Ronnie Johanson

Alder: 79
  RSS

Om Ronnie

Følgere

Hva skjer med udøpte barn?

Publisert over 1 år siden

21. februar skrev Kristin Norseth i Vårt Land at «den  evangelisk-lutherske kirke tidligere lærte at dåpen er nødvendig til  frelse (Confessio Augustana 9)».  Men ifølge Kirkens nettsider, er  Augustana fortsatt ett av dens fem bekjennelsesskrifter.

Jeg har i  avisspaltene i årenes løp konfrontert tre norske biskoper med Kirkens  lære om at udøpte barn ikke kommer til Himmelen (og da finnes det for  protestanter som kjent bare ett alternativ). Midttømme svarte aldri,  mens hverken Lønning eller Nordhaug hadde noe bedre svar enn at Gud kan  frelse hvem han vil. Selvsagt, men spørsmålet var: Hvem tror Kirken at  han vil frelse?  

Hvis artikkel 9 i Augustana er avskaffet, er det  gledelig.  Men når skjedde i så fall det? Og hva med læren om  arvesynden i artikkel 2? Ifølge Melanchtons tyske tekst fødes spedbarna  «fulle av ond lyst og begjær».

Gå til innlegget

Gjelder ikke Augustana lenger?

Publisert over 1 år siden

Hva skjer med udøpte barn?

Torsdag 21.2 skrev Kristin Norseth i Vårt Land at «den evangelisk-lutherske kirke tidligere lærte at dåpen er nødvendig til frelse (Confessio Augustana 9)».  Men ifølge Kirkens nettsider, er Augustana fortsatt ett av dens fem bekjennelsesskrifter.

Jeg har i avisspaltene i årenes løp konfrontert tre norske biskoper med Kirkens lære om at udøpte barn ikke kommer til Himmelen (og da finnes det for protestanter som kjent bare ett alternativ). Midttømme svarte aldri, mens hverken Lønning eller Nordhaug hadde noe bedre svar enn at Gud kan frelse hvem han vil. Selvsagt, men spørsmålet var: Hvem tror Kirken at han vil frelse?  

Hvis artikkel 9 i Augustana er avskaffet, er det gledelig.  Men når skjedde i så fall det? Og hva med læren om arvesynden i artikkel 2? Ifølge Melanchtons tyske tekst fødes spedbarna «fulle av ond lyst og begjær».

Gå til innlegget

Jesu fødsel vet vi intet om

Publisert nesten 2 år siden

Jesus var neppe født i Betlehem, selv om både Lukas og Matteus hevder det. Men deres beretninger lar seg ikke forene. De er enige om fødestedet og at moren het Maria og faren Josef, det er det hele.

Bodvar Schjelderup tar opp tråden etter Solevågs påstand 17. juli om at Jesus var flyktning, og mitt svarinnlegg der jeg påpekte at her ser hun bort fra juleevangeliet hos Lukas. Det står ganske riktig hos Matteus at Josef og Maria flyktet til Egypt, fordi Herodes ville drepe barnet som var blitt født i Betlehem. Den lille familien returnerte til Israel da Herodes var død. «Men da Josef fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret.»  (Matteus 2; 22-3.)

Hos Matteus var de altså ennå ikke bosatt i Nasaret da barnet ble født, hvilket umulig lar seg kombinere med beretningen hos Lukas. Schjelderup gjør allikevel et kuriøst forsøk, og hevder at Jesus var nær årsgammel da flukten skjedde. I mellomtiden hadde familien bodd i Nasaret, men var tilbake i Betlehem pga. en religiøs høytid, hevder han.   

Men som vi alle husker: Ifølge juleevangeliet var Josef og Maria bosatt I Nasaret allerede da Maria ble gravid. (Lukas 1; 26 og 2; 4-5.) Enten var de bosatt der på det tidspunkt (Lukas), eller de bosatte seg der senere (Matteus). Enten Lukas eller Matteus tar feil. Eller begge! Det siste er hva seriøse forskere tror. Utfordringen evangelistene sto overfor, var å forklare hvordan en profet fra Nasaret kunne være Messias. Han skulle nemlig komme fra Betlehem. Lukas og Matteus kjente ikke til hverandre men  løser denne floken på hver sin måte, ved å konstruere hver sin beretning om Jesu fødsel. De er enige om fødestedet og foreldrenes navn, ikke noe mer bortsett fra at moren var jomfru. «From diktning» kalte professor Ragnar Leivestad det hele.

Tittelen på min bok som kommer inn på saken, er «Jesus – Hva forskningen sier mens Kirken tier». Kirken og prestene kommer neppe til å uttale seg her heller, men det er på tide at en av teologene som har utdannet dem, gjør det. Leivestad er dessverre død, men hva sier dere, Vemund Blomkvist og Halvor Moxnes?

Ronnie Johanson, forfatter

Gå til innlegget

Utdatert religionskritikk?

Publisert over 2 år siden

Vårt Land hevder at jeg kaller Jesus rasist, men saken er mer nyansert enn som så.

Mandag uttalte Bjørn Are Davidsen seg om meg og min bok «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier», med støtte av professor Jan-Olav Henriksen. Boken har de ikke lest, og meg kjenner de ikke. Derfor snakker de om nyateister generelt, og hevder at slike «er ikke oppdatert på nyere bibelforskning». Samt at vi «er gjerne vokst opp i svært konservative miljøer der Bibelen har blitt tolket bokstavelig, og kritiserer et bokstavtro bibelsyn som ikke er gjeldende i bibelforskningen».


Pugget salmevers. For å ta min bakgrunn først, ettersom den anses som relevant: Jeg hørte aldri et ord om Jesus hjemme, og på skolen pugget jeg salmevers som alle andre, uten å bli verken kristelig eller ugudelig av det.

Religionskritisk ble jeg først da jeg leste nytestamentet som voksen, og ble sjokkert over steder som Lukas 14.26 der Jesus sier at «Om noen som kommer til meg, ikke hater far og mor og kone og barn og brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.» (Dette er forfalsket i nyere oversettelser. Jeg viser i boken til en rekke steder der Bibelselskapet har feilaktig eller tvilsom oversettelse.)

Det er for øvrig en velprøvd hersketeknikk å vise til folks bakgrunn for å gjøre dem mindre meningsberettiget, og jeg var nylig utsatt for samme påstand i Klassekampen. I mitt tilfelle ble det altså skivebom.


Ledende forskere. Boken som Davidsen innbiller seg er bokstavtro og ikke oppdatert, bygger faktisk på de siste tiårenes ledende forskere: Både dem som anser Jesus som dommedagsprofet, og dem som ikke gjør det. Marcus Borg hevder at det er her hovedskillet går i dagens teologi, og jeg bygger på ham og andre forskere som John D. Crossan, Robert Funk, John Kloppenborg, Stephen Patterson, James Robinson og Gerd Lüdemann fra det liberale Jesusseminaret, såvel som de ikke mindre anerkjente E. P. Sanders, Paula Fredriksen, John P. Meier, Tom Holmén, Stanley Porter, Burton Mack, Martin Hengel, Kurt Rudolph, Dale Allison, Richard Bauckham, James Dunn, David Flusser, Joachim Jeremias, Geza Vermes, Amy-Jill Levine, Bart Ehrman og Maurice Casey med flere.

Samt våre egne Halvor Moxnes, Per B. Ravnå, Ragnar Leivestad og Oskar Skarsaune m.fl. (Nøyaktige kildehenvisnger er gitt i boken.) Jeg har ikke oppfattet noen av de nevnte som bokstavtro, og heller ikke som helt utdaterte. Selv om de selvsagt tar feil her og der, og ofte er uenige.


Den kanaaneiske kvinne. Vårt Land hevder at jeg kaller Jesus rasist, men saken er mer nyansert enn som så. Jeg tok for meg den kjente beretningen om den kanaaneiske kvinne, som ikke fikk hjelp før hun var villig til å ydmyke seg og innrømme at hun, som ikke var jøde, var bare for en hund å regne. Min kommentar var: «I dag ville vi ikke nølt med å kalle en slik fyr for rasist. Til hans forsvar kan det sies at han så negativt på ikke-jøder fordi det var vanlig på den tid. Men man kunne kanskje ventet noe annet av Jesus?»

Avisen påstår videre at jeg mener «evangeliene må avskrives som historiske kilder». Dette er en total misforståelse, ettersom jeg ikke skriver noe sånt noe sted. Evangeliene er jo nesten de eneste kilder vi har, ved siden av Paulus. De som mener disse kildene må avskrives, er folk som hevder at Jesus aldri har eksistert. Jeg bruker et helt kapittel på å tilbakevise slike påstander.

«Hovedinnvendingen hans er at historien om Jesus ikke lar seg bevise» skriver Vårt Land. Nok en misforståelse. Det er om den påståtte oppstandelsen jeg skriver at vi kan se bort fra overnaturlige forklaringer når det finnes naturlige.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1481 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1066 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 961 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 616 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 427 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere