Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

Jeg var nok ikke presis nok.

Publisert over 6 år siden

...når andre enn fagfolk ønsker å forære deg en diagnose, er mer presis. Dette handler altså ikke om å ikke oppsøke hjelp hos leger eller fagfolk.
Gå til kommentaren

Bruden og skjøgen

Publisert over 6 år siden

Der kristendommen går frem. Forsvinner drukkenskap, hor og annet ondt som dugg for solen. 

Der skjøgendommen går frem. Tiltar drukkenskap, hor og annet ondt. Der gror det hurtig frem som ugress. 

Gå til kommentaren

I bladet "For Fattig og Rik"  som om ut den 20.9.1931 forteller pastor Fredrik Wisløff atskillig om forholdene i Amerika, hvordan frafallet innen kirkene florerer. Foran en episkopal kirke i Brooklyn er det like før jul oppslått to plakater, den ene gjelder nattverd og den annen dans. En dør leder til kirken, en annen til dansesalen. W. gikk inn for å undersøke saken på nært hold. "Dansen var i full gang! Det var fullt av unge par over hele gulvet. Ballklædte damer! Etter siste mote. Orkestret var et av Brooklyns "beste" med den mest skjærende, eggende jazzmusikk: trommer, saksofon, klarinett o. a. Av og til stemte man i med musikken og sang viser. Det hele ble kringkastet.

Lederen pep stillhet. Nevnte neste dans. Og så igjen. Det var nesten bare unge. En eldre mann tok imot billettene. Et par eldre damer holdt på i kjøkkenet å steke pølser. Ellers bare unge. På en plakat sto: Hot Dogs 10 c. Hot Dogs er slengordet for varme pølser.

Så ble det en liten pause. Sigarettene kom frem. Men bare for et øyeblikks hvil. Så til igjen.

Nå foreslår lederen at lysene skal slukkes. Bifall. De kulørte lykter under taket slukkes så. Isteden tennes en lykt ved døren. Den veksler stadig i farger, rødt, grønt, fiolett osv. Den skal gi virkningsfulle lyseffekter over damenes kostymer, idet de i dansen passerer midtgulvet. Ellers er det tussmørke.

Overfor oss sitter et ungt par. Hun kommer seg opp på hans fang. Det er mørkt i krokene. Vi reiser oss. Finner våre frakker og går. Vi har fått nok! Vi føler oss tomme, såre og vrede." Pastor Fr. W. skriver videre:

"Ved min seng knelte jeg ned den kvelden og ba en inderlig bønn for den "kristne kirke". Jeg minnes ordet om ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn. Jeg minnes det forferdelige billede av "den store skjøge", som vår bibel tegner. Nå hadde jeg sett henne krassere enn noen gang før".

Når nå prestene samtykker i disse danser og pølseaftener, som gir sitt overskudd til kassen "Guds sak" da kan man tenke seg hvor formørket det hele er. Forretningen går og "humla suser".

Kilde: Skjulte Skatter 1939. Fra artikkelen "Kristi frihet og kirkelig syndetrelldom". 

Gå til kommentaren

Rettelse av stygg skrivefeil

Publisert over 6 år siden

"Til og begynne med ble du kanskje sett litt rart på av de som ikke ville drikke og underholdes," Rettes til: Til og begynne med ble du kanskje sett litt rart på av de som ville drikke og underholdes

Gå til kommentaren

Til Rudi Wara

Publisert over 6 år siden

Du berører ikke spørsmålene mine.
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1319 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 996 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 463 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 454 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere