Randi TunIi

Alder: 53
  RSS

Om Randi

kristen. Ganske liberal

Følgere

Publisert over 1 år siden

Da vil det nok by på problemer på Bibelens egne forklaringer... eks. Luk.21.22 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles.

Åp. boken begynner i kap.1. med:

Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. 

2 Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.

3 Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.

Da er jo fortellingene om satan også en profeti (Åp.12,9 og Åp.20.1-7)

Jeg tror hele Bibelen er profetier slik Gud forklarer det i Jes.46.10 Fra begynnelsen forteller jeg slutten... dermed har Jesus også sine ord i behold om at han er den første og siste - Alfa og Omega

 Hoveddelen av Åp. boken tror jeg handler om det som du skriver:

 "Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje." 

og 

"Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær."

Da må vi se hva som skjedde i nær tid og i tiden nær da Johannes fikk denne profetien. Og det passer perfekt til hva som skjedde med Jerusalem, og Jerusalems fall, så jeg er ikke i tvil om at profetien må handle om Jerusalems fall år 70.  

Men i profetien så får vi også lese om jomfru Maria som føder Jesus og Jesus som blir tatt opp til Guds trone. Det skjer før Johannes får denne profetien. Og det som skjer med engelen Mikael og satan, det er også bare bakgrunnsopplysninger som har skjedd lenge før.

Så skjer det ting langt vekk i tid. Vi må igjennom tusenårsriket. Altså en lang periode hvor kirken er kropp på jord, og Jesus er hodet, og som styrer over folkene. I enden så vil djevelen løses fra sitt fengsel og kirken ikke lenger ha så stor makt. Det slutter med at mange skal samle seg mot de helliges leir og den elskedes by. Vet ikke, men det kan være at Israel har blitt tatt tilbake, og at i enden skal de bli frelst, for Jesu elskede by må vel være Jerusalem, 

Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. (Jes. 49:15)

Så Jesu åpenbaring som Johannes fikk handler om fortid, nåtid og framtid.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Kjære vene! Åp.12.7 viser til Dan 12,1 Trengsel og frelse i endetiden - 

Bruk vershenvisninger til å forstå tiden.

Nå tror jeg ikke at Joh. Åp. er kronologisk satt sammen i sin helhet. Jeg tror også Åp. boken både forklarer fortid, nåtid og framtid.

  Åp. 12:7
Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine,
8
men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen.
Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham

 Tror du at Satan befinner seg i himmelen fortsatt sammen med demonene? Eller tror du endetiden har vært? Tror du at Satan fortsatt var i himmelen da Jesus var nede på jorden, og da Jesus sa:  «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk. 10:18

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Lenge før opprøret i himmelen, da Lucifer anklaget Faderen og angrep den himmelske trone. Da var alle Guds åndebarn i himmelen, du også. Det var Lucifer som gjorde opprør mot Faderens valg, at Jesus Kristus skulle være vår frelser. Det søkte Lucifer å forkaste og forlangte av Gud at han - Lucifer skulle være Guds utvalgte.

Der, i himmelen før jorden ble skapt, var Lucifer en av morgenrødens sønner og høyt ansett. Han rev med seg 1/3 av himmelens hærskarer i fallet. Kampen fortsetter her nede. Det er fremdeles opp til oss hvem vi vil velge, ifølge vår frie vilje. Sannhetens Lys, Jesus Kristus, eller Lucifer - nå djevelen, som ikler seg lysets drakt, forfører og bedrar mennesket inn i mørket.

Hvordan vet du at  den historien begynte lenge før jeg nøstet i tråden i min kommentar?

Jeg tror også at det har vært strid i himmelen og at djevelen ble kastet ut med 1/3 av engelen, som i dag er demoner. Jesus sa:  «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.

Det må ha skjedd før satan frister Adam og Eva. 

Men å tro at vi har levd før vi ble mennesker har lite grunnlag i bibelen. 

Paulus sier:  44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet:
45 Det første  mennesket, Adam,  ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. ( 1. kor. 15)

Her står det ganske klart at kropp med sjel blir skapt først så deretter det åndelige.

jeg skjønner virkelig ikke hva som skulle være vitsen med at Gud skulle la  sine åndebarn komme til jorden. Først tror jeg at vi blir mennesker med kropp og sjel, og så får vi en ånd av Gud hvor vi kan tilbe Gud.

Jeg tror vi mennesker får et valg om vi vil være Guds barn eller ikke og så får alle som vil komme til himmelen.  I stedet for å først bli skapt i himmelen, og gjøre opprør der fordi man ikke vil underordne seg Gud, slik djevelen og demonene gjorde.  Da er det bedre å finne ut hvem som vil følge Gud eller ikke her på jorden. 

 Om man først skulle blitt skapt i himmelen så finner man jo ut om man vil følge Gud eller ikke.

Uansett. Det står ikke noe sted i bibelen hvor vi skulle være åndebarn i himmelen før vi kom til jorden. 

Er det her mormoners lære? Og tror du/dere at Jesus er Gud? 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Det sto mellom Lucifer og Jesus Kristus i himmelen, hvem som skulle bli denne verdens frelser og forløser. Begge var vel ansette i himmelen, som åndsvesener. Gud valgte Jesus Kristus til å være jordens frelser, det tålte ikke Lucifer, gjorde opprør og dro med seg 1/3 av himmelens hærskarer da de ble kastet ut fra Guds nærhet i himmelen. 

Lucifer kunne aldri ha blitt frelser, fordi han er ikke Gud. Jesus er Gud, men det tror du kanskje ikke på? Lucifer var en erkeengel og skapt av Gud. Jesus er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, fordi han er av samme stoff som faderen og har vært med alltid.  Du kan ikke sammenlikne Jesus med engler og mennesker.   I at han blir kalt Guds Sønn og at vi er Guds barn, eller Guds sønner og døttre. Det er like stor forskjell på Jesus og mennesker( eller engler) som det er mellom Gud og oss mennesker ( og engler). Visst er vi Guds barn og derfor kan bli kalt guder som det står om et sted i bibelen. Men vi er ikke Gud slik Jesus er. Jesus som er ordet som var med fra begynnelsen og skapte alt. ( Joh. 1) 

Tror du på den treenige Gud?

Forresten så er det jo helt sprøtt om Lucifer skulle ville bli frelser. Det var jo han som fikk menneskene bort fra Gud, og gjorde seg selv til verdens gud. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Først kan vi se litt på denne: "5 Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene." (Jeremia kap. 1.) Slik forklarer Jeremia sitt kall. Hvilket perspektiv gir denne tanken, også for oss?

Jeg har aldri tenkt at det her bibelverset handler om at vi var til før Gud dannet oss.  Det handler vel om at Gud er allvitende og kjenner hvert menneske sitt hele liv til og med før han skaper oss. Derfor kan profeter profetere om framtiden fordi Gud ser fremtiden før den har blitt skapt. 

Jeg kan ikke se at det står noe i bibelen som skulle tyde på at vi var til før vi ble skapt. Jeg kan virkelig ikke forstå vitsen om det skulle være så. Og da burde vi vist om det. Hva er vitsen med å tro på noe sånt?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1185 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1173 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 955 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 810 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 693 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere