonen?

Gå til innlegget

Jeg har flere ganger hevdet at tolkingen av Koranen, denne troen og tolking får vi overlate til muslimene selv. For oss blir det nødvendig å forholde oss til det de etterlever og står fram med. Våre muslimer virker for det meste å være fredelige, men klare svar når det gjelder kvinner, homofile, de ikke troende og sharia, har det vært vanskelig å få dem på banen med. Dette er imidlertid hva som er nødvendig dersom det skal bli noe givende dialog om integrering og sameksistens.

Høyrepolitikeren i Stavanger Summer Ejaz, som er muslimenes representant i byens innvandrerråd og STL, har nå stått ærlig fram med sin tro i Stavanger Aftenblad 11. desember, i forbindelse med valg av ny leder i nevnte innvandrerråd:

"Du har erklært deg som en klar motstander av homofiles rettigheter? – Det går på min religiøse overbevisning. Jeg har min religion som konservative kristne har sin religion. Jeg kan ikke gi meg til å tolke det som står i Koranen og velge bort det ene eller det andre.

Forholdet til sharia

– Hvordan stiller du deg til straffemetoder i sharia-loven, som for eksempel steining av kvinner og menn som har vært utro? –Det er ikke lover som kan brukes i Norge eller Vesten.

Jeg kan ikke som muslim ta avstand fra at dette er straffer som kan anvendes i islamske land . I den islamske verden i dag råder kaos, vanstyre og korrupsjon. Heller ikke i slike stater er det grunnlag for å innføre sharialover. Før det skjer må det være innført full respekt for mennesker og menneskerettighetene (de islamske`? mitt spørsmål her). Det kan ikke være slik at konger, sjeiker og statsledere som stikker alle pengene i egen lomme. skal dømme andre mennesker til slike straffer, sier Ejaz –Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap? – Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz"

Ingen fra byens sju moskeer har kommet med korrigerende innlegg.

Med grunnlag i det Ejaz presiserer i dette intervjuet - hvis han som mye tyder oå, har en rimelig oppslutning blant våre muslimer, tillater jeg meg å stille noen spørsmål: Er denne troen uproblematisk for et fremtidige islampåvirket samfunn? Når integrering mislykkes, store misnøyer oppstår og den muslimske verden påvirker? Ja, studer godt hva islamsk demokrati og menneskerettigheter betyr. Og selv om integrering skulle gå bra, og påvirkning utebli? Da vil demokratiet kunne innføre sharia lover, ned dødsstraff ved steining for homofili og utroskap (slik steining for "utroskap" hører vi i dag nesten kun rammer jentunger som blir voldtatt)

Vil noen muslimer - eller andre som ikke ser slike problemer - melde seg på her med meninger: og tilrettevisning av misoppfatninger. Jeg stiller altså kun spørsmål som grunnlag for saklig og målrettet dialog. Og målet bør vel være å få greie på hva de muslimene som kommer hit og vil leve sammen med oss, bringer med seg av religiøse holdninger, kultur, forestillinger, menneskesyn og i det hele tatt; grunnlag for fredelig og nødvendig sameksistens.

Gå til innlegget

Vi står overfor den største trussel mot vår eksistens siden den kalde krigen. Det dreier seg om en - rett nok i første omgang kapitalismeforårsaket - fryktelig krig som foregår i den muslimske verden med retning Europa; terror som utføres av muslimer; og en flyktningstrøm til oss, allerede mer eller mindre ute av kontroll. - en trussel om utslettelse av Europa som nasjoner og folk.

Fakta er at angriperne motiverer sine tilhengere og terrorister med henvisning til sin tolkning av Koranen. Selv om sikkert størstedelen av de muslimske flyktningene er fredelige og liberale, så ser vi klart at det blant dem er nok terrorister eller potensielle slike til å etter hvert kunne skape kaos og sammenbrudd hos oss.

Da kan en spørre seg: Hva i all verden kan våre "analyser" og tolkninger av denne religionen hjelpe oss med, når det gjelder den umiddelbare kampen mot denne trusselen?

Det som har et skrikende krav på oppmerksomhet er derimot forholdet til Russland, som våre USA forførte politikere har stil seg fremst i køen for å ødelegge. En selvdestruksjon IS bare kunne drømme om.

For å klare å bekjempe invasjonen er vi vel så avhengi av å stå sammen med Russland som vi var overfor nazismen. Uten slikt samarbeid har vårt kjære Europa, slik jeg ser det, kun mørke tider i vente, for å si det forsiktig.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1465 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 966 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 888 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 575 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere