Rune Foshaug

Alder:
  RSS

Om Rune

Følgere

Publisert over 3 år siden
Poenget er selvsagt at når ateister argumenterer med den eneste sanne kunnskap kan nåes gjennom naturvitenskap, så er jo en selvsagt forutsetning at man kan noe om naturvitenskap.

Kan du da foreslå andre måter man kan oppnå kunnskap på? Og hvordan man skal kunne kontrollere at kunnskapen man har oppnådd er sann?

Altså, hva betyr egentlig ordet "kunnskap"? Hvis jeg sier til deg at jeg har hatt en åpenbaring mens jeg sov, der demonen Krampus ga meg kunnskap om at det ikke finnes noen Gud, så vil du neppe tro på denne kunnskapen. Du vil neppe "ta den for god fisk" og anse det som sann kunnskap.

Hvorfor ikke? Hva er det med min måte å oppnå denne kunnskapen på, som er problematisk, og spesifikt mer problematisk enn åpenbaringene i Bibelen eller den følelsen kristne har inni seg?

Dersom skeptiske undersøkelser og systematiske rasjonelle forsøk på å unngå egen irrasjonalitet ikke er den beste måten å oppnå kunnskap på, hvilke andre måter finnes og hvordan skiller man sann fra usann kunnskap oppnådd gjennom disse alternative måtene?

Det kan sikkert finnes mange måter å oppnå kunnskap på, men hvordan kvalitetssikrer du kunnskapen så du kan være rimelig sikker på at den er sann og riktig, om du ikke skal være skeptisk? Husk at den vitenskapelige metode er skepsis satt i system. 

Gå til kommentaren

Tja...

Publisert over 3 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Nei, men ateismen viser at den er langt mer aktiv enn "fraværet av tro" skulle tilsi. De vil gjerne angripe troendes inetellektuelle, filosofiske, eksistensielle og teologiske påstander. Men i det de gjør så, så beveger de seg funksjonelt over i en annen kategori enn de selv påstår seg å tilhøre. For å angripe et gitt livssyn, må du selv ha et utgangspunkt for å gjøre så. Man må selv ha et alternativt livssyn til det man mener er falskt og feil.

Ateismen meg her og ateismen meg der. Ser vi på ordet ateisme, så betyr det "ikke teisme". Det er altså ikke en "-isme" i seg selv, kun mangelen på en.

Man er ateist dersom:

- man ikke er overbevist om at det finnes en Gud

og dermed er man også ateist dersom:

- man er overbevist om at det ikke finnes en Gud.

Men ikke alle ateister er overbevist om at det ikke finnes en Gud - det eneste "kravet" for å oppfylle ordets betydning, er at man ikke tror på en Gud.

Og ja, det finnes mange intellektuelle, filosofiske, eksistensielle og teologiske problemer med teisme generelt, og spesifikke varianter av teisme som kristendom, islam, jødedom osv. Og disse kan fint kritiseres.

Men ateisme er i seg selv ikke et komplett livssyn. Ateisme sier ingenting om hva man tror, hvilken moral man har, hvilke autoriteter man evt. ser opp til, eller hvordan man lever livet sitt, kun at man ikke tror på en Gud.

Mange ateister er i tillegg sekulære humanister eller lignende. Mange ateister er overbevist om at Gud ikke finnes. Mange ateister ser at overtro og teisme er en negativ faktor i samfunnet. Og diskuterer mot dette.

Jeg ser ikke helt problemet med det?

Gå til kommentaren

Fri vilje?

Publisert over 3 år siden
Eliakim Lysø – gå til den siterte teksten.
Men kl 12 kommer meldingen om at Russiske styrker har avbrutt øvelsen, og begynt på veien videre mot midtøsten.

Lettelsens sukk farte gjennom meg. Jeg lo litt og takket Herren for Hans godhet.

Jeg tenkte Herren hørte min bønn. Herren så at jeg ydmyket meg. Han lot Russerne dra videre.

Men er jeg ferdig da? Slipper jeg av kroken? Nei.

Det var jo nettopp derfor Herren lot Russerne dra videre, fordi jeg ropte til Gud og sa:

GUUD! Jeg skal gjøre det! Bare spar Norge! Jeg vil starte vekkelsen!

Og sannelig, Russerne avbrøt øvelsen. Øvelsen jeg dypt fryktet ville være skalkeskjulet for en invasjon av Norge.

Herren er GOD! Herren er NÅDIG!

Hvordan er russernes frie vilje ivaretatt her? Eller er russerne statister i et spill som handler om de virkelig viktige hovedpersonene, nemlig Gud og deg og de som tenker som deg?

Om russerne ikke ønsker å angripe Norge, vil Gud likevel overstyre dem om du og dine likesinnede ikke ber nok?

Om russerne ønsker å angripe Norge, kan Gud overstyre deres frie vilje og hindre dem om du og dine likesinnede bare ber nok?

Sånn flaks for deg at akkurat ditt lands (Norges) eventuelle invasjon fra nabolandet (Russland) i akkurat din levetid, skal signalisere starten på selveste ENDETIDEN! Og for en flaks at akkurat dine bønner kanskje var med på å utsette verdens ende!

Snakk om egosentrisk tankegang. :)

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.
Strukturert natur. Mye kan sies om forskjellen på kristen tro og naturvitenskap. Ulikhetene betyr ikke at kristne må stå i konflikt med vitenskapen. Derimot kan det argumenteres for at moderne naturvitenskap forutsatte bibelsk tankegang. Melvin Calvin, nobelprisvinner i kjemi, mener at det forskere tar som en selvfølge – at naturen er strukturert og kan beskrives ved hjelp av naturlover – er en overbevisning som springer ut av kristen tenkning.

Denne argumentasjonen er syltynn.

For det første er det ikke slik at overbevisningen om at naturen er strukturert og kan beskrives ved hjelp av naturlover, springer ut fra kristendommen. Dette er en ide som har eksistert veldig mye lenger enn kristendommen.

For det andre er det slik at man observerer "struktur" i form av at visse mønstre gjentar seg i naturen, og når man har funnet ut av en virkemåte (som hvordan gjenstander akselererer i et tyngdefelt), så fungerer denne virkemåten overalt og altid med mindre andre uoppdagete regelmessigheter virker i tillegg.

Naturvitenskapen forutsetter altså ikke at Universet eller naturen vi bor i skal være ordnet til oss på en forståelig måte. Det er ingen garanti for at menneskelig intellekt skal strekke til for å forstå absolutt alle aspekter av verden rundt oss. Men vi ser at verden har en tendens til å oppføre seg på bestemte måter, at et sett med beskrivelser av naturen kan beskrive de fenomenene vi observerer. Disse er også kalt "naturlover", men må ikke forveklses med forutsetningen om at de er juridiske lover som naturen har fått beskjed om å følge av et allmektig vesen, men regelmessigheter og gjentakelser i hvordan verden virker.

Men, finnes det magi - overnaturlige vesener som når det passer dem kan bryte med disse naturlovene og forårsake en påvirkning av verden som ikke kan forklares gjennom regelmessigheter, ja DA vil verden være totalt uforståelig og umulig å bedrive vitenskap i.

Dersom et eksperiment eller en observasjon i prinsippet kan være resultat av et allmektig eller overnaturlig vesen som intervenerer med den fysiske verden, ja da er det bare å glemme å finne ut av hvordan ting virker, da er verden virkelig kaotisk der begreper som kausalitet og regelmessighet forsvinner.

Og den største motsetningen mellom gudstro og vitenskap er nettopp at det ikke finnes noen som helst observerbare, målbare, sannsynlige holdepunkter for å lansere en hypotese om at det finnes en Gud. Derimot finnes det mange observerbare, målbare, sansynlige holdepunkter for å lansere en hypotese om at gudstro er et menneskelig psykologisk-kulturelt fenomen.

Forsøket på å forene gudstro og vitenskap virker dermed som et desperat halmstrå. Og forsøket på å erklære vitenskapen som religiøs eller avhengig av en Gud som har ordnet verden så man kan forstå den, er enda mer desperat.

Gå til kommentaren

Hvordan vet du

Publisert nesten 4 år siden

Hvordan vet du at Paulus hadde korrekt og fullstendig oppfatning om Guds vilje da han skrev disse brevene?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere