Reidar Mikael Mysen

Alder: 40
  RSS

Om Reidar Mikael

Er gift, utdannet lege og har interesse for Jesus og en dypere forståelse av hans budskap.

Følgere

Medienes granskningsbehov

Publisert nesten 9 år siden

Detaljgranskning og bildeeksponering uten journalistiske grenser, tjener det til noen hensikt?

Jeg så på ”Debatten” den 15.09.11 på NRK1 som var et meget engasjerende innslag i terrorangrepet i sommer. For den som ikke så det kan jeg oppsummere at det i hovedsak dreide seg om medienes dekning av den siktede i saken og etterfølgende reaksjon fra de nærmeste berørte.

Mediene fikk kritikk for overdreven granskning av den siktede og for eksponering av bilder av ham på førstesideoppslag i aviser.

Det ble blant annet nevnt psykisk belastning for fornærmede og pårørende som ble utsatt for førstesideoppslag av drapsmannen og detaljer i sistnevntes liv.

Detaljgranskning og bildeeksponering uten journalistiske grenser, tjener det til noen hensikt? Hva vil vi oppnå med full eksponering av den siktede for allmennheten? Kan vi forvente at det vil åpenbares en kjerne av sannhet som kan brukes til sakens fremgang eller er dette et argument mediene bruker for å dekke over motiv for økt salg. Hva har de fornærmede/siktede å si i denne og lignende saker. Kan vi si at målet helliger middelet? At vi kan for eksempel avbilde en som har innrømmet massedrap i kaldt overlegg på forsiden som er til de fornærmede/ pårørendes ufrivillige blikkfang og si at det er i allmennhetens interesse? Hvilken gevinst har dette i etterforskningssammenheng eller utredning av straffetilregnelighet? Trenger media å påta seg rollen som ”storebror” i alle saker av offentlig interesse? Bør vi ikke som bistandsadvokaten uttalte i programmet stole på fagpersonene i rettsapparatet.

I TV-sendingen torsdag kom det en meget trolig forklaring på problemet om at Norge som et lite land mangler materiale til et nyhetshungrig folk. Derfor må man finne ”saftige” detaljer som kan være av interesse for den tabloide leser.

Trenger vi Ytringsfrihet for enhver pris? Ut i fra det jeg vet blir media sjelden stilt til ansvar for det de gjør annet enn ved debatter slik som dette. Slikt sett blir de i liten grad stilt til ansvar for det de serverer av uhensiktsmessige artikler og bilder.

Kan jeg være så frimodig å uttale min intuitive reaksjon på denne saken at det bør tilkomme ytterligere lovreguleringer på hensiktsmessig journalistikk. Særlig i straffesaker hvor hensyn til fornærmende/siktede bør være av topp prioritet.

Man kan bruke argumenter om at man kan la vær å oppsøke bilder som kan virke støtende for fornærmende lengre bak i en avis, men full eksponering av uønskede bilder i forsiden er noe man vanskelig kan unngå og er dermed å anse som ufrivillig eksponering etter mitt skjønn.

Vi fikk røykeloven, som har sin primærhensikt å skåne arbeidere fra ufrivillig eksponering av helseskadelig tobakksrøyk. Trenger vi på lik linje å få lovreguleringer i journalistikken for å bedre ivareta den mentale helse til Det norske folk eller kan vi unngå mer begrensninger i yttringsfriheten ved at journalister bedre følger de viktige uskrevne reglene?

Gå til innlegget

Homofile Prester

Publisert nesten 9 år siden

Debatten om homofili i kirken viser at det med største sannsynelighet er mennesker som glemmer å feie for egen dør før de feier hos andre.

Når jeg leser om homofili i bibelen får jeg inntrykk av at det er en del av menneskenes syndefulle natur. - Tim. 1.10.

"Én ting mangler du" sa Jesus til den rike mannen; "gå ut og selg alt du eier og gi til de fattige" - Matt. 19.21. Fattige mennesker finnes det nok av. Problemet mitt er at jeg velger å samle meg skatter på jorden og synder sikkert på andre måter også. Hvordan kan jeg da plukke ut mennesker, som på grunn av seksuelle legning velger en partner av samme kjønn, og nekte disse menneskene jobb i min kirke? Hvilken konsekvens får dette for sammfunnet? I mine øyne lite i forhold til det å la fattige folk leve som de gjør uten at jeg hjelper dem.

Derfor bør jeg heller ikke dømme homofile for det de gjør når min synd er så mye større. "Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye." - Matt 7.5. Jeg kan også referere det kjente sitatet: " Døm ikke for at du selv ikke skal bli dømt" - Matt. 7.1.

Hvordan kan jeg ta ut flisen i mitt eget øye? Jo, den er tatt ut av øyet mitt da Jesus døde for mine synder.  "Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre." - 1.Joh. 4.11.

Konklusjonen må være følgende: der heterofile prester med penger i banken får jobbe, der må også homofile prester som lever i partnerskap få jobbe.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere