Roger Christensen

Alder:
  RSS

Om Roger

Følgere

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke hvorfor du mener at jeg har lagt inn dette premisset:  «Forholdet mellom Gud og mennesker tilsvarer forholdet mellom et menneske og en datamaskin»?

Jeg siktet til  det som står som fakta 1 i kommentar 288, nå ble det svikt i klippe og lime-funksjonen her. Hvis jeg har misforstått må du klargjøre. Med begreper som høyteknologi og know-how ser det ut som du sikter til menneskeskapt teknologi.


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Da tar du feil. Vi deduserer ut fra de data, eller de evidensene, som foreligger: 

Fakta 1. Alle data viser at høyteknologi kun kan bli til ved ID. Det finnes ingen data overhode som støtter påstanden om at høyteknologi kan bli til uten ved informasjon/know-how.

Fakta 2. Den levende celle inneholder en skyhøyt mer avansert teknologi enn noe mennesker noen sinne har laget.

Slutning: Den levende celle må ha blitt til ved ID.

Dette er induktiv metode. Dette er en gyldig vitenskapelige konklusjon.

Som du selv skriver deduserer du. Så hvis det er noen metode her i det hele tatt er den deduktiv og ikke induktiv. Deduksjon forutsetter at premissene er riktige.  Du har lagt inn følgende høyst spekulative premiss: 

«Forholdet mellom Gud og mennesker tilsvarer forholdet mellom et menneske og en datamaskin». 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

Ja, det er velkjent. Men jeg skjønner ikke hvordan Karlsen da kan hevde at kirken har oppfunnet den vitenskapelige metode. Kopernikus var monk riktignok, men teorien hans var mer revolusjonerende enn metoden. Og det var han som person, ikke kirken som fant det opp.  

Noen personer i middelalderen hadde ideer som kanskje kan sies å ha vært med å bane veien for den vei for den vitenskapelige metode. De hadde en viss kirkelig tilknytning: Wilhelm av Ockham (Nominalisme og den berømte barberkniven), Roger Bacon (empirisme). Men disse stod i sin tur i gjeld til folk som Ibn al Haytham og andre fra den arabiske gullalderen. Noen stod i opposisjon til Thomas Aquinas som var kirkens foretrukne tenker i lange perioder. Og hvis han regnes som viktig var det fordi han klarte å kombinere Aristoteles med kristen tankegang.

Og alt dette var altså før det som blir kalt den vitenskapelige revolusjon. Det blir litt rart å si at kirken oppfant den vitenskapelige metode. Hvilken kirke forresten? Den ble første gang delt på 1000-tallet og det kom nye splittelser i den aktuelle perioden.


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Vitenskapen skal ikke endres. Den vitenskapelige metode ble sogar utviklet av kirken.

Jasså? Nærmere bestemt av hvem og på hvilke tidspunkter.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
I vikingtiden satte man nyfødte barn ut i skogen for å dø, - særlig de "vanskapte". Det var den tidens abort. Men så kom den "reaksjonære" kristendommen, og denne skikken ble forbudt.

Vi begynner ikke å sette barn ut i skogen igjen fordi kristendommen blir svekket. Dessuten er skikken forbudt også i land der kristendommen ikke har hatt samme sterke rolle.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere