Jens Brun-Pedersen

Alder: 65
  RSS

Om Jens

Følgere

KrF og redelighet

Publisert over 10 år siden

Siden KrF hyppig benytter sin selvfølgelige rett til å bruke dette nettstedet, tillater jeg meg følgende:

I lang tid har jeg notert meg at KrF i sin valgpropaganda hevder at K´en er fjernet fra religionsfaget på norske, offentlige skoler. Med andre ord forsøker man å antyde at kristendommen er fjernet fra livssynsfaget på skolen i og med at KRL er blitt til RLE. (RLE står for "religioner, livssyn og etikk").

Det er mange potensielle velgere som ikke forstår nyansene her. KrFs ledelse vet selvsagt at kristendom er en religion og ergo er inkludert (så til de grader) i RLE-undervisningen.

KrFere som står til valg mener det er de rødgrønne som har fjernet K´en i faget. De vet forhåpentligvis bedre, at det er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD i Strasbourg) og FNs internasjonale menneskerettighetskomité (Genève) som har kritisert og dømt og krevd blant annet navnendring på det gamle KRL-faget. KRL var forkortelse for "kristendom, religioner og livssyn". Som en norsk menneskerettighetsekspert tørt kommenterte; "navnet kunne lede en til å tro at kristendommen ikke var en religion!" (sitert etter hukommelsen). Ikke rart eksperter som har til oppgave å påse at internasjonale MR-konvensjoner blir overholdt, reagerte.

Endringene som er gjort etter KRL-dommen er ikke store. Faget har fått nytt navn, jovisst. Fremdeles bruker imidlertid de fleste skolene de gamle KRL-bøkene. (Overgangen til RLE-faget skulle nemlig ikke koste noe, mente utdanningsdepartementet. Der har du et bevis på hvor alvorlig norske politikere tar menneskerettighetene når norske konvensjonsbrudd blir påpekt). KRL-bøkene er som kjent utslag av at 55 prosent av inneholdet da skulle dreie seg om kristendommen, mens de andre store verdensreligionene skulle ha tre-fire prosent av pensuminneholdet. Har så KrF noe å klage på? Er K´en dermed fjernet fra RLE-faget?

Jeg har lest at KrF mener at menneskerettighetene er ukrenkelige og svært viktige. Likevel kan man få det inntrykk at partiet ikke synes det er så viktig å følge KRL-dommen når konsekvensene er at kristendommen i undervisningen i offentlige skoler stort sett skal behandles som andre livssyn. Og at aktiviteter i skolen ikke skal være egnet til å påvirke til annen tro, for å sitere KRL-dommen.

KRF-leder Høybråten påstod i NRKs debattprogram (tv) fra Kristiansand at de rødgrønne også vil fjerne kristne verdier fra skolen. Hvilke? Og er de kristne verdiene bare de kristnes? Kan de også være mine - som ikke er kristen?

Jovisst er det valgkamp, men jeg - i min naivitet forventer kanskje mer av kristne politikere enn av andre røvere på arenaen. Jeg forventer litt mer redelighet fra noen som politisk agiterer som kristne mennesker. Det ville jeg også gjøre dersom politikere forsøker å bli gjenvalgt ved å vise i sin valgkamp til sitt personlige livssynshumanistiske grunnsyn.

---

PS:

1. Det fine med verdidebatt.no er at ingen opererer med titler. Når jeg skriver her, skriver jeg som privatperson - og ikke som representant for den organisasjonen jeg arbeider for. Jeg håper på forståelse og respekt for det. For å si det rett ut, som debattant føler jeg meg friere som privatperson til å skrive, enn som talsmann. Hvis det er upassende vil jeg avslutte min aktivitet her umiddelbart. På den annen side er selvsagt mine ytringer preget av mitt livssyn. Det ville være usedvanlig dumt å påstå noe annet.

2. Jeg vet ikke om jeg kommer til å stemme rødgrønt og har ingen grunn til å forsvare nåværende regjering. Ikke minst fordi den stod bak et blodfattig forlik rundt stat-kirkeproblematikken og fordi de gjennom et bredt forlik også radbrakk et skjørt forslag til nye formålsparagrafer som kirken og livssynsminoritetene stod bak (Bostad-utvalget). Grunnen til innlegget over er et ønske om å påpeke noe jeg mener er mangel på redelighet - og ikke et forsvar for noen bestemte partier.

Gå til innlegget

Ufattelig ynkelig

Publisert over 10 år siden

En valgkamp kan defineres slik; mennesker som reiser land og strand rundt, deltar i debatter og kommer med utspill for å forlenge sin egen privilgerte og krevende yrkesstilling. Hva gjør disse politikerne for å få fornyet tillit?

Det siste og mest ynkelige forsøket jeg har sett, er KrFs og visse andre partiers angrep på tiggere. De i samfunnet som må ydmyke seg mest, stigmatiseres kynisk foran kommende valg. De som, for å bøte på fattigdom, reiser hit for å få noen smuler fra vårt rikholdige bord fortjener altså oppmerksomhet nå når de neste fire års nasjonale politikk skal utmeisles.

Hvilket vidsyn og hvilke vurderinger av proporsjoner er det som ligger til grunn når temaet i det hele tatt tas opp til vurdering som valgkamputspill? Mangel på gangsyn kan det være, desperat forsøk på populisme er kanskje en mer nærliggende forklaring. Vulgært blir det uansett, etter min mening. Ikke minst når det kommer fra partier som aldri unngår å snakke om sine uunnværlige kristne verdier og som til og med skal være tuftet på gjensidighetsprinsippet.

Jeg vet ikke hvilke kommunkasjonsrådgivere Dagfinn Høybråten har til disposisjon. Her er en idé til dem - helt gratis. Hva med å forby alle de kjekke og pene, ofte svenske ungdommene som står ved nesten alle åpne plasser i byen og som stopper oss for å prakke på oss abonnementer eller produkter?

Å forby tigging er et utspill som ytterligere aktualiserer min gamle tilbøyelighet - å stemme blankt for å vise min forakt for ynkelige forsøk på stillingsforlengelser.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere