Rikke Grevstad Kopperstad

Alder:
  RSS

Om Rikke

Delegat i Kirkemøtet

Følgere

BISKOPENES ALVORLIGE TAUSHET

Publisert 11 dager siden

Biskopene uttalte seg 18. mai om menneskeverdet, i tilknytning til forslag om endringer i bioteknologiloven. Det er bra! Men hvorfor våger de ikke samtidig å si noe konkret om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner?


Er de tause om det fordi liberal bioteknologi til dels er en konsekvens av et liberalt syn på ekteskap og samliv, familie og foreldreskap?

For dersom likekjønnet samliv og ekteskap anerkjennes av Den norske kirke, vil man vel også måtte akseptere at mange av disse ønsker seg barn?! Alle forstår da at både sæd- og eggdonasjon (og også surrogati) er aktuelle problemstillinger.

Dermed blir temaet fortiet, for biskoper møter kanskje seg selv i døren og lar hensynet til LHBT-ideologien trumfe barneperspektivet? Slik blir deres innlegg velmenende og viktig om menneskeverd, men likevel alvorlig mangelfullt.

I denne sammenhengen handler det blant annet om noe så grunnleggende som det biologiske prinsipp og barnets rett til å kjenne sine biologiske foreldre. Men disse barna slipper man å se i øynene, selv om mange av donorbarnas røster heldigvis begynner å høres.

Kan redselen for å såre voksne mennesker like gjerne kalles menneskefrykt som omsorg? Og hvor er Gudsfrykten i relasjon til spørsmålene som ignoreres?  

Alvorlige etiske spørsmål vil alltid være følsomme temaer fordi mange kjenner noen som blir direkte berørt. Likevel er eggdonasjon, assistert befruktning for enslige kvinner (samt surrogati) spørsmål som vi åpent og frimodig bør drøfte både i og utenfor Stortinget.

Så ja, biskopene gjør rett i å etterlyse høring på viktige tema. Men etter min mening, hadde biskopene i samme uttalelse en unik mulighet til å si noe viktig om flere av de andre dramatiske lovforslagene. Det gjorde de ikke. De valgte tausheten i stedet.

Gå til innlegget

HVILKEN ELEFANT?

Publisert 6 måneder siden

Det er noe ingen tør å snakke om i debatten rundt "homoterapi". Det er en sentral aktør som ikke satt i panelet under TV-debatten. Hvem?

 Etter å ha sett høringen i Stortinget 5.november, med hovedfokus på konverteringsterapi, har jeg undret meg spesielt over følgende: I den åpne høringen, deltok en homofil mann fra et muslimsk miljø. Han var svært opprørt over det han hadde vært utsatt for av trusler, trakassering og forsøk på tvangskonvertering i sitt muslimske miljø. Så hvorfor går slike miljø «under radaren» når temaet diskuteres? Hvorfor var ikke en imam representert fra det muslimske miljøet i den påfølgende NRK-debatten?  Hvorfor tør/vil ingen kirkeledere, politikere og andre som engasjerer seg med sterke følelser rundt temaet, stille kritiske spørsmål til et slikt religiøst miljø? Det er kjent at homofile, i muslimske land, blir drept ved å  kastes ut for høye bygninger, eller fengslet. Er det ikke da viktig å ta et oppgjør med ulike former for trakassering også i Norge? Nei, tydeligvis ikke. I stedet for å se nærmere på hvordan homofile blir presset og forsøkt tvangskonvertert i vårt eget land, blir kun konservative kristne målskiven for kritikk. De kan man visst herse med som en "ufarlig" gruppe. Og her refereres det spesielt til et miljø som i respekt og kjærlighet er på tilbudssiden for alle type mennesker som ønsker hjelp til å bearbeide sår som livet har gitt. Fra dette miljøet blir nå en raus, empatisk fengselsprest truet med å miste jobben; en mann med høy kompetanse i sjelesorg og mellommenneskelige relasjoner. Han blir gjort til syndebukk i en kritikk som kanskje burde rettes i en helt annen retning. Jeg har aldri sett noen som har berørt dette paradokset! I stedet har jeg som kirkepolitiker, sett stor berøringsangst i forhold til kritikk i andre retninger enn mot konservative kristne. Elefanten heter kanskje islam? Jeg snakker åpent også om slike tema med mine muslimske venner. De våger å være kritiske til eget religiøst miljø. Hvorfor er dette tabu i vår offentlige debatt?

Gå til innlegget

Liberale ringer i vannet

Publisert 9 måneder siden

Om alvoret i kirkevalget.


Vi har et enormt ansvar, vi som sitter i Kirkemøtet. Vi satt der også da vigselsvedtaket om likekjønnet ekteskap fikk flertall i 2017. Noen har siden den gangen, bare jublet og tenkt at problemet er løst. Andre av oss har brukt mye tid til å søke kunnskap om ideologien som ligger bak liberale strømninger. Og vi har studert ringene i vannet. For det var mer enn ekteskap det handlet om den gangen. Øivind Benestad var en profetisk røst i det Kirkemøtet, men ble oversett og uglesett. Men han hadde rett om konsekvensene. Og vi ser at utviklingen går svært raskt mht "seksuell frigjøring" mens kirkeledere tilsynelatende ukritisk ønsker den velkommen. Fremdeles har jeg til gode å høre folk på Åpen Folkekirke sin kirkepolitiske liste,  advare mot Fri sitt program "Rosa kompetanse". Undervisningen som er finansiert av staten, skaper bl.a. skadelig usikkerhet rundt egen kjønnsidentitet hos barn og unge. Fremdeles roper ingen liberale "varsku" rundt følgene av grenseløs seksualitet. Samtidig øker tilfellene av psykiske problemer blant unge drastisk, uten at liberale kirkepolitikere er villige til å se eller snakke om sammenhengene. Psykologer, lærere og psykiatere ser derimot både sammenhenger og skader, og de engasjerer seg, mens mange i kirken har skylappene på. Hvor bærer det hen om denne utviklingen fortsetter, med et oppsiktsvekkende økende antall unge som av resultat tror de trenger et kjønnsskifte? For det er mange ringer i vannet. Den Norske Kirke har åpnet dørene for en negativ utvikling som truer barns rettigheter og en sunn utvikling hos ungdom. Og ringene i vannet berører familiebegrepet, bioteknologi og mye mer. De som stemte for vedtaket i 2017, gav  menneskelige erfaringer høyest autoritet og vi ser et stadig økende teologisk opprør mot sannheter i Bibelen. Samtidig har Dnk  banet veien for liberale vedtak også  i andre kirkesamfunn og organisasjoner. Til og med demokratiet og friheten er truet, der totalitære stemmer på ulike måter vil kneble de som holder fast på at Guds skapervilje er god. Liberale medlemmer i Kirkemøtet har et stort ansvar for denne alvorlige utviklingen, fordi de den gang stemte ja, og fordi de nå tier om mye. La ikke forlokkende ord om mangfold og kjærlighet, bli viktigere enn kunnskap og innsikt i hvordan liberale ringer i vannet faktisk ser ut i kirke og samfunn. Konsekvensene er enorme. Når liberale kirkepolitikere, på Guds vegne, vil velsigne alt som står på homolobbyen sin agenda, hvem vil da våkne opp og stå imot? Jeg vil med største alvor, anbefale å stemme på kandidater i kirkevalget, som har vilje, innsikt, Gudsfrykt og kall til nettopp å bane vei for mer himmel på jord! Og derfor er det også mye positivt som skjer i kjølevannet av vigselsvedtaket. Gode bøker og undervisningsopplegg publiseres som en motreaksjon og ny frimodighet vokser fram. -Det er håp!

Gå til innlegget

Hjelp, hvordan stemmer vi?

Publisert 10 måneder siden

Selv som medlem av bispedømmeråd og Kirkemøte, synes jeg det i år er ekstra vanskelig å stemme ved Kirkevalget. Hvorfor?

Kanskje er det fordi alternativene er flere enn før?  Selv om jeg i prinsippet er imot partipolitikk i kirken, ser jeg at de tre listene som foreligger ved kirkevalget, gir muligheter mange ikke er klar over. Det handler om det å føre over navn fra en liste til en annen, slik at du i større grad kan "heie fram" kandidater du har tro på vil bidra til en rett kurs for Dnk. Hver stemmeseddel teller som syv listestemmer. Dersom man fører over et navn fra en liste til en annen får den lista man stemmer på 6 listestemmen og den lista man fører over et navn fra en listestemmen fra deg. Det kan føres over inntil tre kandidater fra en liste til en annen, og da gir man samtidig tre av sine 7 stemmer til en annen liste. Hver stemmegiver kan kumulere (gi ekstra stemme med et kryss) inntil tre navn på den lista man leverer inn. Du kan altså både kumulere og føre over navn. Lykke til med valget!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2967 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1593 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1166 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1064 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere