Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

En dag er nok, sabbaten

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Det jeg spurte om om Gud ble lei seg fordi vi æret han i to dager istedenfor en dag ? Og om de dagene var mandag og onsdag eksempel og ikke lørdag.er ikke Gud glad når vi ærer han på to hellig dager istedenfor en ?

Var det det du spurte om? OK. Hvor mange hviledager har Gud innstiftet pr. uke? Behøver jeg å svare på det for deg? Vil det si at du faktisk ærer Gud på sabbaten og i tillegg på f.eks. onsdag? Det synes jeg høres rart ut. Gud ber oss ikke om å ære Ham mer enn en gang i uken og arbeide på de seks andre dagene.

Gå til kommentaren

Sabbat etter sabbat etter sabbat etter ...

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Ja budene er lette å holde,men ikke hvis man sier, holder du ikke sabbaten så er du fortapt.For dette budet ble til for mennesket.

holder du fartsgrensen Roger? alltid? hvis nei hvorfor bryter du da til stadig fartsgrensen hvis loven sier noe annet? da er du en lovbryter som bør straffes, men heldigvis er det ikke slik myndigheten har også en slingring nom, Sabbaten er til for mennesket og mennesket kan hvile i tro og i ære for Gud en dagen man ønsker å gjøre det, hver dag om man selv vil, er ikke det bedre en en dag:):)Tror du Gud vil bli lei seg hvis man gjør det to dager eller tre dager i uken men ikke på lørdag? Er man ikke like glad i Gud om man gjør det en eller flere ganger. hvorfor akkurat denne dagen som er sabbat. jeg kan gjerne legge hviledagen på sabbaten, men da blir det lovisk for meg, da må jeg gjøre det i tro, og ikke begrunn av plikt som gjerne mange gjør i dag.og det blir jo hyklerisk i forhold til det å være lovisk.

Trafikkreglene kan være en pedagogisk sammenligning. Hvis man er et lovlydig menneske, er det ikke noen grunn til bryte norsk lov mer enn Guds lov.

Det er ingen som forklarer meg hva som er så spesielt med at det står at sabbaten ble til for mennesket. Jeg ser ikke det som alle dere andre ser, så vær så snill å forklar meg med teskje hva dette betyr.

Ja, jeg tror at Gud blir lei seg, uansett hvilket bud vi bryter. Klart Han blir lei seg hvis vi stjeler fra noen, for ikke å snakkom drepe noen. Hvorfor skulle Han ikke være lei seg hvis vi bryter BUDET som sier at vi skal holde den syvende dagen hellig? Kanskje du også tror at du står fritt på den nye jord?

Jes 66:22-23 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt ansikt, sier Herren, slik skal også deres slekt og deres navn bli stående. 23 Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alle mennesker komme for å tilbe for Mitt ansikt, sier Herren.

Gå til kommentaren

Seremonilovens forbannelse

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Men loven var god for denne mannen slik den er for oss, men forskjellen er før og etter Jesus. loven er fremeles god, men den har ikke noe makt over oss, vi er ikke forbannet av loven i dag, slik som før. Er vi fornbannet av loven Roger eller er vi løst i fra lovens forbannelse og hva betyr det?

Allerede når har du glemt hva Jesus sier i Åp 22:14. Det er skuffende, men ikke overraskende. Du har laget deg en teori. Hvis ikke Jesus har den samme teorien, så er din teori helt bortkastet.

Jeg har sagt at man skal være forsiktig med hvordan man leser Paulus' brev. Han skriver om lovens forbannelse i Ga. 3. Det blir ikke helt klart hvilken lov han snakker om før vi kommer til vers 25, men der blir det derimot helt klart. Han skriver om en lov som er en tuktemester, som selvfølgelig er en helt gal oversettelse, igjen. Det greske ordet er poedagogos som er grunnlaget for ordet pedagogikk. De ti bud er IKKE en slik lov. Israelittene fikk en annen lov som skulle lære dem til å holde Guds bud.

Esek 20:24-26 fordi de ikke hadde fulgt Mine dommer, men hadde foraktet Mine lover og vanhelliget Mine sabbater, og de hadde festet blikket på deres fedres avguder. 25 Derfor overga Jeg dem også til lover som ikke var gode, og til dommer som de ikke kunne leve ved. 26 Jeg lot dem bli urene ved offergaver, ved at de lot alt som åpner morsliv, gå gjennom ilden. Slik kunne Jeg gjøre dem forskrekket, for at de kunne kjenne at Jeg er Herren.

Dette er Seremoniloven. Det er Seremoniloven som var "Tuktemesteren" (egentlig læreren). Å holde de ti bud er ikke noe man kan lære av seg selv. Teologen Albert Barnes bruker å ha god innsikt i Bibeln. Jeg vil gjengi hva han har srevet om "Tuktemesteren" i Gal 3:25.

We are no longer under a schoolmaster - Under the poedagogus, or pedagogue. We are not kept in restraint, and under bondage, and led along to another to receive instruction. We are directly under the great Teacher, the Instructor himself; and have a kind of freedom which we were not allowed before. The bondage and servitude have passed away; and we are free from the burdensome ceremonies and expensive rites (compare the note at Act 15:10) of the Jewish law, and from the sense of condemnation which it imposes. This was true of the converts from Judaism to Christianity - that they became free from the burdensome rites of the Law and it is true of all converts to the faith of Christ, that, having been made to see their sin by the Law, and having been conducted by it to the cross of the Redeemer, they are now made free.

Gå til kommentaren

Guds bud er lette

Publisert rundt 5 år siden
Man må se Bibelavsnitter i sin sammenheng. 1. Joh 5:1-12

Nok en gang fremstilles det som om vers slår ihjel vers. Troen slår ikke ihjel lovlydigheten. De to går hånd i hånd. "Det som har seiret over verden er vår tro". Og hva er tro uten lovlydighet? INGENTING (Jak 2:26). Derfor er versene som jeg kopierte inn relevante som forklaring på hva som er kjærlighet. Det var det eneste jeg ville vise i dette innlegget.

Det er ikke vi som skal holde budene av egen kraft. Det er GUD gjennom oss, som skal holde budene. Det er det store poenget med løftene som Gud ga til profeten Jeremias (Jer 31:31). At vi er i den nye pakt kan bekreftes av at vi holder Guds bud i Guds kraft. Da HAR vi loven. Å være UNDER loven, betyr at man synder mot loven. Johannes kunne fortelle at det å holde budene er lett. Selvfølgelig er det lett. Det er Gud som gir kraft. Da er det bare å holde Guds bud. Det er bare djevelen som sier at det er vanskelig.

Gå til kommentaren

Gud og Mamon

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Men alkavel så var ikke budene avgjørende for denne mannen .Det måtte liv til.og i loven er det ikke liv.men i Kristus er det liv. Det er forskjellen Roger.men ikke misforstå budene er viktige.

Jeg lurer på om det ikke også var et problem for Jesus at den rike mannen sa at han hadde holdt budene siden sin ungdom og likevel ikke holdt det første budet. Man kan ikke BÅDE tro på Gud og Mammon. Man må velge. Tro er fortsatt ikke troen på at noe eksisterer, men tillitt til den man tror på.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1502 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1381 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 1000 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere