Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

Ikke mitt bord

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvilken ånd mener du de har som ikke holder sabbaten på lørdagen.?siden du hevder å ha svaret i forhold til dyrets merke . Er de ikke sann troende som hevder å ha Kristus i hjertet men ikke holder sabbaten det er jo egentlig kjernen i dette temaet.vil bare vite hvor vi står i dag kontra den tro du lever etter

Hvis jeg sier hva JEG mener, står jeg i fare for å dømme noen. Jeg har noen tanker om det, men det er ikke mitt bord. Enhver må gjøre opp sin egen mening om dette. Etter alle disse innleggene burde det ikke være vanskelig å se hva som er mine tanker om dette.

Gå til kommentaren

Lovens krav i den nye pakt

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Her viser du til loven, og det betyr at den gamle pakten fremdeles er levende i den lære dere tror på og etterfølger. Hva med tolleren som kom til seg selv i tempelet som sa vær meg nådig far, elle han som hang på korset, som hadde levd helle sitt liv i synd og lovbrudd, han ble med Jesus til paradiset den dagen, alt handler om vårt hjerte forhold til Gud, Gud viser oss nåde hver dag hver time hvert minutt, hvert sekund. ingen kan ta fra oss Guds underfulle nåde. Det er bare oss selv som kan gjøre det slik at vi mister den. loven kan ikke holde eller binde fast Guds nåde, ikke sabbaten eller. når den blir holdt fordi man må og nåde hvis du ikke holder sabbaten da blir det fortapelse for deg. Dette er ikke relevant me det som Jesus kommed i den nye pakten. men er det så vanskelig å se Roger.?

Nåde er ved tro, Rune. Den som har tro, har nåde. Røveren på korset hadde syndet, men i møte med Jesus forstår han sin posisjon og vender om og tror. Det er nok for å få nåde. Han fikk nok ikke komme til himmelen sammen med Jesus den samme dagen. Her er oversettelsen feil og har alltid vært feil i samtlige bibler i verden. Det er helt umulig å få rettet på det.

Tro uten lovgjerninger er fortsatt en steindau tro. Jakob, Jesu halvbror, sa det i den nye pakt.

Det er fortsatt slik at Jesus har sagt til Johannes i Åpenbaringen at ingen får tilgang til livets tre og få gå gjennom portene inn i Stadien hvis man ikke holder Guds bud. Johannes Åpenbaring er langt inne i den dye pakt.

Er det så vanskelig å se Rune?

Gå til kommentaren

Gud vet

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvem er det som tilhører djevelen? Hvem er det som ikke har den hellige Ånd i sitt liv? kan du svare ærligt på dette.?

Det er lett å svare ærlig på. Jeg er alltid ærlig. Det er bare Gud og djevelen som VET hvem som tilhører djevelen og hvem som har Ånden. Vi vet det ikke selv. Vi kan til og med tro at vi Har Den Hellige Ånd og likevel ha Den Vanhellige Ånd. Vi mennesker burde vite om vi har den sanne Ånd eller den falske ånd. Det er visse kjennetegn på hver av dem. Men JEG skal ikke dømme om hvilken ånd som er i andre mennesker. Ddt bør de vite selv.

Gå til kommentaren

KJV på norsk og engelsk

Publisert rundt 5 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Dette forklarer oversettelsen fra deg, siden jeg ikke har denne Bibelen selv får jeg ikke sjekket bibelverset selv, men syntes du forklarte dette fint.

KJV finnes på utallige nettsider. En av de aller beste etter min oppfatning heter Blue Letter Bible.

http://www.blueletterbible.org

Den finnes også i norsk oversettelse. Da heter den Bibelen Guds Ord.

http://www.hermon.no/netbibelen/

Nå kan du sjekke bibelversene både på engelsk, norsk og på grunnspråket :)

Gå til kommentaren

Kiasme

Publisert rundt 5 år siden
Forutsetningen for konstruktiv og informativ dialog er å bruke riktig Bibeloversettelse: Åp 22:14

Jeg tenkte at jeg skulle gjøre deg kjent med det som kalles kiasme. Vi finner det overalt i Bibele. Hele Åpenbaringsboken er en kiasme. Det samme er kapittel 22 i Åpenbaringsboken. Gud er en ordens Gud.

Først definisjonen på kiasme.

(av den greske bokstaven X, khi), korsstilling; retorisk figur som består i at tilsvarende setningsledd står i omvendt rekkefølge i to på hverandre følgende setninger, f.eks. «Kari er dyktig, men dyktigere er Else».

Regelen er at versene speiler seg rungt et senterpunkt slik at de ytterste versene underbygger hverandre, at de nest ytterste versene underbygger hverandre, osv, inntil versene på hver side av senterpunktet underbygger hverandre.

W1 These words [about the city] are faithful and true (22:6a) 
W2 The God of the prophets sent his angel (6b, 8). 
    X1 I come quickly (7a) 
    X2 Blessing for keeping the words of this book (7b) 
    X3  The apostle and the angel also keep them (9) 
        Y1 Do not seal the book (10a) 
            Z The time is at hand (10b) 
        Y1’ [Human destiny is sealed] Righteous and wicked will remain as they are (11) 
    X1’ I come quickly with my reward (12, 13) 
    X2’ Blessing for doing (keeping) the commandments (14) 
    X3’ Those who have not kept them are outside (15) 
W1’ Also outside the city are all who love and make a lie (15b) 

W2’ I, Jesus, have sent my angel to testify (16) 

http://www.bibleexplained.com/revelation/r-seg19-20/r19x-article.html

Kiasmen i Åp 22 BEVISER at Åp 22:14 skal lyde "gjøre Guds lov" fordi vers 14 er et kiastisk speilbilde av vers 7b.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere