Robert Rygge

Alder:
  RSS

Om Robert

Følgere

Hard Facts vs avledende manøvrer...

Publisert over 9 år siden
Anders Fongen – gå til den siterte teksten.

Hva jeg nå føler at vi trenger er en Wikileak om Wikileaks. En som går denne gruppen i sømmene og kontrollerer deres motiver.

Du etterlyser WikiLeaks motiver, noe som er greit nok. Imidlertid, så kan man jo også etterlyse dine motiver. Hvorfor debatterer du ikke alle de relevante og dokumenterte HARDE FAKTA som er kommet frem i offentligheten? For meg blir det litt merkelig å lese om alle de som skriver om alt som er totalt irrellevant i forhold til de alvorlige anklagene som kommer fra WikiLeaks sine lekkasjer. Dette kan man vel godt kalle for avledende manøvrer der man forsøker å skifte fokus fra det betydningsfulle, men for noen ubehagelige, og over til noe annet mer trivielt.

Hvorfor ikke forholde seg til kjernen av lekkasjene som handler om krigsforbrytelser, tortur, korrupsjon, spionasje, hardt press etc...

Julian Assange sa det egentlig veldig godt selv i en artikkel på nettsidene til The Australian; "Don't shoot messenger for revealing uncomfortable truths".

http://www.theaustralian.com.au/in-depth/wikileaks/dont-shoot-messenger-for-revealing-uncomfortable-truths/story-fn775xjq-1225967241332

Gå til kommentaren

Tortur og forlegenhet...?!!?

Publisert over 9 år siden
Anders Fongen – gå til den siterte teksten.

Skal deres google-søkeord, deres private e-poster og telefonbruk også "avsløres" av varslere under påskudd av ytringsfrihet?

Jeg tror du har "misforstått" litt her. Det er neppe noen fra WikiLeaks eller andre nyhetsmedier som har noen interesse av dette. Imidlertid, så burde det være av stor offentlig interesse å vite at utenriksminister Hillary Clinton er interessert i akkurat den slags informasjon fra FN-personell- i tillegg til biometriske data osv. Dette kan vel neppe kalles for agurknyheter i motsetning til mye av nyhetene vi ofte får servert gjennom mainstream media.

Det er jo forøvrig også lekket nyheter som eksempelvis krigsforbrytelser, korrupsjon aksept av tortur ved at man bevisst har gitt ordre om å la være å etterforske dette osv.

Jeg kan vel si meg enig med deg om at dette på en måte gjør meg veldig forlegen, men muligens ut ifra forskjellige årsaker...? For min del, så blir jeg forlegen når jeg ser dobbeltmoralen der man dømmer Kina og andre diktaturer for brudd på menneskerettighetene mens den vestlige verden ikke på noen måte kan slå seg på brystet og si at det er "typisk vestlig å være snill og god".

De ansvarlige for disse krigsforbrytelsene som skjedde i Irak, burde SELVFØLGELIG straffes for dette med de samme dommer de dømmer andre, og man burde begynne med det selvfølgelige. De øverste ansvarlige må vel være de første til å gå i retten, og de ansvarlige for den fragmentariske ordren Frago 242 må innenfor et demokrati stilles til ansvar for ordrens konsekvens...!

Fra vl.no leser vi følgende: "Dokumentene avslører blant annet at ofre ble hengt opp i taket etter håndleddene, og flere ble også utsatt for syreangrep. Alt dette uten at overgrepene ble forsøkt stanset eller etterforsket. At de ikke ble etterforsket er et resultat av Frago 242, en såkalt fragmentarisk ordre, som ble iverksatt i juni 2004, ett år etter invasjonen av Irak."

Gå til kommentaren

Bekymringer kan være så mangt...

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.

Men hvis man skal leve med alle de bekymringene om hva som faktisk KAN hende dersom feil opplysninger kommer i feil hender....ja, da tror jeg hvertfall jeg ville blitt rimelig fort paranoid :P

Fokuset her er ikke det å skulle være bekymret for alt som kan gå galt, men snarere å prøve å gjøre slik man gjør i sjakk. Der handler det om å være forutseende og lete etter hvilke trekk en bør foreta seg som er taktisk og strategisk viktige for å "skulle vinne", - istedet for alternativet som er å tape. Det er ingen tvil om at personvernet er en STOR TAPER ved innføringen av et slikt direktiv, og hvorfor i all verden skal man akseptere dette tro? Er det fordi man er så bekymret og engstelige for alle "terroristene" som ligger på hvert gatehjørne og slipper sine bomber...? Jeg tror det er god dekning for å kunne påstå at de store grusomhetene i verdenshistorien ikke på noen som helst måte er utført av enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men av diktatorer og andre despoter som "i statens navn" har utført dette på annerledestenkende mennesker.

WikiLeaks ved Julian Assange er et godt "dagens eksempel" på noen som ikke tolereres av "makten", og dermed skal de "jages som Al-Qaida" (Sarah Palin). Hvor blir det av politikere og andre offentlige talspersoner som går i rette med slik retorikk..? De har virkelig gjemt seg godt bort, - selv om det finnes hederlige unntak...

Gå til kommentaren

Grusomhetene endelig avskaffet, - eller..?

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.

De "myndighetene" gjennom historien som gjør noe "galt" mot folk. Som kanskje får noen urettmessig dømt pga feil, eller bevisste ugjerninger. De vil nok alltid finnes noen av. Og de må man alltid kjempe mot, uavhengig av om noen lagrer min databruk eller ikke.

Med tanke på alt det grusomme som skjedde i det 20 århundre; Hitler, Stalin, Honecker, Pol Pot, Rwanda, Kosove osv så mener jeg og mange at det er bedre å være "føre var enn etter snar"...!! Det finnes ingen garantier for at vi skal få beholde alle våre friheter til evig tid. Felles for mange regimer er forøvrig at de sørger for å ha "lister" over mennesker med tydelige karakteristikker over personlige egenskaper. Da er det lett å foreta en "god sortering" og bli kvitt de som innehar "feil karakteristikk".

Under Pol Pot sitt regime så behøvde du forøvrig ikke å ha noe som helst "å skjule" for å bli likvidert. Det var mer enn nok at du hadde briller...

Gå til kommentaren

EKSTREMT ENIG i din argumentasjon..!!

Publisert over 9 år siden

Jeg er bare så utrolig enig med deg i din argumentasjon i forbindelse med denne KONTROLL LOVEN som Orwell forutså da han skrev boka 1984. Ut ifra egne samtaler med diverse mennesker, så er jeg dessverre pessimistisk til at personvernet vil klare seg i kampen for det frie ord, - de fleste jeg har snakket med har kjøpt den offentlige propaganda om at "den som ikke har noe å skjule trenger vel ikke å frykte dette direktivet. Det hjelper jo til med å bekjempe kriminalitet"...

De har imidlertid glemt historien som er full av eksempler på mennesker som misbruker sin "informasjonsmakt" til egen fordel ved å eliminere annerledestenkende mennesker FORDI de hadde sine tystere "godt plassert" rundt i samfunnet. Enhver diktator ville garantert "gitt høyrearmen" for et slikt direktiv pga de enorme "mulighetene" som dette ville medføre...

Når partiet Høyre, som i ord påstår at de er et parti som holder den "menneskelige frihet" høyt hevet, men fortsatt ikke har tatt noe offentlig standpunkt i forhold til et så ekstremt frihetsberøvende lovforslag, så tror jeg dessverre at slaget om ytringsfriheten er tapt.... dessverre...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2000 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1110 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 623 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 589 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 579 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
4 dager siden / 386 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere