Roger Christensen

Alder:
  RSS

Om Roger

Følgere

Publisert over 1 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Hvis VG har rett i det de skriver handler det ikke bare om hva de sa til Hareide, men hva de (ikke) sa til andre.

I prosessen fikk vi høre at KrF hadde gitt oss en slik oppvisning i hvordan et interndemokrati fungerer. Så viser det seg at nestlederne har intrigert på Statsministerens kontor. Vi må også huske at Bollestad var på det skjebnesvangre møtet i Rogaland og løftet ikke en finger for at de skulle nominere etter de samme reglene som andre. 

Det er ingen grunn for venstresiden til å savne KrF riktignok. De viser bare at de er et vanlig borgerlig parti med aparte prioriteringer. De kommer til å havne under sperregrensen i neste valg uansett. De periodene KrF har vært større og hatt reell innflytelse har de hatt en bredere profil. Det er ganske utrolig at de ikke ser det selv. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Dermed forutsetter man at den reelle årsaken til graviditet – seksuell aktivitet – ikke skal berøres. Det er blitt en hellig ku i samfunnet. Her kan man gjerne føye til noen spørsmål om hvor "kristelig" denne strategien er (også gitt hvordan kunstig prevensjon ble betraktet i kristendommen frem til det forrige århundre)

Da er det å håpe at politikken er helt ukristelig. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Det er tydeligvis ikke helt lett å dekke denne saken. I forrrige runde med avskøringer måtte VG kortigere noe av det de først skrev. Men nå kommer det frem nye sterke påstander om dobbeltspill fra Ropstad.

Hvis dette stemmer vet jeg ikke om populisme er det mest dekkende ordet. Kanskje løgn og bedrag passer bedre? I hvert fall godt gammeldags politisk intrigespill. Og Erna Solbergs linje har vært populistisk hele veien, selv om hun neppe har hele befolkningen som målgruppe med sin vaklende retorikk.

Selv om jeg kan være uenig med KrF i mange av deres merkesaker synes jeg de har utmerket seg positivt på én måte: De er i det minste helt åpne om hva de vil og står for det slik at det går an å diskutere med dem på en normal måte. Det kan være verre med andre partier som snakker ut av begge sider av munnen. Den ene dagen er de for religiøs likestilling, den neste vil de hegne om kristendommens særstilling. Desto mer patetisk blir det når lille KrF får skylda for større partiers prinsippløshet.

Men i denne saken ser det ut som noen i KrF ikke har spilt med åpne kort. Jeg vet ikke om vi har det fulle bildet av hva som har skjedd og noen situasjoner vil det være delte meninger om. Men det ser ikke bra ut.

Uansett er det statsministerens opptreden som er det mest kritikkverdige her. Kanskje hun får svi for det, den Solbergske parlamentarismen har kostet dem dyrt ved minst én anledning tidligere.
Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

En sosial boligpolitikk var jo en av hjørnesteinene i den sosialdemokratiske politikken etter krigen. I Wien er det fortsatt det, i Norge er (og mange andre steder) er det forlatt. 

I tillegg til til den usosiale politikken er det muligens et problem at vi i Norge tviholder så sterkt på selveierpolitikken. Den passer ikke alle og det virker ikke som politikerne har noen klar idé om hvordan leiemarkedet fungerer eller hvordan de selv skal styre det. Da henfaller de til lettvinte floskler som «gjengs leie».

Det sies mye rart om offentlige tjenester for tiden. Noen av dem skal visstnok drives etter selvkostprinsippet. Hva er vitsen med skatter og avgifter da? 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Vårt Land – gå til den siterte teksten.
Regjeringens nye veileder for skolegudstjenester slår fast at alle skoler bør tilby elevene sine skolegudstjeneste eller et likeverdig alternativ. Den nye veilederen er en ryddig avklaring som ivaretar både kristen tradisjon og kulturarv og den enkeltes elevs rettighet til ikke å delta i religionsutøvelse man selv opplever som problematisk.

Jeg vet ikke hvem som har gjort hva i prosessen, men den veilederen jeg har lest er i hvert fall skrevet av direktoratet, ikke departementet. Det er er et underlig skriv:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11747383-fra-den-hellige-and-til-kunstig-andedrett

Samme dag som den ble lansert rykket utdanningsministeren ut og sa at han ønsket at flest mulig elever gikk til skolegudstjeneste. Dette står i grell kontrast til hvordan de forrige retningslinjene ble behandlet. De ble undergravet av statsministeren fra Stortingets talerstol.

Det er bare å innrømme det, færre og færre mennesker søker til Den Norske Kirke. For å motvirke dette tyr politikere og representanter for DnK både til politisk renkespill og tvetydig kommunikasjon om hva Den norske kirke er. Dette er ikke verdier norske elever bør læres opp i, selv om det i og for seg stemmer at det er lang tradisjon for slikt.

Hvis det er så viktig å lære om kirken, hvorfor ikke gjøre det i en setting der alle er til stede?
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere