Marit Rike

Alder:
  RSS

Om Marit

Beskriv deg selv her
Sykepleier og veileder.
Tilkallingsvikar som Kirkemusiker i Bamble og Langesund prestegjeld.

Følgere

Kom til den hvitmalte kirke

Publisert rundt 1 måned siden - 288 visninger

O, kom kom, kom, kom! Kom til den hvitmalte kirke, O, kom til Guds fredlyste hus! Enn lyder så titt i mitt øre Klokkeklemtet og granenes sus.Vers 1: Jeg minnes en kirke der hjemme, så fredfylt i granenes ly.Fra tårnet lød klokkenes stemme Og kalte på land og på by.

Den folkekjære sangen "Kom til den hvitmalte kirke" er oversatt fra hymnen "The Church In The Wildwood" med undertittelen "Little Brown Church In The Vale" . Hymnen er skrevet av dr. William S. Pitts i 1857 .

På en reise for å besøke sin forlovede i Fredricksburg,  Iowa, stoppet William S. Pitts en stund i Bradford ved Cedar River.  Han steg ut av hestevognen og gikk en liten tur i det vakre skoglandskapet  Da,  på et bestemt sted i denne naturskjønne dalen,  fikk Pitts en visjon om at h e r skulle det bygges en kirke. Han fikk ikke ro for denne visjonen, så da han kom hjem til Wisconsin  skrev han hymnen "The Church In The Wildwood" , mest for å få fred med seg selv.

Fem år senere  i 1862, reiste det nygifte ekteparet Pitts tilbake til Bradford for å slå seg ned der; nær foreldrene hennes. Da oppdaget Pitts, til sin store overraskelse, at det hadde blitt bygget en kirke akkurat på det stedet han hadde forutsett. Kirken ble vigslet året etter, og da ble sangen "The Church In The Wildwood"  fremført offentlig for aller første gang av skolekoret som Pitts dirigerte.

I Stathelle kirke søndag 8. april på allsangkvelden Precious Memories /... Dyrebare minner, fremførte vårt lokale team av sangere, solister og musikere sammen med en nær på fullsatt kirke hymnen "The Church In The Wildwood" med Pitts tekst og to vers av den norske oversettelsen. Fremføringen av den gripende hymnen ble en av kveldens høydepunkter.  Dersom jeg skal forsøke å si noe om stemningen  kan det være takknemlighet, vemod og velsignelse. 

Stathelle kirke er en gråmalt trekirke på gyllen hvitmalt mur. De andre kirkene i Bamble og Langesund prestegjeld der jeg også er så heldig å være vikarorganist,  er malt i hvite og lyse farver. Andre kirker har andre farver og er bygget av forskjellige materiale.

Kirken i Bradford ved Cedar River er i brunmalt tre som det står i dr. Pitts tekst. Den og alle andre kirker; hver  med sine ytre uttrykk, kaller hver søndag med sine klokker fra tårnene på land og på by. 

There's a church in the valley  by the wildwood 

No lovelier spot in the dale 

No place is so dear to my childhood 

As the little brown church in the vale  

 

Oh, come, come,  come  come! 

Come to the church in the wildwood 

Oh, come to the church in the vale 

No spot is so dear to my childhood 

As the little brown church in the vale. 

 

Håper vi sees i kirken til søndag! 

Gå til innlegget

DET STILLE BRUSET. Sommer og oppbyggelse.

Publisert 11 måneder siden - 204 visninger

CHANTS DE TAIZÉ :- " Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem /Christ the Savior, son of the Father, grant us peace!" (nr. 21) - "Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ! Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott! /O, Lord Jesus Christ, night will soon fall. Then stay with us O Lord Jesus Christ, light in our darkness" . (nr.147) ----

SLIK SYNGER VI I FORSONINGSKIRKEN I TAIZÉ COMMUNITY. Det ene verset synges om og om igjen ; ofte med vakre solos fra Bibelen i innspill.
Før tidebønnen begynner går ungdommer rundt med store plakater : STILLE /SILENCE.   6 - 7000  ; de fleste er helt unge som samles!   
Det er helt stille i Forsoningskirken mens klokkenene ringer. Så kommer det stille bruset :  ALLELUJA slava tie bie Boze. ( Nr. 97. Ortodoks). /ALLELUJA! Glory be to you, O LORD!  
Budskapet er enkelt og altomfattende.  Kristus Frelser, sønn av vår Far, gi oss fred! Det stilles ikke krav, bare enkel tro og tillit i evangeliet.
Dette var et lite glimt fra en stille sommeroppbyggelse i Taizé Community. Til neste uke kommer det sikkert nye 6-7000, og uken deretter og deretter......! Tilsammen 100 000 ungdommer per år.

Oppbyggelsen er i det enkle : å ta i mot Evangeliet!

SEE, I AM NEAR, SAYS THE LORD. - SEE, I MAKE ALL THINGS NEW! ( nr 106.) 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Fadervår du som er i himlene!

Publisert over 2 år siden - 939 visninger

Oversettelse av Herrens bønn. Det norske bibelselskap 2011.

I dagens papirutgave av VÅRT LAND  leste jeg pater Kjell Arild Pollestads artikkel "Tre Fadervår i én generasjon". Pollestad går grundig til verks ; der både grammatikk og grunntekst brukes for å belyse hans anliggende : Å vise troskap for den "nedarvede formen av Herrens bønn". (Pollestad). 

Personlig har jeg store vanskeligheter med hensyn til oversettelsen av Bibelen 2011 fra Det norske bibelselskap 2011,  og da spesielt Herrens bønn. Slik  Pollestad skriver, er det bønnen "Led oss ikke inn i fristelse" som jeg mener er den alvorligste forandringen.

Et betimelig spørsmål må være om innholdet  blir  det  samme i en bok når språket forandres? Når substantiv og verb byttes ut. Når setninger omformes. Når oversetteren forandrer så mye at man må gå til den eldre oversettelsen for å se hva som egentlig står ? Når det gjelder bibeloversettelsen 2011 fra Det norske bibelselskap har jeg dessverre denne  opplevelsen. 

Jeg vil anbefale pater Pollestads klargjørende artikkel på det varmeste. Med tillit og frimodighet vil jeg fortsette å  be Herrens bønn slik Pollestad begrunner den skal lyde, og slik jeg tilnærmet ba den da jeg voks opp :

"Fader vår, du som er i himlene! Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde."

Til slutt vil jeg med hele verden be : And lead us not into temptation. 

Takk til pater Pollestad! 

 

Gå til innlegget

Skolegudstjeneste i Stathelle kirke 17. desember.

Publisert over 2 år siden - 359 visninger

Julegudstjenesten. Årets viktigste gudstjeneste og julens vakreste eventyr!

I dag hadde jeg den store glede å feire julegudstjeneste sammen med barn fra Stathelle barneskole. Jeg var organist  på gudstjeneste nr. tre, der det  i følge kirketjener var 203 barn fra 3, 4 og 7 klasse samlet. Kirken var overfylt, og sangen var som Himmelens hærskare som lovet Gud og sang på Betlehemsmarken julenatt da de  stemte i  Et barn er født i Betlehem, de gleder seg Jerusalem. Halleluja!  Halleluja! De tradisjonelle julesangene ble alle sunget like kraftig og med like stor glede ; fra oppstarten med Jeg er så glad hver julekveld, Tenn lys, Et barn er født i Betlehem, Glade jul, Nå er den hellige time og Deilig er jorden. For en gudstjenestefeiring  og for en menighetssang! 

Denne hendelsen  er ikke et eventyr slik jeg innledet med ; nei, det var  virkeligheten i Stathelle  kirke i dag!  For et privilegium og for en mulighet vi har fått  til å gi barna det aller beste; evangeliet om Jesus Kristus.

Matt. 21. 15 - 17 :  Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet : Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme! Og de sa til ham : Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem : Ja! Har dere aldri lest : Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning? Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han.

I takknemlighet for barnegudstjenesten i Stathelle kirke i dag, vil jeg be alle menigheter om å  fortsette å invitere barna til skolegudstjenester slik at de samlet  kan rope Hosianna, Davids sønn i hans  kirke. Dette skulle  være det naturligste for alle menigheter. Og det er vårt privilegium og ansvar. 

Gå til innlegget

Widvey :Nei til reservasjonsrett

Publisert over 2 år siden - 187 visninger

Det handler om å respektere fag og verdier.

Nå er det nok! ; fra Widvey! I mitt yrke som sykepleier og veileder,  er respekt for fag og verdier basalt. Respekten for en kollegas  refleksjon  som grunnlag for handling er en del av det å være kvalifisert og kompetent.  I det daglige kan det utgjøre forskjell på liv og død for pasienten. 

Kirkevalget viser at det nå er flertall i det nye kirkemøtet for å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede. I Vårt Land 29.sept. står følgende : - Jeg regner med at det vil bli en liturgi som vil gjelde alle prestene. Å starte en reservasjonsdebatt nå , er jeg ikke tilhenger av. Det et en dårlig  løsning. Nå må man (den norske kirke) klare å komme seg videre, sier statsråden med ansvar for kirkesaker.

Statsråden Widvey utviser her en total mangel på respekt for prestene mht  faglighet og verdier som grunnlag for deres handlinger . En slik arroganse  og mangel på respekt, kunne i mitt yrke  fått fatale konsekvenser . Jeg håper det er konsekvensene for kirken som hun er øverste leder for, statsråden har  forstått når jeg i kveld leser at "Vidvey snur reservasjonsretten" .  Det blir store utfordringer for kirken fremover. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kersti Zweidorff kommenterte på
Det romantiserte hodeplagget
2 minutter siden / 2344 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Refusert
3 minutter siden / 915 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Det romantiserte hodeplagget
12 minutter siden / 2344 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 9 timer siden / 159 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 10 timer siden / 159 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Pinsebevegelsens tåkeprat om homofili
rundt 10 timer siden / 547 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
rundt 10 timer siden / 2626 visninger
Les flere