Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

Krig og våpenbruk i kristen tro

Publisert over 8 år siden

Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.

For den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.  Romerne 13:1-4

Den samme Gud sier at den som griper til sverd skal omkomme ved sverd. Men han sier også at øvrigheten ikke bærer sverdet for intet. Tenk om den hadde båret sverdet forgjeves. Altså ved å la være å bruke det. Da hadde det ikke gått lange tiden før vi snart ble plyndret og jaget fra hus og hjem av de lovløse.

Nei, heldigvis bærer ikke øvrigheten sverdet for ikke å skulle bruke det. Det eneste som holder folk og land borte fra lovløset, er sverdet. Vi som kristne burde heller ikke betenke et eneste øyeblikk på å være Guds tjenere, hvis det skulle vise seg nødvendig for å opprettholde trygghet, lov og orden for vår neste. Politiet bærer både pistol og køller. Kanskje vi skulle forkynne at ikke politiet ikke må bruke «sverdet», hvis de vil bringe fred og frihet til landet. 

I det gamle testamentet står det at vi ikke skal slå i hjel, men allikevel sier Herren til Saul: «Gå nu avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hvad hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen.Det var på ingen måte tillat å drepe og utøve vold i det gamle testamentet. Allikevel byder den samme Gud som bød: Du skal ikke drepe, om å drepe amalekittene. 

De fleste er så forvirret på grunn av den sosialisme og humanisme som har invadert den norske kristenheten og gjort den om til lovløshetens talsmann. Forvirring har grepet kristenfolket når det gjelder denne saken.

Nei, det er nok best å kutte ut den virkelighetsoppfatning om at Jesus kom for å skape fred. Han sier jo det stikk motsatte: «I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. For jeg er kommet for å sette splid….» Matt. 10:34-35

Nå taler ikke Jesus om krig i bokstavelig forstand her, men det viser dog hvor forvirret de fleste er når det gjelder den gjerning Jesus kom for å gjøre. Han kom i alle fall IKKE for å sende fred på jorden, slik som omtrent alle påstår at han gjorde. 

Når noen gjør OSS ondt, da skal vi vende det annet kinn til, og ikke hevne oss, men hva har det med krig å gjøre? Når en soldat forsvarer sine innbyggere, så har da ikke det NOE med personlig hat mot dem man bekjemper. 

Det passer også å spørre: Tror du den djevelskapen som går for seg i fredstidene er til større velsignelse enn krigen? Herrenes Herre har mange midler til å straffe nasjonene. Derfor er det ikke av visdom man argumenterer for at Gud ikke har en vilje, også i krigen. 

Tukt bringer som kjent visdom og trengsel ydmykhet og tålmodighet. Men den lovløse frihet som ikke anerkjenner Guds tjener når han kommer med sverdet, fører menneskene ut i tøylesløshet og undergang. 

Jeg hørte om en bror en gang som på grunn av sin kristne tro nektet å gjøre militærtjeneste. Senere fikk han dårlig samvittighet og meldte seg til militærtjeneste. Da kom det noen militærnektere fra arresten tilbake på møtene der han gikk og opptrådte som martyrer og helter for sine gjerninger. Så vi skjønner forvirringen er stor og forståelsen og samvittigheten vidt forskjellig rundt omkring. 

At noen ikke skulle ha samvittighet til å gripe til sverd og utøve Guds gjerning som en hevner over den onde gjerning( Rom. 13) i kraft av sitt lands suverenitet, er helt greit. Men å forkynne dette som en nytestamentlig sannhet som alle bør bøye seg under, er rett og slett villfarelse og noe som nedbryter både troen på og respekten for Kristendommen. Da vil det i alle fall ikke gå så altfor lang tid før Norge er innvandert av banditter.  Paulus ble reddet av to soldater. Hopen ville drepe ham , men soldatene bar ham. Ap. Gj. 21:35. To hundre stridsmenn, sytti hestefolk og to hundre skyttere, frelste Paulus fra de 40 som hadde sverget på at de ikke ville spise eller drikke før de hadde drept ham. Ap.gj. 23:23

Her ser vi hvordan soldatene opptrådte som Guds tjenere. Det burde vi alle være glade og takke Gud for. For hadde alle disse vært som dagens mange kristne og vært militærnektere, så hadde vi antakelig ikke hatt flere brever fra Paulus :)

Ingen Kristi etterfølger vil forherlige krig, men jeg mener bestemt at man ikke skal FORDØMME de menn som gjør tjeneste i forsvaret av sitt land.

Gå til innlegget

Hvor godt kjenner du Gud?

Publisert over 8 år siden

Guds lover og bud er evige og uforandelige. Om alt annet omskiftes, så omskiftes ikke de. Guds bud er det lys som stråler uhemmet og likefremt fra Gud kontinuerlig. Derfor er budene like evige som Gud selv, ja, de er Gud selv.

Gud kan ikke defineres og forklares på annen måte for oss, mens vi er her på jorden, enn gjennom sine lover og bud. Gjennom Guds lover og bud, kan vi lære ham å kjenne. Vår bror Johannes skriver tydelig om dette:"Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud." 1. Joh. 2:4

Apostelen uttrykker det tindrende klart umiddelbart etter denne sannhet at:

"Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten." Klarere og enklere kan det ikke sies. For det er jo innlysende at du blir ikke skikkelig kjent med en persons innhold og visdom uten å forsøke å følge hans visdomsfulle råd. Du vet personen er vis og stor ja, og du ønsker å få den æren det er å være hans venn. Men følger du ikke hans råd og formaninger, så kjenner du ham ikke.

Når du derimot følger opp og gjør alt du kan for leve det samme livet og gå på den samme veien som Mesteren, så erfarer du i ditt liv hvem denne store personen er. Da kan du etterpå gå ut å fortelle HVOR herlig og god denne mannen er og hvordan alt løste seg når du fulgte hans råd og visdom. 

Holder du ikke hans bud, men allikevel vil bære hans navn og være blant hans ekte venner, blir du en løgner og Sannheten kan ikke bo i deg. Slike som bryter Guds bud blant de hellige og ikke vil erkjenne og omvende seg, er løgnerne blant Guds folk. Det er de som utvikler seg til å bli "skamflekkene ved kjærlighetsmåltidene". (Les Judas brev!)

Gå til innlegget

"Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren. Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark og ikke få se at det kommer noget godt;

men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i." Jeremias 17:5-6

Det viser seg gang på gang at det å bli stående trofast med en god samvittighet for Guds åsyn, når de ansette og populære farer vill, er svært, svært vanskelig for de fleste. Da ender det gjerne opp med at man begynner å holde kjød for sin arm og setter sin lit til mennesker.

Dette kommer av mangel på gudsfrykt, respekt og tro på Skriftens ord. Når menneskers vitnespyrd begynner å veie noe på mitt hjertes vektskål, så sløves alltid blikket og man ser ikke rett og forfeiler i dommen. Man tar x for y og 6 for 7, og da blir det jo galt alt sammen, selv om man kan alle de matematiske reglene til fingerspissene. Derfor går man feil og havner i saltlandet i ensomhet og smerte. Der ser man ikke det kommer NOE godt. 

Den som blir stående pal fast for Guds åsyn når folket farer vill, gjør det, ikke fordi de er så kloke og klarsynte på menneskelig vis. Nei, langt  i fra! Grunnen er ene og alene at de nekter å bryte Herrens bud og befalinger. Derfor blir de en motpol som blir oppfattet som oppviglere av de som anser mennesker. 

De fleste har alltid vært blinde. Derfor har det alltid vært så avgjørende for dem hvem de hører og velger å følge. Denne kjennsgjerning kommer alltid veldig tydelig frem når lederne og de ansette roter seg bort fra klokskapsvei. Da ser vi at de alltid får seg dødningeforsamlinger som skal tjene dem. 

Så lenge de klarer å få det hele til å høre sånn nogenlunde riktig ut, så sover forsamlingen sin søte søvn. Både lederne og det lydige benkefyllet i slike forsamlinger ser ofte mellom fingerende både med dette og hint. Det oppstår en slags union mellom den kjødelige forsamlingen, og lederne.

Så lenge lederne er snille og ikke svinger Guds Ords Sverd, så det religøse kjødet belyses og får svi, så kan forsamlingen på sin side se mellom fingrene med både dette og hint, og også gi rikelig med både penger og dugnadsinnsats.

Vederlaget Gud gir dem for denne ferden, blir alltid åpenbar når tiden går. De havner i ensomhet og smerte i saltlandet. Akkurat som Guds ord sier går det dem. Den åndelige og ramsalte tørrheten  er uutholdelig for de sjelene lengter etter Gud og hans vannrike kilde, men for de andre, blir den noe de kan utholde, så lenge kjødet får en viss næring og trøst. 

Salt trekker alt av fuktighet til seg, så det finnes ikke noe tørrene sted enn i saltlandet. Så raskt det oppstår fuktighet, så absorberes den inn i saltet og blir farlig å utvinne og drikke. 

Det fleste vil imildertid ikke erkjenne og ta innover seg den tørrheten og sorgen de kjenner i sitt åndsliv. Derfor later de som ingen ting og hykler glede, enhet og ærlighet. Men innerst inne, vet hver enkelt av dem, at den sannhet, kraft og velsignelse som evangeliet om Kristus lovte dem, den har ikke Gud skjenket dem i sin nåde. 

Det finnes imidlertid kun et botemiddel for all denne elendighet, og det er å atter å ta opp sitt kors og nekter enhver ytring fra det dumme kjødet å få næring. Siden det er menneskefrykten, personsanseelsen og æren som har vært de store kongene i saltlandet, så blir det nå en hensynsløs og brutal kamp mot alt som minner om dette. Amalek må utryddes og drepes hårdt og brutalt, før Herrens hevnende rettferdighetstørst blir slukket, og nåden og kraften kan flyte fritt i livet igjen. 

Slutt med all form for personaanseelse, uten å ta det minste hensyn til hvordan de ansette måtte reagere på det!

Vær ærlig om alt og alle!

Sett den ringe og foraktede høyt!

Si den ansette og fornemme imot når han sier det som ikke er sant og godt!

Stopp baktalerne og ryktesprederne hardt og brutalt! Gir de seg ikke, så kast dem ut fra hjemmet ditt, uansett navn og tittel!

Sett alt på spissen for Kristi skyld! 

Når du møter på ulven, så spar ham ikke! La ditt nidkjærhets sverd være bestemt for undertrykkerens nakke og rygg! La ham få vite at du holder øye med ham og følger hans bevegelser med ørneblikk, slik at de uanseelige og svake kan gå fritt og beite trygt! 

Fortell ham med all tydelighet at du våker over fårene og vil beskytte dem med ditt liv!

Krigen tar til ut i massenes leier, det hele er planlagt, og fører til seier! 

Gå til innlegget

Hvem har rett og ei rein lære?

Publisert over 8 år siden

Når du møter en som mener han har patent på den reine læra og til og med mener han kan peke på hele Kristi Legeme under samme tak (organisasjon), er en falsk profet.

Det er jo alltid endel forsamlinger som mener de er de rette, og at ALLE som kommer til "lys" som de kaller det, vil samles hos dem. 

Ja, jeg har også en gang i tiden uttalt noe slikt, men jeg tror faktisk ikke jeg mente det innerst inne. I så fall må jeg ha vært enda lenger ut på jordet enn jeg faktisk vet, og det kan jo godt hende. 

Jesu ord om disse tingene er enkelt. Når to eller tre samles i hans navn, DA er jeg midt i blant dere. Så der to og tre samles i Jesu navn, der er Kristi Legeme. Ikke der de står å proklamerer at de er de eneste og at alle de andre som samles i Jesu navn ikke tilhører ham. 

Paulus sier det også veldig enkelt: "Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer." Gal. 5:24

Det er dette som er å samles i Jesu navn. I det navnet kan vi ikke samles uten at kjødet med dets lyster og begjæringer er på korset. Men da dukker han opp og velsigner og setter den ene til apostel, den andre til profet og den tredje til lærer osv. Kristi Legeme oppstår og hans liv åpenbarer seg atter på jorden. 

Alt dette tullet de forskjellige forsamlingene driver med når de forteller at folk må komme til dem, fordi det er de som er Kristi Legeme, er ene og alene løgn, fanteri og forfalskning av Guds eget ord.

Gå til innlegget

Kristen tigging og vinningskristendom

Publisert over 8 år siden

“Men ve dere, dere fariseere, dere som gir tiende av mynte og rute og alle slags maturter, og ikke spør etter rett og kjærlighet til Gud! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Ve dere, dere fariseere, dere som så gjerne vil ha de øverste seter i synagogene og hilsninger på torvene! Ve dere, dere som ligner de ukjennelige graver, som menneskene går omkring på uten å vite av det !

Da svarte en av de lovkyndige og sa til ham: Mester! ved å si dette krenker du også oss. Men han sa: Ve også dere, dere lovkyndige, dere som lesser byrder på menneskene, som de vanskelig kan bære, og selv rører dere ikke byrdene med én av deres fingrer!

Ve dere, dere som bygger gravsteder for profetene, og deres fedre slo dem ihjel! Så gir dere da deres fedres gjerninger vidnesbyrd og samtykke; for de slo dem ihjel, og dere bygger.

Derfor sa også Guds visdom: Jeg vil sende profeter og apostler til dem, og nogen av dem skal de slå ihjel, og nogen skal de forfølge, forat alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll blev lagt, skal bli krevd av denne slekt, fra Abels blod til Sakarias' blod, han som blev drept mellem alteret og templet. Ja, sier jeg dere, det skal bli krevd av denne slekt.

Ve dere, dere lovkyndige, dere som har tatt kunnskapens nøkkel til dere! Selv er dere ikke gått inn, og dem som var i ferd med å gå inn, har dere hindret.”  Lukas 11.

Legg merke til driverne blant Guds folk. De om driver inn pengene, arbeidskraften og påvirker villigheten! De er ofte de rike og ressurssterke.

De som har mest, er de som pålegger deg å gi mest. Ikke så rart kanskje, siden de ellers måtte gitt enda mer for at “Guds verk”, som de kaller det, skal få fremgang. Slik har syndens og dødens lov alltid virket og hatt makt blant menneskene på jorden.

Når man peker på slike forhold, vil alltid de som håver inne pengene starte bakvaskelseskampanjer, stigmatisering og forfølgelser. Nesten hver gang et prosjekt av religiøs art av mennesker blir kritisert, ser vi hvordan det sekteriske i mennesket trer frem og gjør seg gjeldende. Ofte ser vi hvordan de ansette i forsamlingen, gjennom de prosjekt de har bestemt gjennomført, skille de troende fra hverandre.

Dette gjør de ved å guddomeliggjøre sine planer og proklamere at enhver som ikke velsigner og støtter prosjektet, er helt på jordet og ikke forstår hva GUD vil. Slik stigmatiserer og skiller de fårene i Menigheten fra hverandre til fordel for sine vedtekter og bestemmelser, uten å ta vare på det som veier tyngre i loven. Nemlig rett og barmhjertighet. Men slike enhets og barmhjertighetsbud som forstyrrer prosjkektene deres, rører de ikke med en finger. 

De er så redde for at det de kaller Guds verk ikke skal lykkes at de er villige til både å lyve og bakatale for å få tak i det som trengs for å få gjennomført sine “Guds planer”, så æren kan bevares og fremgangen og rikdommen økes. 

Som kjent fra åpenbaringsboken, så er det ikke Bruden som driver med forretninger i regi av sin tro, men skjøgen.

For å rettferdiggjøre forretningen sin, så sier de bare at det er Gud, him self, som står bak og har bestemt det alt sammen. Så slipper de selv å ta ansvar for at sjelene må gi og jobbe vett og helse av seg både dag og natt for å “gjøre det Gud vil”.

Med menighetens lemmer og deres penger skal de ansette så forvalte Guds hender på jorden, tror de. Derfor starter de også gjerne med forretninger i Jesu navn og tror dermed at det er han som er hode for forretingene også.

Men som kjent er det jo vanskelig å blande himmel og jord. Så når det de kaller "Jerusalem der oppe", har fått seg et firma på jorden, så ser vi ofte hvordan både urettferdigheten og løgnen utvikler seg i takt med forretningene.

De frekkeste går åpent ut som Herrens profeter og proklamerer til og med at forretningsideene er Herrens egne, og at ingen ting av det Herren gjør mislykkes. Så her er det bare å hive seg på, FØR toget går og anledningen med å være med på Guds verk i samtiden er forbi.

De er så drukne av sin egen storhet i sine egne “Guds planer” at de overhodet ikke er i stand til å møte sin neste med respekt og lydhørhet, når de konfronteres med uregelmessigheter som truer troverdigheten deres når det gjelder deres personlige liv og lære.

De selvbestaltede profetene legger også ofte til at enhver som kjenner Herren og forstår han røst og sin besøkelsestid, vet å investere både sine penger og sin arbeidskraft inn i DERES “Guds-forretning”.

Ofte, når suggusjonen i fellskapet er på det høyeste, så legges det sjebnesvangre planer som skal gjennomføres. Alt er fremvirket og befalt av Herrens selv, selvfølgelig. Gjerne til en prislapp, som man bare gjennom ufornuft og vantro, med nød og neppe får de fleste med på. Men ved hjelp av suggurerende taler, smiger, trusler, proklameringer, film- og bildebruk, musikk og sang, får de sjelenes samvittigheter på sin side.

Har du først fått makt over samvittigheten til folk, så sitter du med den relle makten, så lenge sjelens verste mareritt er å gjøre mot sin samvittighet. Derfor ser vi alltid, når det går galt med lederne, at de angriper og taler til sjelenes samvittighet når de skal ha tak i pengene eller arbeidskraften deres.

Ingen innsamligsmetode gir mer avvkastning enn den hvor samvittighetene legges inn under kontroll av innsamlingslederen og hvor det som gis er synlig.

Siden det ofte er enkle og ærlige kristne som søker Guds vilje som sitter som tilhørere i Menigheten, blir de et offer for sterke mennesker i Guds navn, som fremmer sine planer og sine ideèr. I takt med at samvittighetene blir passe bearbeidet gjennom månedvis og årevis med hjernevask lanseres den ene planen etter den andre.

Gjennom sagte, men sikkert å pålegge sjelene forpliktelser og byrder, overføres planene fra de falske visjonæres sinn, over på sjelenes skuldre. Det er jo de som skal realisere "Guds-forretningen" og alle de STORE og flotte planene. 

Når de selvbestaltede profetene har vært dyktige nok i sitt hjernevaskningsarbeide, slik at sjelenes samvittighet er skikkelig bedøvet og kontrollert, så er det helt fantastisk hva slike religøse ledere kan få til av jordisk glorie og fremgang. Vel kan både profet, hyrde og får være oppriktige i sin tro, når slik galskap brøyter seg vei, men ledelsen kommer alltid nedenfra, fra kjødet og det sanselige. Det viser resultatene som etterhvert åpenbarer seg i alt det som skal gjøres og bestemmes.

Løgn, urettferdighet, tvilsomme forretningsavtaler som selv den som ikke tror på Gud åpenbart dømmer som ondt og løgnaktig, begås av de betrodde menn i guds-forretningen.

For å få den reelle makten over hele den troendes liv, så trengs det mer makt over samvittighetene og ikke minst navnene til de som bekjenner seg som med. Derfor tilraner slike falske seg ofte retten til å avgjøre hvem som synder og hvem som ikke synder. Kan de selv få satt seg i en stilling hvor deres ord blir lov når det gjelder å holde dom over andre, så har de i praksis all makten i forsamlingen av oppriktige. Så lenge de blir trodd på av de oppriktige, vel og merke.

Derfor ser vi hvordan de smigerer for folk for vinning skyld og taler store og skrytende ord om sine gjerninger og virksomhet. Alt for å få sjelene til å tro på seg og gi mer av seg og sitt.

Ingen er verre å få i mot seg enn oppriktige og ærlige mennsker. De blir gjerne på sin post til det bitter end, så å gå til kamp mot slike er ingen ringe sak. Derfor arbeider Satan alltid iherdig med å få de ærligste til å tro på sine planer og ofre seg for dem.

Får å få til dette, må Guds bud fjernes. Guds Ords anvisninger hvordan skyldspørsmål skal avgjøres i Hans forsamling, må byttes ut med en person som er i stand til å vite det ukjente og se det usynelige. (5 Mosebok 19:14-20)

Ved å gi en person status som to eller tre uavhengige vitner, kan vedkommende si hvordan det står til i hjertene til de enkelte. Da har personen blitt gitt eller tilranet seg guddommelige egenskaper.

Når de har tilranet seg denne makten, kan de for eksempel, bare ved hjelp av sin pekefinger, peke på en sjel og si: Han er gal, han er syk, han er en synder eller han er det bra med. Da vil alle de bedratte, forholde seg til de ord den ansette påstår og begynne å leve og oppføre seg ut fra dette. Stakkars da den som ikke er fri mennesker og som har hele sin venneflokk og familie blant de som får sin samvittighet kontrollert.

Når så forsamlingen har latt seg forlede til å tro at den ansettes konklusjoner og påstander er fra Den Allmektige, så har makten blitt flyttet fra Guds ord til et menneske. Da vil det ALLTID, uten unntak gå veldig galt med forsamlingen.

Når slike forhold åpenbarer seg, så er det bare å sette seg ned å vente til de store smellene begynner å ruge og sjelene innbyrdes begynner å fortære og oppete hverandre.

Det går som det alltid går: Nemlig ned i undergang og fortapelse, med slike som fjerner Guds bud for sine vedtekter og sine egene påstanders skyld.

Skjøgedommen er alltid et faktum der Guds bud blir brudt og nektet gyldighet.

Den kloke tar formaningen til engelen i åpenbaringsboken til hjertet:

“Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu. Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere