Rolf Kenneth Myhre

Alder: 7
  RSS

Om Rolf Kenneth

Forskerforfatter innen:
1) Bevissthetsparadigmet (at bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon),
2) ET/UFO-relaterte emner,
3) Det britisk-amerikanske oligarkiets påvirkning av verdenshistorien siden 1815.
*********************************************************
HomePage: http://www.rolfkenneth.no/index.html

Følgere

Splitt forumet opp i to!

Publisert 9 måneder siden

Mitt forslag er å splitte forumet opp i to, der det ene forumet er reservert for temaer rundt Bibel, kristendom, KrF, og kristen forståelse av ditt og datt. Dette utgjør jo langt over 50 % av alle innlegg. Det andre forumet er for alt annet.

Gå til kommentaren

Oliver Stone utga i 2017 i bokform tolv sesjoner med intervjuer av president Putin, "The Putin Interviews: Oliver Stone interviewes Vladimir Putin". Intervjuene ble gjennomført på ni dager, fra den 2. juli 2015 til den 10. februar 2017. Boken har til slutt et nyttig fotnote-kapittel der det antagelig er forlagsredaktøren som har faktasjekket og kommentert 182 påstander fremsatt av Stone og Putin.

Som en slags bonus til boken lanserer Stone også en sterkt redigert video-versjon av intervjuene, som er 4 timer lang og ligger på YouTube. For de seriøst interesserte er videoen ingen erstatning for boken, men en fin bonus. Merkelig nok er det bare videoen som blir omtalt og evaluert i media og i Wiki-artikkelen "The Putin Interviews".

Bokversjonen gir et viktig, om ikke unikt, innblikk i Putins psyke og karakter, samt i hvordan han har tolket verdensbegivenhetene siden han ble fungerende president den 31. desember 1999. Det er ingen tvil om at han scorer svært høyt når det gjelder etikk og integritet; kognitive, mentale og administrative evner; dype og presise innsikter; helse, maskulinitet, og et positivt syn på livet. Hans overordnede mål er å gjøre Russland mest mulig selvforsørgende, heve livskvaliteten til befolkningen mest mulig, og ha gode og positive relasjoner til den øvrige verden. Han svarer uforberedt og spontant på alle de vanskelige og kritiske spørsmålene som Stone stiller, og kommer noen ganger med lengre analyser.

Gå til kommentaren

RØDT er for forsiktig

Publisert 10 måneder siden

Det er behov for å skille mellom den globale stormaktssituasjon under tre forskjellige perioder: 

1) "The American Century" (1945-2007), Fase 1: Den kalde krigen (1946-1991)

2) "The American Century" (1945-2007), Fase 2: USA som eneste supermakt  (1992-2007)

3) Den kinesisk-russiske verdensorden (2008-)

NATO burde ha blitt nedlagt etter den kalde krigens slutt, og har siden da vært en del av problemet som hindrer verdensfred. Siden 1999 begynte NATO både med angrepskriger på suverene stater og med ekspansjon østover ved å inkludere stadig flere østeuropeiske stater som NATO-medlemmer.

Min opplevelse er at partiet RØDT er særdeles lunken/skjelvende i sin kritikk av NATO og i sin tolkning av  verdensbegivenhetene. Forsiktig kritikk av en militærøvelse er ganske enkelt for tamt, og indikerer at RØDT vil posisjonere seg innenfor NATO-folden.

Gå til kommentaren

Det er SAMRØRET som er problemet

Publisert 10 måneder siden

Staten kan gjerne opprette sitt eget Faktasjekk-kontor, og la MSM beholde sitt Faktisk.no. Det er SAMRØRET mellom staten og MSM som er problemet, der de to kan gjemme seg bak ryggen på hverandre. Dersom både stat og MSM ønsker at folket skal beholde illusjonen om en fri presse og "den fjerde statsmakt", er et slikt åpent samrøre det dummeste de kan gjøre.

Gå til kommentaren

Publisert 10 måneder siden

Å argumentere for at tilværelsens primære dimensjon er bevisstheten, som implisitt innebærer en høyere, guddommelig sfære, er bra og modent. Å sause denne erkjennelsen inn med kristne forestillinger om bibelske oppfatninger av "Gud", er å dra det hele ned på et prerasjonelt delvis psykotisk nivå.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere