Roger Aak

Alder: 69
  RSS

Om Roger

Følgere

Som ventet

Publisert rundt 5 år siden
Det er ganske utrolig at noen fremdeles forsvarer en slik religiøs diskriminering. Mer er det vel ikke å si om den saken.

Ja, man må jo advare så lenge det er noen uker igjen å gjøre det på. Det er vel og merke systemet som er problemet. Men det er det ikke mange som forstår lenger. Får håpe at et par tre stykker forstår hva dette handler om. Mer kan jeg ikke håpe på.

Gå til kommentaren

Laudato sii

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ødegård – gå til den siterte teksten.
Mindre kjent er det at heilt fram til 1950-talet hadde vi grunnlovsfesta at katolske kristne tilhøyrande jesutittordenen ikkje hadde tilgang til riket. Dersom ikkje paragrafen hadde vorte sletta (i 1956), kunne vi ikkje her i landet ha teke mot vitjing av pave Frans, som tilhøyrer den ordenen – om ei slik vitjing hadde vore aktuell.

Det er nok få kristne idag som vet hva en jesuitt EGENTLIG er for noe. Frans, som alle andre jesuitter har avlagt jesuitteden. Denne eden alene burde være grunn for å fornye utestengelsen av jesuitter fra landet. Men, den økumeniske ånden er så langt fremskredet at pavekirken og jesuittene får synge på sine gamle viser igjen uten at noen legger merke til hva de synger (Jes 23:15-17). Nå begynner den siste sangen og snart synges det siste verset. Jeg tror den siste sangen heter noe sånnt som "Laudato sii". Det første verset begynner den 18. juni. Ett av de siste versene begynner den 25. september. I verdens ører vil det være vakker musikk. I mine ører er det en dødshymne.

Gå til kommentaren

Guds karakter = Loven

Publisert rundt 5 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Jeg undres på om hvor lenge de 1000 år vil være, om tiden i himmelen.

Jeg har tenkt litt på denne byen som kommer ned, at dette riket er bygget på Guds lov og rettferdighet.

Hvis verden har stått i 6000 år, en dag for hvert tusen år i følge Peter, skal den siste dagen, den syvende året tilsvarende sabbaten, vare i tusen jordår. Jorda skal rotere rundt sola tusen ganger før jorda igen blir befolket. I de tusen årene skal jorda være folketom.

Guds rike må selvfølgelig være basert på Guds normer. Noe annet er utenkelig. Jeg tror det er et ukomplisert styresett. Selv om Guds lov blir grunnlaget for det moralske styresettet, tror jeg ikke at det blir behov for det. På samme måte som Guds lov er det samme som Guds karakter, vil menneskene ha den samme karakteren. Jeg gleder meg fordi det passer meg utmerket. Det vil ikke bli et nytt syndefall.

Gå til kommentaren

Å bo HOS

Publisert rundt 5 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Jeg tror(!) jeg blir her jeg (Salme 115:16) :-D

Det gjør jeg også. Himmelen er Guds bolig og jorden er menneskenes bolig. Det forandres ikke av at menneskene i de tusen årene skal bo HOS Gud og at Gud etter de tusen årene skal bo HOS menneskene. Byen er fortsatt Guds bolig når den kommer ned på jorda. Han skal i sin egen bolig HOS menneskene.

Hvis du er så heldig å ha foreldre, så har du sikkert bodd HOS dem selv om du nå har et eget sted å bo på. Og det er ikke uvanlig at foreldrene noen ganger er på besøk hos sine barn og bor HOS dem.

Gå til kommentaren

Himmelen på jorden

Publisert rundt 5 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Men det kan jo hende at han anså disiplene (som jo i dette tilfellet var "dere") som en del av de 144 000. Jeg tror også at (vi) kristne skal gjennom "den store trengsel" (eller... tror og tror, det er hvertfall det jeg leser ut av bibelen :-D) men jeg tror ikke alle skal til Himmels. "Guds bolig er hos menneskene", står det vel et sted. Var det i Åp.21?

Guds bolig skal være hos menneskene sies etter at Det Nye Jerusalem er kommet ned på jorden. Frem til da har denne byen vært i himmelen. Men det er den samme byen som de de 144000 (symbolsk tall) og den store skare har oppholdt seg i under de tusen årene. Da kan man si at menneskenes bolig har vært hos Gud, ikke at Guds bolig har vært hos menneskne. Når byen kommer ned jorden blir det riktig å si at Guds bolig skal være hos menneskene, ikke før. Jorden ble skapt for å være menneskenes bolig. Etter de tusen årene skal jorden også være Guds bolig. Himmelen blir flyttet ned på jorden.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere