Torleiv Ole Rognum

Alder:
  RSS

Om Torleiv Ole

Professor dr med. Initiativtaker og tidligere frivillig medarbeider i AAN

Følgere

Konsekvensene av å velge abort

Publisert nesten 3 år siden - 1656 visninger

De negative, psykiske ettervirkningene av provosert abort forties og fortrenges.

KrF sitt nye prinsipprogram har vakt debatt. Det gjelder abort. Når jeg leser Vårt Land sin ­lederkommentar 19. mars, får jeg inntrykk av at det finnes to syn i KrF: De som vil åpne programmet for fri abort og som vil gjøre noe for å senke aborttallene, og de forstokkede som ikke vil godta noe som helst.

Jeg er KrF-lokalpolitiker, men kjenner meg ikke igjen i noen av disse kategoriene. Slik jeg ser det, er det i dag ikke mulig å få gjennom noen endring i abortloven. Det vi imidlertid kan gjøre, er å arbeide målrettet for å få ned antall aborter. Et viktig virkemiddel vil være å gi unge, gravide kvinner som ennå ikke er kommet i fast arbeid en anstendig engangsstønad.

Slik ordningen er i dag, får en kvinne uten fast arbeid vel 40.000 i forelderpenger, mens de som er i fast arbeid kan få mer enn det tidobbelte. Dette er grovt urettferdig. Som frivillig lege ved et rådgivningskontor for gravide, registrerte jeg at de viktigste utfordringene for unge kvinner som var blitt «ikke planlagt»-gravide, var økonomi, bolig og forholdet til barnefar.

«Du får velge mellom meg og barnet», kunne barnefar si. «Velger du å føde barnet, må du flytte hjemmefra», kunne hun få slengt mot seg fra sin egen mor og far. Dette er den «selvbestemmelse» som en del unge kvinner har å forholde seg til.

De negative, psykiske ettervirkningene av provosert abort forties og fortrenges. I Klassekampen 19. mars skriver Ranveig Wormsrarnd om «Kvinnens valg»: «Det er skremmende hvor få som tar opp kvinners rett til å velge noe annet enn abort.

Det er på høy tid – ja, på overtid – at noen tar definisjonsmakten fra dem som hittil har hatt monopol på sannheten. Fortielsene og undertrykkelsen knuger oss like mye som i tidligere århundrer.»

Ranveig Wormstrand har rett: En doktorgrad om psykiske langtids­ettervirkninger etter provosert abort, ved psykiater Anne Nordal, blir systematisk tiet i hjel. De toneangivende myndig­hetene har besluttet at psykiske problemer etter provosert abort ikke eksisterer, dermed basta!

Tenk om vi som samfunn kunne si: Barnet ditt er ønsket! Vi stiller opp med 2G eller helst 3G (180.000 eller 270.000 kroner) i foreldrepenger. Da er jeg overbevist om at aborttallene vil gå ned.

Og vi ville få en balansert befolkningsutvikling på kjøpet. I dag fødes det cirka 12.000 færre barn per år enn det som er nødvendig for at folketallet skal holde seg på nåværende nivå.

Først publisert i Vårt Land 23.3.2016

Gå til innlegget

Rettferdig økonomi kan forebygge abort

Publisert nesten 3 år siden - 449 visninger

Å mene at økonomi ikke spiller noen rolle når man i en presset livssituasjon skal ta et dramatisk valg på liv eller død, er å stikke hodet i sanden.

Fødende uten fast arbeid diskrimineres økonomisk. Det overrasker at en ansatt ved Amathea ikke ser dette når hun samtidig oppgir at 17 prosent av dem som oppsøker veiledning angir økonomiske grunner for å vurdere abort.
Nylig hevdet professor Anne Eskild med bakgrunn i sin forsk­ning som fødselslege at mange aborter kunne vært unngått om unge gravide som ennå ikke var kommet i arbeid hadde fått foreldrepenger på linje med kvinner i fast arbeid.

Uforståelig kommentar. Vårt Land gjengir Eskilds funn med en nokså uforståelig kommentar fra Kristin Koldsland, psykiatrisk sykepleier og veileder ved Amathea (tidligere Alternativ til abort Norge: AAN).

Penger hindrer ikke abort, sier hun, basert på tall fra Amathea som vel faktisk viser det motsatte.­ Behov for å snakke om usikkerhet i forhold til barnefaren var nesten like viktig grunn til å søke veiledning som økonomiske spørsmål, slår hun fast.

I faktarammen til Vårt Land angis problemer i forhold til barnefar/barnemor å utgjøre 16 prosent, mens 17 prosent søkte råd om økonomiske rettigheter/trygd. Disse tallene er helt i overensstemmelse med den registreringen som ble gjort av AAN perioden 1978 til 1992.
I hele perioden var forholdet til barnefar viktigste årsak til henvendelsen med 25 prosent. Økonomiske spørsmål var bakgrunn for 14 prosent av henvendelsene­ i den første 10-årsperioden 1978–1986, mens det i perioden 1987–1992 var 23 prosent som oppgav økonomi som hovedgrunn for henvendelsen.

Registrering. Disse tallene bygger på anonym registrering etter samtale med 4.919 personer som oppsøkte AAN i den aktuelle perioden. (Tallene er offentliggjort i tidsskrift og bøker).
Årsakene til at en gravid overveier å søke abort, kan være mange. Forholdet til partneren og sosioøkonomiske grunner er i hvert fall svært viktige faktorer. Professor Anne Eskild, tidligere statsminister Kåre Willioch og undertegnede har ved mange anledninger påpekt det urettferdige i at en fødende som ikke er i arbeid får bare rundt 1/10 av nedkomststøtten til en som er i arbeid.

Å mene at det ikke spiller noen rolle når man i en presset livssituasjon skal ta et dramatisk valg på liv eller død, er å stikke hodet i sanden.

KrF har programfestet at ­fødende uten fast arbeid bør motta 2G (180.000) i nedkomststøtte. Selv det er langt mindre enn det en fødende i fast arbeid får etter en fødsel.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82137 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35527 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28862 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22861 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22489 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21971 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 38 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 5 timer siden / 153 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 357 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3020 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 354 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 37 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 38 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 5 timer siden / 153 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 9 timer siden / 387 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 357 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 796 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 758 visninger
Les flere