Kurt Urholt

Alder: 54
  RSS

Om Kurt

Disippel, korsbærer, musiker, kunstner, bibelleser, litteraturelsker, fotograf, rocker, fillmkjenner, blueselsker og bussjåfør.

www.kurturholt-foto.com

Følgere

Maktspråk fra Kolberg.

Publisert over 10 år siden

«Historien har skapt ekteskapet som ramme for barns oppvekst – barn som er produkt av seksualiteten til foreldrene. Jeg fatter ikke hvorfor vi skal imitere det.» Da Aamodt så vår forskrekkelse, klinte han til: «Hvis jeg hadde vokst opp med to kvinner, og så funnet ut at jeg aldri skulle få vite hvem faren min var, ville jeg ha blitt rasende,»

Sitatet er hentet fra Frank Rossaviks kronikk i Morgenbladet og illustrerer at også homofile er kritiske til den nye "kjønnsreformen" i det norske lovverk. Man trenger ikke være verdikonservativ for å være det.  Også homofile kan allerede nå oppfatte den nye lovreformen som fratar barn og også alle voksne menn og kvinner med en kjønnsidentitet, uavhengig av seksuell legning, grunnleggende rettigheter

"En prinsipielt stor reform av familiepolitikken ble nærmest føyset gjennom av regjeringen, uten utredning og med minimal debatt. Så ille var det at jeg – som er for loven, om enn uten begeistring – etterlyste debatten i en artikkel i Bergens Tidende i januar 2008."

Også Rossavik med sitt standpunkt i saken anerkjenner det demokratiske underskuddet i regjeringens "kjønnsprosjekt".  

Kolberg bruker et særdeles arrogant maktspråk når han i et politisk debattmøte svarer debattlederen på et helt legitimt og, for oss som har lest LLH's prinsipprogram, nærliggende spørsmål.

Harsem og de andre i Nordisk Nettverk for Ekteskapet skal ha honnør for å ha satt seg så grundig inn i disse sakene  og argumentert så saklig inn i en såpass følelsesladet debatt som dette er.

Mvh

Kurt Urholt

Rossaviks kronikk kan leses i sin helhet her: http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090508/OAKTUELT001/456323951

 

 

Gå til kommentaren

Takk.

Publisert over 10 år siden

Kjempe bra. Er så glad for Bridgebuilders. Dere gir håp. Jeg vil be for dere. Håper at alle kristne som leser dette gjør det samme. Dere representerer den riktige kristne innstillingen til midtøstenkonflikten. Takk! 

Ikke la motstanderen ta fra dere motet, men se på Ham som har overvunnet ham. ;-)

Kurt.

Gå til kommentaren

RE: RE: Retten til biologisk far

Publisert over 10 år siden

 

10.08.09 kl. 15:36 skrev Jon Storeide:

 

10.08.09 kl. 11:23 skrev Jan Harsem:

Storeide har i flere kommentarer etterlyst en begrunnelse for at sæddonasjon først blir feil når det tilbys lesbiske par, når ingen har reagert på ordningen i forhold til heterofile par.

Det kan gjerne diskuteres hvorvidt tilbud om assistert befruktning med sæddonor skal opprettholdes overfor heterofile par, men det er noen grunnleggende forskjeller. Sæddonasjon til heterofile par skjer når det foreligger medisinske grunner til dette. Det vil kun være unntaksvis, og praksisen utfordrer ikke det biologiske foreldreskapet som grunnlag og prinsipp. Det erkjennes at ordningen er et alternativ når det ideelle ikke lar seg gjennomføre.

Assistert befruktning med sæddonor til lesbiske par har ingen erkjennelse av at dette er en sekundær løsning. Fordi det likekjønnede forholdet er opphevet til likestilt med den heterofile normen på alle plan, vil også den likekjønnede forplantningen, som jo forutsetter assistert befruktning, også måtte oppheves til likestilt med naturlige forplantningen som skjer i samlivet mellom mann og kvinne. Bruk av sæddonor er ikke lenger en sekundær løsning, men en rutinemessig og likestilt forplantningsmetode.

Det er ikke kritikerne av felles ekteskapslov som bekrefter at assistert befruktning til lesbiske er noe helt nytt. Regjeringen har selv erkjent at assistert befruktning med sæddonor til lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet på en helt annen måte enn den ordningen som enkelte heterofile par har kunnet benytte i  mange år.

Dette ble bekreftet ved at regjeringen etablerte farskapsutvalget i mars 2008, som nettopp skulle vurdere det biologiske prinsipp for foreldreskap. Det at heterofile par i mange år har kunnet motta assistert befruktning med sæddonor har ikke krevet en slik utredning. Når det nå er åpnet for assistert befruktning til lesbiske, var det åpenbart at grunnleggende prinsipper for hvem som er et barns foreldre ble satt i spill, med behov for utredning.

Farskapsutvalgets rapport ble forøvrig levert i mars i år, og er på høring i Barne- og likestillingsdepartementet frem til 15. august.

 Du forsvarer, om jeg forstår deg riktig, KrFs standpunkt om at bare lesbiske par skal fratas retten til assistert donorbefruktning. Begrunnelsen for forskjellsbehandlingen er altså at det er medisinske grunner (infertilitet hos mannen) til donorbehandlingen hos heterofile par, mens lesbiske uansett ikke kunne produserer sin egen sæd. Det er jo en måte å argumentere på, selv om dette vil være et temmelig tynt grunnlag for ensidig å frata lesbiske retten til behandling. 

Saken er jo den at det er barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav som er KrF og FrPs argument for å frata lesbiske retten til assistert dinorbefruktning. Og det argumentet er ufravikelig rått diskriminerende fordi dette svært mye brukte argumentet gjelder likt for begge grupper. Samtidig skal bare den ene gruppen miste sin rett til å vurderes for donorbefruktning.

Det er forresten morsomt at du viser til en rapport fra farskapsutvalget som bevis for at regjeringen erkjenner at befruktning av lesbiske utfordrer det biologiske foreldreskapet. I følge Urholt på denne debattråden har regjeringen nærmest vedtatt bioteknologiloven uten høring og konsekvensutredning.

Uansett om det har vært høringer eller ei så kan det altså brukes mot de lesbiske.

Det dummeste er forresten alle de som vil oppheve ekteskapsloven fordi barn må kjenne sitt biologiske opphav. En problemstilling som selvsagt ikke har noe med ekteskapsloven å gjøre, men med nevnte bioteknologilov.

 Jeg har ikke påstått noe som helst om regjeringen. Det er Stortinget som har vedtatt denne loven.

Jeg har ikke påstått at det har foregått uten høring. Jeg har kritisert fristene for hørinngen.

Hva konsekvensutrednig angår siterer du meg riktig. Det forlelå ingen NoU rapport da vedtaket ble fattet.

 

Mvh

Kurt.

www.bevarekteskapet.no

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: 16 års behandlingstid!

Publisert over 10 år siden

 

09.08.09 kl. 18:32 skrev Jon Storeide:

 

09.08.09 kl. 15:35 skrev Kurt Urholt:

 

09.08.09 kl. 08:46 skrev Jon Storeide:

Urholt skriver:

"Til sammenligning var den forrige ekteskapsloven under utarbeidelse i 16 år."

Om dette er sant er det tragisk. Snaue 2 år med høringsrunder og anti-homo-kampanjer var mer enn nok for de fleste. Tenk om vi skulle hørt på Monsen og Benestads vikarierende "barn må kjenne sitt biologiske opphav" argument i 16 år! Fri og bevare!

 Dere må slutte å påstå at høringsrundene varte i 2 år. Dette er desinformasjon.

Fra høringsnotatet gikk ut 16. mai -07 til fristen for å lever høringsuttalelse, gikk det knappe 4  måneder. Det dreies seg altså om en radikal endring av ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven, samt Norges holdning til internasjonale konvensjoner som barnekonvensjonen og adopsjonskonvensjonen.

Dette får vi 4 -fire- måneder på å uttale oss om.

Det er useriøst å avvise dette med at man ikke orker å høre motargumentene i så lang tid.

Les mer om dette på www.bevarekteskapet.no

Mvh

Kurt

 Motkampanjene mot likestillt ekteskapslov var langvarige, velorganiserte og ble ført med stor glød. Du og jeg Urholt er omtrent jevngamle. Kan du huske en lovendring i vår tid som har medført den samme motmobilisering og debatt som det ny ekteskapslov ble til del? (Nå er jeg litt for ung til å huske innføringen av selvbestemt abort)

Og som en digresjon; om dere nå hadde hatt f.eks 4 års uttalefrist, tror du dere hadde vært mer i mot likestillt ekteskapslov av den grunn? De instanser som var negative ble vel ikke mindre negative fordi de måtte levere kommentarer raskere. Om man legger samfunnsretningen for aksept av homofile til grunn ville jo ikke motstanden blitt større på 16 år, tvert om. For hvert år vil kampen for fortsatt diskriminering av homofile bli vanskeligere og vanskeligere. Det må derfor ha vært en fordel for dere konservative at avstemmingen kom raskest mulig. For hver måned som gikk økte jo faktisk flertallet for ny lov. På avstemningsdagen var det kommet opp i 2/3 dels flertall. Lengre prosess ville gitt større flertall når man legger stemmeutviklingen til grunn. Det var jo ikke slik at flertallet for ny lov økte månedlig fordi representantene ikke fikk motargumentene. Representantene ble pepret med SMS-er, e-post og leserinnlegg, underskriftskampanjer og personlig kontakt.

Det er å være usporty taper å late som om avstemningsutfallet ville blitt annerledes med lengre høringsfrist. Det var saken deres som var dårlig, ikke høringsfristen!

 Den formelle prosessen i stortinget gikk unna på ca halvannet år.  Høringsrunden varte 4 måneder. Dette var uten en offentlig utredning, rapport fra noen utredningsgruppe og uten stortingsmelding

Jeg er ikke usporty og det kan godt være at avmstemningsutfallet ikke ville blitt annerledes om det hadde godt lenger tid, men det ville vert en kvalitativt bedre beslutningsprosess. Slik saken står nå er den nye ekteskapsloven, barneloven, adopsonloven et vedtak fattet i blinde.

Mvh

Kurt

www.bevarekteskapet.no

Gå til kommentaren

 

09.08.09 kl. 11:34 skrev Knut K.S.M. Heidelberg:

 

09.08.09 kl. 00:07 skrev Kurt Urholt:

Høringsnotatet er datert 16. mai 2007, med frist til å levere høringskommentarer innen den 1. september 2007, dog med utsettelse for enkelte til den 20. september 2007. Den svenske utredningen ble sendt ut 21. mars 2007 og har frist for høringsuttalelser i januar 2008, etter det vi får opplyst. Vi kritiserer departementets høye tempo i saken og korte frister for berørte parter til å uttale seg.

Jeg ser dette argumentet yndes å trekkes fram som relevant, men du vet like godt som meg at argumentet ikke er mer interessant enn departementets tempå skulle ha komme som "julekvelden på kjerringa". Det er påfallende at "julekvelden" kom brått på de som er motstandere av endringen i ekteskapsloven, mens den ikke gjorde det på andre. De fleste av oss ser lett at dette er et vikarierende argument.

 Kan du vise til noen annen samfunnsreform som er blitt behandlet like raskt, uten en offentlig utrednig, uten rapport fra en utredningsgruppe og uten en stortingsmelding?

Hvis dette er irrelevant vil jeg gjerne vite hva som er relevant for utviklingen av lover i dette samfunnet?

Mvh

Kurt

www.bevarekteskapet.no

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere