Ronny Johansen

Alder: 53
  RSS

Om Ronny

Følgere

Tåle og lide

Publisert over 3 år siden
Dessverre skjer dette i stor grad i enkelte av de kristne karismatiske miljøende og spesielt er TV Visjon Norge et godt eksempel på krefter som søker denne type makt.

I slike miljøer hvor det er kun er en leder eller elite som dømmer og plasserer alt og alle, så er det gjerne en fremtredende forståelse, at offerne skal tåle og lide det de blir utsatt for av dom og straff fra stormennene uten å reagere eller si noe imot. 

Denne lære og forståelse er snekret ut og fremelsket av stormennene selv. De siterer gjerne Skriftens ord om at Mesteren selv led og å ble utskjelt uten å skjelle igjen. Men enhver som er litt oppegående forstår at denne læren er vrang og kun utarbeidet for å beskytte stormennene, når hoggtennene blir litt for synlige og fårehamsen ikke dekker hele ulvekroppen lenger. 

Jesus lærer oss tindrende klart at vi skal tåle og lide urett. Men ikke når den kommer fra våre egne troende søsken. Når den ugudelige og vantroe skjeller oss ut, baktaler oss og lyver på oss, så er det ikke noe å bry seg om. Da skal vi ikke skjelle igjen, men vende oss til Herren og be for dem med et tilgivende hjerte. 

Men vi ser helt klart at Mesteren ikke lærer oss at dette er veien å gå når våre søsken i troen synder mot oss. Da ser vi at vi skal ta tak i saken og gå til personen i enerom og ta saken helt ut slik Mesteren underviser oss. (Mat. 18: 15-20)

Denne praksisen er stormennene veldig imot. I Mesterens verden og virkelighet, eksisterer det ikke slike stormenn som skal behandles annerledes enn den som holdes for å være minst. I Jesu lære finnes det ikke fedre, mestere og lærere, men vi er alle brødre. Kun en er vår Mester og det er Herren. Alle vi andre er søsken og den ene står ikke på noen måte over den andre. Matt. 23:8-11

Men det er klart at dette faller slike stormenn hardt for brystet. De vil være de store som skal dømme og plassere de andre, og nåde den som måtte våge å sette seg imot deres dommer og betvile deres avgjørelser!

De skriftlærde og fariseerne var å regne som menighetslemmer. De var israelitter og tillhørte menigheten. Når vi ser hvordan Jesus refset dem offentlig og tok fra dem den myndigheten de hadde tilranet seg, så ser vi et eksempel vi bør etterfølge. Også i dette er Mesteren et forbilde for oss. 

Det er når noen etterfølger Jesu eksempel og går til slike stormenn som kaller seg brødre, i enrom, at spetakkelet bryter løs. For det første nekter slike for at de har gjort noe galt og retter straks anklagende mot den som måtte våge å komme til dem med tvil på dem og bebreidelse i hjertet. Når så den de har syndet mot ber om samtale med en eller flere vitner til stede, så protesterer de. Da nekter de gjerne plent på å møte med vitner til stede. Deretter formaner de den som mener seg forulempet, at han heller skal tåle og lide det han mener er gjort av ondt mot ham. Dette utbasunerer de også i forsamlingen. Den våghalsen som måtte ha noe å klage på, blir stående igjen som den skyldige med alle sine øyne rettet mot seg som den som ikke tar det rett og som bør ydmyke seg. 

Det er ingen som er mer oppsatt på at de troende skal tåle og lide all slags urett fra stormennene enn ulvene og den onde selv. Stikk imot Jesu ord om å gå til sin bror når han synder mot deg. Gjennom slik fordervet lære, kan store ulver trenge inn i flokken og forvolde stor skade. De kristne i dag trenger å læres opp til åndelig krigføring. Men det viser seg at det er svært vanskelig for de kristne å komme ut av disse døde gjerningene det er å tåle, lide og la være å ta tak i overgrepene som begås av stormennene. 

De fleste er livende redd for å bli kalt den skyldige, miste egen ære, bli foraktet av sin egen familie og venner. De har for mye å tape. Derfor er det mange slike miljøer og flere vokser frem blant de troende, hvor ulvene tar kontrollen og utnytter de andre til sin egen vinning og får de til å danse etter sin egen pipe. 

Når det står at Jesus ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, så skjønner vi at dette ikke handlet om når han i berettighet vrede renset tempelet for handel- og forretningsmenn og refeset fariseerne og de skriftkloke på torvet.  Vi skjønner dette handlet om når han ble anklaget for gudsbespottelse av myndighetene og stiltiende ble ført bort for å bli korfestet av øvrigheten. 

Når vi tenker etter, så skjønner vi at når stormenn som kaller seg brødre i Herren, mener du skal tåle deres behandling samme hva, så har det lurt seg inn en meget vrang og farlig lære som mer eller mindre fritar og beskytter ansette personer for konskvenser, bare de kommer opp i dommerstolen.


Gå til kommentaren

Sivilisasjoner

Publisert over 4 år siden

Jeg vet ikke om noen sivilisasjon som elskerJesus og holder Jesu bud. Sivilisasjonene skal gå til grunne. Det hadde de ikke gjort om de hadde vært bygd på Jesu bud. Derfor skal Kristus, Klippen knuse og tilintetgjøre de alle en dag. 

Bare se her fra Daniel:
Daniel 2: Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.  

I Daniel kapittel 7 ser vi hvordan det siste store verdenriket skal få makt over den høyestes hellige, men til slutt ødelegges og blir tilintetgjort av Kristus Jesus selv. 


Daniel 7: "og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. / 26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid. 27 Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

 

Gå til kommentaren

Rettelse

Publisert over 4 år siden
Ronny Johansen – gå til den siterte teksten.
Men så har de også rik erfaring fra nettopp samarbeide med oligarkene i Russland.

Her ble jeg nok litt for ivrig i min beskrivelse av deres omfattende forretningsdrift som de har i Russland. Denne påstanden blir for drøy og noe jeg ikke har belegg for å påstå. Derfor er det på sin plass å rette det opp. 

Men ellers står påstandene seg.  

Gå til kommentaren

Oligarkene i Norge

Publisert over 4 år siden
Er det de du beskriver?

Ja, når man ser på hvordan det nevnte brorskapet investerer, jobber, forfølger og ekskluderer, så er de faktisk ganske så like som oligarkene i Russland. 

Jeg har undersøkt litt rundt dette med hvordan den moderne mafian og oligarkene i Russland arbeider og investerer. Det er tilnærmet likt. 

Men så har de også rik erfaring fra nettopp samarbeide med oligarkene i Russland. De har store investeringer og en omfattende forretningsdrift der borte, samt på Kypros og andre skatteparadis. Akkurat som Oligarkene.

Men nå er myndightene, både i Russland og Vesten ute etter å ta de av rikfolket som ikke står under direkte ledelse av dem. Så de kan vente seg at myndighetene både her og der kommer til å jakte skattekroner.


Personlig tror mer enn et stort såkalt misjonsselskap kommer til å ende i ruin og stor gjeld. 

Time will show.  

Gå til kommentaren

Ulver går ikke i dialog med jegere

Publisert over 4 år siden
Ove K Lillemoen – gå til den siterte teksten.
Skulle ønske at i allefall en var voksen nok til å stå frem mot din anklage, det burde de gjøre

Jeg kan aldri tenke meg at ulvene i BCC våger å stikke hodet frem og gå i dialog med meg i det offentlige rom. Men om de våger, så er de hjertelig velkomne.

Her skal de motstand og dokumentasjon finne. Jeg har samlet på saker i noen år og kan fremlegge litt av vært om protestene kommer i det offentlige rom.

Både lyd og bilde, dokumenter og korrespondanse ligger klare den dagen de våger å protestere åpenlyst mot mine påstander. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere