Kurt Urholt

Alder: 54
  RSS

Om Kurt

Disippel, korsbærer, musiker, kunstner, bibelleser, litteraturelsker, fotograf, rocker, fillmkjenner, blueselsker og bussjåfør.

www.kurturholt-foto.com

Følgere

RE: 16 års behandlingstid!

Publisert over 10 år siden

 

09.08.09 kl. 08:46 skrev Jon Storeide:

Urholt skriver:

"Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år."

Om dette er sant er det tragisk. Snaue 2 år med høringsrunder og anti-homo-kampanjer var mer enn nok for de fleste. Tenk om vi skulle hørt på Monsen og Benestads vikarierende "barn må kjenne sitt biologiske opphav" argument i 16 år! Fri og bevare!

 Dere må slutte å påstå at høringsrundene varte i 2 år. Dette er desinformasjon.

Fra høringsnotatet gikk ut 16. mai -07 til fristen for å lever høringsuttalelse, gikk det knappe 4  måneder. Det dreies seg altså om en radikal endring av ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven, samt Norges holdning til internasjonale konvensjoner som barnekonvensjonen og adopsjonskonvensjonen.

Dette får vi 4 -fire- måneder på å uttale oss om.

Det er useriøst å avvise dette med at man ikke orker å høre motargumentene i så lang tid.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

Gå til kommentaren

 

09.08.09 kl. 01:00 skrev Jon Storeide:

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Homomotstanderne følger en meget konsekvent strategi og det er den at om du gjentar en feil ofte å lenge nok så blir den til slutt sann. (Tenker her på myten om at de rødgrønne husjet lovendringene gjennom stortinget på rekordtid og uten å ta en ordentlig debatt først) Som du skriver Knut så tok det 2 år før loven var endret og jeg kan definitivt ikke huske noen lovendring som har vært diskutert mer heftig i forkant. Kan noen andre i min generasjon det? Har alle motstanderne av ekteskapsloven virkelig ikke annet å kjempe for en å holde de homofile utenfor?

 

 Viser til min ovenstående komentar som du tydeligvis overser.

Fra  stortingets høringsnotatet  (datert 16. mai -07) til fristen for innlevering (1. sept -07) av høring gikk det knappe fire måneder.

Fra høringsnotatets dato til loven var vedtatt i stortinget (sensommeren/høsten) -08 gikk det ca halvannet år.

Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år.

Se min forrige kommentar for detaljene.

 

Mvh

Kurt

www.bevarekteskapet.no   

Gå til kommentaren

 

08.08.09 kl. 23:31 skrev Kurt Urholt:

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Den nye ekteskapsloven (med barneloven og bioteknologilovern) er ikke i havn før den omfatter alle grupper som ennå er "diskriminert". Ifølge LLH er dette fortsatt 3 av de 4 gruppene de representerer. (Se min forrige kommentar i denne debatten.)  Det er en logisk brist  å tillate kunstig befruktning for bare havlparten av de samkjønnede ekteparene. Dette ifølge LLH. Jeg tipper presset fra LLH vil sette inn i løpet av neste stortingsperiode. Jeg vil anbefale alle velgere å tenke over dette faktum før de går til valglokalen den 14. september.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

Heidelberg lar seg imponere av forarbeidet til den nye ekteskapsloven.

Høringsnotatet for den nye lovreformen er datert 16. mai -07 fristen for å levere kommentarer til høringsnotatet var 1. sept. (med utsettelse for enkelte til 20. sept.) altså knappe 5 måneder.

Til sammenligning ble det nedsatt ett ekteskapsutvalg som skulle kartlegge og analysere konsekvensene da vi skulle endre den forrige ekteskapsloven, som skjedde på slutten av åttitallet, dette utvalget satt fra 1971 til 1987, altså 16 år.

Følgende er et sitat fra Nordisk Nettverk for Ekteskapets høringsutalese til den nye loven vedrørende tempo i lovbehandlingen:

"Tempo

 

Høringsnotatet er datert 16. mai 2007, med frist til å levere høringskommentarer innen den 1. september 2007, dog med utsettelse for enkelte til den 20. september 2007. Den svenske utredningen ble sendt ut 21. mars 2007 og har frist for høringsuttalelser i januar 2008, etter det vi får opplyst. Vi kritiserer departementets høye tempo i saken og korte frister for berørte parter til å uttale seg.

 

Tidligere endringer i ekteskapsloven har funnet sted på bakgrunn av dyptgripende strukturelle endringer i familieforholdene i samfunnet, som økt økonomisk likestilling mellom kjønnene, økning i antall samboerskap og økning i antall skilsmisser. Det tidligere ekteskapslovutvalget (1971 - 1987) har på bakgrunn av slike kartlagte samfunnsendringer foretat utredninger over mange år og foreslått endringer i ekteskapsloven. Denne type prosess er fraveket ved forslagene om endringer i ekteskapsloven og følgeendringene i adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven.

 

Departementet har i epost til Nettverk for ekteskapet opplyst at utgangspunktet for høringsnotatet er Soria Moria erklæringen slik den er gjengitt både i høringsnotatet og i høringsbrevet. Altså ingen NOU, rapport fra en utredningsgruppe eller stortingsmelding. Vi kommenterer i eget avsnitt at departementet i høringsnotatet ikke gjør noen referanse til St. meld. 25 (2000 - 2001), hvilket antas å bety at denne stortingsmeldingen i dag ikke vurderes som relevant for lovforslaget. Det svært høye tempoet og fraværer av flere kvalitetssikrende trinn i utredningsprosessen kritiseres."

Høringsutalelsen kan leses i sin helhet her: http://www.bevarekteskapet.no/bevarekteskapet/menyvalg_1/nordisk_ne/

 

Mvh

Kurt

Les mer på www.bevarekteskapet.no

Gå til kommentaren

 

08.08.09 kl. 23:18 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

Den nye ekteskapsloven er langt fra i havn.

Etter en lang runde med mange og lange høringsrunder (jepp, det var mange), ble vår ekteskapslov endret i 2008 med virkning fra 1. januar 2009. Fra det øyeblikk var vår ekteskapslov i havn. Om alt dette kan du og andre lese i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat "Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, mai 2007." Som noen kanskje evner å få med seg var det endelige høringsnotatet utferdiget 2007. Det har altså gått neste to år før ekteskapsloven ble endret. Disse årene var fulle av diskusjoner og høringer. Vi står derfor overfor en meget grundig behandling slom slår beina av alle som mener noe annet.

Kort sagt: Slutt å snakke om at ekeskapsloven er langt fra i havn. Det er mulig andre svømmer langt unna havna, men ikke ekteskapsloven.

 Den nye ekteskapsloven (med barneloven og bioteknologilovern) er ikke i havn før den omfatter alle grupper som ennå er "diskriminert". Ifølge LLH er dette fortsatt 3 av de 4 gruppene de representerer. (Se min forrige kommentar i denne debatten.)  Det er en logisk brist  å tillate kunstig befruktning for bare havlparten av de samkjønnede ekteparene. Dette ifølge LLH. Jeg tipper presset fra LLH vil sette inn i løpet av neste stortingsperiode. Jeg vil anbefale alle velgere å tenke over dette faktum før de går til valglokalen den 14. september.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

Gå til kommentaren

 

08.08.09 kl. 16:13 skrev Sølvi Sveen:

 

07.08.09 kl. 14:09 skrev Monica Øien:

I Norge i dag har man åpnet opp for at en slik start på et barns liv er en mulighet, en start som morløse eller farløse. Med hjelp fra staten. Om barn starter livet med et handicap får være Nina Karin Monsens ord, men jeg er enig i at de starter livet med en mangel. En mangel på en erkjennelse og en tilhørighet til noe i seg selv. 

Har ikke heterofile som ikke kan få barn hatt mulighet til å bruke donorsæd i mange år allerede? Hvorfor har ingen tatt 2disse barna i forsvar tidligere? Hvorfor kommer det først nå når homofile får samme muighet? Enten man er barn av homofile eller heterofile, så vil barnet "miste" sin biologiske far. 

Det er riktig at heterofile som ikke kan få barn har hatt anledning til kunstig befruktning. Merk at dette dreier seg om en "sykdom"/mangel hos det heterofile paret. Hva kunstig befruktning av homofile angår dreier det seg om friske mennesker. Altså om et skifte i vår tenkning. Fra å gi kunstig befruktning til par med en "mangel" til å gi den samme rettigheten til en gruppe i samfunnet som er friske (les: lesbiske kvinner). Hvilke andre grupper friske blir den neste som ønsker seg barn av staten? Jeg bare spør.

Tror ikke mange vil være uenig med meg i at menn i parforhold føler det som diskriminerende at bare kvinner skal ha denne retten.

Føgende er hentet fra LLH's prinsipprogram pkt. 4.2: "Fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie skal være en selvfølge. Dette innebærer at også LHBTpersoner må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap."

(LHBT = Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner.)

Jeg slutter av dette at LLH mener at 3 av de 4 gruppene de representer fortsatt er diskriminert av det norsk lovverk og vil kjempe for at også homofile menn, bifile og transpersoner skal får rett til assistert befrukting.

Den reformen vi ser er altså ikke endelig. Fortsatt er det andre friske grupper i befolkningen som føler seg diskriminert iom. at staten ikke gir dem rett til assistert befruktning.

Mvh

Kurt.

Les mer på: www.bevarekteskapet.no

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere