Reidar Mikael Mysen

Alder: 40
  RSS

Om Reidar Mikael

Er gift, utdannet lege og har interesse for Jesus og en dypere forståelse av hans budskap.

Følgere

Publisert rundt 2 år siden

Nei, ingen trenger vente «til slutt», vi kan ta imot frelsens gave helt gratis her og nå. For meg er denne gaven virksom i dette livet, det var det poenget mitt var i kommentar 24. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Det ser ut for meg som at du har misforstått hva jeg prøvde å si: med «til slutt» mener jeg etter døden (ikke «den annen død»). Dvs at i følge Åpenbaringen skal de døde stå foran tronen og bli dømt etter sine gjerninger. 

Jeg er åpen for at man vil komme til tro på Jesus på dette tidspunkt selv om man ikke har hørt om han eller har fornektet han før denne tid. Men selvfølgelig er jeg åpen for en metaforisk fortolkning av dette også slik at når man sovner inn (som alle før eller siden vil, ser det ut til) så vil man møte Jesus / den treenige Gud. Men det kan også være en metafor for dette liv at man møter «dommeren» i spesielle livssituasjoner der man har «syndet» og har gjort seg fortjent til «døden» og pga det han gjorde så får vi våre gjerninger tilgitt og blir skrevet inn i «livets bok» dvs at man får gå fri fra de feiltrinn man evt gjorde (men ikke nødvendigvis slippe unna jordisk straff eller konsekvenser). 

Men Åpenbaringen er jo skrevet på sin tid til folk som opplevde forfølgelse og urett og den hadde jo en funksjon den gang som en trøst for at de døde vil bli dømt etter sine gjerninger. Slik kan den også fungere som trøst for oss i dag med at det minner oss om oppstandelsen fra de døde. Bibelens tekster vitner også om en dommer (Jesus) som er full av nåde og sannhet (merk at nåden står oppført først), som sa selv når de korsfestet ham: «far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør».

Gå til kommentaren

Om den frie vilje

Publisert rundt 2 år siden

Det står lite i Bibelen om den frie vilje, så her gjelder det å passe seg å ikke fordømme andre på så tynt grunnlag som å si at man selv velger eller velger bort sin egen frelse. Det står også at Jesus valgte ut sine disipler og ikke motsatt. Vi er utvalgt til å leve i samfunn med ham og vår neste. I åpenbaringen står det om at alle døde skal komme foran tronen der Jesus sitter. Det er den samme Jesus som det står skrevet om i Bibelen som ikke er kommet for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved ham. Den samme Jesus er levende virksom i denne verden, for meg er det ikke noe offer å bli kjent med ham, det er en gave. En gave jeg ikke vil være for uten selv om man uansett får den til slutt. 

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Jeg synes det er frustrende og trist å til stadig høre om folk som forlater menigheten sin fordi de ikke deler alle verdisyn som blir fremstilt der. Det bør være takhøyde i kirka for å ikke være hundre prosent enige i ett og alt for å fungere som felleskap.  Og er vi ikke mye mer enn våre meninger og holdninger? Jeg mener vi må bevare felleskapet over alt, og gi rom og inkludering til «vokterne» av de enkelte verdier av både liberal og konservativ karakter. Er vi ikke forskjellige lemmer på kristi kropp?

Det bør også bli slutt på de populære inndelingene «liberal» og «konservativ» for dette er kun en forenkling av menneskers verdisett og har en kirkesplittende funksjon. Begrepene har en fordømmende effekt ettersom de for eksempel impliserer at ingen «liberale» har konservative verdier eller at alle «konservative» skal ha de samme meningene om alle ting.

Var det ikke nettopp detaljfokuseringen som Jesus til stadig kritiserte fariseerne for? Og er ikke budskapet i loven og profetene summert i kjærligheten til Gud og sin neste som en selv.

La oss som menighet heller styrke hverandre og bygge hverandre opp som felleskap i troen på ham som fyller alt i alle. Bechause «the devil is in the details».

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

En viktig underliggende mekanisme er trynefaktor. En annen årsak er mangel på aksept for at alle kan både ta og gjøre feil iblant. 

Disse to mekanismene er nok to av de viktigste underliggende når det gjelder mobbing og utfrysning.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere