Rolf Kjøde

Alder: 60
  RSS

Om Rolf

Høgskolelektor NLA Høgskolen

Følgere

205

Publisert rundt 4 år siden

Jeg hadde en drøm om å bikke 200 underskrivere på den korte tida og med de begrensde ressursene til å jobbbe med markedsførings om hadde i denne saken. Derfor er jeg utrolig glad for at vi nådde 205 unerskrifter før innsending til de ledende instanser i Den norske kirke. Takk til alle som responderte.

Så merker jeg at det allerede siger på nye navn. Info ut til folk tar tid. Flere har ikke fått med seg initiativet. Med tanke på at kirkeråd og bispemøte skal ta saken videre etter kirkemøtet og at den prosessen går fram til kirkemøtet neste år, kommer jeg til å holde åpen signaturmulighetene ennå ei tid, i alle fall til kirkemøtets slutt en gang i neste uke. Så ser vi hvor mange flere som er seget inn. Her er i alle fall de 22 navnene som kom i formiddag (onsdag 6. april) og som førte oss opp i 205 prester:

 

Rune Andreassen

Ivar Austrheim

Jan Ole Berntsen

Tom Martin Berntsen

Julie Ann Engstrand

Rolf Petter Eriksen

Kjetil Haga

Per Hjemdal

Henrik Magnus Kiærbech

Ole Kristian Kristiansen

Nils Arne Lavik

Stig Are Leiros

Bernt-Inge Misje

Rolf Armand Rasmussen

Runar Reknes

Katrine Tallaksen Skjerdal

Åsmund Olav Steinnes

Ole Johan Stokstad

Sigridur Thorardottir

Morgan Thorsen

Maria Tveten

Øyvind Ødegård

Gå til kommentaren

Nye namn 5. april

Publisert rundt 4 år siden

Totalt no 183. Innlevering etter lunsj i dag.

Morten Alsvik

Sven Becker

Bård Boye

Ola Arne Brubakk

Oddmund Brundtland

Petter Dahle

Andreas Danbolt

Thor Arne Ervik

Arnt Flugstad

Morten Gravdal

Jan Terje Hanssen

Eivind Bjørnar Hetlevik

Stian Holtskog

Tsegayesus Hurisa Hunde

Svein Tegle Håland

Andreas Haarr

Henning Huseby Jansen

Peter Rikard Johansen

Bjørn Gisle Leinebø

Oscar Lied

Sverre Elgvin Lied

Martin Lund

Aksel Lygre

Hans Thore Løvaas

Erling Åge Melberg

Vidar Nes Mygland

Svein Olav Nicolaisen

Kjersti Reknes

Gaute Øgreid Rasmussen

Ove Sjursen

Svein Skarholm

Geir Arne Solum

Tor Martin Synnes

Sjur Johan Sæter

Frode Brügger Sætre

Arne Sørås

Eirik Aadland Tappel

Peder Tomren

Bjarte Tysvær

Per Inge Vik

Asle Zimmermann

Kåre Audun Øygard


Gå til kommentaren

Nye navn mandag kveld

Publisert over 4 år siden

Supplert underskriftsliste mandag kveld. 34 nye, dvs totalt 143.

Martin Ivar Arnesen

Sigrunn Hagen Arnesen

Arne Aspeland

Vigdis Rø Berntsen

Joan Susanne Carlenius

Ola Døhl

Arne Haug

Frode Helvig

Odd Sverre Hove

Espen Hægeland

Kjell-Roger Isene

Jan Torrey Jensen

Kjell-Gunnar Klock

Martin Kolstad

Runar Liodden

Håvard Losvik

Arnfred Lunde

Arild Markussen

Ole Wollert Meyer

Jarle Minnesjord

Svein Morland

Asbjørn Nilsen

Yngvar Nilsen

Magne Oftedal

Stein Oltedal

Tormod Remøy

Lars Skagestad

Helge Skaaheim

Thor Sommerseth

Oddbjørn Stjern

Knut Fr. Sørheim

Tor Olav Varhaug

Anders Wold

Torbjørn Aamli


Gå til kommentaren

Status søndag kveld

Publisert over 4 år siden

Søndag kveld: 109 underskrivere. Registrering foretas til onsdag morgen, 6. april. Alle bispedømmer er representert. God aldersspredning. De langt fleste er i aktiv lokal prestetjeneste i dag.

Nye underskrivere siden lørdag morgen (ny oppdatering ved innlevering, onsdag):

Desalegn Mengesha Ayana

Vidar Mæland Bakke

Sam Tore Bamle

Nils Beite

Jens Fredrik Brenne

Odd Bjarne Bruun

Rolv Bruun

Einar Braadland

Alexander Colstrup

John Olav Dankel

Petter Ekerhovd-Ottersen

Morgan Fjelde

Geir Flatin

Øystein Frivold

Ingolv Gjerdrem

Terje Halvorsen

Per Inge Haugen

Tore Helland

Kurt Hjemdal

Andreas Holm

Tor Øystein Holm

Elin Underhaug Kanu

Svein E. Kvamsdal

Rune Langseth

Per Anton Leite

Runo Lilleåsen

Inge Christian Meidell

Kjetil Netland

Eystein Norborg

Jon Syver Norbye

Trond Pladsen

Harald Runde

Jon Olav Ryen

Sølve E. Salte

Ole Kristian Sand

Are Gabriel Sandnes

Svein-Erik Skibrek

Helge Standal

Åge Sætre

Trond Inge Tappel

Ole Kjell Tommelstad

Sigve Vidnes

David Vogel

Gerhard Falk Woie

 


Gå til kommentaren

Bomskudd fra Løkke

Publisert over 4 år siden

Anfin Skaaheim er nok i stand ti å svare for seg, men når Dag Løkke forsøker seg med en urimleig påstand om Levende folkekirke (Lf), kan jeg ikke la dette stå uimotsagt: "Levende folkekirke er den eneste organisasjonen som ikke har vektlagt kompetanse og egnethet, men som kun har lagt vekt på kandidatenes holdning til vigsel av likekjønnede...." Løkke må gjerne engasjere seg mot det Lf står for, men han burde beflitte seg mer på å sette fram påstander som står seg i realitetenes verden.

1) Lf anbefalte kandider som var foreslått av menighetene i Den norske kirke (Dnk) og som attpå til ble vurdert av det som skulle være kompetent sammensatte nominasjonskomiteer på stiftsnivå. Vi har stolt på at kirkens egne organer faktisk "har vektlagt kompetanse og egnethet". I den grad Løkke er misfornøyd med kompetansenivået på dem vi anbefalte, underkjenner han abeidet på ordinært menighets- og stiftsnivå i Dnk.

2) Lf har også vektlagt det som alle parter har vært enig om ville bli kommende valgperiodes store sak i Kirkemøtet, nemlig spørsmålet om kirken skal åpne for vigsel av likekjønnede "ekteskap". Det har vært Åpen folkekirkes (Åf) agenda, det har vært poltikernes agenda og det har vært medias agenda. Det er en virkelighet som også Lf har forholdt seg til og som er nedfelt i vår oppdragsformulering

3) Det betyr likevel ikke at dette har vært eneste sak, verken for oss eller for Åf. Tvert om fikk valgkampen klart fram at det er en avgrunn mellom Lfs og Åfs kirkeforståelse og av forståelsen av kirkens oppdrag overfor folket i kallet til omvendelse, tro og etterfølgelse i et hellig liv. Slik er det også avdekt en stor avstand i forståelsen av selve evangeliet. Dette er også nedfelt i Lfs visjonsformulering og har vært avgjørende for vår utpeking av kandidater. Svært mange har henvendt seg til oss etter Vårt Lands store intervju med Egil Morland og Sturla Stålsett, fordi de opplevde at dette intervjuet nettopp fikk fram disse grunnleggende motsetningene mellom basis og formål for Åf og Lf. Takk til avisa for et opplysende intervju, forresten. Men det gikk dessverre Løkke hus forbi.

4) Løkke har naturligvs rett i at annonsekampanjene våre i stor grad var rettet mot det store stridsspørsmålet om liturgier for likekjønnede "ekteskap", men om han hadde sett nøyere etter, er annonsene og det øvrige materiellet som vi brukte, nøye forankret i det som Bibelen som kirkens avgjørende norm for tro og liv lærer. Dette er understreket i Lfs basisformulering og innebærer et stor og avgjørende skille mot Åf.

6) Løkke er tydeligvis ukjent med hvordan vi har arbeidet med å få komme fram til hvilke kandidater vi anbefalte. I den prosessen var det viktig å lese hele den presentasjonen de gav av seg selv på kirkens nettsider, og da knyttet både til ekteskapsspørsmålet og til forståelsen av kirkens oppdrag med evangeiet i folket vårt. I tilfeller av uklarhet i disse spørsmålene, ble alle kandidatene spurt nærmere. Alle de som Lf anbefalte, ble snakket personlig med for å kvalitetsskre at det var sammenfall mellom det de og Lf står for. Det er en motsatt prosess av det Løkke påstår, der vi arbeidet nøye med en hensikt å kvalitetssikre egnethet til å delta i kirkelig styring, som primært er et åndelig ansvar.

5) For Lf har det vært avgjørende at spørsmålet om likekjønnede "ekteskap" griper djupt inn i de store spørsmålene om hva som er basis for kristen tro og hva som er selve innholdet i Jesu kall og kirkens oppdrag. Derfor har vi tydeliggjort dette både i basisdokumentene våre og i debatter som vi har vært engasjert i. At Løkke ikke har oppfattet det, får han ta ansvaret for selv, men med så sviktende kunnskap burde han være forsiktigere med å spre usannheter på Verdidebatt.

7) Årets kirkevalg innebar en svært stor utskifting av medlemmer i Kirkemøtet. Lf har i mange bispedømmer, også ut fra kirkelige signaler, vektlagt kontinuitet som en viktig premiss med tanke på en stor sak som kirkeordningsspørsmålet den kommende perioden. 

Ut fra dette er det godtgjort at Løkkes påstand ikke holder vann, og han bør telle til ti neste gang han planlegger et skudd fra hofta og heller løftet siktet en meter opp.  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1465 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 966 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 888 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 575 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere