Rolf Larsen

Alder:
  RSS

Om Rolf

Følgere

Skapkristne vs de som lever normalt kristent liv

Publisert rundt 1 måned siden - 766 visninger

I kronikken Skapkristne på NRKs ytring, som var skrevet av Karl A. Jahr, ønsker jeg å sette søkelyset på det jeg føler mangler. Det er ikke bare hans kronikk jeg vil behandle, men også berøre det Arne Berggren og Åshild Mathisen har skrevet angående dette temaet. Her presenteres også hva jeg opplever at de ulike forfatterne vektlegger utifra deres spesielle perspektiver og ståsteder. Selv retter jeg søkelyset jeg mener er best: Kristus. Jeg innser at ikke alle deler min tro, min overbevisning og erfaring, og respekterer det. Du kan si at jeg er et mediatryne.

I kronikken Skapkristne på NRKs ytring, som var skrevet av Karl A. Jahr, ønsker jeg å sette søkelyset på det jeg føler mangler. Det er ikke bare hans kronikk jeg vil behandle, men også berøre det Arne Berggren og Åshild Mathisen har skrevet angående dette temaet. Jeg vil komme tilbake til det på slutten av innlegget mitt. Jeg forstår forfatteren slik som det står gjenfortalt i resymet.

Resyme:

Kristne fra lavkirkelige trossamfunn opplever det vanskelig å få jobber de søker, spesielt om de fremmer sin kristne tro og vitner om sin Gudserfaring på sosiale medier, for da vil de fremstå som litt korttenkt og gale. Det gjelder å slette en slik identitet, og ikke avsløre det for noen fremtidig arbeidsgiver. Alt på nettet må slettes

I NRK debatter blir dessuten kristne alltid representert av de samme ansiktene, og de er Espen Ottosen (EO) og Vebjørn Selbekk (VS). Det ser ut som han også mener at NRK ikke gjør en god nok jobb med å skaffe nok seriøse aktører fra det kristne Norge for å presenter mangfoldet, og heller finner "de merkeligste karakterer som i motsetning til andre kristne mangler totalt sperrer."

Resyme slutt.

Kanskje ikke rart at kristne i Norge får merkelapper som "Fundamentalist. Hjernevasket. Fordømmende. Homohater. Kvinnehater. Dum. Ekstrem. Trangsynt."

Men dette alene er vel ikke årsaken til alle kallenavn troende får kastet etter seg. Det kan være en million årsaker, som vi ikke har oversikt over. Jeg innrømmer at det er menneskelig å fordømme, så det er vel ikke annet å forvente enn å få slike merkelapper kastet etter oss i sosiale medier. Husk likevel det er guddommelig å tilgi og glemme. Vi kan be om at vi kan lære noe av Jesu lærdom om å snu det andre kinnet til. Dessverre blir det for enkelt at man slår tilbake, og blir like hatefull i sin retorikk som våre fiender er mot oss, og vi forsvarer oss på samme måte som de angriper. Å se på NRKs kommentarfelter, som er fylt med slike kommentarer etter kristne innlegg, beviser vel en slik påstand. Kan man derfor spørre seg er det Jahr skriver, kan det utspille seg i virkeligheten? For noen gjør det utvilsomt nok det.

NRK debattprogrammer tror jeg forsøker å opplyse det norske folk, og når det gjelder religion og tro så gjør de det nok også med et snev av humor. Det skjer på bekostning av de kristne som i sin oppriktighet deler sin tro, overbevisning og erfaringer, og som kan ses på som underlige og merkelige av mennesker utenfor deres erfaringsverden. Samtidig er de veldig bastante i sine overbevisninger og forkynnelse om sannheten i Guds ord, og virker konservative overfor de liberale, som har vunnet kraft i DNK. Dette er en splittelse blant de kristne som gjør det vanskelig å forkynne noe reelt og guddommelig via mediet NRK, det er heller med på å skape forakt for Gud, kirke og tro. For å ikke snakke om ulvene i fåreklær, men det får være til et annet innlegg.

NRK og mediene begrunner at de må slippe fram mangfoldet til sine debatter, og det må de under norsk lov om religionsfrihet og ytringsfrihet. Men det som kommer frem er ikke den reelle sannheten, og derfor tror jeg også kristne vegrer seg fra å stå frem fordi produktet i disse debattene ikke handler om kristen tro, men forakten for det.

Åshild Mathisen, som skriver heller boms enn kristen, viser til at de konservative kristne er de kristne som går motstrøms, og kanskje møter forakt. Hun utdyper det med å si at i Norge har det utviklet seg et mer sekularisert samfunn, der språk splitter de kristne i flere subkulturer med fokus på tro, kultur og kommunikasjon for å fremstå samfunnsorientert. Dette splitter i forskjellig tro og praksis.

Dessverre har ikke NRK i sine debattprogrammer muligheter til å observere kristne som lever ut virkeligheten av kristen tro, slik som den er beskrevet i Gal. 2:20

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Hvordan kan dette debatteres? Hvordan formidle et slikt liv i debattprogrammer som NRK har? Det kan være mulig noen har vært der med slik et liv, men ikke har de sagt noe, fordi det er ikke et slikt liv som vitner om sin egen fortreffelighet, det observeres av andre. Det har ingen verdi for en debatt i en kanal som NRK der man skal også underholde.

Jeg kan ikke si at jeg vet hva NRKs hensikt er når det gjelder deres programmer, men man sitter igjen med en følelse. En følelse der NRK ikke er ute etter å presentere det kristne livssyn i sine beste dager, for å si det mildt. Sjefredaktør i Vårt Land, Åshild Mathisen synes jeg bekrefter det når hun skriver om mangfold i sitt innlegg. Hun forsvarer NRKs "fingerspissfølelse" når de henter inn «kristne stemmer» til å representere kristenheten, for ingen enkeltperson kan gjøre det alene «i vårt flerreligiøse samfunn i dag.» Har hun glemt Kristus som Hodet til legemet, at Han representerer alt i alle. Dessverre blir dette mangfoldet som hun viser til, en splittelse. Hun har rett i det hun skriver, at flere søker å bli mer sekulære, og bli mer samfunnsorientert. Trolig for å vinne flere mennesker til kirkene sine og for Gud, men samtidig glemmer hun enhetsgrunnen som Jesus snakker om i Johannes 17, og jeg mener ikke den som kirkene forsøker å finne fram til gjennom organisering (økumenikk), men enhet i tro på Jesus som Herre over alt i alle.

Både Jahr og Arne Berggren, som skrev kommentaren - Hvor er de kristne for tiden?, virker enige om at NRKs debatter har for få seriøse kristne til at debattens publikum får et ordentlig utbytte og innsikt i hva den kristne tro egentlig er. Begge to nevner de samme aktørene EO og VS, og ser ut til å godkjenne dem som "medietryner" som kan representere de fleste kristne i slike debatter.

Det ser ut til at Berggren synes at de kristne som er synlige i media (politikere), først og fremst er synsere som drives av holdninger fremfor å være representanter for den kristne tro. Han skriver at "kristne bør formidle innsikt, reise spørsmål og bygge broer." Han håper også "Ti - femten kristne medietryner må ales opp snarest." Han har nevnt noen ved navn som absolutt virker å falle inn i en slik kategori - Inge Lønning (død), Janne Haaland Matlary, biskop Eidsvig og Sturla Stålsett. Etterlyser han en guddommelig plan?

Så når jeg så Åshild Mathisens svar på Jahres kronikk her på verdidebatt, det var først da det slo meg at jeg egentlig hadde noe å bidra med. Mitt bidrag er det bibelske, det som jeg begynner å bli konstituert med.

Bibelen viser oss et liv som vi kan leve med Gud, om vi velger det livet. Livet er ikke et liv vi uttrykker i oss selv, men det er Kristus liv som blir uttrykket gjennom oss. Paulus hadde et slikt liv. Fra å være en som pustet mord, ble han en som reiste rundt og forkynte Guds ord, og viser at han ble forvandlet innenfra og ut ved sitt møte med Herren på veien til Damaskus. Ikke alle har hans erfaring, men alle som tar Kristus som Herre er ment til å ta hans vei med det indre livs forandring i oss.

Daniel er en annen person i bibelen, som også overlot sitt liv til Gud. Han var en bønnens mann som ba minst tre ganger om dagen. Han lot ikke ambisjon styre sitt liv, men han fikk likevel et høyt embete fordi han var en som var ærlig innenfra og ut. Hans liv virket asketisk, men ingen kan leve et slikt liv som Daniels uten på nåde fra Gud.

Det er flere slike livshistorier fra Bibelen, og den fremste er vel Jesus selv, som levde i enhet med Faderen, Han gjorde ingenting om det ikke var fra Faderen. Vi behøver å lære å leve som Jesus ved Guds nåde.

Ved å lese Bibelen blir vi konstituert med sannheten, med Guds ord, og vi behøver ikke å være redde for å fremstå som gale med våre Gudserfaringer, eller for splittelser av trossamfunn, for vi stoler på at Gud bringer oss fram til riktig menighet, riktig omgangskrets, riktig endestasjon, som er det Nye Jerusalem. Så får jobb, media og alt det andre som virker så uoverkommerlig og vanskelig, egentlig tilhøre den delen av vårt liv, som er over, som Kristus avsluttet på korset, nemlig det gamle mennesket.

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Hva forteller lignelsene i Matteus 13 oss?

Publisert rundt 2 måneder siden - 238 visninger

Noen hevder at Gud skal frelse oss alle, at alle mennesker skal frelses, men Jesus sier at det finnes de som motarbeider Gud, og de finnes midt i blandt oss. Han advarer oss også mot å dømme dem, siden vi ikke vil kjenne dem igjen, men vi gør likevel stå opp for sannheten, eller?

Det finnes de kristne som sier Gud er god for alle, men hvordan tolker de da disse versene fra Matt. 13:24-30

«Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Men da kornet hadde vokst opp og ga avling, kom også ugresset til syne. Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi skal gå og samle det sammen? Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler sammen ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.»

og tolkningen av disse versene gitt av Jesus i Matt. 13:36-40

«Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!» Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne tidens ende.»

Hvordan kan de si at Gud vil frelse alle, når Jesus klart sier at Hans fiender vil bli fjernet og bundet sammen og brent på ilden? For Hans fiender finnes overalt, inne i de fleste tros- og kirkesamfunnene, rundt om i verden. Det er mennesker som erklærer at de er kristne, de ser ut som kristne, snakker som om de skulle være kristne, de er skjult under umodenheten av å være et ugress som ligner på umodent hvete.

Men når begge modnes vil det fremtre veldig tydelig hvem som har blitt hvete og hvem som har blitt ugress, og denne modningen skjer når nådens tid er over. Da skal innhøstingen skje, og dem som har gjort fiendens arbeid vil få lønn deretter. Lønnen er ilden.

Ugresset har et klart mandat fra Guds fiende, og det er å forvirre de kristne, så splittelser, til og med spre usannheter om Guds ord. Men fordi Gud har forordnet det slik at vi skal vente på nådens fullbyrdelse, slik at vi kommer til modning, vil ting avsløres av seg selv. Da vil Gud skille hveten fra ugresset, for Han kan kun ta inn det som er sådd av Ham som Såmannen; jf. Menneskesønnen. Ugresset er sådd av Guds fiende, og ender med en ublid skjebne, ilden.

Om du gjør litt undersøkelser rundt dette med ugresset, vil du kanskje finne frem til at ugressets navn burde være Svimling. Det ligner på hvete før det modnes, men blir svart når det modnes. Det er mulig den er dødlig når den spises, for så vidt jeg husker så er den giftig.

Siden ugresset ligner på hveten, blir vi varslet om å ikke fjerne det, da man risikere å fjerne hvete i stedet for ugresset eller sammen med det. Derfor bør både hvete og ugress bli modnet slik at man kan skille dem, og legge de hver til sitt sted, det som er godt til seg og det som er ondt til ilden.

Og dette viser også til at Gud ikke dømmer noen før nådens tid er over, så hver person har en mulighet til å søke Gud i den tid de har på jorden, slik at Guds nåde kan komme over dem.

Nå kommer vi til de ting som ikke er nevnt. Fordi vi snakker om riket, så kan Gud kun bare ta til seg hveten, det som har fått modne fordi det har tatt til seg såkornet sådd av Såmannen. Alle andre, som ikke har tatt imot såkornet står på utsiden av åkeren, altså på utsiden av riket. 

Kan vi si noe om disse menneskene som ikke nevnes her? Mottar de noe fra Gud, mottar de Guds nåde, ikke i henhold til denne lignelsen. Bare de som befinner seg i lignelsen om riket. 

Så hva omhandler lignelsen om riket. Det omhandler steder der Gud får et uttrykk her på jorden, gjerne steder der kristne samles, i kirker, menigheter, forsamlinger, i fra hus til hus, der han tilbes. Dette er åkeren, Guds åker, der Han sår Sitt ord (Kristus) blant de troende, men også Satan sår, og han sår splittelse, uro, usannheter mye mer, slik at Satan får hindret Gud i å nå Sitt uttrykk, vilje og behag her på jorden. 

Alle som står utenfor denne åkeren kan ikke Gud bruke, det være seg enslige hveteakser (om de er troende), fordi innhøstingen skjer på åkeren. Gud øsnker å så og få mest mulig åker, det ser vi tidligere i kap 13, om god jord lignelsen, så det er andre mulige hveteakser som ennå ikke er sådd, men som Gud søker etter for Sin åker, og søker etter å så på (i). Det finnes også jord som hvor frøet ikke har mulighet til å slå rot, fordi marken er så hard, at fuglene spiser frøet før det får slått rot. Dette er de mange ufrelste som hører om Kristus, men er uvillige til å ta imot Guds ord om Kristus. Hvordan kan Gud frelse dem når de ikke er villige til å la frøet gro?

MVH

Rolf Larsen

 

Gå til innlegget

Er Trump farlig slik norsk presse fremstiller ham, eller er det riktig at han bør fjerne den tidligere presidentens politiske avgjørelser slik han gjør. Hvorfor gjør han ikke det med Clintons eller Bush avgjørelser, og kun Obamas?

Etter å ha sett Donald Trump i presidentembete i litt over et halvår, må man spørre seg selv, vekker han fortroende? Slik jeg ser ham, er han en person som gikk til valg for å ødelegge alt hva Obama stod for og fjerne alle spor av Obamas politikk. Er han hevngjerrig eller...? Jeg stiller spørsmålet fordi Obama latterliggjorde Trump under en gallamiddag. Episoden jeg henviser til ser du fra ca 9:35 inn i videoen.

VG stilte seg dette spørsmålet om Trump bestemte seg for å bli president når han ble latterliggjort? Det vet egentlig bare Trump selv. Men ting fra hans fortid kan tyde på at han har ønsket å bli president lenge før dette. Hendelsen her viser oss bare at forholdet mellom disse to mennene ikke er det beste, og aldri har vært det. Spesielt fra Trump sin side, som har hatt det inn for Obama.

Trump har hatt det for seg at Obama ikke var født i USA og dermed ikke kunne  være en rettmessig president av USA. Kan dette være årsaken til hans politikk der han fjerner alle spor av Obamas politiske spor som president?

Den siste avgjørelsen Trump har gjort er å innføre en avslutning på programmet (Daca) som Obama innførte for å gi innvandrerbarn en mulighet til å fullføre en utdannelse, uten at de skulle behøve å være redde for å bli utvisst mens de fikk en utdannelse. Daca gir de minst to års forlenget opphold i landet, i et land som de anser som sitt.

Disse barna har dessuten kommet til USA uten at de selv har tatt en beslutning om å begå den kriminelle handlingen det er å innvandre ulovlig inn i USA. De er derfor en uskyldig part i dette. 

Mens de vokser opp blir de del av et samfunn som utdanner dem, og kan ha behov for deres ekspertise.

Samfunnsøkonomisk er det bra at de blir. Det forundrer meg at Trump besluttet å avslutte det, med tanke på hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. Se bare på hans økonomiske rådgivere som har sluttet, og som nå faktisk peker på at konsekvensene av hans politikk ikke er bra.

 

Hva slags tanker har dere om dette? Del dem gjerne og hold dere til emnet.

Gå til innlegget

Russland som nasjon er kanskje tjent med at de russiske funksjonshemmede utøverne blir utestengt, for hvor mange er det i virkeligheten som følger deres kamp om heder og ære. Er dette den fremtidige løsningen, der IOC er for feig, og IPC tar ansvar?

IOC er hyklere. De er dem som skulle ha sagt nei til Russland. De skulle ha utestengt den vanlige russiske utøveren som er blitt tatt i doping, faktisk i statlig styrt doping. Det er disse som tjener på denne statlige styrte dopingen, dette skrives det stadig om i norske medier, og sikkert også i utenlandske.

I stedet er det IPC som tar ansvar og utestenger de russiske utøverne. Men er dette riktig? Er det noen gang blitt hevdet at disse utøverne har vært med i et statlig styrt doping program? Jeg har ikke hørt noe om dette i norske media. Disse utøverne har dessuten betalt en høy pris allerede. De sliter med en eller flere funksjonshemminger. De har jobbet hardt for å komme dit de er. Skal man da likestille alle disse og si, dere er dopere, vi vil ikke ha dere. Da får de høre dere er ikke noe verdt, fy skam. Det er disse som må betale prisen som IOC ikke ville at den vanlige russiske idrettsutøver måtte betale. De med funksjonshemming har fortjent like mye om ikke mer enn de vanlige å være med å kjempe om gull, heder og ære. Det er nå tatt fra dem. Mye fordi IOC er feige og ville la hvert særforbund ta avgjørlesen. Dette handler klart og tydlig om penger, og Russland er en stor nasjon når det gjelder sport, og yter store penger inn i sportens verden. Er de like mye inne i IPC som de er inne i IOC og særforforbundene. Er denne avgjørelsen da så rettferdig? Burde ikke disse stakkars russiske utøverne egentlig få delta i de paralympiske lekene?

Vi kan også spørre hvorfor er IOC så i utakt med resten av verden? Hvorfor følger de ikke oppmaningen til WADA og utestenger Russland fra å delta?

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Menneskets tre deler

Publisert over 1 år siden - 901 visninger

Menneskets ånd, sjel og kropp, hva er deres funksjon?

1 Tess. 5:23  sier: "Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer."

Her fremgår det at vi mennesker har en ånd, en sjel og en kropp, at vi har tre deler? Hva slags funksjon har disse?

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6331 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6762 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
19 dager siden / 2203 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3554 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 475 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3533 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 7995 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2661 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
rundt 3 timer siden / 125 visninger
0 kommentarer
Midtøstens nye urokråke
av
Erling Rimehaug
rundt 18 timer siden / 470 visninger
3 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
rundt 19 timer siden / 60 visninger
0 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
rundt 19 timer siden / 167 visninger
0 kommentarer
Spor i ørkensanda
av
Kjell A. Nyhus
rundt 22 timer siden / 285 visninger
5 kommentarer
av
Audun Wold
1 dag siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
4 minutter siden / 285 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
22 minutter siden / 4549 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Spor i ørkensanda
30 minutter siden / 285 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 285 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4549 visninger
Tom Arne Møllerbråten kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1475 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 2 timer siden / 285 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 2 timer siden / 4549 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Tvilsom type
rundt 2 timer siden / 1475 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 884 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 2 timer siden / 4549 visninger
Audun Wold kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 884 visninger
Les flere