Ruben Johansen

Alder: 72
  RSS

Om Ruben

Følgere

Omstendigheter i saksbehandlingen

Publisert rundt 1 måned siden

Grundig saksbehandling i UNE kan føre til at resultatet i utvisningssaker blir feil. Ketil Larsen, fagdirektør i UNE, sier at feil beror på konkrete omstendigheter i utvisningssaken av borgeren fra Rwanda, dr. Joseph Nkusi. Resultatet av tvangsretur i 2016 ble en dom på 10 års fengsel. Det er en konsekvens av politisk forfølgelse i Rwanda og UNEs alvorlige feil i saksbehandlingen av borgeren fra Rwanda.

Jeg registrerer med undring over egen fortreffelighet i UNEs grundige saksbehandling og bevisstheten på ikke å returnere noen til forfølgelse i hjemlandet. I denne saken ble resultatet en feilvurdering med alvorlige konsekvenser for borgeren fra Rwanda, det ble 10 års fengsel. Jeg vet ikke hva "konkrete omstendigheter" i denne saken er men det kan være innholdet i bloggen hans som ikke var kvalitetssikret. Ble det oversatt fra hans morsmål til norsk og var det i så tilfelle tatt med i selve saken og saksgrunnlaget ?

Fagdirektøren sier at UNE er et rettssikkerhetsorgan og at borgeren fra Rwanda ikke fikk medhold av UDI, nemdmøte i UNE eller av Oslo tingrett. Når vi sammenligner denne saken med NAV saken forstår vi at resultatet i denne saken ikke på noen måte gir inntrykk av rettssikkerhet. Det er også et faktum at tilliten til vår forvaltning, også i denne saken, er blitt svekket i den norske befolkning. Det er en alvorlig krise som det vil ta lang tid å rette opp. 

"Loven bør reflektere at barmhjertighet er en viktig verdi i en rettsstat."   Det sa tidligere biskop Gunnar Stålsett under behandlingen av hans sak i Oslo tingrett. 

Er Norge en rettsstat som legger humanitet til grunn i behandlingen av denne type saker ? Eller er det lovverk, juridiske og politiske problemstillinger som for det meste styrer prosessene ?

Norge som nasjon har en viktig arv etter Fridtjov Nansen å føre videre. Han fikk ansvaret for å hjelpe en halv million flyktninger etter første verdenskrig til å komme tilbake til sine hjemland. For det arbeidet fikk han Nobels fredspris i 1922. Humanitet var Nansens mantra. 

Det er positivt at UNE i 2018 gjorde om sitt vedtak  på søknaden om opphold i Norge for borgeren fra Rwanda. 

Hva har skjedd konkret i saken etter omgjøringsvedtaket ? 

Kan UDI bistå borgeren fra Rwanda til å bli satt fri fra fengslet og returnere til Norge, og når kan det skje ? Frode Berg fikk bistand fra UDI til å returnere hjem etter 2 års fengsel i Moskva. Ja, Frode Berg er norsk statsborger.

Borgeren fra Rwanda har snart sonet 3 av sine 10 år i fengsel under tortur, overgrep og umenneskelig behandling. Han vil med stor sannsynlighet komme til å dø i fengslet før soningstiden er over med mindre hjelp blir gitt.   


 


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
23 dager siden / 2198 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1802 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1297 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
29 dager siden / 1224 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1112 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 1064 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
17 dager siden / 914 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
28 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere