Ragnhild H. Aadland Høen

Alder: 43
  RSS

Om Ragnhild H.

Ragnhild Helena Aadland Høen arbeider som digital kommunikasjonsrådgiver i NHO. Gift, fem barn.

Har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i KrFs stortingsgruppe og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som kateket i St. Paul menighet (Den katolske kirke), redaktør i Barnevakten, Sjømannskirken og Credo (Laget/NKSS), og som journalist i avisene Vårt Land og Dagen.

Følgere

Kald sosialisme

Publisert over 9 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.

Hvordan greier den rødgrønne regjeringen stadig vekk å framstå som ufølsom for svake grupper?

Kanskje fordi den er det?

Gå til kommentaren

Familienedbrytende ideologi

Publisert over 9 år siden

"Statsminister Jens Stoltenberg kom for flere år siden til å si rett ut hva som er den reelle årsaken til at Arbeiderpartiet vil fjerne kontantstøtten: «Vi kan ikke belønne folk for at de tar gale valg». Uttalelsen falt under presentasjonen av partiets programforslag, og det var mange pressefolk til stede. Jeg trodde nesten ikke mine egne ører, og særlig ble jeg i undring da ingen andre refererte uttalelsen."

Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg leste dette. Nei, "vi kan ikke belønne folk for at de tar gale valg." Tenk, så fryktelig hvis noen skulle mene at ettåringer har det bedre i familien sin enn på en institusjon OG de skulle bli belønnet for det.

Ellers må jeg bare få si meg 100 prosent enig med deg i at "Dermed kan vi konstatere at det kun er ideologiske grunner for å avskaffe kontantstøtten. Det har vi for så vidt visst hele tiden. Men det har ikke alltid vært like tydelig i argumentasjonen." Jeg setter pris på at de norske sosialistene endelig begynner å vise sitt sanne, familiefiendtlige, ja direkte familienedbrytende, ansikt.

Takk, Rimehaug!

Gå til kommentaren

Applaus

Publisert over 9 år siden

Takk for et godt innlegg. Jeg har ikke tid til å delta i debatten, men vil applaudere et virkelig godt innlegg.

Håper du blir referert i papiravisen. Innlegget ditt fortjener å bli lest av mange.

Gå til kommentaren

Ja, please

Publisert over 9 år siden

12.10.10 kl. 10:57 skrev Bjørn Are Davidsen:

Korrigerer man i tillegg for folketall og teknisk nivå, blir inntrykket fort tildels motsatt av konklusjonene i rapporten.

Det er ikke vanskelig å rive rapporten helt fra hverandre. Den virker kort sagt mer fordummende og fordomsstyrkende enn forklarende.

Man motvirker ikke fordommer ved å etablere eller spre andre.

Så jeg gjentar min oppfordring om at du trekker eller dementerer det opprinnelige innlegget. Tror du er tjent på det, selv om det uheldigvis er sitert i dagens Vårt Land...

Hjertelig takk til Per Steinar Runde for en oppklarende tallrunde.

Vil bare slutte meg til Bjørn Are Davidsens henstillinger til Olav Elgvin: Trekk eller dementer det opprinnelige innlegget.

Gå til kommentaren

Ja, please - igje

Publisert over 9 år siden

12.10.10 kl. 10:57 skrev Bjørn Are Davidsen:

Olav:

Det virker dessverre fortsatt ikke helt som om du tar poenget mitt. Det går ikke på om tallene er riktige eller ei (og for meg virker de som er nevnt stort sett riktige, og jeg har lest litt historie;-) . Spørsmålet er heller ikke nødvendigvis hvilke tall han ev. utelater (den debatten skal jeg ikke blande meg inn i, det som ev. mangler for "Islam" får andre ta seg av), men selve metodikken og definisjonene.

Sagt på en annen måte: Bare det å plassere nazismens folkemord (16 millioner) på den "kristne sivilisasjonens" konto er nok til å diskreditere rapporten. Saken blir ikke bedre av å trekke inn - uten engang å problematisere - første (15-66 millioner) og annen verdenskrig (15-52 millioner), den russiske borgerkrigen (5-9 millioner), napoleonskrigene (3-6), dødstallet blant indianere (13-16 milioner, de fleste her døde av sykdommer de ikke var resistente overfor og hadde strøket med uansett hvilken "sivilisasjon" som først nådde Amerika) o.l.

Bare å ta bort slike tall (som du gjør forbilledlig litt av i første innlegg) reduserer tallene for "Kristendommen" med over 100 millioner og gir et totalt annet bilde.

Korrigerer man i tillegg for folketall og teknisk nivå, blir inntrykket fort tildels motsatt av konklusjonene i rapporten.

Det er ikke vanskelig å rive rapporten helt fra hverandre. Den virker kort sagt mer fordummende og fordomsstyrkende enn forklarende.

Man motvirker ikke fordommer ved å etablere eller spre andre.

Så jeg gjentar min oppfordring om at du trekker eller dementerer det opprinnelige innlegget. Tror du er tjent på det, selv om det uheldigvis er sitert i dagens Vårt Land...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger