Kurt Urholt

Alder: 54
  RSS

Om Kurt

Disippel, korsbærer, musiker, kunstner, bibelleser, litteraturelsker, fotograf, rocker, fillmkjenner, blueselsker og bussjåfør.

www.kurturholt-foto.com

Følgere

Gjennormsnittsalder.

Publisert over 7 år siden
John Røst – gå til den siterte teksten.

Dette ble skrevet 53-57, altså ca 25 år etter korsfestelsen. Forventet levealder blandt arbeidere i det området i den tiden var ca 35 år. (Det var selvfølgelig, som det er i dag, mennesker som blir rågamle. De kunne til tider bli hele 70-80 år eller så, men blandt arbeidere var det en skjeldenhet.) Matematisk er det naturlig å anta at så godt som alle disse vitnene var barn. Mulig det, men rart om nesten alle som Jesus viste seg for var barn.

Kjær John.

Levalderen du henviser til her er et gjennomsnitt. Grunnen til at denne er så lav, skyldes den høye spedbarnsdødelighetene blant arbeidere. Dermed blir gjennomsnittsalderen nokså lav. 

Dessuten var det jo ikke bare arbeidere som var vitner til Jesu oppstandelse. Det var folk fra alle samfunnslag. 

Et annet moment du glemmer, John, er at Jesus selv var ca 33 år da han døde, med andre ord rene oldingen ifølge ditt resonnement, men som kjent, var jo Jesus en mann i sin beste alder på denne tiden. 

Glem heller ikke Paulus som på beroper seg mange levende vitner i 1. Korinterbrev 15, når han argumenterer for Jesus oppstandelse. Hvorfor skulle noen være interessert i å ta vare på disse brevene (ofte med fare for eget liv) om dette skulle være et falsum?

Gå til kommentaren

Beskyldninger?

Publisert over 7 år siden

Anders Møller-Stray.

"Å forsøke å ta meg til inntekt for uttalelser gitt av noen yttereliggående leger fra Australia synes jeg er en ufin diskusjonsmåte. Jeg har gitt meget tydelig uttrykk for at jeg mener mennesket blir til gradvis i løpet av svangerskapet, en prosess som er ferdig ved fødselen. Å anklage meg for å egentlig værre enig med disse legene, ville være som om jeg skulle beskylde mine motdebattanter her for å sprenge abortsykehus i USA... "

La meg presisere. Jeg tar deg ikke til inntekt for "ytterliggående leger fra Australia", jeg kan heller ikke se at jeg anklager deg for å være enig med dem. men når man diskuterer grensene for når man kan ta abort må det være lov å ta frem eksempler på hvor langt det kan gå. 

Du ungår den egentlige diskusjonen. Hvor går grensen? Jeg trakk fram dette eksempelet for å dokumentere at det argumenteres seriøst for alt, fra unfangelse til "etter fødsel".  Det norske lovverk setter grensen ved 12 uker, men jeg savner en begrunnelse for dette. Andre land setter grensen senere. Hvorfor det? 

Du sier at å bli et menneske "går gradvis i løpet av svangerskapet" og "som er ferdig ved fødsel", men jeg antar at du ikke er for abort fram til fødselsøyeblikket? (I så fall er det jo bare noen sekunder som skiller deg fra noen ytterliggående leger fra Australia.) Altså bør en abort ikke kunne utføres; ett eller annet sted mellom unfangelse og fødsel? 

Gå til kommentaren

Fullstendig menneskeverd.

Publisert over 7 år siden

Anders Møller-Stray:

"Å tillegge et foster fullstendig menneskeverd (på lik linje med alle andre mennesker) fra unnfangelsesøyeblikket av er, etter mitt syn, ingen selvfølge. Det virker som mange abortmotstandere ikke ser at det er her uenigheten ligger. Vi som ser på livets tilblivelse som en mer gradvis prosess, ser ikke like store problemer med å avbryte et svangerskap i starten."

Spørsmålet må jo da bli:

- Når skal vi tillegge et menneske fullt menneskeverd?

- Hva er "starten" på et svangerskap?

Det ser ikke ut som noen kan gi et eksakt svar på dette.

Bekymringen min blir ikke mindre når leger og etiske eksperter begynner å argumentere for at grensen ikke nødvendigvis går ved fødselen. Jeg legger ved følgende sitat som er hentet fra "Journal of medical ethics".

"Abortion is largely accepted even for reasons that do not have anything to do with the fetus' health. By showing that (1) both fetuses and newborns do not have the same moral status as actual persons, (2) the fact that both are potential persons is morally irrelevant and (3) adoption is not always in the best interest of actual people, the authors argue that what we call ‘after-birth abortion’ (killing a newborn) should be permissible in all the cases where abortion is, including cases where the newborn is not disabled."

http://jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-100411.short

Jeg overlater til eventuelle lesere å konkludere.

Gå til kommentaren

Døve ører.

Publisert over 7 år siden

Takk for flott innlegg. Jeg er helt enig med deg i det du skriver, Skjerdal.

Hva gjelder din bønn til biskopene, kan jeg informere om at jeg hørte Helga Byfuglien uttale på NRK radio for noen uker siden, at hun "ikke ville kjempe mot abortloven".

Så det er desverre det vi kan vente oss fra den kanten. 

:-(

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Skarp du, Tania.

Du burde vært snekker. Du treffer i hvert fall spikeren på hodet.

Dette ble tatt opp i NRK radio for noen dager siden ( Tror det var Ekko.) Norges vegring mot å skrive under tilleggsprotokollen vekker oppsikt i FN-miljøet. Vanligvis er det stater vi ikke liker å sammenlikne oss med, som reserverer seg mot denne typen protokoller.

Jeg vet også, ad uformelle kanaler, at politikere på Stortinget (borgerlige sådanne) har uttalt at de ikke er "like glad i alle disse konvensjonene".

Quo Vadis, Norge?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 3620 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
20 dager siden / 2554 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1873 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
5 dager siden / 1869 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
17 dager siden / 1716 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
5 dager siden / 1644 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
14 dager siden / 1414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere