Reid Ivar Dahl

Alder: 30
  RSS

Om Reid Ivar

Nestleder i Rogaland KrF. Mastergrad i sammenlignende politikk fra UiB.

Følgere

Et samarbeid til venstre er et usikkert politisk eksperiment

Publisert 21 dager siden - 87 visninger

KrF bør velge et samarbeid som sikrer størst gjennomslag for våre verdier og politikk. Historien viser med all tydelighet hvilken retning vi da bør vende oss til.

Å gå til venstre krever at vi slår en strek over vår historie. Det er et politisk eksperiment.

KrF har sittet i eller samarbeidet med alle regjeringer på ikke-sosialistisk side. Det har også betydd et samarbeid med Frp. Og selv om vi er uenige i mye, har vi fått erfaring med å finne frem til gode kompromisser.

Det er helt klart uttalelser fra Frp-ere som er kritikkverdige. Men det samme finner vi i Arbeiderpartiet. Ap gjorde samvittighetsspørsmålet om reservasjonsretten om til en kampanje hvor de helt feilaktig hevdet at hele abortloven stod i spill. AUF anklaget nettopp KrF for at vi med vår livsvern politikk «håner» kvinner. For ikke å snakke om SV.

Men, det er ikke retorikken som gjør at jeg foretrekker å sondere med dagens regjering. Det er fordi vi ved å sondere med regjeringen kan få størst gjennomslag for KrFs verdier og politikk. Og nettopp det må være spørsmålet vi tar stilling til!

La oss slå det fast: Uansett hvilken side vi går til, så blir det ikke perfekt. Det heter at man skal velge seg det partiet man er minst uenig i. Det samme må gjelde i valg av samarbeidspartner, fordi det er der vi får mest gjennomslag for summen av vår politikk. Derfor er svaret den sittende regjeringen. La meg ta noen eksempler: Kontantstøtten er økt med 50 prosent. K-en i KRLE er sikret. Familievernet og samlivskurs er styrket. Skattefradraget til frivilligheten er økt. Tidlig ultralyd ble stoppet.

Arbeiderpartiet vil gå inn i regjeringsforhandlingene med utgangspunkt i at de skal få mest mulig gjennomslag for sitt partiprogram. Det betyr at vi må bruke politisk kapital for å kjempe for kontantstøtten, K-en i KRLE og mange andre viktige saker. Deretter må vi gå til SV i Stortinget, og risikerer at uavgjort i regjeringen blir til tap i Stortinget.

På den andre siden står det en borgerlig regjering som ikke vil ta omkamper på gjennomslagene vi allerede har fått, og vil også måtte gi oss nye. Jeg tror det vil gi oss mest gjennomslag for KrFs verdier og politikk.

Gå til innlegget

Skadelig alkoholbruk

Publisert rundt 2 måneder siden - 652 visninger

Ei ny stor global studie av alkoholbruk frå Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle i USA, vart publisert i august. Den slår fast at nær tre millionar mennesker døydde i 2016 som følgje av alkoholbruk. Alkoholbruk kjem dermed på sjuandeplass over største risikofaktorar for tidlig død og sjukdom i 2016.

Vert overskygga. Studien visar òg at all bruk er skadeleg, og at eventuelle positive effektar som tidligare er hevda kan redusera risikoen for hjartesjukdomar, vert overskygga av dei negative risikoane ved alkoholbruk. Noreg kjem i studien på andre plass i verda over kor stor del av befolkninga som drikk alkohol, berre slått av Danmark.

Sjølv om studien sine funn kan seiast å vera dramatiske, er det ingen politiske parti som tar til orde for å forby alkohol, heller ikkje KrF. Samtidig må me som samfunn leggja til rette for sunt alkoholvett og ein solidarisk alkoholpolitikk. Det handlar om å redusere alkoholmisbruk, som har ein dokumentert samanheng med kriminalitet, helseskadar, familieoppløysing og vald.

For å klara det må me oppretthalde ein relativt høg pris på alkohol og avgrensa tilgjengelegheita ved eksempelvis å redusera tida for skjenking i alkohollova frå 03.00 til 02.00. I desse sakene ynskjer KrF å gi omsynet til helse klar forrang framfor næringspolitiske omsyn.

Nasjonal strategi. KrF stør òg målet frå Folkehelsemeldinga om å redusera skadeleg alkoholbruk med ti prosent. Det er difor behov for ein nasjonal alkoholstrategi, som skildrar korleis ein oppnår dei alkoholpolitiske måla. Ein nasjonal alkoholstrategi representerer eit høve til å sjå alkoholpolitikken på tvers av sektorar. Den førebyggande delen av ruspolitikken er i dag i stor grad prega av svak kunnskapsorientering og ein skjenkepolitikk som tillegger næringspolitiske omsyn særs stor vekt.

Alkohol kjem ikkje til å bli forbode i Norge, men den dokumenterte negative effekten av alkoholbruk må få konsekvensar.

Trykket i Vårt Land 15. september 2018.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
10 minutter siden / 5245 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
12 minutter siden / 1392 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
19 minutter siden / 5245 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
22 minutter siden / 5245 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
25 minutter siden / 5245 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
28 minutter siden / 5245 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
30 minutter siden / 47 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5245 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1454 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5245 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Klassisk miljøvern vs. klima
rundt 1 time siden / 47 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5245 visninger
Les flere