Randi TunIi

Alder: 53
  RSS

Om Randi

kristen. Ganske liberal

Følgere

Publisert over 1 år siden

Bare for at en skal forstå disse ordene, så tror jeg faktisk ingen har sett dette ennå. Og dette er da vitterlig døperen Johannes?

Du spør: Det stemmer vel ikke med at Guds rike ikke fantes for to tusen år siden, og heller ikke nå? 

Bibelen er profetisk og sier at ingen kjenner Gud, det er jo egentlig nok til å skjønne at Guds rike ikke er kommet enda? For Gud er jo Gud bare for oppstandne/ levende? Mark.12.26-27 

Døperen Johannes er ikke apostelen Johannes. Døperen Johannes døde under Jesu virke. Han fikk hodet  kappet av. Apostelen  Johannes levde til han ble en gammel mann. Du bryr deg vist ikke om de bibelvers jeg kommer med som motbeviser hva du tror på.  Og du mener mange ting uten å vise til bibelvers. Du skriver:Bibelen er profetisk og sier at ingen kjenner Gud. Hva da med Jesus som  sier: 

Joh. 14: 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
   
 8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger.11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Så den Johannes du beskriver må være en annen? Bibelen har mange slike passasjer som ikke stemmer med oppnevnte personer. Kanskje er navnene bare bilder på noe helt annet, som i metaforer?

Se Jesu uttalelse om lovens utstrekning i Luk.16.16-17: Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort.

Guds rike fantes ikke for to tusen år siden, og heller ikke nå, for da skal alle kjenne Herren.

Her faller jeg ut. Johannes døperen og apostelen Johannes er to forskjellige personer. I Luk 16 så taler Jesus om døperen Johannes. Du vet at det finns flere enn deg som heter Kjell. Men du tror vel ikke at de er deg bare fordi dere har samme navn?

Hva tror du Jesus mener her? 

Matt. 12: 28
Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder.

Mark. 1: 14 Men efter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium,15 og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

Mark 9:Og han sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Nogen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.

Luk. 17: 20 Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine;21 heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er innen i eder.

Det stemmer vel ikke med at Guds rike ikke fantes for to tusen år siden, og heller ikke nå? 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Vel, din raske konklusjon viser bare at du trekker slutningene selv, og ikke leser hva som står videre i Åp.1?

Basunenes periode

v9 Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. 10 På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun.

Åp.1.9 og trengselen om riket hører sammen med Matt.24.15: Når dere ser at  det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! v21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli.

Ingenting som tyder på at dette var år 70?

Jeg skjønner ikke hvorfor du mener Johannes ikke kan ha  fått profetier over år 70. Det er bare det som kan stemme da det er da Jerusalem går under, og det skulle skje i nær framtid. Hva annet kan det være i nær framtid? Og Jesus profeterer over at Jerusalem skal gå under i nær framtid. Hva annet kan det være enn det som skjedd i år 70?

Jeg vet at Johannes var tatt til fange og sendt til øya Patmos i år 95. Men det kan jo ha hendt at Johannes var på Øya Patmos før dette og fikk profetien da. 

Fra katolsk.no kan vi lese dette om Johannes: Deretter forlot han som de andre apostlene Jerusalem for å bringe Kristi budskap ut i verden. Etter den kirkelige overlevering kom Johannes rundt år 69 til Efesos, og derfra ledet han alle de syv kirkene som han tidligere hadde grunnlagt. I år 95 skal den aldrende apostel ha blitt arrestert av den grusomme kristenforfølgeren keiser Domitian og forvist til den greske øya Patmos

Jeg tror Johannes var på Patmos før år 69, og som det står i Åp, så står det:  jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. Det står at Johannes kom dit på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus, og ikke at han ble tatt til fange.

Når det gjelder det andre du skriver så ønsker jeg at du skal høre på videoen som handler om disse versene og går igjennom vers for vers.  

https://www.youtube.com/watch?v=NGDFXKE4Ojc

 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Om det er fortid, nåtid eller fremtid Joh.åp skulle handle om, så svikter den boken uansett totalt i å gi Gud en god og rettferdig fremstilling.

Den boken handler om mye av det samme som Jesus forkynte for disiplene om hva som skulle skje i enden, og om Jerusalems fall.

Vi kan også snakke om det ondes problem og at vi ikke forstår hvorfor ting skjer. Og at ingen forstår hvorfor.  Men jeg tror at det er djevelen som står bak det onde, og at det som skjedde med jødene i år 70 var romerne som stod bak, og at det var djevelen som styrte dem. Men at det kunne skje er fordi de ikke var beskyttet av Gud. Det står i bibelen

I Luk. står det:

41
Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den42 og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.43
Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter.44 De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Djevelen bruker alle mennesker til å utføre sin vilje, og djevelen hater Guds folk, og når jødene ikke ville ha noe forhold til Jesus slik at Jesus fikk beskytte dem. 

37
Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Hvorfor lar Gud ting skje? Vi kan kalle det den ondes problem, eller si at vi tror ikke på de bøkene i bibelen. Men det har altså skjedd, og Jesus taler om det i evangeliene og akkurat det samme i åpenbaringsboken.


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Tror dere på dette vrøvlet i Joh.åp? Om Joh.åp er sann, hvilke Gud har vi da å gjøre med? 

Luther og mange andre betvilte Åp.bokens troverdighet. Samme her, tror selv at det aller meste i denne boken er en gal manns ralling..

Hei Runar og Dag 

Det meste som står i Åpenbaringsboken har allerede skjedd. Og det handler om det samme som Jesus forkynte om, om hva som skulle skje i enden.  Og om Jerusalems fall.

Dere kjenner jo til nådekirka. Og både Thor Ivar Hornnes og  Håkon Horneland er preterister som tror at profetiene fra Jesus om enden handler om hva som skjedde med Jerusalem i år 70.

Anbefaler dere den her filmen fra Håkon Horneland som handler om endetidsprofetiene av Jesus som forkynnes av Håkon horneland.

https://www.youtube.com/watch?v=NGDFXKE4Ojc

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1195 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1191 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 826 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 745 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 686 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere