Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

Det er din egen skyld

Publisert over 7 år siden

Veldig mange kristne blir hindret i å gå frem og få en god åndelig utvikling i troen. Dette kommer alltid av vantro mot Ordet. Når Ordet blir trodd, slik at man lyder og gjør det Ordet byder, så opplever man å få den nåde og kraft som Ordet lover.

Når kraften og nåden ikke åpenbares i ens indre, så kommer dette alltid av feil og mangler hos en selv. 

For å komme ut av uføret, trenger man å komme til sannhets erkjennelse, slik at roten til vantroen blir erkjent, dømt og korsfestet, slik at Gud igjen kan åpne opp for en.

Gud er god og barmhjertig. Derfor sender han lys og dom gjennom sitt Ord, for å få mennesket til å la sin gjerning fare, så overmotet kan utryddes. Men de fleste er trege til å høre og fatte det som er sant å rett. Derfor argumenterer så mange seg vekk fra det den Den Hellige Ånd, gjennom Ordet forsøker å overbevise dem om.

I sin nåde sender også Gud personer for å vekke og frelse den kraftløse, så kraften og nåden atter igjen kan flyte fritt i livet. Guds sendebud taler ord som rammer og vekker kjødets motstand. Nå er tiden kommet, da dommen lyder høy og tydelig i Guds hus. Men de fleste vil ikke erkjenne og ta imot. De begynner heller å vanære Guds profeter og baktale de ord de heller burde erkjent og tatt inn over seg til frelse. For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 1 Peters 4:17-18

Her er det mange frelste ved tro, som går tørre rundt å lider. De søker å trenge videre inn i Gud, men hindres av sin egen synd, og tvinges til å bære det vederlaget som rett er, der de går rundt uten seier, uten kraft og uten nåde til å være et eksempel på Kristi liv og lære.

Men det er noen som lar Ordet dømme det som hindrer. Ja, de lar Ordet dømme den synd som Ordet belyser, og tror seg fortsatt korfestet med Kristus. Når synden skal avlegges og dødes, så skjer det også ved tro. Det er ikke noe jeg kan gjøre ved gjerninger. Akkurat på samme måte som jeg trodde meg frelst, uten gjerninger, tror jeg meg nå løst fra den synd jeg har erkjent ved Åndens overbevisning i mitt indre. Jeg tror at Kristus korsfestet og drepte denne synd, da jeg ble korsfestet med ham.

Denne troens erkjennelse forløser oppstandelseskraften i livet. For tror vi oss død med ham, da får vi også tilgang til å tro oss levende med ham. Vi søker da å bli funnet i ham, ikke med vår egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten vi får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner vi ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når vi dør som han. Filipenserne 3:9-10

Der i erkjennelsens og dødens mørke, springer det ny kraft og nytt håp frem av intet. For det er Gud som skaper det kraftfulle liv som der spirer frem. I samme tempo som syndens rot erkjennes og tilintetgjøres, ved troen på Kristi seier over denne på korset, i samme tempo spirer og vokser Guds liv frem i meg med kraft. Alt skjer i og ved Ånden. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.

Så er du tørr og tom og du ingen kraft har, så erkjenn at det er hos deg selv årsaken ligger, og aldri noen sinne hos Gud. Søk Herren og be han vise deg hvorfor din kraft er så ringe og ditt eksempel så svakt! Er din bønn i oppriktighet og du uten selvforsvar søker i Ordet etter Åndens tolkning og veiledning, så skal du få nåde til å se dine egne feil og din egen synd, slik at du kan erkjenne sannheten og bli frigjort.

Gå til innlegget

"Men jeg har imot dig at du har forlatt din første kjærlighet." Apenbaring 2:4 Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likgyldighet. Den første kjærlighet til Sannheten, er noe vi må ta vare på og holde vedlike.

 

Den verste gift for kjærligheten til vår store Mester, er hvis vi får omsorg for vårt eget navn og rykte.

Uansett hvordan alt er og blir, så må vi se til at vårt navn og rykte aldri kommer inn mellom oss og Mesteren. For da fordunkles synet og man går feil. Man tørker da ut og går seg vill i et uveisomt øde. Der ledes mann til en tørr mark og skal ikke få se at det kommer noe godt. Der er det som å bo alene i et saltland. Altså veldig lite trivelig og oppløftende.

Vel kan man forsøke å drømme seg bort, og tro man er i det lovende land, men når solen brenner en og tungen begynner å henge fast ved ganen, så våkner man gjerne uvillig opp til en virkelighet man ikke forstår noen ting av. For det var jo ikke dette man var lovet når man søkte Gud av et helt hjerte. Dette oppleves fryktelig.

Dog, den største nåden som kan komme over en sjel som har havnet der i saltlandet, er å kjenne på nøden og tørken, slik at hjertet atter begynner å rope om lys og nåde, så man kan se og forstå veien til de rike vannkilder og gode og herlige frukttrær.

Men ak, man ledes ikke ut av dette øde, før man erkjenner Sannheten om sin egen tilstand og tar imot dommen og lar den virke det den skal virke.

Den første kjærlighet består av en inderlig lengsel etter å finne og bare behage Den Allmektige Gud. Alt annet kommer i bakgrunnen og blir underlagt denne ene og altomfattende lengsel. Når Gud selv fyller hjertet med lengsel og inderlig kjærlighet til seg, så mister alle andre tyngdepunkt og fokus sin verdi.

Når den første kjærlighets brann til Kristus bor i hjertet, så begynner man å se som man bør se, både Gud, seg selv, Satan og sine medmennesker. Ens øyne opplyses og man begynner å se i større og større grad som Mesteren ser.

Du slutter å narre og lyve for deg selv, og erkjenner Sannheten. Sannheten om alle ting. Sannheten om Gud, sannheten om deg selv, sannheten om Satan og sannheten om de menneskene du møter på din vei.

Alt skal vi se og definere i Sannhetens lys og veiledning. Det er når Sannheten åpenbarer seg for deg,  det først kommer frem hvor høyt du elsker den.

Å elske Sannheten er å erkjenne den når den åpenbarer seg for deg. Du tenker kanskje ikke så mye over at det er Sannheten du trykker til ditt hjerte, men det er det du gjør, du søkende sjel, som lengter etter Sannhet i sannhet.

Når den kommer deg i møte, så viker du ikke tilbake og er ikke gjenstridig. Selvom det betyr at du må erkjenne at du intet er og intet har forstått, så elsker du Sannheten så høyt at du ikke makter noe mot den. Om det svir aldri så mye, så gjør kjærligheten til Sannheten deg så svak for den, at du knekker under dens vekt og erkjenner dens fryktelige tale. Der, under dens tungtveiende Ord og sviende smertelige erfaringer, som den rikelig gir deg, lærer du mangt og meget du ikke ville vært foruten. Både om deg selv og andre.

Du legger deg stadig i dens favn og roper at den må ta deg imot og lindre smerten og gi deg styrke til å bære og oppfylle dens krav. Ingen ting kan glede og tilfredsstille deg mer enn dens velsignede, milde og gode anerkjennelse. Når du erfarer at Jesus Kristus tar imot deg og styrker deg, så er det det største og ingen ting annet kan lignes med det du opplever der under hans kjærlige og gode behandling. Der styrkes du nemlig med en kraft som gjør deg uovervinnelig.

Sannheten lyser Budet opp for deg, og inngir deg en lengsel etter å oppfylle dens krav. Ingen ting annet enn lydighet kan tilfredstille ditt hjerte.

Hver svikt, hver menneskelige svakhet overfor Sannheten i Budet, hver ulydighet og slapphet stjeler lykken og gjør ditt hjerte så sykt at du ikke orker annet enn å kaste deg ned for Kristi åsyn og be om nåde til å ta det bedre slik at Budet kan holdes. For Budet må jo holdes fremfor alt. For det er Mesterens bud og befaling.

La oss søke det sinn som elsker og heller dør enn å bryte Guds Bud! Da skal vi raskt merke hvordan Sannheten kommer oss i møte og åpenbarer seg og leder oss på dens BudOrds veier til visdom, lykke og fred.

Gå til innlegget

Jakob 5:1 (Les hele kapittelet!) Disse svært alvorlige ord i Skriften er skrevet av apostelen Jakob til Menigheten i de siste dager. Disse ord er skrevet til oss rike kristne. Vi som lever nå.

Jakob var en profet av rang. Han så med sylskarp nøyaktighet den virkeligheten vi ser blant de kristne i våre dager. La oss nå ikke være gjenstridige og ulydige mot Skriften, slik at vi ikke skal rammes av den ild og ulykke som kommer over de som arbeider for å gjøre seg enda bedre dager, med enda flottere fasiliteter og rikdommer her i denne verden. Det kommer nemlig ikke til å ende godt. 

La oss lese hva Skriften lærer oss!

Og nu, dere rike: Gråt og jamre over deres ulykker, som kommer over dere! Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møllett; deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vidnesbyrd mot dere og ete eders kjød som en ild; dere har samlet skatter i de siste dager! 

Se, den lønn dere har forholdt arbeiderne som har skåret eders akrer, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots ører. Dere har levd i vellevnet på jorden og etter deres lyster; dere har gjødd eders hjerter på slaktedagen! Dere har domfelt og drept den rettferdige; ingen gjør motstand mot dere. 

Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; vær og I tålmodige, styrk eders hjerter! for Herrens komme er nær.

Gå til innlegget

Når vi ser hvordan krisene kommer til å treffe oss, midt i ansiktet, så ser vi at vi har sett og tenkt rett i mange år. For det kommer vel ikke overraskende på deg? Eller lever du ikke i virkeligheten, den hvor man kun kan finne i Guds Ord?

Nå går hele den vestlige (kristne) verden inn i svært trengselsfulle tider. Spesielt med hensyn til økonomi og finans. Dette er en del av den gjengjeldelse, som alltid har kommet over hedningene når de har valgt hedonismens ville og ubegrensede livsførsel, fremfor kristendommens selvbegrensende og selvfornektende vei.

Sodomas misgjerning, som gjorde innbyggerne, så uregjerlige at Gud så seg nødt til å utrydde dem fra jorden, var ikke de sodomittiske syndene, som handlet om sex, drukkenskap og svir, men om helt andre ting. La oss lese hva Skriften vitner: 

"Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke; de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det." Esek. 16:49-50

Når vi ser på hvordan vi  kristne i vesten har sviktet, så totalt i vårt kall om å gå ut å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler, i det vi skulle lære dem lydighet mot Herrens bud, og i stedet har satt oss ned på vår berme og rost oss av sin rikdom og velstand. For så å gjøre kirken og menighetene rundt omkring, enda rikere, så skjønner vi at det forestår en kraftig straffedom som skal ramme de kristne med brutal konsekvens. 

For å si det rett ut, så skjønner enhver som kjenner litt til den Eldgamle Gud, at det de beste kristne i vesten har klart å få ut av evangeliet, spesielt de siste 25 år, er svært beklagelig. Derfor vemmes Gud ved oss og ønsker å vekke oss. Han har forsøkt med det gode i mange år og formant oss gjennom sitt Ord og sine profeter, men folket har nektet å høre. Derfor står det ikke lenger annet tilbake enn det vi kaller det onde.

Det, det gode ikke maktet i manges hjerter, det vil det onde makte. Gjennom trengsel og dom, økonomiske vanskeligheter og tukt, vil endel gudfryktige våkne opp, og forstå at de har vært bedratt av det overmodige overflodslivet, hvor deres egne behov stod på øverste dagsorden, fremfor den fattiges. De vil da erkjenne at de har vært fanget av verdens lyst i et vellevnet som de da vil begynne å vemmes ved. 

Da vil atter Ånden falle, og en ny morgen vil starte for mange.  

Gå til innlegget

Svikefulle arbeidere blant Guds folk

Publisert nesten 8 år siden

For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel;...

derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. 2 Korintierne 11:13-15 

Gjennom sine falske og svikefulle arbeidere, ser vi hvordan slangen dårer hjertene, slik at de enfoldige vendes bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus, og hen til enfoldig troskap og lydighet under mennesker i kjøtt og blod. Stakkars den som ikke bøyer seg under disse falske brødrene og viser iver og troskap mot dem!

Vi ser i dag hvordan troende som i flere tiår har tjent Herren i enfoldighet og troskap, lar seg dåre av slangens list i en rekke spørsmål. Det som ser ut til å ha dåret de enfoldige i en veldig stor grad i dag, er rett og slett personsanseelse.

Ved å få opplest og vedtatt at de ansette og eldste, alltid har rett, så har de enfoldiges innvendiger. effektivt blitt gjort til intet. Nåde den som våger å si i mot!

Vi ser at den som våger å stille kristiske spørsmål ved de ansettes avgjørelser og bestemmelser, bestemmelser som griper dypt inn i den enkeltes liv, han kan regne med å bli forfulgt og jaget bort, med onde ord og rykter, fra sin familie og sine venner. Det gis sjelden nåde for slike som ikke blindt bøyer seg under de falske og svikefulle arbeiderne i Guds menighet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere