Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

Alt er mulig for Gud

Publisert over 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
kan du vise meg hva som er oppdiktet ut

Idet jeg skrev?

Hele din bibelforståelse.

Gå til kommentaren

Er alt en illusjon?

Publisert over 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Det finnes ikke noe skjult budskap i dette.

Det er rett fram og enkelt å fatte.Sabbaten er til for menneskets skyld for fri benyttelse.

Å vise Gud hengivenhet er noe vi gjør hele tiden om det er det vi ønsker.Helt uavhengig av hva dagen kalles.

Merkelig, det ser ikke jeg i dette verset. Det står at SABBATEN ble til for menneskets skyld. Ble ikke sabbaten til for menneskets skyld? Står det at hvilken som helst dag ble til for menneskets skyld? Jeg forstår at jeg må være laget på en spesiell måte som gjør meg blind for klartekst. Hvis jeg må lese Bibel uten å forstå hva den sier uten baktanke, så må jeg rett og slett slutte å tro det jeg leser.

Gå til kommentaren

Sukk

Publisert over 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvem taler Paulus om her, at et venter en sabbat hvile for Hans folk? Paulus taler også om vilen i Kristus. Du vet jo at Før Paulus fulgte Jesus så var han en svært lovlydige mann, men det så han som skrap hva betydde dette, hvorfor sa Paulus dette, den loven som Paulus holdt var ikke godt nok etter Han tok i mot Jesus, da forstod Paulus hva loven var. Og den var ikke lovisk lengre, men loven ble en veiviser for vårt hjerte, det betydde ikke at man skulle ignorere loven, men om man falt i loven så hadde man blodets renselse i vår lov-forbrytelse. Alle er lovbrytere i dag, du også Roger du bryter loven daglig. du synder dageligt. hvorfor jeg kan si det, jo for mennesker er svake i oss selv, men derfor så kom Jesus fordi vi var svake, og derfor er man avhengige av Jesu Nåde hver en dag. Du sier jeg synder ikke, ok men har du noen gang fått bot? eller kjørt for fort, eller parkert feil, eller vert hissige i traffikken? jo det tror jeg du har vert borti, men sånne bagateller er ikke synd tenker man, men om man tenker at bryter man norsk lov og ignorere dette så vil det være straffbart, det gjelder også budene om man lever i løgn og ikke vender om så er det synd. men da sier du ja om man ikke holder hvile dagen hellig da lever man også i synd. Men hva sier Jesus om Loven kom han for å stramme loven inn? nei Han kom for å oppfylle loven, loven ble ikke tatt fra oss. men til hjelp for oss. sabbaten ble til for oss mennesker slik at man skulle forstå at Gud tenkte på oss når det gjelder å få tid for oss selv og tid til å ære Han en dagen vi hvilte. og ære Ham kan vi no gjøre hver dag.

Dette er ren diktning. Jeg imponeres ikke av slikt. Du må vise fra Bibelen hva du vil si fordi jeg ikke forstår annet enn Bibelen. Det du kan si med tusen ord, kan Bibelen si med et par vers. Det kan også være slik at det du sier med tusen ord, ikke nevnes i Bibelen i det hele tatt. Så snakk gjennom Bibelen. Det verste av alt er at jeg vet at det du sier ikke støttes av Bibelen.

Jesus kom ikke for å oppheve loven. Han forsterket den. Ha sa: "Dere har hørt det er sagt... Men Jeg sier dere". Han sa også: "Ikke en tøddel av loven skal tas bort før alt er oppfylt".

Gå til kommentaren

For menneskets skyld

Publisert over 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jesus sa at sabbaten var til for menneskets skyld,så da må det å ta det med ro den dagen være for at vi er glad i oss sjøl fordi vi slapper av hvis vi har behov for det.

Kan du forklare hva du slags skjult budskap du finner i verset som sier at sabbaten ble til for menneskets skyld? Jeg ser ikke annet i dette enn det verset faktisk sier, at sabbaten ble til for meneskets skyld.

Gå til kommentaren

Hva er kjærlighet?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvilket Bud snakket Jesus om når Han sa dette? Har ikke Jesu ord noe betydning i den nye pakt som ble gjenopprettet i kristus? Kjærligheten er det bud som Jesus satte høyt, elsk da hverandre, da holder man noe av budene. det du ikke vil at anre skal gjøre mot deg skal du ikke gjøre mot andre, da holder man noe av budene

Hvilket forhold er det mellom det grunnleggende prinsippet kjærlighet, og Guds lov? Det står i Bibelen, Romerne 13,10. ”Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.”

Hvor har du fått den oppfatningen at bibelvers slår hverandre i hodet, at det ene verset gjør et annet vers ugyldig? Det er SUMMEN som er sannheten, ikke hvert vers for seg. Det første verset kan sikkert handle om kjærlighetsbudene. Det andre verset handler om Guds bud. Vi skal holde begge. Det var derfor jeg tok med begge. Du kan ikke holde det ene uten å holde det andre. Du har ikke peiling på hvordan du skal oppfylle kjærlighetsbudene hvis du ikke har Guds bud som kan forklare deg hvordan. Kjærlighetsbudene er nemlig en forkortet versjon av Guds bud. Hvis du stjeler, så holder du ikke det andre kjærlighetsbud. Hvis du bryter sabbaten, så holder du ikke det første kjærlighetsbudet. Du vet ikke hva kjærlighet er.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere