Rolf Kjøde

Alder: 60
  RSS

Om Rolf

Høgskolelektor NLA Høgskolen

Følgere

God dialog

Publisert over 10 år siden

God dialog med KrFs Øyvind Håbrekke i denne saken bekreftes. Så håper vi at prinsipiell og veldig sammenfallende argumentasjon fra alle høringsinstansene spiller en viktig rolle og påvirker makta. SP må bruke denne saken til å markere at de ikke er et sosialistisk kontrollparti.

Gå til kommentaren

Folkekirke

Publisert over 10 år siden

"Diskriminering av homofile" er ei irrelevant problemstilling her. For det første tydeliggjer statsråden i saka om statsstøtte til kristne barne- og ungdomsorganisasjonar at dei ikkje "diskriminerer homofile" men foretar sakleg forskjellsbehandling ut frå valg av livsstil. Det er kvart livssynssamfunns sin eigen legitime fridom. Stigmatiserande språk her hjelper ikkje debatten.

For det andre er hovudsak spørsmålet om det etisk haldbare i å legge til rette for og velge farlause barn, ei handling i strid med den grunnleggande retten kvart barn har til å relatere seg til opphavet sitt. Det undrar meg kvar gong debattantar berre hevar seg over dette djupe etiske spørsmålet og tar som sjølvsagt at vokse har rett til barn. I sin konsekvens er det vanskeleg å unngå at vi begynner å tenke om barnet som ei vare.

Gå til kommentaren

Bakgrunn

Publisert over 10 år siden

Til den som ikkje er oppdatert på stykkets bakgrunn, sjekk denne linken til første del av VLs følgjetong dei siste par vekene: http://www.vl.no/kristenliv/article4745907.ece, ei sak som jamvel kom i Stortinget - av alle plassar. Beklager at bakgrunnen blei tatt for gitt i innlegget. Straumen av debattar er uendeleg.

Gå til kommentaren

Homofili i Bibelen

Publisert over 10 år siden

For seriøs bibellesing/bibeltolking, sjå bort frå den foregåande lenka som er svært spekulativ i dei fleste grepa. Det vil både liberale og konservative bibelforskarar vere ganske samla om.

Sjekk gjerne denne lenka, av ein sober/nøktern og akademisk svært godt skolert prest i Dnk: http://www.morland.no/kam/kamorland/Homobibel.html

Gå til kommentaren

Menneskeverdet mellom liberalisme og sosialisme

Publisert nesten 11 år siden

Overskriften din, Kristian, antyder at vi har glemt kampen for ekteskapet. Et helt avsnitt i stykket vårt viser at så ikke er tilfelle, og det er vel derfor du ikke nevner det lengre nede i ditt eget innlegg. Vi ikke bare ber om omkamp for ekteskapet som institusjon men setter saken inn i rammen av menneskeverdet ved å påpeke barnets rett til far og mor som en menneskerett. Et samfunn som neglisjerer barnets rett til far og mor, er grunnleggende i strid med de mest sentrale verdier for en bærekraftig kultur.

Neglisjeringen av de kristne verdier knyttet til menneskeverdet er vel sånn likelig fordelt mellom sosialistisk og liberalistisk ideologi. Mens liberalisten vil tendere til å la den sterke råde gjennom markedet, vil sosialisten tendere til å råde over alle gjennom kontroll. Begge deler er historisk og aktuelt påviselig. Og begge deler utfordrer menneskeverdet. Og selv om de grelle utslagene er større i den store verden enn i Norge av dette, vil de politiske ytterpunkter til venstre eller høyre også i Norge slite, enten det er høyrefløyens ja takk til fri flyt av alkohol og pornografi og fritt valg av forbruk uten sidesyn for de fattige og miljøet, eller venstrefløyens behov for å vedta oss alle inn i samme form og mønster, uten kristen kultur og påvirkning. 

I de store spørsmålene om abort og bioteknologi må vi konstatere at venstre/høyre-aksen har brutt sammen for lenge siden som verdikonservativ målestokk, med de to største partiene (Ap og Frp) som partnere for den mest ytterliggående politikken. Derfor bærer mange av oss en uro for at de samme to partiene over tid også vil danne allianse med sterke humanetiske krefter for å åpne for aktiv dødshjelp. Av opportunistiske grunner er saken forsøkt lagt død i denne valgkampen, men det er liten grunn til å tro at den ikke vil komme tilbalke med full styrke. Vi er alle klar over den uforholdsmessige styrken som halvannen prosent humanetikere har inn i tunge politiske miljøer. Skulle disse kreftene finne hverandre i spørsmålet om aktiv dødshjelp, vil oppfordringen om å holde oppe det politiske trykket på menneskeverdet få ny og forsterket aktualitet. Dette er for viktig til å bli glemt i enhver valgkamp.

Og for ordens skyld: De åtte andre i oppropet skal slippe å borge for alt som jeg måtte skrive i denne bloggdebatten ...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1465 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 966 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 888 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 575 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere