Rolf Kenneth Myhre

Alder: 8
  RSS

Om Rolf Kenneth

Forskerforfatter innen:
1) Bevissthetsparadigmet (at bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon),
2) ET/UFO-relaterte emner,
3) Det britisk-amerikanske oligarkiets påvirkning av verdenshistorien siden 1815.
*********************************************************
HomePage: http://www.rolfkenneth.no/index.html

Følgere

Intelligent Design kontra darwinisme

Publisert rundt 3 år siden

Darwinismen har innen akademia fortsatt hegemonisk status, til tross for at darwinistene aldri har prøvd å forklare hvordan komplekse biologiske systemer kan ha oppstått på biokjemisk-molekylært nivå. Darwinismen kan forklare mikroevolusjon (variasjon innen en art), men har aldri prøvd en gang å forklare megaevolusjon (dannelsen av nye rekker og klasser) på et molekylært nivå. Intelligent design er det eneste tilfredsstillende svaret, men gir riktignok materialister og naturalister et ekstremt metafysisk ubehag.

Darwinistene fikk elektrosjokk etter deres tornerosesøvn i 140 år, da Intelligent Design-bevegelsen plutselig sprang til live i USA gjennom hovedsakelig fire personer:

 

• Michael Behe (PhD i biokjemi), som med boken «Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution” (1996) etablerte begrepet “Irreducible complexity” (IR). IR-begrepet dekker biologiske systemer som umulig kan ha blitt dannet gjennom darwinistisk gradualisme, dvs. en sekvens av svært mange og svært små endringer som til slutt resulterer i en funksjon som gir en overlevelsesfordel. Mange biologiske systemer resulterer først i funksjonalitet etter at de er fullt ferdig utviklet; gradvis akkumulering av småendringer kan ikke forklare disse disse systemenes dannelse.

• William A. Dembski (PhD både i matematikk og i filosofi), som med boken «The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities” (1998) etablerte en formalisert prosedyre («Spesifisert kompleksitet»-prosedyren) for å identifisere hvorvidt noe er resultat av Intelligent design, Nødvendighet og/eller Tilfeldighet. Dembski ga en popularisert presentasjon av SK-prosedyren i boken «The Design Revolution" (2004). Jeg vil hevde at dybden og betydningen av denne prosedyren en dag vil ble anerkjent på høyde med Einsteins E= mc2.

• Jonathan Wells (PhD i molekylær og cellulær biologi, samt PhD i religiøse studier), som med boken “Icons of Evolution” (2002) viste at ti av de aller mest kjente og kjære “ikonene” som støtter darwinismen, og som er å finne i alle lærebøker om evolusjonsbiologi, var forfalskninger, forvrengninger og overdrivelser av evidensen.

• Stephen C. Meyer (PhD i vitenskapshistorie og -teori), nå leder for «Center for Science and Culture» ved «Discovery Institute», som har skrevet de to bøkene «Signature in the Cell» (2009) og «Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life» (2013).


Dokumentarfilmen "Unlocking the Mystery of Life" (2003) anbefales, den presenterer ID-bevegelsens historie og deres argumenter. Filmen er lagt ut på YouTube (her). ID-bevegelsen i USA begynte med et møte mellom forskere og filosofer i 1993 i Pajara Dunes, California.

 

Darwinistenes tornerose-søvn besto av flere komponenter:

1) Gjennom deres «metodologiske naturalisme» hadde de skapt sin egen scientisme-festning i form av «metafysisk naturalisme».

2) Darwinistene hadde fullstendig ignorert hvilken utfordring de uhyre komplekse biokjemiske prosesser, mikrobiologiske strukturer og molekylære motorer byr på når deres opphav skal forklares gjennom darwinistisk gradualisme. Det virket som om darwinistene hadde beholdt 1800-tallets naive oppfatninger om celler og proteiner som særdeles enkle byggeklosser. Som Behe provokatorisk har uttalt siden 1990-tallet: Selv en enkel musefelle overgår hva Nødvendighet og Tilfeldighet kan skape. En musefelle har ikke 30 %, 60 % eller 90 % funksjonalitet dersom den bare er 30 %, 60 % eller 90 % ferdig bygd. Den må være 100 % ferdig bygd og satt opp, før den kan bli funksjonell. Hvor mye mer komplisert er ikke proteinet og cellen i forhold til en musefelle?

Gå til innlegget

Den 4. november 2014 utstedet Kenya Catholic Doctors Association en offisiell meddelelse der de anklager WHO og den kenyanske regjeringen for å ha sterilisert 1 million kenyanske kvinner, kamuflert som en tetanusvaksine-kampanje.

På 1980-tallet var den indiske immunologen Gursaran Talwar ledende i forskningen med å utvikle en steriliseringsvaksine som danner antistoffer mot hCG-hormonet. Vaksinen var ferdig utviklet og klinisk utprøvd i 1994. Vaksinen ble så på midten av 1990-tallet brukt på millioner av kvinner i Nicaragua, Mexico og Filippinene, kamuflert som en ordinær tetanusvaksine. Disse vaksine­kampanjene ble overvåket av WHO.

 

Våren 2014 ble kenyanske katolske leger mistenksomme når det gjaldt en pågående nasjonal tetanusvaksine-kampanje sponset av regjeringen. De sendte inn seks eksemplarer av vaksinen til to medisinske laboratorier, ett i Nairobi og ett i Sør-Afrika. Det viste seg at alle de seks eksemplarene inneholdt en komponent av hCG-vaksinen.

 

Kenya Catholic Doctors Association utstedet den 4. november 2014 en offisiell meddelelse via Matercare International, Catholic Doctors Speak: Tetanus vaccination campaign is all about population control‏. Deres talsperson, Dr. Muhame Ngare, som er gynekolog og fødselslege ved Mercy Medical Centre i Nairobi, uttalte i meddelelsen:

 

“Dette bekreftet vår verste frykt, at denne WHO-kampanjen ikke dreier seg om å utrydde neonatal tetanus, men er en grundig koordinert og ressurssterk øvelse i populasjonskontroll gjennom massesterilisering ved bruk av en bevist fertilitetsregulerende vaksine. Denne evidensen ble presentert for helseministeren før den tredje runden med vaksinering begynte, men ble ignorert.»

 

 

De kenyanske katolske legene og biskopene er pro-vaksinasjon, så dette er ikke et antivaksinasjonsutspill. Som Ngare selv uttaler:

 

“Enten lyver vi, eller så lyver regjeringen. Men spør deg selv: «Hvilken grunn skulle katolske leger ha for å lyve? Den katolske kirke har vært her i Kenya og sørget for helse­omsorg og vaksinasjon i over hundre år, lengre enn Kenya har eksistert som en nasjon.”

 

 

Ngare stiller flere relevante spørsmål. Hvorfor gis vaksinen bare til jenter fra 15 år og opp, og til kvinner i fruktbar alder? Foreløpig har 1 million jenter og kvinner i Kenya fått vaksinen. Planen er at 1,3 millioner kvinner til skal vaksineres. Hvorfor er det så mye hemmelighets­skremmeri rundt dette vaksineprosjektet, fremfor den vanlige fanfaren i offentlige media som følger med de nasjonale vaksinekampanjer? Hvorfor deles ikke vaksinene ut til de lokale medisinske stabene? I stedet blir vaksinasjonen utført av egne operatører som kommer og forlater stedet med politieskorte!

 

Biskopene for Den katolske kirke i Kenya – ledet an av biskopen av Embu, Paul Kariuki Njiru – har nå gitt de katolske legene sin støtte og følger opp saken.

 

For å sette disse WHO-regisserte kamuflerte steriliseringskampanjene i et historisk perspektiv, anbefales Wiki-artikkelen Compulsory sterilization.

 

Kilde: Avsnittene over er et utdrag fra min artikkel Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer (nov/2014).

 

Gå til innlegget

Den norske diskusjonsdøden

Publisert nesten 7 år siden

Ning-diskusjonsforaene erobret Norge i 2008. Fem år senere er de store foraene nedlagt, og de gjenværende har minimal aktivitet.

I 2008 dukket ning-diskusjonsforumene opp i Norge. Først ute var newage-magasinet Ildsjelen med eget ning-diskusjonsforum, som ble dannet i februar 2008. I mai 2008 kom newage-magasinet Visjon med sitt ning-diskusjonsforum. I oktober 2008 ble det lukkete ning-samfunnet Bakkemann­skapet for Fremtiden (BM) opprettet som en reaksjon på visse problemer som diskusjonsforumene til Ildsjelen og AltNett hadde. Problemene var relatert til: 1) Høyt støynivå innen visse emner som drepte den faglige dialogen, 2) Mangelen på emne­messig struktur, og 3) Mangelen på kompetanse­forankring.

 

Ildsjelens diskusjonsforum greide faglig sett aldri å heve seg over ABC-nivået. Visjons diskusjonsforum viste et lovende potensial det første halvåret, selv om det jeg vil betegne som newage-psykose hadde en sterk posisjon der. Utover i 2009 falt nivået på begge forumene; de endte opp som rene junior-forumer (faglig sett). I oktober 2009 ble ning-forumet Esoterisk Nettverk dannet, styrt av en liten gruppe esoterikere. Dette forumet viste fort et høyt potensial, og var godt organisert. Men også dette forumet stagnerte fullstendig. Den 6. mai 2010 skrev jeg bloggen Har EsoNett blitt et kraftløst pingleforum? På det lukkete Bakke­mannskapet opphørte på samme tid all aktivitet.

 

I august 2012 ble Bakkemannskapet nedlagt etter et mislykket forsøk på å revitalisere det. Den 16. mars og 1. mai 2013 ble diskusjonsforaene til Ildsjelen og Visjon nedlagt pga. manglende aktivitet.

 

Andre diskusjonsfora sliter også med svært lav aktivitet, der den lille gjenværende aktiviteten sklir ut i tull. Et eksempel på dette er Skepsisforumet, som har blitt et juniorforum der man prater om saker som har intet med forumets formål og kjerneemner å gjøre. Den gamle Skepsis­bloggen er nedlagt, og Skepsis har nå slått sammen hovedsidene og bloggen til en felles nettløsning. Diskusjonsforumet til Fritanke.no, et organ for Human-Etisk Forbund som har over 79.000 medlemmer, er så dødt som det kan bli. Dagsavisens diskusjonsforum Nye meninger har lite aktivitet. Et av de få unntakene med svært høy aktivitet er Verdidebatt.no, diskusjonsforumet til den kristne dagsavisen Vårt land, men her er 90 % av innleggene innenfor rammen av det kristne verdensbilde, og er slik sett totalt uinteressant for folk flest.

 

Facebook har mange generelle og tematiske disku­sjonssider (som f.eks. Brodins snakkeboble og Human-Etisk Forbunds Ingen Liker Å Bli Lurt), men Facebook er særdeles dårlig egnet for fagdiskusjoner. Det som skrives den ene dagen er ute av syne neste dag, og kvaliteten på det som skrives er generelt så lav at ingen bryr seg om hva som ble skrevet i går. Dermed får de enkelte trådene på disse facebook-diskusjonssidene skjebnen til døgnfluer. Diskusjonene på Facebook kan best sammenlignes med den sosiale aktiviteten på en pub.

 

Jeg har ennå ikke sett noen god forklaring på hvorfor den åndelig-intellektuelle produksjonenog diskusjonen nå er på et minimumsnivå i Norge.

 

 

[Dette innlegget er et utdrag fra min artikkel Vår kulturs anti-intellektualisme]

Gå til innlegget

Var "Agenda 21" en FN-konspirasjon?

Publisert nesten 7 år siden

Da noen synes å mene at "Agenda 21" var en FN-konspirasjon, har jeg formulert et avsnitt i min kommende artikkel slik:

 

”I 1992 ble også handlingsplanen Agenda 21 utarbeidet av FN, i relasjon til bærekraftig utvikling (Wiki: Agenda 21). ”21” i Agenda 21 refererer til det 21. århundre. Handlingsplanen er et produkt av Rio-konferansen som ble holdt i Brasil i juni 1992. I konspirasjons­litteraturen blir denne handlingsplanen av flere betraktet som et direktiv eller en traktat eller en bindende avtale som innebærer forpliktelser for den enkelte nasjon, f.eks. på linje med Kyoto-avtalen (hvor det også var opp til hver enkelt nasjon hva man evt. ville forplikte seg til). Agenda 21 var imidlertid ikke et transnasjonalt direktiv; handlingsplanen bør i stedet betraktes som en overordnet visjon med en rekke konkretiserte forslag om hva som må til for å komme tilbake til en global bærekraftig utvikling der nasjonenes konsum er innenfor økologiens begrens­ninger. Det er opp til hver og en nasjonal, lokal og individuell enhet å finne ut av om Agenda 21 inneholder fornuftige og rettferdige forslag, og hvilke forslag man evt. vil gå inn for. Som det fremgår av Wiki-artikkelen, Det republikanske parti samt en rekke amerikanske delstater har vedtatt motstand eller forbud mot implementering av Agenda 21. I USA har det særlig vært frykten for avvikling av eiendomsretten som har ligget bak motstanden til Agenda 21.”

 

Enig eller uenig?

Gå til innlegget

GT-professor Werner H. Schmidt diskuterer i sin bok Old Testament Intro­duction (2. utg. 1995, kap. 31) den ødeleggende virkning som bibel­forskningens innsikter i GT-religionens historie har hatt på troen på GT-teologien. På 1890-tallet kom flere verk – som f.eks. av R. Smend (1893) og K. Marti (1897) – som hevdet at GT-religionens historie viste at GT-teologien varierte for mye i de forskjellige perioder til at man kan snakke om en perma­nent underliggende GT-teologi. Det oppsto akademisk splid mellom studiet av GT-religionens historie og studiet GT-teologi. Det ble gjort forsøk på å gjen­forene de to, men dette var i hovedsak mislykket. ”Katten hadde sluppet ut av sekken, og ville ikke tilbake”. I den grad de kristne inkorporerer GT i sin egen teologi eller kosmologi, blir de også berørt av denne spliden.

 

At bibelvitenskapens innsikter i GT-religionens historie virker ødeleggende for troen på bibel­teologien, er kanskje forklaringen på hvorfor bibelvitenskapens innsikter de siste 130 årene er så lite kjent, både i den jødisk-kristne kulturen og i folkekulturen generelt. Hvor mange uten teologisk utdannelse har hørt om Julius Wellhausen, eller kan presentere en eneste bibel­vitenskapelig innsikt fra de 130 siste årene? På Internet finnes knapt en eneste fagartikkel om Dokumenthypotesen på norsk; man finner heller ingen diskusjon av den.

 

I de siste tiårene har også bibelarkeologien rokket ved mange av de historiske påstander som GTs historiske bøker fremfører. Den jødisk-kristne kulturen virker heller ikke særlig interessert i bibelarkeologiske innsikter som er i konflikt med påstandene i GTs historiske bøker.

 

****************************************************

 

Teksten over er avslutningen på et web-kapittel, som kan leses her:

http://www.rolfkenneth.no/Sit-15.html

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere