Ragnhild H. Aadland Høen

Alder: 43
  RSS

Om Ragnhild H.

Ragnhild Helena Aadland Høen arbeider som digital kommunikasjonsrådgiver i NHO. Gift, fem barn.

Har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i KrFs stortingsgruppe og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som kateket i St. Paul menighet (Den katolske kirke), redaktør i Barnevakten, Sjømannskirken og Credo (Laget/NKSS), og som journalist i avisene Vårt Land og Dagen.

Følgere

Lejeune-erklæringen

Publisert nesten 9 år siden

Hei Ingvild!

Du finner hele Lejeune-erklæringen her på Wikipedia:

http://no.wikipedia.org/wiki/Lejeune-erkl%C3%A6ringen

Selv brukte jeg den oversettelsen som Menneskeverd siterer her:

http://www.menneskeverd.no/?cat=7

Lykke til med oppgaven, viktig tema du skriver om!

 

Vennlig hilsen

Ragnhild

 

Gå til kommentaren

Kristendom redusert til poesi

Publisert nesten 9 år siden

Er det virkelig hensikten til liberale protestantiske teologer at de oppriktig mener at det er sånn det er - at stort sett alt i kristendommen er symboler, metaforer, poetisk retorikk og religionshistorisk fellesgods - og at denne type teologi er den optimalt vitenskapelige og rasjonelle som enhver intellektuelt oppegående kristen i 2011 bør bekjenne seg til?

Føler virkelig du tar ting på kornet i innlegget ditt. Er kristendommen objektiv, historisk sannhet eller poesi?

I 2003 rykket den katolske biskopen Anders Arborelius og pinsebevegelsens leder Sten-Gunnar Hedin ut i et felles Jesus-framstøt da den svenske Folkekyrkans erkebiskop KG Hammar uttrykte tvil omkring selve fundamentet i troen. KG Hammar kom med særdeles svevende uttalelser om Gud som ble menneske i Jesus der han forklarte at man "måtte se på mange av Bibelens beretninger som poesi i stedet for sannhet". Arborelius og Hedin svarte i et felles «Jesusmanifest» i Svenska Dagbladet.

Les hele Jesus-manifestet her:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jesus-mer-an-en-myt_79165.svd

Her er en smakebit:

"Tyvärr finns det kristna som har förlorat förståelsen för Bibelns och den kristna trons sanningsanspråk. Vi sörjer över det.
Detta har också gett oss anledning att skriva detta Jesusmanifest. Vi vill i all korthet försöka beskriva vad vi ser som unikt och omistligt i kristendomen och betyga vår respekt och vördnad för Bibelns budskap.
För oss ligger livets mening i att tro på Jesus Kristus, som av all evighet är Faderns enfödde Son, men fötts in i tiden och historien av en jungfru.
När fornkyrkan i den apostoliska trosbekännelsen sammanfattade sitt budskap om Jesus, var den helt övertygad om att Jesus i unik mening var "Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad genom den helige Ande, född av jungfrun Maria."

Vi litar till fullo på att det som Nya testamentet berättar om honom, och som den kristna församlingen sammanfattat i de fornkyrkliga bekännelserna, verkligen är sant.
Att man i Medelhavets dåtida kulturvärld använde sig av poesi, myt och legend för att beskriva verkligheten, innebär inte att de nytestamentliga författarna hade samma förhållningssätt.
Historiska skeenden hade en helt annan tyngd i den hebreiska tankevärlden. Jesus har inte mycket likhet med omgivningens sätt att tänka och tala.
Det som vi kan kalla dåtidens New Age har däremot många slående likheter med nutidens. De första kristna trodde fullt och fast att det som evangelisterna skrev om Jesus verkligen hade inträffat. Det gör vi också."

"Om allt detta bara är ett poetiskt eller mytiskt budskap, då förblir det poesi och myt. Om det verkligen har skett, då blir det ett revolutionerande glädjebudskap."

Gå til kommentaren

Nydelig

Publisert rundt 9 år siden

Tusen takk for en nydelig tekst!

Du fikk meg til å tenke på disse sitatene:

"Som brud er kvinnen skjønnere enn som ung pike, som mor skjønnere enn som brud." Søren Kierkegaard

"I tidens løp har ingen nasjon hatt en bedre venn enn den mor som har lært sitt barn å be." Glen Wheeler

"Som mor er det min jobb å gjøre det som er mulig, og stole på at Gud tar seg av det umulige." Ruth Bell Graham

Gå til kommentaren

Sjøkabler til Europa er visst ok

Publisert rundt 9 år siden

I pressemeldingen 2. juli 2010 argumenterte regjeringen med at en sjøkabel blant annet vil bli svært tidkrevende å reparere ved feil, og at det vil være en mer risikabel løsning med tanke på forsyningssikkerhet.
Merkelig. Det statlige forvaltningsorganet Statnett planlegger nemlig ikke mindre enn fem nye gigantiske sjøkabler fra Norge til Europa for å føre strøm ut av landet. Disse er planlagt lagt langs bunnen av Skagerak, Nordsjøen og så videre til Storbritannia og ulike land i Europa. De to første sjøkablene er allerede konsesjonssøkt.

Strømmen gjennom luftlinja i Hardanger skal altså ikke bare forsyne oljenæringen, den skal også bli eksportert ut av landet for at kraftselskapene skal tjene enda mer penger. Strømmen vil gå fra innlandet og ut til norskekysten, derfra skal den eksporteres ut av landet gjennom sjøkabler.

Det er altså slik at noen få kilometer med sjøkabel i Hardangerfjorden er en risikabel øvelse, mens Statnetts planer for over 1 500 kilometer med nye sjøkabler under et hav, skal være en god løsning.

Forstå det den som kan. Dette er det jeg forstår: Vi blir løyet for. Big time. De er bare ute etter å tjene penger, og vi som er borgere i dette landet skal betale gildet.

Audun Hjertager: Spennende trailer, skal få med meg filmen. Når kommer den?

Gå til kommentaren

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Publisert rundt 9 år siden

Takk for et velformulert innlegg med mange gode poeng - for mange til at jeg kan kommentere alt.

Kraftlinjeplanene i Hardanger er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom i følge tre uavhengige rapporter (nrk.no). Men det er selvsagt noen kraftlinjen er lønnsom for: Oljenæringen.

Det er oljeindustriens kraftbehov - ikke Bergens kraftbehov - som presser fram den nye kraftlinjen. Regjeringen ofrer Hardanger simpelthen på grunn av oljeindustriens ønsker om kortsiktig profitt.

- Industrien kunne ha vært med og betalt for nedgravde kraftlinjer, men regjeringen vil ikke engang diskutere det, sier styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger til bt.no.

Som bergenser føler jeg meg misbrukt når oljenæringens undersått (oljeministeren) hevder at "kraftlinjen må til for å dekke Bergens behov for energi". Han fordreier sannheten. Sagt med andre ord: Han lyver. Ett er sikkert: Vi hadde aldri fått dette kraflinjeresultatet dersom Norge hadde hatt en "energi- og naturvernminister" i stedet for en "olje- og energiminister". Da hadde han skjønt at mastene ikke er noe som man lettvint kan avfeie som "estetiske hensyn".

Monsterlinjer i luftspenn er gårsdagens teknologi. Linjen skal gå 90 kilometer gjennom stort sett uberørt Hardanger-natur. Traseen som er utredet, går nord for Hardangerfjorden. På vei fra Sima innerst i Hardanger krysser linjen Osafjorden og inntil tre andre fjordarmer, avhengig av hvilket alternativ som velges.

Hvordan kan Regjeringen bevisst ødelegge Hardangers verneverdige natur, verdens beste reisemål, Skaperverkets perle? Hvordan våger de? Og alt sammen bare for at oljenæringen skal spare penger. Regjeringen svikter Norge. I stedet for å forsvare folkets interesser lar de det utøylede, ansiktsløse pengebegjæret vinne. Vi blir sviktet av våre egne og overlatt i hendene til kapitalkrefter uten sjel og samvittighet. Jeg gremmes.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger