Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

Dekket før

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hva med den rike mannen som Jesus talte med som hadde holdt alle budene men alikavel så fikk han ikke Ånden selv om han trodde på Jesus. Den rike mannen hadde holdt alle budene men det var ikke nok.hva skjedde her Roger?

Den har jeg dekket før, Rune. Han hadde ikke tro (tillitt) til Gud. Hvis han hadde hatt tillitt, hadde det ikke vært et problem for ham å avse noe av rikdommen til de fattige. Det er de rikes store problem. De er så glad i sine rikdommer at de tilber sin rikdom (Mammon). Det var det Jesus så. 

Gå til kommentaren

Kjærlighet = lovlydighet

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
kke mer enn den iboende kjærligheten vi har hver eneste dag til både Gud og mennesker.

Kjærligheten blir aldri borte står det i Bibelen. Og den forandrer seg ikke fordi det er lørdag eller en hvilken som helst annen dag.

Hvis den gjør det bør vi sjekke vårt forhold til Jesus.

Du bruker ordet kjærlighet, men du vet ikke hva slags kjærlighet Gud vil ha. Kjærlighet er ikke en følelse og ikke en teori. Det er noe man gjør, en gjerning.

Oppfyllelsen av 2. kjærlighetsbud:

1 Joh 5:2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud.

Oppfyllelsen av 1. kjærlighetsbud:

1 Joh 5:3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære

Gå til kommentaren

Nåde ved tro, unåde ved vantro

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Jeg forstår hva du mener men ser det I et annet lys en det du Gjør Roger.for loven skal ikke Være til hindring for nåden I Kristus. Og jeg tror at den synderen som hang på korset sammen med JesuS kom til paradis samme dag. Det forteller Jesus I en lignelse om Lasarus.

Hindring for nåden??? Det er bare vantro som kan hindre nåden. Lignelsen om Lasarus har ingen sammenheng med røveren på korset. Jeg har fortalt hva lignelsen skal fortelle. Jesus sa IKKE at røveren skulle få komme til Paradis samme dag. Jeg har en begrunnelse for å kunne vite dette helt sikkert, skjønner du vel. Jeg sier ikke sånnt uten at jeg har et avgjørende og sterkt argument. Jeg skal fortelle deg hvorfor.

Jesus sa disse ordene til røveren på fredag. Bibelen har ikke et eneste skilletegn i grunnteksten. Skilletegnene er tilføyd etterpå i et forsøk på å gjøre det mer leselig. Det er imidler ikke ordene til røveren som avgjør hva Jesus virkelig sa. Det er ordene til Maria Magdalene som er avgjørende.

Joh 20:16-17 Jesus sier til henne: «Maria!» Hun snur seg og sier til Ham: «Rabbuni!», som betyr Mester. 17 Jesus sier til henne: «Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far. Men gå til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og deres Far, og til Min Gud og deres Gud.»

Jesus hadde ikke vært i Paradis på fredag. Heller ikke på lørdag/sabbaten. Heller ikke på søndag morgen i møte med Maria Magdalene. Jesus kunne derfor ikke love røveren at han skulle være med Jesus i Paradis på fredag. Det er en kommafeil i Luk 23:43. Det skal stå:

Luk 23:43 Jesus sa til ham: «Sannelig sier Jeg deg i dag,  du skal være med Meg i Paradis.» Jesus dør på korset

Gå til kommentaren

Åndens frukter

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Du skriver : "Vi vet det ikke selv" og du skriver : "Det bør de vite selv".....

Den som er født på ny ved DHÅ vet selvfølgelig hvilken ånd man har på innsiden..!

OG det har intet med sabbat å gjøre.

Hvis man har Åndens frukter, er det sannsynlig at man har DHÅ. Hvis man har sannheten, er det mer sannsynligat man har DHÅ. Hvis man holder alle budene er det enda mer sannsynlig at man har DHÅ.

Gal 5:22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.

Ef 5:9-10 – for Åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet – 10 idet dere prøver hva som er til behag for Herren.

Har sabbaten noe med kjærlighet å gjøre? Har det noe med kjærlighet til Gud å gjøre? Har det noe med å ære Gud som Skaper å gjøre?

Gå til kommentaren

Nyttig redskap

Publisert rundt 5 år siden
Werner Skaug – gå til den siterte teksten.
Spennende! Bare fått en rask gjennomgang om dette på skolen jeg går på. På engelsk heter the Chiastic Arch/Structure. Denne strukturen går igjen i hele bibelen. Poenget er at midten av en tekst/bok vektlegges. Hvis man ser på Åpenbaringsboken, er "midten" Åp 12 hvor det snakkes om kvinnen som føder Messias. Man må se for seg den opprinnelige teksten da kapitler og vers kom siden. Gjør man dette, er "midten" om Jesus = sentrum og fokus for Johannes' åpenbaring.

Kiasme er et meget nyttig redskap. Da ser man hvor systematisk Gud er i sin forkynnelse. Og man kan ikke si at forfatterene av Bibelen har hatt stort rom for egne meninger. De har måttet nedskrive den inspirerte teksten i riktig rekkefølge og med de rette ordene. Gud har vært nøye på at ordvalget har vært helt korrekt helt ned til den siste tøddel. Johannes har ikke hatt styring på noe av det han har skrevet. Han har bare vært en sekretær som har skrevet ned ord for ord, syn for syn. Kiasmen er så strigent at dette er ikke noe Johannes har funnet på selv.

En annen nytte av kiasme er at man kan få bekreftet hva som er riktig oversettelse ved å sammenligne kiastiske speilbilder. Slik som i Åp 22:14. Hvis Åp 22:7b hadde sagt "vaske kjortler", måtte Åp 22:14 sagt det samme. Men fordi Åp 22:7b sa "holde", er det riktig at Åp 22:14 må ha betydning av å holde noe. Kiasme er et genialt redskap i bibeltolkningen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere