Ragnhild H. Aadland Høen

Alder: 43
  RSS

Om Ragnhild H.

Ragnhild Helena Aadland Høen arbeider som digital kommunikasjonsrådgiver i NHO. Gift, fem barn.

Har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i KrFs stortingsgruppe og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som kateket i St. Paul menighet (Den katolske kirke), redaktør i Barnevakten, Sjømannskirken og Credo (Laget/NKSS), og som journalist i avisene Vårt Land og Dagen.

Følgere

Hm?

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.

For ut fra hva jeg gav som eksempel vil jeg hevde at du er rimelig dum om du trekker den konklusjonen. Hva jeg mener om avlivning av fødte barn er en helt annen diskusjon som jeg godt kan diskutere om jeg gidder men jeg mener den ikke hører inn under abortbegrepet.

Men jeg konstaterer jo at du ikke egentlig er ute etter å diskutere, du er ute etter å misjonere for ditt syn.

Beklager, jeg prøver faktisk hardt å diskutere saken. Jeg konstaterer imidlertid at du selv skriver rett ut at: "Jeg innrømmer deg retten til å være uenig med flertallet og forholder meg for god til å skulle argumentere imot den overbevisningen du har."

Du vil kanskje holde deg for god til dette også, men kan du forklare hva du egentlig mente med at: "Den dagen forskning finner ut at et foster er utstyrt med kunnskap og tanker på lik linje med la oss si en treåring vil jeg muligens revurdere min oppfattning."

Jeg forstår det som at du mener at et foster ikke har rett til liv fordi det ikke er bevisst og tenkende nok for deg. Hvis et ufødt barn bare hadde vært så kognitivt oppegående som en treåring kunne du ha vurdert å være mot abort. Er det da så helt ut på viddene å forstå deg som at du mener at et ufødt barn i grunnen bør være så oppegående som en treåring før det har rett til liv? Jeg prøver å forholde meg til det du har skrevet, og blir bare glad hvis du vil utdype hva du egentlig mener.

Gå til kommentaren

Legalisering av drap

Publisert rundt 8 år siden

Abort handler om kvinners rett til medbestemmelse over egen kropp, samt det faktum at det er forskjell på ett foster og ett født barn. Det forandrer ikke noen definisjoner på.

Vi kan fint stoppe der uten å gå inn på de argumenter du går inn på.

Hvis det hadde vært så enkelt som at "abort handler om kvinners rett til medbestemmelse over egen kropp", hadde jeg vært enig med aborttilhengerne: Selvsagt skal kvinner få ta abort da. Det er opplagt at alle mennesker må ha rett til å bestemme over sin egen kropp.

Problemet er at abortsøkende kvinner ikke bare bestemmer over kroppen sin. De bestemmer også over hvorvidt barnet deres skal få leve eller ikke. Per i dag er moren din det farligste stedet i Norge du kan være. Og det er VÅR skyld. Som samfunn prøver vi å presse ansvaret over på den enkelte kvinne - det er så SELVbestemt, atte. Nei, det er ikke det. Norges lover og regler gir føringer for enkeltmenneskers handlinger. 

Det et min påstand at det hadde vært langt flere drap i Norge dersom vi som samfunn ikke hadde lovforbud mot drap. Drap er ikke "et individuelt valg som alle bør kunne ta". Abort er heller ikke det. For: Du bestemmer ikke bare over deg selv når du tar livet av et annet menneske. Et foster er ikke din eiendom som du kan gjøre med som du vil. Det er ikke en del av kvinnens kropp. Fosteret er et eget individ med en helt egen genetisk identitet, eget blodomløp og immunforsvar - og du trenger aldeles ikke å tro på Gud for å innse det. Heldigvis finnes det også overbeviste ateister som mener at abort er å ta livet av et menneske. Et foster er simpelthen et menneske som vokser og bor inni et annet menneske i om lag 38 uker. Den eneste måten du kan bli kvitt leietakeren på før den tid, er ved å ta livet av ham. Å legalisere drap på ufødte barn, er å gi menneskets frihet et pervertert og ondt kjennetegn: Den absolutte makt over andre og mot andre.

Ja, selvsagt vil det alltid være noen som er så desperate at de dreper uavhengig av hva vi andre mener og uavhengig av om de risikerer straff eller ikke - men generelt er det slik at Norges lover og regler gir føringer for enkeltmenneskers handlinger. Derfor skriver Kathrine og jeg: "Det er vår påstand at nordmenn flest, lovlydige som vi er, har en tendens til å tilpasse sine standpunkter i etiske saker etter hva som til enhver tid er norsk lov." Når vi som samfunn forteller kvinner at de har LOV til å ta livet av fosteret sitt, at abort til og med er en RETTIGHET de har - da skal det usedvanlig selvstendig tenkning til for at et desperat og livredd menneske skal klare å stå imot abort den dagen hun selv står midt oppi et uønsket svangerskap. Det er VI som har ansvaret. Abort som fenomen er ikke selvbestemt. Det er bestemt av OSS, demokratiet Norge.

Aborttilhengere anfører som forsvar for abort "det faktum at det er forskjell på et foster og et født barn". Ja, det er forskjell på et foster og et født barn. Forskjellen er at et foster er et barn som befinner seg inni magen, mens et født barn befinner seg utenfor magen. Det finnes ingen annen forskjell mellom et foster og et født barn enn det. Det skjer ingenting spesielt med kroppen eller inni hodet til babyen som gjør barnet til noe vesensforskjellig fra det det var før fødselen. Eller mener du at det å innta oksygen og næring gjennom munnen i stedet for gjennom navlestrengen er det som gjør deg til et menneske med rett til å leve?

Gå til kommentaren

- Det bør være lov å drepe spedbarn

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.

At et foster på 10. uker har et nervesystem som fungerer betyr ikke at fosteret opplever smerte slik vi som bevisste mennesker gjør det. Den dagen forskning finner ut at et foster er utstyrt med kunnskap og tanker på lik linje med la oss si en treåring vil jeg muligens revurdere min oppfattning.

Så du mener at man bør være så oppegående som en treåring før man har rett til liv? "Det bør være lov å drepe spedbarn", hevder to etikkforskere som er tilknyttet det anerkjente Oxford-universitetet. Deres argumentasjon er påfallende lik din.

Ifølge Alberto Giubilini og Francesca Minerva kan ikke spedbarn anses for å være «virkelige personer», de er bare «potensielle personer» og har ingen «moralsk rett til å leve». (Mange norske medier skriver om saken i dag, men de fleste har simpelthen oversatt utdrag av denne artikkelen fra The Telegraph).

Akademikerne argumenterer for at foreldre bør ha muligheten til å drepe sitt nyfødte barn, i sin artikkel «After-birth abortion: Why should the baby live?» ("Abort etter fødsel: Hvorfor skal babyen få leve?"), som ble publisert i Journal of Medical Ethics nå i februar.

Giubilini og Minerva konkluderer med at "det som vi kaller etter-fødsel-aborter (å drepe en nyfødt) bør være tillatt i alle tilfeller der abort er det, inkludert tilfeller der den nyfødte ikke er funksjonshemmet". De foretrekker å bruke begrepet "etter-fødsel-abort" i stedet for spedbarnsdrap, for å "understreke at den moralske statusen til individet som blir drept er sammenlignbart med et fosters".

De mener altså at «Både fostre og spedbarn er absolutt mennesker og potensielle personer, men ingen av dem er en person i den forstand at de har en moralsk rett til liv.»

ABORTENS LOGIKK: Aborttilhengere mangler overbevisende, velfunderte grunner for å avvise spedbarnsdrap. Minerva og Giubilini bare følger aborttilhengernes logikk når de utvider den til å også inkludere spedbarnsdrap. Etter at befruktningen har skjedd, er det simpelthen ikke noe logisk tidspunkt der man kan si at et menneske går fra å være en ikke-person (uten rett til liv) til å bli en person (med rett til liv). Spedbarnsdrap er bare en kvantiativ forlengelse av abort, det er ikke noe kvalitativt annerledes som skjer.

Etikeren Peter Singer har tidligere skapt overskrifter ved sitt forsvar av spedbarnsdrap. Denne artikkelen i the Journal of Medical Ethics viser at Singers holdninger og tanker beveger seg i retning av å bli mainstream.

Til nå har jeg ikke funnet noen nordmenn som offentlig argumenterer for spedbarnsdrap. Det er likevel nettopp det de gjør (utenfor offentlighetens lys) når de synes barnet er sykt nok. Hvis du fikk med deg Siri Fuglem Bergs innlegg på Verdidebatt, så ville legene at hun skulle ta abort på sin datter Evy Kristine helt frem til termin. Fuglem Berg skrev: "Abortpresset var enormt fra flere hold. I uke 27 fikk jeg på ny tilbud om abort, med forsikring om at det aldri ville være for sent i tilfeller som vårt syndrom."

"Å drepe babyer er det samme som å ta abort", hevder Minerva og Giubilini. Vel, de har iallfall fått én logisk slutning rett. Men derfra gikk det helt, helt galt.

Gå til kommentaren

Dokumentasjon

Publisert rundt 8 år siden

Mens debatten gikk som hetest på www.skaperkraft.no var det flere som etterlyste dokumentasjon på fosterets utvikling samt prevensjonen som svikter for så mange.

Beskrivelsen av fosterets utvikling er på ingen måte kontroversiell. Dersom du ikke har tilgang til fagbøker, kan jeg anbefale disse tre nettstedene. (De bruker åpenbart litt ulike kilder men i det store og hele er de samstemte):

Barn i magen: http://www.klikk.no/foreldre/barnimagen/uke/article545598.ece

Babyverden: http://www.babyverden.no/Gravid/Uke-for-uke/

Menneskeverd: http://www.menneskeverd.no/?cat=7

Opplysningen om de mange som blir gravide til tross for prevensjonsbruk kommer fra British Medical Journal, fra Dr. Trevor Stammers ved Londons St. George's Hospital Medical School: "Contraception as the cornerstone of sexual health promotion for adolescents has manifestly failed. Up to 80% of unplanned pregnancies result from failed contraception."

Her kan du lese et intervju fra 2008 med Trevor Stammers: http://cnsnews.com/news/article/contraception-not-enough-halt-teen-pregnancy-experts-say

Gå til kommentaren

Fiskehjerte vs. menneskehjerte

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.

Men det spørs om du overbeviser noen bortsett fra de som alt deler ditt syn. Hvorfor tone ned Jesus og kristen klassisk familiesyn. Du kommer jo inn på det men burde det ikke være mer fremtredende når det tross alt er et slikt syn du baserer myteknusingen din på.

Fisk har også følelser vet du, her har vi mye å jobbe med.

Jeg kan nesten ikke ta det som noe annet enn et kompliment at du etter å ha lest en saklig kronikk på 6000 tegn ikke presenterer et eneste saklig motargument.

Eller tenkte du på fiskeironien som saklig? I tilfelle skal jeg svare: Det var ikke et fiskehjerte som startet å slå da du var 21 dager gammel. Det var ditt eget menneskehjerte, og siden den dagen i ditt liv har det fortsatt å slå trofast og uopphørlig hvert eneste minutt av ditt liv. Det er vanlig å skille mellom det å drepe fisk og det å ta livet av mennesker.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 10 timer siden / 612 visninger