Roger Christensen

Alder:
  RSS

Om Roger

Følgere

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Med andre ord, hvis vitenskapen faktisk ble nøytral, uten det naturalistiske premisset, - så ville evidensene åpenbart peke mot et religiøst verdensbilde, og ikke et naturalistisk verdenbild

Men mange buddhister mener jo at moderne fysikk peker i retning av deres verdensbilde. Som med kristendom er ikke det i seg selv et problem så lenge vi har felles idealer for hva god vitenskap er. Men å finne et religiøst grunnlag for vitenskap vil ikke bare skape epistemologiske problemer, det vil være umulig å bli enige om. 

Det er lett å se for seg vitenskap uten den religiøse komponenten. Kan dere se for dere vitenskapen uten den sekulære varianten? 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
For mange jøder er BDS kampanjen, som Haugen støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Tony Blair er vel et av de få menneskene som fortsatt ikke kan innrømme at den Irak-krigen muligens hadde noen betenkelige sider ved seg. Hans råd om Midt-Østen kan vi ta med stor ro. En gamnel imperial holdning skinner tvers igjennom. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Før jorden ble til, av Gud.

Det jeg ville ha presisert var påstanden om at kirken skapte den vitenskapelige metode. Det er vel og bra å ha entusiasme for vitenskap, men det blir vel litt i overkant å si at den er innstiftet av Gud. Den er et menneskelig foretagende, riktignok et av de mest vellykkede, men ikke innstiftet av Gud og hevet over diskusjon.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.

Profetene i Det gamle testamente hadde en nasjonal, samfunnsrefsende oppgave overfor Israel, Guds utvalgte folk.

Profetene i Det nye testamente har ikke en nasjonal oppgave, men en veiledende oppgave overfor menigheten.

Hvordan kan du vite det?

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.
Kanskje fordi den amerikanske ID-bevegelsen fremstår i langt større grad som en gjeng med tullinger enn deres europeiske og norske åndsfrender? 

For ikke å snakke om at de har mer makt. Og vi vil ikke ha det slik i Europa.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere