Jon Syver Norbye

Alder: 69
  RSS

Om Jon Syver

Født i Halden, Bosatt i Lavangen i Troms. Sokneprest her fram til 1/2 2017.

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Takk for mulgheten til å presisere.

Jesus brøt aldri loven, slik Joh. 8, 28-29 bekrefter. Han er helt ren og var lydig mot Guds vilje i alt. Slik oppfylte han loven for oss. På korset sonet han for alle våre lovbrudd ved å bære vår skyld som sin egen (Jes. 53,6). Da rammet Guds vredes dom Guds Sønn, istedenfor oss. "Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud" (2. Kor. 5, 21). Så høyt har Gud elsket verden. Tenk for et evangelium for syndere!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Takk for muligheten til å oppklare.

Jeg har ikke ønsket å komme med noen ny oversettelse. I avsnittet Rom. 8, 1-3 siterte jeg, dels ut fra plasshensyn, bare v.1. Og jeg forsøkte å gjengi med egne ord hva som var umulig for loven. Men dermed fikk jeg ikke med, slik Torgeir Tønnesen påpeker, hvorfor vi ikke kunne oppfylle loven. Så hele bibelteksten burde vært sitert. Det er den vi må holde fast ved. Det var jo hva Gud har gjort, på tross av oss og vår situasjon, jeg ville ha fram!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Takk for viktge innspill. Jeg vil forsøke å utdype.

Jesu forhold til Guds lov leser vi i Bergprekenen: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetne! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle" (Matt. 5,17). Både når han utlegger budene i Bergprekenen og i spørsmålet om sabbaten (f.eks. Mark. 2, 27-28) forklarer Jesus som lovens Herre den dypste meningen med budene.  

Jeg mener det her er fullt samsvar mellom Jesu forkymelse og Paulus' undervisning. Paulus holder fast ved at loven som uttrykk for Guds etiske vilje forplikter alle mennesker overfor Gud. Loven åpenbarer både at Gud er hellig og at vi alle står skydige overfor ham. Guds vrede er hans reaksjon overfor dem som har brutt loven (Guds vilje; Rom. 4,15).

I Romerbrevet (fra 1, 18) forklarer Paulus at alle mennesker, både jøder og hedninger, av naturen er under Guds vrede (Sml. Ef. 2, 1-3). Evangeliet forkynner at Kristus er kommet for å frelse oss fra vredes-dommen, som venter alle som ikke tror på ham (Rom. 5,9; 1. Tess. 1,10). Paulus tolker Jesu død på korset, forsoningen, som en straff han lider under Guds forbannelse istedenfor oss (Gal. 3, 13). Jeg forstår apostelen slik at Jesus kjøpte oss fri fra lovens dom da han smakte Gtds vrede, dvs fortapelsens gru, istedenfor oss. Slik oppfylte han loven for oss og utsletttet skyldbrevet (Kol. 2,14). På dette grunnlaget er det nå mulig å bli Guds barn ved troen på Jesus (Gal.4, 4-7).

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere