Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

Hvilke alternativer var aktuelle

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Syntes ikke at dette argumentet ditt holdt mål, synes at Paulus taler et tydelig språk til hvilke dager man selv velger å holde Helligt. Dette er ikke halmstrå, men ord fra Bibelen som er letteforståligt for alle som kan lese dette vers. men det finnes alltid motargumenter mot vert enkelt vers i Bibelen.hvis man vil finne det, men da med sin egen tolkning.Så det handler om prioteringer blant menneskene om hvilken dag man vil holde Helligt, det som jeg synes var bra med denne delen av verset var en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn.

Da må du fortelle hvilke alternativ det sto om for de kristne jødiske romerne, for det var til de kristne jødiske romerne Paulus skrev. Husk, dette var tidlig i det første århundre. Sørsmålet om en annen hviledag hadde ikke begynt ennå. Det begynte ikke før blant annet Justin Martyr (150) begynte med sine antijødiske utspill. Det var han som kom på ideen med den åttende dagen. Ikke før den hedenske og siden "kristne" keiseren Konstantin laget en lov i år 321 som innførte søndagen (solis invictus) som felles hviledag for kristne og hedninger, at det ble fart på sakene.

Les noe kommentarer fra kjente teologer. Først Matthew Henry.

http://www.christnotes.org/commentary.php?com=mhc&b=45&c=14

 Albert Barnes

http://www.studylight.org/commentaries/bnb/view.cgi?bk=44&ch=14

Gå til kommentaren

1. januar 1973

Publisert rundt 5 år siden
Når mandag er første dag i uken, blir søndag den syvende dagen. Så enkelt. Der står ikke noe i Mosebøkene om at Gud skapte lyset på sabbaten før den første dagen startet på søndag.

Mandag er ukens første dag for meg og millioner av andre mennesker.

Hvis du ringer til Almanakkforlaget, kan du få beskjed om når mandagen ble den første dagen i uken. Det er en ganske ny oppfinnelse. Forandringen skjedde den 1. januar 1973. Før det var søndagen første ukedag. I alle engelsktalende land og selvfølgelig i Israel er søndagen den første dagen i uken. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Mandag

I Bibelen er det den jødiske kalenderen som ligger til grunn. Det er ikke lenge siden jeg viste til lidelseshistorien for å gjøre kjent hvilken dag som er fredag, lørdag og søndagen. Jesu oppstandelsesdag oppgis å være den første ukedag. Altså er søndagen den første ukedagen. Enkel hoderegning forteller oss da at lørdagen er den syvende dagen siden lørdagen er dagen foran søndagen.

Noe av det første Gud gjorde på den første dag i skapelsesuken, som fortsatt er den første dag i uken, var å skape fenomenet lys (fotoner). Lyset kom ikke fra stjerner men fra eksiterte atomer.

Gå til kommentaren

Høytidene og offermat

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Rom 14,1 SAMHOLD I MENIGHETEN
Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.
Rom 14,2 Én har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.
Rom 14,3 Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som lar være å spise, skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham.
Rom 14,4 Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.
Rom 14,5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn.
Rom 14,6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.

Har du flere halmstrå? Dette er ikke mer enn det, halmstrå. Bibelkommentatorene er enige om at dette handler om konverterte jøder. Noen var redde for å spise det som kunne være ofret til avguder. Romerne gjorde det. Noen var så redd for dette at de ikke ikke klarte å spise annet enn grønnsaker, som garantert ikke var ofret til avguder. Paulus mente at man ikke behøvde å være redd for å spise offermat. Det ble ikke ofret urene dyr selv om det ble ofret til avguder.

Den samme problemstillingen kommer når det er snakk om dager som noen holdt viktigere enn andre. Jødene var forpliktet til å feire tre av høytidene (2 Mos 23:14). Noen som bodde langt fra Jerusalem, som romerne, måtte prioritere. De valgte ofte å dra til Jerusalem på bare en av høytidene, mens andre ikke klarte å prioritere vekk noen av dagene. Det handler ikke om sabbat eller spiseforskriftene, men om  høytidene og offermat.

De konverterte jødene burde forstått at offersystemet ble avskaffet på korset, men denne erkjennelsen tok tid. Tempelet sto selv om Jesus var borte. Tempelet sto helt til år 70. Så lenge Tempelet var intakt, fortsette noen av jødene sin offerpraksis i Tempelet, helt til det ble umulig.

Gå til kommentaren

Det blir slik Gud har bestemt

Publisert rundt 5 år siden
Ja, og i Norge feires sabbaten på søndag.

Fritt oversatt basert på den kristne og norske kulturarven: "Fra nymånedag til nymånedag, fra søndag til søndag, skal alle mennesker komme og tilbe for mitt ansikt, sier Herren.

Det er bare ett lite problem med det du sier. Teksten i Jes 66:23 sier sabbat, ikke søndag. Søndagen har menneskelig opprinnelse, sabbaten kommer fra Gud. Skal Gud endre på sin hellige hviledag fordi menneskene har tatt hevd på søndagen? Jeg tror det blir slik Gud vil, ikke slik menneskene vil. Og Han venter ikke med å ta den av avgjørelsen til det neste livet. Hvis vi ikke er innstilt på innordne oss i dette livet, slipper vi å plage oss selv med det neste livet som vi uansett ikke vil bli fornøyd med fordi vi ikke får det slik vi vil.

Gå til kommentaren

Sabbaten er et minne om Skapelsen

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Jødene holder jo også sabbaten. er det litt pågrunn av Jødene dere har valgt å følge denne delen av læren? Eller er dette noe dere Adventister har fra dere selv, for hvis man tenker hvis jødene gjør det så må det være rett, men mange jøder kjenner ikke Jesus,og de lever fremdeles etter den gamle loven, uten Kristus, dermed så blir de ikke med Hvis de ikke vender om til Jesus. Hvilke tanker har du om dette?

Jødene har loven, men ikke Jesus. De kristne har Jesus, men ikke loven. Adventistene har begge deler (Åp 14:12).

Sabbaten er mye eldre enn jødene. Sabbaten ble gitt allerede i skapelsesuken, et par tusen år før det eksisterte en eneste jøde. Israelittene (ikke bare jødene) tok imot sabbaten fra sin oldefar (Abraham) og Abraham fra alle sine forfedre. Jødene videreførte sabbaten til de kristne, og kristne har hold sabbaten gjennom den kristne historien helt fram til idag. Sabbaten har vært holdt i 6000 år og skal holdes til evig tid. Det finnes jeøder som både holder Guds bud og har troen på Jesus. De kalles Messianske jøder. Jesus visste at det skulle gå slik med jødene, men de er ikke kollektivt forkastet av den grunn. Gud frelser ikke kollektivt, men individuelt.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere