Rolf Kenneth Myhre

Alder: 8
  RSS

Om Rolf Kenneth

Forskerforfatter innen:
1) Bevissthetsparadigmet (at bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon),
2) ET/UFO-relaterte emner,
3) Det britisk-amerikanske oligarkiets påvirkning av verdenshistorien siden 1815.
*********************************************************
HomePage: http://www.rolfkenneth.no/index.html

Følgere

Splitt forumet opp i to!

Publisert over 1 år siden

Mitt forslag er å splitte forumet opp i to, der det ene forumet er reservert for temaer rundt Bibel, kristendom, KrF, og kristen forståelse av ditt og datt. Dette utgjør jo langt over 50 % av alle innlegg. Det andre forumet er for alt annet.

Gå til kommentaren

Oliver Stone utga i 2017 i bokform tolv sesjoner med intervjuer av president Putin, "The Putin Interviews: Oliver Stone interviewes Vladimir Putin". Intervjuene ble gjennomført på ni dager, fra den 2. juli 2015 til den 10. februar 2017. Boken har til slutt et nyttig fotnote-kapittel der det antagelig er forlagsredaktøren som har faktasjekket og kommentert 182 påstander fremsatt av Stone og Putin.

Som en slags bonus til boken lanserer Stone også en sterkt redigert video-versjon av intervjuene, som er 4 timer lang og ligger på YouTube. For de seriøst interesserte er videoen ingen erstatning for boken, men en fin bonus. Merkelig nok er det bare videoen som blir omtalt og evaluert i media og i Wiki-artikkelen "The Putin Interviews".

Bokversjonen gir et viktig, om ikke unikt, innblikk i Putins psyke og karakter, samt i hvordan han har tolket verdensbegivenhetene siden han ble fungerende president den 31. desember 1999. Det er ingen tvil om at han scorer svært høyt når det gjelder etikk og integritet; kognitive, mentale og administrative evner; dype og presise innsikter; helse, maskulinitet, og et positivt syn på livet. Hans overordnede mål er å gjøre Russland mest mulig selvforsørgende, heve livskvaliteten til befolkningen mest mulig, og ha gode og positive relasjoner til den øvrige verden. Han svarer uforberedt og spontant på alle de vanskelige og kritiske spørsmålene som Stone stiller, og kommer noen ganger med lengre analyser.

Gå til kommentaren

RØDT er for forsiktig

Publisert nesten 2 år siden

Det er behov for å skille mellom den globale stormaktssituasjon under tre forskjellige perioder: 

1) "The American Century" (1945-2007), Fase 1: Den kalde krigen (1946-1991)

2) "The American Century" (1945-2007), Fase 2: USA som eneste supermakt  (1992-2007)

3) Den kinesisk-russiske verdensorden (2008-)

NATO burde ha blitt nedlagt etter den kalde krigens slutt, og har siden da vært en del av problemet som hindrer verdensfred. Siden 1999 begynte NATO både med angrepskriger på suverene stater og med ekspansjon østover ved å inkludere stadig flere østeuropeiske stater som NATO-medlemmer.

Min opplevelse er at partiet RØDT er særdeles lunken/skjelvende i sin kritikk av NATO og i sin tolkning av  verdensbegivenhetene. Forsiktig kritikk av en militærøvelse er ganske enkelt for tamt, og indikerer at RØDT vil posisjonere seg innenfor NATO-folden.

Gå til kommentaren

Det er SAMRØRET som er problemet

Publisert nesten 2 år siden

Staten kan gjerne opprette sitt eget Faktasjekk-kontor, og la MSM beholde sitt Faktisk.no. Det er SAMRØRET mellom staten og MSM som er problemet, der de to kan gjemme seg bak ryggen på hverandre. Dersom både stat og MSM ønsker at folket skal beholde illusjonen om en fri presse og "den fjerde statsmakt", er et slikt åpent samrøre det dummeste de kan gjøre.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden

Å argumentere for at tilværelsens primære dimensjon er bevisstheten, som implisitt innebærer en høyere, guddommelig sfære, er bra og modent. Å sause denne erkjennelsen inn med kristne forestillinger om bibelske oppfatninger av "Gud", er å dra det hele ned på et prerasjonelt delvis psykotisk nivå.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2907 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1904 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1114 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
28 dager siden / 626 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 598 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
13 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
5 dager siden / 440 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere