Kjetil Nilsen

Alder: 68
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

Mens barns rett til utdanning hylles i Oslo: I Hebron har israelske okkupasjonsstyrker ødelagt skoledagen på en barneskole, etter uvettig skyting med tåregassgranater.

Selv om det er den Internasjonale menneskerettighetsdagen med fredsprisutdeling i Oslo og fokus på barns rett til utdanning: Den israelske okkupasjonen av Vestbredden holder ikke fred.

En barn får førstehjelp(Foto: Maan News) 

I morgentimene i dag ble al-Ibrahimiyya skolen i sentrum av Hebron utsatt for et «tåregassangrep» fra israelske okkupasjonsstyrker. Fortsatt undervisning var umulig på grunn av tåregassen. Den sterke gassen ga umiddelbart kvelningsfornemmelse både hos lærere og elever. En Røde Kors ambulanse kom til skolen for å tilby ungene medisinsk bistand. Et barn ble fraktet til sykehus.

En ansatt i skoleledelsen opplyste til Maan News at «tåregassangrepet» kom helt overraskende, med flere granater skutt rett inn i skolegården.  

Gå til innlegget

Husriving som kollektiv straff

Publisert rundt 5 år siden

Kollektiv straff utøves av israelske myndigheter overfor den okkuperte befolkning i forskjellige former. Nå har de igjen tatt i bruk "punitive house demolitions" – etter en pause siden 2005.

Dette innebærer at hjemmene til personer som mistenkes; anklages; eller er dømt for terrorhandlinger, ødelegges. Utelukkende ut fra slektskap med den siktede, straffes dermed uskyldige mennesker og gjøres hjemløse. Dette er en form for alvorlig kollektiv avstraffelse, klart i strid med 4. Genevekonvensjon, artikkel 33:

"Ingen beskyttet person kan straffes for en forseelse som han ikke selv har begått. Kollektiv straff og enhver form for trusler eller terror er forbudt. Plyndring er forbudt. Represalier overfor beskyttede personer og deres eiendom er forbudt."

Israelske myndigheter neglisjerer sine forpliktelser etter Genevekonvensjonen, og praktiserer denne form kollektiv straff helt åpenlyst. Det er ikke noe de benekter eller skjuler. Israelsk høyesterett har dessuten velsignet ordningen – med andre gitt OK for at uskyldige straffes.  

Anbefalt avviklet i 2005
Et interessant poeng: Bruk av punitivehouse demolitions som straffemetode opphørte i 2005, etter anbefaling av en komite, der daværende Chief of Staff Moshe Yaloon og daværende Chief Military Advocate General, Brigadier General Avi Mandelblit, spilte en avgjørende rolle.

Komiteen kom til at man ikke kunne se at denne type kollektive straffemetode mot terroristers familier hadde noen avskrekkende virkning. Snarere tvert imot; det kunne faktisk føre til mer terror, mente komiteen. Men dette er tydeligvis glemt nå - ni år senere – og gjeninnført, til tross for at Yaloon idag er forsvarsminister og Mandelbit er Netanyahus kabinettsekretær.

Israelske myndigheter praktiserer dessuten punitive demolitions på en klart rasistisk måte. Det iverksettes bare overfor palestinere. Familiene til jøder som begår terrorhandlinger, eller tilsvarende alvorlige forbrytelser som palestinere, blir ikke utsatt for punitive demolitions. De får ikke sine hjem revet. (F.eks. de tre som brente Muhammed Abu Khdeir levende i sommer).

FN: Stopp kollektiv avstraffelse!
Israelske, palestinske og internasjonale menneskerettsorganisasjoner har reagert på uvesenet.
Også FN har kommet med et klart krav til den israelske regjering om at denne form for kollektiv avstraffelse må opphøre. I en uttalelse, datert 3. desember, minner James Rawley, FNs stedlige representant for de okkuperte områdene, om at denne straffemetoden rammer mennesker som ikke har gjort noe galt, og gjør dem hjemløse. Konsekvensene - spesielt for gamle, kvinner og barn – er svært urovekkende.     

Fra juni til utgangen av november har israelske myndigheter gjort 34 uskyldige mennesker hjemløse ved denne straffemetoden. 16 av de rammede er barn. Ytterligere seks familier på Vestbredden og i Øst Jerusalem står i fare for å få sine hjem ødelagt på samme vis, ifølge FN. Derfor krever FN øyeblikkelig stans i denne formen for kollektiv straff som bryter med internasjonale konvensjoner Israel selv har sluttet seg til.   

- Tyrannisk Nazi-lov
Forøvrig er punitive demolitions en form for justis som en av Israels statsministre - Menachem Begin - tok sterk avstand fra. I en heftig debatt i Knesset i 1951, advarte han – den gang som opposisjonsleder - mot at den unge staten skulle legalisere denne type kollektiv avstraffelse. Begin karakteriserte den som som en uetisk,tyranniskNazi-lov. Med rette.

Begins karakteristikk av denne type kollektiv straff har samme gyldighet i dag - og er nok et eksempel på israelske myndigheters åpenlyse dehumanisering av mennesker under okkupasjon. 

Gå til innlegget

En spesialkonstruert tankbil som spruter en kloakk-stinkende væske mot palestinere i alle aldre; mot palestinske bolighus; mot palestinske skoler – dette er «The Skunk».

Det sies at den stramme stanken er som en blanding av avføring og råtnende dyrekadaver – om noen i det hele tatt kan forestille seg det. Kvalme og brekninger er uunngåelig for de som får nærkontakt med denne væsken. Våpenet «The Skunk» - stinkdyret – bærer med andre ord sitt navn med rette.

The Skunk (Foto: Activestills)

Er du så uheldig å få væsken på klærne eller skoene, får du ikke vekk den råtne stanken om du vasker dem aldri så mye. De må kastes. «Våpenet» - om det kan kalles det – er utviklet i Israel, beregnet på såkalt crowd-control. Det ble første gang brukt i 2004, og har til nå bare vært benyttet mot den okkuperte palestinske befolkningen på Vestbredden. Men for en drøy uke siden ble dette «kjemiske våpenet» for første gang også brukt mot palestinske boligområder i Øst-Jerusalem.

Fredag den 14. november ved halv seks tiden om kvelden startet det kjemiske væskeangrepet mot intetanende palestinere i bydelen A-Tur, i nærheten av Oljeberget. Et av angrepsmålene israelske okkupasjonsmyndigheter hadde blinket seg ut denne kvelden, var skoler: I alt fire skoler ble sprøytet ned med den råtne kjemiske væsken – den ene av skolene (Basma) er for funksjonshemmede barn. I alt 4.500 skolebarn ble direkte berørt.   

Hva som utløste angrepet, er fortsatt uvisst. Det var ingen demonstrasjoner eller provokasjoner med steinkasting forut. Med andre ord; et uforutsigbart ydmykende overgrep og  enda et eksempel på kollektiv avstraffelse fra okkupasjonsmakten, sannsynligvis som en ren hevnaksjon for terrorangrep utført av palestinere mot israelere i Vest-Jerusalem tidligere. Redaktør Annie Robbins ved det jødiske nettmagasinet Mondoweiss kaller det ren sadisme.

Uansett; kollektiv avstraffelse er fullstendig uakseptabelt - forbudt i henhold til den 4. Genevekonvensjons artikkel 33, som beskytter en okkupert befolkning mot kollektiv straff.

Gå til innlegget

mmmmmmmm

Publisert over 5 år siden

mmmmmmmmmm

Hva er dette for slags «rett»? – Gir drap på et lands borgere foretatt av utlendinger, rett til å annektere landområder fra det landet morderne kommer fra!!?? I så fall; med alle de drap som israelske myndigheter er ansvarlige for overfor sivile – bare på Vestbredden – ville denne Lex Karlsen gi utrolig god uttelling for Palestina …..

Per i dag har ikke “Lex Karlsen” gyldighet i den internasjonale rettsorden. Annektering av okkupert land er fortsatt i strid med flere aktuelle – fortsatt gjeldende – konvensjoner, fore eksempel:   

Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co-Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations (1970)

PRINCIPLE I: The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

Hague Regulations IV (1907), artiklene 43 og 55

Article 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.

Article 55. The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.

Geneve Konvensjon IV (1949), artiklene 47 og 54:

Article 47. Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory.

Article 54. The Occupying Power may not alter the status of public officials or judges in the occupied territories, or in any way apply sanctions to or take any measures of coercion or discrimination against them, should they abstain from fulfilling their functions for reasons of conscience.

Gå til innlegget

Gazakrigen over - fredelig nå?

Publisert over 5 år siden

Kameraene er slukket; reporterne har reist hjem. Den siste Gaza-krigen er over for denne gang. Roen og freden har senket seg i de okkuperte områdene, eller……???

Hva er det egentlig som skjer når «ingenting skjer» på Vestbredden og i Gaza? Ingen store dramatiske hendelser å rapportere om for journalistene. Underdekningen i media av okkupasjonens brutalitet i hverdagen, kan gi inntrykk av fred – at de okkuperte palestinerne får leve i fred.

Med mindre man følger spesielt våkent med i utviklingen i området, er en vanlig avisleser eller TV-seer avskåret fra å få kjennskap til israelske soldaters drap på demonstranter; arrestasjon og mishandling av barn; tortur av fanger og arrestanter; fengsling uten lov og dom; etnisk rensing; ødeleggelser av hjem og eiendom; brenning av olivenlunder; daglig fornedrelse og trakassering av vanlige palestinere i alle aldre ved utallige kontrollposter….   

Overser man de små og store voldshandlinger og maktovergrep som okkupasjonsmakten Israel utøver daglig overfor sivile palestinere på Vestbredden og i Jerusalem, kan man heller ikke forstå konflikten og palestinsk motstandskamp. I realiteten styres de okkuperte områder som et klassisk militærdiktatur.

Den 26. august ble det inngått fredsavtale mellom Israel og Hamas. Hva har så israelske okkupasjonsmyndigheter foretatt seg i de okkuperte områdene etter at "freden" inntrådte? Her er noen eksempler:      

1. Annekterting av 1500 acres /6000 mål land på Vestbredden
2. Beslaglagt $56 millioner av palestinske selvstyremyndigheters skatte- og avgiftsinntekter
3. Brutt fredsavtalen bl.a. ved beskytning av fiskere fra Gaza
4. Arrestasjon av seks fiskere og beslag av redskap og båter
5. Beskytning av 70-årige Yousef Zayif fra den israelske marine mens han stod på stranda og ventet på sin fiskersønn
6. Drap begått av IDF på 22-årige Issa al Qatari fra Ramallah - en uke før han skulle gifte seg. Skutt i brystet
7. Drap begått av IDF på 16-årige Mohammed Sinokrot, Jerusalem. Skutt i hodet
8. Tortur av palestinsk fange Muhammad Hussain Raee (33)
9. Nektet 13 EU-parlamentsmedlemmer innreise til Gaza
10. Forvaring av minst 127 mennesker på Vestbredden, inkludert en 7 år gammelt gutt i Hebron og to andre barn fra Silwad - 7 og 8 år gamle. De to ble arrestert på gårdsplassen hjemme, mens moren ble angrepet med tåregass
11. Fortsatt fengsling av 33 medlemmer av PLC – den palestinske lovgivende forsamling
12. Fortsatt administrativ forvaring av 500 mennesker uten lov og dom – uten kjent tiltale
13. Rasering av beduin-boliger i Khan al Ahmar, nær Jerusalem. 14 mennesker gjort hjemløse. Fryktes å være ledd i en plan for etnisk rensing som ville innebære tvangsflytting av ca 14.000 beduiner fra ulike lokalsamfunn på Vestbredden
14. Raserte et meieri i Hebron som bidro til finansiering av en institusjon for foreldreløse barn
15. Raserte  et bolighus i Silwan – Jerusalem, og gjorde bl.a. fem barn hjemløse
16. Raserte  et hus in Jerusalem hvor nødhjelpsmidler for Gaza ble oppbevart
17. Raserte  en brønn utenfor Hebron
18. Satte fyr på en olivenlund nær Hebron
19. Brutal husransakelse på et helsesenter og en barnehage i Nablus, med omfattende materielle skader
20. Raserte oppdyrket mark nær Rafah i Gaza ved hjelp av tanks som krysset grensen
21. Ordre om riving av et lite minnesmerke i Jerusalem som var reist over Mohamed Abu Khdeir – brent levende i juli
22. Fortsatt bygging  av et omfattende tunnelnettverk under Jerusalem
23. Storming av plassen foran al Aqsa mosque med en gruppe høyreekstreme bosettere
24. Støtte  til og beskyttelse av hundrevis av bosettere som stormet Josephs Grav i Nablus
25. Hindring av studenter i å komme seg inn på al Quds Universitetet. Studenter som forsøkte å ta seg inn på universitetet ble beskutt med sjokkgranater og stålkuler
26. Rivningsvarsel av hjemmene til tre ulike familier i Idhna på Vestbredden, utstedt denne uken.
27. Konfiskering av landbruksutstyr og traktorer tilhørende palestinske bønder bosatt i det østlige Tabas på Vestbredden
28. Advokat og menneskerettsaktivist Aymad Ahmad Nasser arrestert av israelske okkupasjonssoldater i eget hjem midt på natten – torsdag denne uken. Han er juridisk rådgiver og koordinator for menneskerettighetsorganisasjonen Addameer som jobber for rettighetene til politiske fanger.  

Ingen utfyllende liste – men dette får rekke. Og det er garantert mer i vente av krigsforbrytelser, menneskerettighetsbrudd og overgrep fra israelske okkupasjonsmyndigheter, selv nå når «freden» etter Gazakrigen har senket seg. For slik er hverdagen under okkupasjon.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 1783 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
30 dager siden / 1386 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
18 dager siden / 1137 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
22 dager siden / 1076 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
12 dager siden / 811 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 806 visninger
Selvgodt norsk snobberi
av
Espen Ottosen
rundt 1 måned siden / 765 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere