Ragnhild H. Aadland Høen

Alder: 43
  RSS

Om Ragnhild H.

Ragnhild Helena Aadland Høen arbeider som digital kommunikasjonsrådgiver i NHO. Gift, fem barn.

Har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i KrFs stortingsgruppe og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som kateket i St. Paul menighet (Den katolske kirke), redaktør i Barnevakten, Sjømannskirken og Credo (Laget/NKSS), og som journalist i avisene Vårt Land og Dagen.

Følgere

Vil du bruke under ett minutt på å redde Hardanger fra å bli ødelagt av 45 meter høye master? Da skal du gå inn på www.bevarhardanger.no og skrive under på oppropet til energiminister Terje Riis-Johansen.

Kort om kraftutbyggingen
Før nyttår har energiminister Terje Riis-Johansen siste sjanse til å stoppe byggingen av kraftmaster over et av Norges vakreste naturlandskap – Hardangerfjorden.
Allerede i 2008 fikk Statnett konsesjon til å bygge en 420kV kraftlinje fra Sima i Hardanger til Samnanger. Linjen blir 90 kilometer lang, og går gjennom fem kommuner. Hensikten er å forsyne petroleumsindustrien vest for Bergen med energi i årene fremover. Linjen går i luftspenn hele veien – gjennom fjord og fjell og uberørt natur. Mastene er opp til 45 meter høye, og omfattende kabelgater vil pløye seg gjennom store naturområder.

Avgjørelsen ble påklaget av kommuner og enkeltpersoner i Hardanger, og ligger nå til politisk behandling i Olje- og Energidepartementet. De skal treffe sin avgjørelse før nyttår. Du kan være med på å påvirke beslutningen! Gå inn på www.bevarhardanger.no og skriv under på et opprop til energiminister Terje Riis-Johansen. NÅ!


”Bevar Hardanger” er ikke mot kraftlinje, men det finnes alternativer til rasering av et slikt unikt naturlandskap. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har ikke gjort tilstrekkelige alternative utredninger. Jord- og sjøkabel, der linjene graves ned og legges under fjorden, blir av mange trukket frem som jevngode eller til og med bedre løsninger. Kabling i jorda eller til sjøs må prioriteres framfor gammeldags teknologi med monsterlinjer i luftspenn. Vi kan ikke bevisst ødelegge verneverdig natur og verdens beste reisemål gjennom å bruke gårsdagens teknologi.

Statnett argumenterer med at kabling blir dyrere, og må betales av private forbrukere. Dette er et urimelig argument, for strømmen skal gå til oljeindustrien, og ikke til vanlige folk. Vi kan ikke ødelegge Hardanger for at oljenæringen skal spare penger.

”Bevar Hardanger” vil at Olje- og Energidepartementet skal ta klagen til følge, eller utsette saken i påvente av utredninger av alternative løsninger. Inne på www.bevarhardanger.no kan du skrive under på et opprop til energiministeren. Du kan også på en enkel måte sende en e-post til ministeren. Anbefales.

Sånn. Nå vet du nok. Ikke la oljenæringen få ødelegge Hardanger - gå inn på www.bevarhardanger.no og skriv under NÅ!

Vær med på å spre ordet videre til andre venner av deg!

Ragnhild Helena Aadland Høen


Om Bevar Hardanger: Bevar Hardanger er en privatfinansiert prosjektorganisasjon som koordinerer den motstanden mot kraftmastutbygging som finnes i mange frivillige organisasjoner og i næringslivet i Norge. De samarbeider blant annet med Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, WWF, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Folkeaksjonen i Hardanger. På side 3 i Vårt Land i dag (papirutgaven) kan du lese innlegget fra generalsekretærene i disse organisasjonene.
Se også mer informasjon på:  www.stoppkraftlinja.no
Ytterligere informasjon finnes hos Statnett.
Gå til innlegget

Homofile motstandere av homofilt samliv

Publisert nesten 11 år siden

Espen Ottosen utgir i dag boken "Mine homofile venner" der syv personer med homofil legning står frem og mener at homofilt samliv er i strid med Guds vilje. Ikke bare det, de syv sjokkerer hele det sekulære Norge ved å fortelle at de har valgt å leve deretter også.

Jeg har ikke lest boken ennå, men forholder meg til Vårt Lands omtale av intervjuet med Bjørn Helge Sandvei (her på vl.no + her i dagens papirutgave), samt DagenMagazinets utdrag av det samme intervjuet her.

Møtet med virkeligheten. Sandvei har vært gresklærer ved Menighetsfaktultetet i en mannsalder. Han undrer seg over at mennesker i dag forandrer syn på homofilt samliv etter å ha møtt homofile:
— Er ikke ståstedet grundigere fundert? Hva har de bygd sitt syn på hvis deres forståelse av Bibelens tekster ikke tåler møtet med virkeligheten, spør han.

Den undringen deler vi, Sandvei og jeg.

Paulus visste. Gresklæreren er ekspert på livet i den greske antikken, og har i en årrekke vært en aktiv deltaker i den kirkelige homofilidebatten. Han har alltid fremholdt at Paulus visste hva han snakket om da han skrev om homofili.

— Studiet av gresk språk og kultur har gjort meg ekstra bevisst på i hvor stor grad den jødisk-kristne samlivsetikken må ha representert en provoserende motkultur til det som var vanlig i den gresk-romerske kulturkretsen, fremholder Sandvei i intervjuet med Ottosen.

Krenker ikke menneskeverdet. Argumentet om at manglende aksept for homofilt samliv krenker homofiles menneskeverd godtar han ikke.
— Jeg har aldri følt at min seksuelle orientering skulle gjøre meg til et annenklasses menneske. Mitt menneskeverd er forankret i at jeg er skapt i Guds bilde. Og enten man er skapt slik eller sånn i fysisk og psykisk henseende eller med hensyn til seksuell orientering, er man gitt et ansvar for å leve etisk forpliktet på de grunnleggende bibelske normer, sier Sandvei.

Det er dette Kirken alltid har lært. I dagens medievirkelighet er det imidlertid kun homofile kristne som kan stå fram og hevde dette med troverdighet - og uten å bli møtt med fordømmelse. Derfor er Sandveis bidrag så viktig.

Mediedebatten. Bjørn Helge Sandvei synes han har fått sagt det han har å si i boken, og ønsker ikke å gi flere kommentarer. Han liker ikke personfokusert medieoppmerksomhet, og ser heller ikke behovet for det, i og med at "Mine synspunkter samsvarer jo med det som gjennom to tusen år og inntil ganske nylig har vært en felles forståelse i den universelle kirke av samlivsetikken." Jeg skjønner ham. Samtidig håper jeg at Sandveis bidrag kan være med på å gi andre kristne, sølibatære homofile mot til å delta i mediedebatten. Ikke fordi det er et godt sted å være, men fordi det er et viktig sted å være.

Takk, Sandvei. Vi kommer nok ikke til å se Sandvei delta her på verdidebatt.no. Men kanskje han leser her? I så tilfelle vil jeg si: Takk, Sandvei. Takk for at du gikk ut offentlig nå. Jeg var selv en av de mange studentene som takket Gud for at jeg fikk ha nettopp deg som lærer på MF (våren 2000). Den gang som nå formidlet du en varm kristentro, en tro som ser enkeltmenneskene og som derfor ikke kan gi dem noe dårligere enn det beste - sann tro - selv når det gjør oss til en provoserende motkultur. Du var og er tro mot sannheten, og du er det i kjærlighet og i ydmykhet. TAKK!

Vindpust av ny lære. "Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus." (Paulus, i brevet til Efeserne 4,14-15)

Gå til innlegget

Homofile og polyfile ekteskap

Publisert nesten 11 år siden

Når ekteskapet først er løsrevet fra en kristen ekteskapsforståelse, står dørene åpne for alle andre måter å definere et ekteskap på.

Torsdag 27. august la jeg ut et blogginnlegg på verdidebatt.no der jeg omtalte Ottosens bok "Mine homofile venner". Dette er fortsettelsen på debatten som fulgte.

I år 1023 da Olav den hellige innførte kristenretten på Moster i Sunnhordland, markerte den nye familielovgivningen det sterkeste bruddet med hedningesamfunnet.

  1. Flerkoneri blir forbudt.
  2. Tvangsekteskap forbys, ekteskap skal inngås frivillig.
  3. Utburd forbys (barn som var "veike og vanskapte" ble tidligere satt ut i skogen for å dø).
  4. Barmhjertighetsdrap forbys (de gamle ble kastet utfor stup når de ble for belastende for familien).

Disse 1000 år gamle lovene som beskyttet det kristne ekteskapet, og som forbød abort/infanticid og barmhjertighetsdrap - disse lovene er det som nå er i ferd med å forsvinne ut av norsk lovgivning. I 1978 fikk vi abortloven, og 1. januar 2009 forsvant det kristne ekteskapet ut av lovgivningen. I år har Fremskrittspartiets landsmøte vedtatt at de vil (gjen)innføre barmhjertighetsdrap.

Når ekteskapet først er løsrevet fra en kristen ekteskapsforståelse, står dørene åpne for alle andre måter å definere et ekteskap på. Unge Venstre går inn for polygami. De vedtok det på landsmøtet i 2006 og gjentar det i mediene så ofte de kan, for eksempel her på p4-nyhetene i 2008. I 2007 intervjuet p4-nyhetene tre voksne som lever sammen i et trivelig polyfilt forhold i Drammen. (Dagens frigjorte polyfile definerer polyfili som "evnen til å elske mer enn ett menneske".) Per i dag er det forbudt ved lov å inngå polygami i Norge, men det er ingen som hindrer deg i å leve i polygami. Derfor gjør de det, inntil lovene endres. Hva er egentlig galt med polygami? Ispedd en dose 70-talls ”frigjort ” seksualitet er polygami blitt spiselig igjen. "For Unge Venstre handler dette om fri kjærlighet", forklarer leder Anne Solsvik til p4. Som et biprodukt av den massive innvandringen av muslimer, øker også antallet illegale, polygame ekteskap hurtig i Europa.

Jeg har aldri tidligere deltatt i homofilidebatten. Jeg følte meg i grunnen ferdig med den for ti år siden. Minst. Én av de mange detaljene jeg verdsetter ved å tilhøre Den katolske kirke, er at jeg trenger å bruke tiden min på å diskutere hvorvidt prester kan være samboere (homofile/heterofile).

Den katolske kirkes syn på ekteskapet og på sex er så klart definert at det kan oppsummeres i to setninger: 1. Et kristent ekteskap kan inngås mellom én mann og én kvinne. 2. Sex hører hjemme i ekteskapet. Sex alle andre steder enn innenfor ekteskapet er brudd på det 6. bud. Altså er det ikke noen forskjell på å være homofil eller heterofil samboer - begge deler er brudd på det 6. bud.

Jeg mener ikke det jeg mener i homofilispørsmålet fordi det er noe jeg har funnet på selv. Jeg mener det fordi det er dette kirken - alle kristne over hele verden - har ment i 2000 år, og jødene i årtusnene før det igjen.

"Det var da fryktelig ureflektert, kan hun ikke ta et eget standpunkt?". Jeg ser ingen grunn til å finne opp en ny samlivslære:

1. For det første fordi "ny lære" alltid staves v-r-a-n-g-l-æ-r-e innenfor kristendommens univers. Sannheten er allerede åpenbart, og kan bare gis videre, ikke nykonstrueres.

2. For det andre fordi Gud er evig, dvs. den samme som han alltid har vært. Også menneskene er de samme; "menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager" (Sigrid Undset). Homofil sex og annen utenomekteskapelig sex var et veletablert fenomen i alle kulturer rundt Israel. I fruktbarhetskultusene i området var et slikt sexliv ansett for å være normalt. Det jødisk-kristne synet på sex og ekteskapet markerte dermed et brudd med hvordan resten av omverdenen levde og tenkte. I dag er vi kommet tilbake til denne "normaltilstanden".

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1230 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1071 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 966 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 634 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 435 visninger