Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

Hvem elsker Jesus?

Publisert over 4 år siden

Mange roper høyt om hver sin kjærlighet til Jesus Kristus. Men hvem er de som elsker Ham slik han selv ønsker? Slik at han velger vedkommende ut til sin egen brud? Det er jo ikke vi som velger oss Jesus, men Han som velger ut sin brud.

Jesus lærer oss i Joh. 15:16: "Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, for at Faderen skal gi dere alt det dere beder ham om i mitt navn."

Tenk for en nåde som er over oss som kjenner Jesu bud! For vi har alle en stor nåde og hjelp over oss, til å holde Hans bud, slik at vi kan bære frukt for Gud. 

Det er ikke alle som kjenner til Jesu bud. Derfor kan de heller ikke holde dem. Dette kommer av at de ikke elsker Ham. For hver den som elsker Ham, har Hans bud og holder dem. 

Jesus lærer oss:
" Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham." Joh. 14:21

Derfor skal vi være veldig glade som har fått Hans bud. Ja, det er vår store trøst i livet. Den som ikke har Hans bud, kan umulig holde dem. Slik elsker Ham ikke, underviser Mesteren oss. 

Det er kjærligheten til Hans røst som gjør at vi tar imot Hans bud. Men hvordan kjenner vi Hans røst, og hva er det som gjør at man eventuelt ikke kjenner den?

De som ikke elsker Jesus,  elsker heller ikke Hans røst. Slike personer ser bare bakdeler ved Jesu bud. De ser det som et tap, ja, som en sorg og en stor lidelse, og svært trengselsfullt mørke det å skulle følge denne røsten og holde de bud som hevdes der.

De ser kun baktdeler og hvordan deres navn skal bli rakket ned på. Hvordan deres ære skal bli klippet i sønder av de anerkjente blant de kristne og svinne blant de fine herrer i denne verden. De frykter for at forakten skal bli deres merkelapp i fremtiden. Alt dette får dem til å grøsse slik at de utrykker: 
"Nei, slik er ikke MIN Herre! Og, slik er ikke Hans bud! Min Herre er god og gir meg kun fred."

De som elsker Hans røst derimot, de ser både visdommen, beskyttelsen, nåden og rikdommen i vanæren som lydigheten mot Jesu bud bringer dem. De ser rosen deres tap, sorg, lidelser og trengsler for Hans navn fører dem til. De er mer opptatt av Jesu navn og ære enn sitt eget. De ser fordelen i forakten og jubler av fryd over forfølgelsen. Fordi deres lønn er stor i himmelen. For således ble profetene og de rettferdige forfulgt før dem. 

La oss granske Jesu Kristi bud og finne dem og elske dem. Da vil vi også føres til de trengser og den forakt som de lover hver den som holder dem. Da skal vi også få æren og opphøyelsen sammen med Ham. For den som har lidt med Ham, skal også opphøyes sammen med Ham. 


 

Gå til innlegget

Det er økonomien som råder

Publisert over 4 år siden

Det er økonomien eller vi kan si, verdiene (mammon) som styrer denne verdens ve og vel eller krig og ulykke. Martin Armstrong har ved å overvåke de økonomisk transaksjonene globalt, klart å forutsi kriger ca. 6 mnd. før de brøt ut.

Det er jo alltid interessant å se hvordan ting og forhold henger sammen i samfunnet og hvordan adferd, forbruk, arbeidskraft, mangel på arbeidskraft, økonomi og helse henger sammen og påvirker hverandre.

Jeg tror vi står foran en stor, ja, gedigen depresjon som vi ikke har sett maken til på flere hundre år.

Den som studerer økonomi og kanskje arbeider eller investerer innen finans, vet jo at det er noe som heter økonomiske trender og sykluser. Og at dette igjen påvirker hvordan menneskene samvirker og fungerer med hverandre sosialt i arbeidslivet og privat. Det er også økomien som styrer hvordan nasjonene på jorden samhandler eller som vi ser i disse dager, kriger mot hverandre.

 

Martin Armstrong er en meget interessant mann i denne sammenhengen. Han fungerer som rådgiver og skribent innenfor dette feltet. Det han sier og lærer, er at det er syklusene som styrer det hele. Han har vist ved sine tindrende klare forutsigelser, at mennesket som samfunn har en adferd som går i sykluser.

Jeg har sett litt nærmere på dette, og det jeg har oppdaget, er at ikke bare finansverden er styrt av sykluser, men alt i denne verden. Alt er i bevegelse og alt går i sykluser. Det er bare å registrere bevegelsene det, så ser man straks både mønster, trender og faste sterke styrende sykluser. Sykluser som hele tiden går sin faste gang og som danner det samme mønster om og om igjen, gjennom flere tusen år.

Den som ønsker å vite litt om hva som styrer de økonomiske kreftene, som igjen styrer kriger og ellers alt i denne verden, tror jeg vil finne stor verdi i å lese Martin Armstrong sin blogg. Jeg personlig følger med på den stort sett hver uke. Jeg må si jeg finner det svært interessant det jeg leser der. Du finner den her: http://www.armstrongeconomics.com/armstrong_economics_blog

Hele nasjoner og store internasjonale sammenslutninger  bøyer seg for syklusenes lover. Det tvinges de til.  Dette er sykluser som sørger for at de gedigne  hendelsene som tvinger frem store omveltninger inntreffer og knesetter hele verdensdeler.

Før de gedigne nedturene som det er flere hundre år mellom i tid, forsøker alltid statene og elitene å ta styringen og manipulere markedene. Men det er alltid nytteløst. Det gjør alt bare verre, sier M. Armstrong. Jeg snakker ikke  her om konspirasjonsteorier eller den slags, men om menneskets natur som reagerer på samme måte hver gang. Det er menneskets adferd som danner syklusene.

Mennesket har ikke forandret seg. Det ser man straks det blir krig og stor nød. Da blir mennesket like barbarisk og voldelig vær gang.

Ta en titt på hva Martin Armstrong skriver her: «So this formula dubbed quantitative easing, or QE, is simply a punishment side of stimulation for it is coupled with lowering interest rates that wipe out savings.”

Rentene senkes, så den som sparer blir på en måte straffet. Da reagerer mennesket med forbruk eller spekulasjon. Forbruket øker og med den troen på ny vekst og nye bobler.

Det ikke mennesket har lært er at ALT har en ende og at alt går i sykluser. Derfor feiler de vær gang og må betale prisen i form av store gedigne omveltninger som til skutt skaper kriser og kriger. 

Se hva M. Armstrong skriver videre:

«Most economists think QE helped keep the US and the other countries that used it, such as Japan and the UK, from collapsing into a catastrophic dark depression.”

Mitt råd er klart i dag 10.11.2015. Det er mange varmegrader ute og det er temmelig hett og varmt i finansmarkedene om dagen også. Den som har lest litt historie og sett en del lenger en sin egen nesetipp og ut i verden, han vil føle at noe stort er på gang og at store omveltninger er nært forestående. 

Ta en titt på Martin Armstrong sin blogg, og andre lignende blogger! Det tror jeg mange vil ha nytte av. Litt kaldt vann i årene inne mellom alt det brennheite forbruket, er ikke så dumt i disse opphetede tider, hvor stor sett alt dreier seg om å få det enda bedre, med enda finere og dyrere lokaliteter, som innredes med enda mer luksus og fjas.

 

I følge syklusenes lov, så skal det gå jamt og trutt ned i et par tiår etter oktober i år. Så jeg tror vi har noen harde og arbeidsomme år foran oss. Syklusene sier også noe om at det kommer stor sosial uro, opprør og også krig.

 

2015.75 var vist et vendepunkt i følge «Sokrates». Dataprogrammet som Martin Armstrong har utviklet og som behandler tallene som han putter inn. Så det er ikke Martin Armstrong selv som finner syklusene, men dataprogrammet hans.  

Martin Armstrong har stort sett har rett siden 1980-tallet. Det kan i alle fall ikke fornektes.

 

Gå til innlegget

Vi bør alle være våkne når nye brorskap dukker opp og som forsøker å vinne makt og innflytelse i samfunnet. Enten det er innen politikken, påtalemyndigheten eller næringslivet.

Vi skjønner alle at lukkede brorskap som dikterer og styrer over tusenvis av unge, sterke og arbeidsomme personer, raskt kan vinne farlig innflytelse i store deler av samfunnet.

Hvor stor faren er avhenger av hvor stor makt og innflytelse de øverste lederne i brorskapet har over den enkelte, og hvordan de forvalter og bruker denne. Jo, mer kynisk det hele er bak de lukkede dører, og jo mer tilsynelatende harmløst det hele fremstår, jo farligere blir ulvene i fåreklær.

 

Hvis vi så  skulle registrere at flere av de unge som styres av brorskapet, utdanner seg som jurister, politi, advokater og dommere, så vil enhver som kjenner til historien, våkne opp og begynne å stille kritiske spørsmål.

 

Når det så viser seg etter nærmere ettersyn at det samme brorskapet opererer fra lukkede skatteparadiser, bør alarmen gå. Og når alarmen går, og brorskapet da gjør alt de kan for å tåkelegge enhver som ønsker å se de nærmere i kortene, mens de forbanner de som forsøker å trenge inn, så forstår enhver at det er fare på ferde.

 

Fare for hva? Fare for at vi om 50-100 år vil ha en mengde personer fra brorskapet i ledende stillinger innen politikk, påtalemyndighet, strafferett og næringsliv, hvor de alle arbeider for et felles mål: Nemlig å styrke brorskapet til fortsette å vinne makt og innflytelse over alt og alle, slik at deres planer og mål nåes.

 

Derfor kjære landsmenn! Når vi ser slike lukkede brorskap dukke opp, så la oss, når vi møter dem i næringslivet, politikken og strafferetten, stille de viktige og riktige spørsmålene, uten å frykte for eventuelle ubehagelige konsekvenser.

For man vil få erfare, at jo mer makt og innflytelse slike lukkede brorskap får, jo mer ubehagelige og smertefulle konsekvenser kan man regne med å bli  i utsatt for, hvis man åpent stiller de viktige og riktige spørsmålene som disse hater, og som de gjør alt for å slippe å svare åpent og ærlig på.


 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Det store frafallet blant de kristne

Publisert over 4 år siden

Det kan skrives bøker opp og bøker ned om detaljene i tidens frafall blant de som bekjenner Jesus Kristus som Herre. Men hva er hovedårsaken til frafallet? Hvor feilet man i starten. Hvor forlot man den bene vei?

Uten tvil var flere av lederne innen pinsebevegelsen, Smiths venner-bevegelsen og også andre bevegelser, født av Gud og vandret på helliggjørelsens vei. Det er Kristi vei og er den eneste veien til sann kraft. Den kraften som bærer gjennom prøvelsene og kroner en med livsens krone etter en har utholdt en stor strid i fristelser og lidelser. 

La oss se hva Skriften lærer oss om slike tilstander vi ser blant de kristne i dag! 

"De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap." 2.Pet. 2:15-16

Vi ser her at de som forlater den bene vei som de vandrer på, de gjør det på grunn av kjærlighet til lønn som ikke tilkommer dem. Man vil gjerne både ha ære, makt og penger. Det er kjennetegnet på de som ligner Bileam ser vi her. 

Når vi ser på Bileam, så ser han jo på et vis gudfryktig ut. Men målet hans var feil. Målet hans var ære, penger og makt. Derfor gikk det galt. Slik er det også blant ledere i alminnelighet. De ønsker makt.

For å få innflytelse over menneskene, så trenger man prosjekter og penger som disse kan engasjere seg i. Man bygger derfor menighet. - Kjøper eiendommer, lager komiteer, systemer, pengeflyt, orden og hiarki. Så er alt i gang igjen, og det er muligheter for menneskene å komme til makt og innflytelse over noe og noen. Rundt slike bord flokker ulvene seg. Blant dem selv oppstår det glupende ulver som sniker seg inn og som når de har kommet til makt, ikke skåner hjorden. Tvert imot utøver de en hard og ubarmhjertig justis som bryter med Jesu gode bud og som setter dem selv i et høysete som blir fryktet. 


Når man har fått makt og kontroll på det åndelige området og i samvittighetene til mengden, så kommer neste skritt. Nemlig utøvende makt og kontroll i det ytre. Det er å kunne påføre personer det de vil oppleve som en trussel, straff og forfølgelse. Det er den som kan påføre andre frykt, smerte, utestengelse og forfølgelse som sitter på den utøvende makten og som har den virkelige makten. 

Man ser det over alt blant kristne som har fått noe å forsvare og ta vare på. Da kommer ulvene frem. Det er de som vil utøve makt og innflytelse utover den makt og innflytelse som Ordet gir enhver bror og søster rett til. 

Noen vil bestemme hvem som er de snille og hvem som er de slemme. Men avgjørelsene og dommene skjer på siden av Guds ord og på en annen måte enn det Mesteren befaler. Det er kun etter lydighet mot Hans Ord vi har rett og makt til å kunne utsi og stadfeste dommer over andre. 

Gå til Mesterens Ord og se hvordan han beskriver makten vi skal utøve og hvordan og hvem den er tilgjengelig for! Det finnes ikke titler i Jesu evangelium som det blir tatt den minste hensyn til. Alle blir kalt bror eller søster. Ingen blir tiltalt som leder, ungdomsleder, musikkleder, kasserer eller lærer. Titler eksisterer ikke i Guds rike, rett forstått.

Ulvene kan bare avsløres ved hjelp av Mesterens bud. For ingen kan komme til utøvende makt på siden av Jesus uten å bryte hans bud. Det skjer ved at en person begynner å bebreide en annen person i Kristus, uten å gå til ham i enerom. Det er starten på hele sirkuset. Tar man derimot alle konflikter etter Mesterens bud og befalinger, så kan ikke satan komme til utøvende makt i flokken. 

Derfor vet vi heretter hva vi har å gjøre. Bebreidelsene, kritikken, anklagene skal tilintetgjøres blant oss som følger Jesus etter! Utryddes! Hvis ikke, så blir alt kun en tragisk reprise på enda en flokk hvor alt sklir ut i lovbrudd som ender i storaktighet en gang i fremtiden.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 1478 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
29 dager siden / 1289 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
10 dager siden / 1055 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
6 dager siden / 949 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
28 dager siden / 603 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
15 dager siden / 424 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere