Ronny Johansen

Alder: 54
  RSS

Om Ronny

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.
Da er mitt råd, Finn nye venner.

Hva får deg til å tro at jeg ikke har venner? 

Gå til kommentaren

I yttringsfrihetens navn!

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.
Dere som har forlatt det fellesskapet, kan dere finne sammen og glemme de dårlige opplevelsene eller finne en enkel og sunn menighet der dere bor?

Jeg hadde ikke trengt å nevne smithevennene, men gjør det for at det skal vekke interesse, slik at mange av dem leser artikkelen. Noe jeg tror hjelper stort, når kallenavnet deres nevnes.

Jeg kjenner mange iblant dem. Og jeg vet det finnes mange svært oppriktige og gudfryktige mennesker der. Mange av disse mangler lys og kjennskap til Herrens Ord og vilje. Derfor er det godt å henvende seg til dem, så de kan få hjelp. Jeg har nemlig stor tro for mange av dem. 

Syntes du det er tungt, ekkelt eller opplever noe annet negativt når du leser noe som plasserer og kritiserer smithevennenes praksis, så vil jeg råde deg til enkelt å lukke øynene og hoppe over skriveriene. Det er full frihet til å utrykke seg, lese eller la være. 

Gå til kommentaren

Tusen takk for kommentaren din Per Søetorp!

Publisert nesten 3 år siden
Per Søetorp – gå til den siterte teksten.

eg måtte virkelig lese dette innlegget flere ganger for å være sikker på at jeg hadde lest rett.  

Er det virkelig mulig at en kristen menighet som inviterer til et sommerstevne åpent for alle, så til de grader favoriserer sine egne meningsfeller fremfor å nå dem som ikke tror – og som attpåtil oppsøker deres samlinger? Går det virkelig an å beklage seg over at noen som ellers i året ikke deltar på deres faste møtesamlinger, allikevel velger å tilbringe noen feriedager ved deres sommerstevne?

Larsen finner dette sammenlignbart at Høyre skulle ha invitert kommunister til sitt landsmøte. Ja - and so what? Hva skulle vel de ha å være redde for – dersom de selv er trygge på eget ståsted, og i tillegg har regien og det overordnede målet er å nå ut til alle med det man selv står for? 

Videre bruker Larsen uttrykk som «forstyrrende» at annerledes tenkendeog troende oppsøker deres felleskap.  Jeg forutsetter da at denne «forstyrrelsen» ikke består i fyll, fest og ordensforstyrrelser, men at det dreier seg om vanlig siviliserte nordmenn og familier som av ulike årsaker opplever det som meningsfylt å være der?  Det burde vel også være svært gode muligheter blant disse for å finne søkende sjeler som er åpne for å høre forkynnelsen, såvel som å treffe venner og delta i andre «aktiviteter»?

For andre sommerstevner og kristenkonferanser må da dette fortone seg som noe av et ønskescenario og luksusproblem – vel og merke dersom den ultimate intensjonen er å vinne nye mennesker. Men dette virker altså ikke å være bra nok for Smith-vennene.  Her er det visst «oss selv først» som gjelder– og så min neste – hvis det er til vårt eget beste.  Med forbehold om at jeg leser hr.Larsen rett, må de besøkende i tillegg helst ha «stemplet inn» på møter i menigheten tidligere omåret for å godkjennes adgang til felleskapet på sommerstevnet?

I så fall: Hva i all verden er dette?  Et slags åndelig apartheid, med "oss" og "de andre"? Jeg trodde da virkelig at hovedmålet med evangeliets forkynnelse måtte være slik Jesus sa og gjorde: Nå ut til de fortapte, vinne nye osv.  fremfor å «inspirere» og underholde menighetsbarn som allerede er trygt innenfor og som har blitt flasket opp med hundretalls møter fra barnsben av.  

Ord som «..å vise åpenhet, respekt og omtanke overfor de som velger annerledes» blir bare tomme floskler som fortoner seg som det reneste hykleri, når det i neste setning lyder at «..det er likevel vårt eget trosfellesskap, vår egen felles plattform, det handler om».

Jeg synes vi alle skal ta Smith-vennenes oppfordringpå alvor og la dem være i fred denne sommeren. La ingen fremmede forstyrre kristen-idyllen på vakre Brunstad.  La dem for Guds skyld være i fred med sine samlinger for «de hellige», og ikke la dem besudles av påvirkningen fra verden utenfor.  La dem synge i trygg forvissning om at ingen uverdige skulle ha forvillet seg inn iblant dem:  «Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst».

 

Når man en gang var satt høyt, men så faller ned og mister gangsynet, forstanden og den gjerning man mener man er satt til som lys og salt i verden, så åpenbarer det seg gjerne. I sin uvitenhet og blindhet klarer man da ikke lenger å skjule sin nakenhets skam, for man ser den overhodet ikke. Man tror helt oppriktig man står fullt påkledd, men så er sannheten den at man ikke en gang har på seg undertøy.

Det må være rart for den en gang evangeliske forsamlingen å se hvordan deres ledere går ut og proklamerer for hele verden hvordan de tenker og er overfor de som de tror er på vei til den evige pine.

Takk for kommentaren din Per Søetorp! Jeg velger å tro at det er flere på Brunstad som ser hva du forsøker å opplyse om, og som derfor skammer seg dypt.  


Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Kjell Haugen – gå til den siterte teksten.
Du bruker klassiske sterke ord om dine medtjenere i Kristus med andre uttrykksformer for tro enn deg selv.  Denne tolkningen av det nye testamentet har ført til mye blod har gått tapt oppigjennom årene. 

Jeg bruker ikke disse ordene om mine medtjenere, men om de Mesteren peker på som falske. Det er Jesus som lærer oss dette og som opplyser oss om at disse falske vil komme til en lukket dør en dag, om de ikke omvender seg og begynner å gjøre etter Hans Ord. Det er bare slik vårt hus kan  bli stående på den onde dag når regnskyllet og stormene vil bryte løs. Det var den som hadde vært lydig og gjort som Jesus lærer som hadde et byggverk som ikke falt.

At noen andre muligens har en annen forståelse av disse forholdene gjør han ikke til en falsk Messias. Det er når vedkommende utelukker alle  som ikke tror på han selv, vi får fenomenet  og en "falsk Messias". Slik vi ser i mange sekter, der de forlanger anerkjennelse og tro på deres toppleder, før du anses som rettferdig. Gå til kommentaren


Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,  men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  

Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!  

Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.
Gal. 1:6-10

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere