Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

En liten prøve

Publisert over 4 år siden

Når du alltid snakker sant trenger du ikke huske hva som er den egentlige årsaken til det du sier og gjør. 

Jeg spurte nylig en av disse ungdommene om  hvorfor denne hadde vært i Tyskland og hva som var blitt befalt skulle sies om de fikk spørsmål. Personen hadde glemt det, så vedkommende klarte ikke å svare på spørsmålet. Men personen husket hva den interne grunnen var og den personlige. Men altså ikke hva som var den offentlige grunnen utad.  

Når "hattene" blir mange og man stadig bytter, er det ikke godt å holde styr på dem 

Gå til kommentaren

Hva skal vi kalle det når ungdom mellom 18-25 år blir undervist fra de eldre om hva de skal si hvis myndigheter eller journalister dukker opp og stiller spørsmål? Det de skal si vet både ungdommen selv og den som underviser dem ikke stemmer  med virkeligheten. 

La meg ta et eksempel. Ungdom på  19 år skal jobbe på det berømte A-laget i Tyskland, og skal arbeide og tilsettes i en ordinær bedrift som driver med salg av kapitalvarer. Jobben er å pakke. Arbeidstiden  er normalt ellers i året 11 timer, men siden det er rett før jul så er arbeidsagen ofte over 12 timer. 

Hva tror så disse ungdommene de selv er med på?

Det de selv tror, er at de jobber dugnad for Brunstad Christian Church i Tyskland. De er bare en del av A-laget og kan sendes hvor som helst i verden på arbeidsoppdrag.  De er ikke der for å lære tysk. De er heller ikke der for å lære tysk historie. De har i flere måneder gått og ventet på svar på hvor de kommer til å havne i verden for å gjøre en frivillig og nærmest gratis innsats for BCC. 

Så blir ungdommen fortalt og bedt om, at hvis det dukker opp journalister eller folk fra myndighetene som stiller spørsmål, så skal de fortelle at grunnen til at er der, er for å  lære tysk språk, og tysk historie. 

Jeg har sett meget ukomfortabel ungdom bøye seg for dette og godta, at de må lyve hvis noen spør. Vi må huske på at dette er ungdom, som siden barns ben av har lært at de IKKE skal lyve.  

Dette er et lite eksmpel på hvordan  dette brorskapet løser det de opplever som utfordringer når de skal få inn pengene. 

Når jeg ser slikt utfolde seg rundt meg, og ser hvordan ungdom blir lært opp til fusk og fanteri, så blir jeg rasende. Slike såkalte "brødre"  fortjener ikke annet enn å bli bedt åpent om å slutte å lyve og slutte å lære andre å lyve!  

Det er ikke pent å lyve. Det er stygt. Det er min konklusjon. Det er ikke slik man oppfyller misjonsbefalingen om å lære disiplene å holde alt hva Mesteren befalte oss. 


De oppfører seg jo som de har behov for å lyve i nødverge for å redde  helse og liv. Da trenger de rett og slett å bli snakket hardt til slik som her. For husk at dette kun og ene og alene handler om å få enda flere milliarder av norske kroner på bok! 

De har gjort andre grove synder også, hvor jeg har bedt om å få møte dem personlig med vitner, slik at vi kunne snakke om hvordan ting blir gjort og bestemt blant dem. For mennesker går til grunne og ligger strødd etter dem.  Men de har nektet plent. Så siden de nekter å ta alt privat i lukket rom, så får vi ta noe av det her. For dømmes, det skal slikt.

Hvis det ikke er slik dette ser ut for meg, så kan de jo selv komme på banen og forklare sakene slik de i virkeligheten er. Så kan vi jo komme til bunns i dette. Å ha en skriftelig dialog med dem privat har gjennom alle årene jeg har forsøkt det, vist seg nytteløst. Så lenge man ikke kommer og lover omvendelse som en angrende synder, når de først har dømt deg, så finnes ingen dialog på normalt vis.
 
 Jeg tror det er på tide at disse sakene blir dratt frem, så deres venner kanskje kan oppleve en rystelse som gjør at de våkner opp og husker hva de lærte i gamle dager og hvor de egentlig kommer fra.

Gå til kommentaren

Et eksempel

Publisert over 4 år siden

26.02.2015 - sitat fra Kapital (s.90 - 96 i papirutgave nr.4-2015): Boligkjøpere angriper Protector og NCLs takstmenn: - Rene bestillingsverk. “Boligkjøpere som ligger i konflikt med eierskifteforsikringsselskapene Protector og NCL, retter nå skytset mot selskapenes takstmenn, hvor enkelte kan bli tildelt flere titalls oppdrag på et år. Advokat Glenn Ulrik Halvorsen, som representerer mange boligkjøpere, kaller disse takstene for "rene bestillingsverk".”

"Nemlig det faktum at så mange av takstmennene eierskifteforsikringsselskapene benytter er medlemmer av den frikirkelig bevegelsen, eller sekten om du vil, Smiths venner".

"Totalt har Kapital blitt tipset om drøyt 40 aktive takstmenn som alle er medlemmer av denne frikirkelige bevegelsen". "Faktisk er også alle de tre tekniske lederne for både Protector, NCL og det største forsikringsselskapet som selger forsikringer til boligkjøpere, Help, alle Smiths venner fra den samme lokale menigheten i Drammen.

Kapital har spurt Protector og NCL om det er en bevisst ansettelsespolitikk å ansette og leie inn takstmenn som er Smiths venner, eller om dette er rene tilfeldigheter". Sitat slutt

Denne lille saken over her er nok noe som man bør se nærmere på. Jeg har ikke undersøkt sannheten bak alt dette bråket om disse boligtakstene og forsikringssakene, men stemmer det at disse takstmennene er medlemmer av samme brorskap og går etter hverandre og foretar takster for personer de kjenner og som kanskje også er med i det samme brorskapet, så bør jo slikt bli brutalt stoppet av boligkjøperne. Norsk lov stopper ikke slike, men det kan folket og den enkelte gjøre.

Så neste gang du skal kjøpe bolig, så undersøk grundig først, hvem som har foretatt taksten, hvilket selskap boligen er eieskifteforsikret i og om takstmennannen kjenner selger! Det vil i alle fall jeg gjøre. Slik sikrer jeg meg mot tap i hundretusen og millionklassen. 

Norsk taksteringsforbunds medlemmer lærer at hvis det KAN settes spørsmålstegn ved takstmannens habilitet, så er takstmannen inhabil. Nå påstår pressen at disse takstmennene de har undersøkt ikke er medlem i noe taksteringsforbund, og derfor ikke er mulig å klage inn for noen. Som sagt så vet ikke jeg hva som er snørr og barter i denne saken. Men sakens natur forteller meg at det er klokt å begynne å følge med dette brorskapet og stille de viktige og riktige spørsmålene. 

Når man begynner å undersøke og stille granskende spørsmål overfor menneskene som tjener dette brorskapet, uansett hvilken sak det gjelder, så vil man oppdage hvor lukket og stengt det er.

Journalister har dokumentert hvor vanskelig og nærmest umulig det er å trenge inn i materien og danne seg et bilde av hva som VIRKELIG foregår dette brorskapet som styres fra Brunstad.  

Har brorskapet i Smiths venner sanksjonsmuligheter overfor deg, vil du straks bli utstatt for stygge trusler og kan vente deg grusomme konsekvenser ettersom hvor stor innflytelse de har i ditt nettverk og familie. Jeg har forsøkt, så jeg vet hva jeg snakker om. 

Jeg tror ikke jeg tar for hardt i hvis jeg sier at de regel rett hater alle spørsmål som stilles for å få vite hva som egentlig foregår blant dem. Jeg har litt innsikt, ettersom jeg har en stor familie inne i dette brorskapet. 

Min advarsel er klinkende klar: Følg med disse menneskene! Still dem spørsmål! Ta ikke alle svar for god fisk! Undersøk selv!

De har vist at de er meget farlige når de kommer til makt og innflytelse. Noe min forrige artikkel her på verdidebatt klart utrykker.

Jeg har en nær bekjent av meg i Smiths venner som også er takstmann. Jeg traff vedkommende på en ishockey kamp i går. Jeg stilte han da endel spørsmål rundt dette med de taksteringssakene som Kaptial skriver om.

Takstmannen fra BCC (Smiths venner) kunne til min glede fortelle meg at han var medlem av Norges Taksteringsforbund og aldri tok oppdrag for venner fra brorskapet. Ei heller ville han gjøre den uretten å takstere hvis han var klar over at en takstmann fra brorskapet hadde vært der før ham for samme selger. Det var også han som fortalte meg at Norges Taksteringsforbund har som hovedregel ang. inhabilitet, at hvis spørsmål om inhabilitet kan reises, så er takstmannen inhabil. 

Så jeg vil ikke dra alle Smithevenner som er takstmenn over en kam. Men undersøke, det vil jeg fortsette å gjøre. For å stole på den gruppen der, det har livet lært meg at jeg ikke bør gjøre.  

 

Gå til kommentaren

Som bevis han følgende siteres fra hans egen munn:

Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,...
Joh. 14:30
 

Det er forøvrig ikke bare økonomien som er kontrollert av mørke krefter, men hele sulamitten. Bare se hva apostelen Johannes, han som Jesus elsket ekstra høyt skriver: 

Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde; ... 1. Joh. 5:19

Forøvrig kan vi også høre mørkets fyrste selv si hva som er sant angående påstanden hvem som kontrollerer økonomiene rundt omkring i verden: 

Og djevelen førte ham op på et høit fjell og viste ham alle verdens riker i et øieblikk.  Og djevelen sa til ham: Dig vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for mig er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil;  vil nu du falle ned og tilbede mig, da skal det alt sammen være ditt. Luk. 4:5-7.

Alle verdens riker med deres økonomier ville ikke vært en fristelse for Mesteren om løgneren denne gangen ikke snakket sant.

Det enda flere skriftsteder som stadfester hvem som sitter med makten over økonomien og ellers alt annet her i verden, men dette skulle vel holde som bevis i første omgang.  

Dog, må vi ikke glemme at over alt, sitter Abraham, Isak og Jakobs Gud og kontrollerer hvor langt den onde får lov å gjøre med sin makt og styring over økonomien. 

Gå til kommentaren


"Vær oppmerksom på at bestemmelsene i EØS-loven (her art. 28 om fri bevegelighet for arbeidstakere og deres familie) har ved motstrid forrang

framfor annen norsk lov som regulerer forholdet (jf. EØS-lov §2).

ESA som er EFTAs overvåkingsorgan, skal holde oppsyn med at medlemsstatene oppfyller forpliktelsene i hht. EØS-avtalen. De er enkle å få på banen og kommer gjerne på inspeksjon.

Fri bevegelighet av personer er sammen med fri bevegelighet av varer
tjenester og kapital, grunnpilarene i EUs indre marked (EØS art 1).

Stoppes fri bevegelighet av personer som Norge gjør ved å hindre
arbeidstakerne og deres familier å vende tilbake til sitt hjemland eller ta arbeide i et annet EU/EØS land, angripes EU/EØS-systemet i sine grunnvoller." 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2982 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1655 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1467 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1413 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1082 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 657 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere