Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Plass til to kristne aviser?

Publisert over 2 år siden

«Vi skal ikke ligne Dagen», forsikret Åshild Mathisen da hun ble sjefredaktør for Vårt Land. Hvordan vil hun posisjonere avisen?

«Vi kjenner Kristen-Norge med alle sine fasetter og brytninger, bedre enn noen», fastslo den daværende utviklingsredaktøren i Vårt Land i en kommentar 12. april 2014. Da hun litt mindre enn to år senere ble ansatt som sjefredaktør, kom hun med en klar utfordring til en aviskollega: «Dagen vil få skarp konkurranse fra Vårt Land» (intervju med ­avisen Dagen 19.03.16).

Dagen kom første gang ut i 1919 og er den eldste av de to. Avisen springer direkte ut fra indre­misjonsbevegelsen, ledere fra Bergens Indremisjon og Det vestlandske indremisjonsforbund (nå: Indremisjonsforbundet) utgjorde avisens første styre. Den første tiden ble Dagen trykket i Sambåndets presse. Oppgaven var å orientere om samfunn, kultur, teologi og kirkeliv, og analysere og vurdere dette med basis i Guds ord.

 

Alternativ

Da Vårt Land kom til i 1945, var den opprinnelige tanken at den i enda større grad enn Dagen skulle være en riks­avis, et alternativ til Aftenposten, «med lesere i alle folkets lag og i alle landets deler». Initiativ­takerne til Vårt Land kan ­deles i to grupperinger: Folk rundt forfatteren Ronald Fangen, som sto for det som beskrives som en kristen kulturåpen tenkning, og folk fra de kristne organisasjonene med en mer pietistisk kristendomsforståelse. Ett av de ­interessante spørsmålene er hvilket av disse to tankesettene­ som har fått prege Vårt Land mest.

I det nevnte Dagen-intervjuet­ viser Åshild Mathisen til den nå avdøde dominikanerpresten Arnfinn Haram. Dermed trakk hun tråden tilbake til den kommentarartikkelen jeg siterte fra innledningsvis. For de tankene Åshild Mathisen har gitt ­uttrykk for etter ansettelsen, ble helt ­tydelig formet gjennom hennes tid som utviklingsredaktør.


Hele bredden

I kommentaren «Avis søker stemmer» (04.01.14) skriver hun at redaksjonen har brukt det siste året på å «rendyrke oss som debattskapende meningsavis i mediefloraen» (da særlig gjennom Verdidebatt.no). Avisen ønsker å «romme hele bredden av kristen-Norge og hele bredden av det religiøse – ja, også livssyns-Norge, for den del».

I kommentaren 14. april 2014 («En avis som tror på deg – ikke for deg») utvikler Mathisen tankene. Vårt Land skal ikke bare være en talerstol, men må også sørge for å bli hørt. Det er her hun viser til Arnfinn Haram: «Han ville at Vårt Land skulle tåle ­alvoret. Gå inn i problemstillinger som kanskje var vanskelige og krevende, ikke overlate til andre aviser å gjøre det».


Ikke alene lenger

Samtalene med dominikanerpresten satte ord på, skriver Mathisen, en gryende følelse i avisen av at religionsstoffet deres ikke var unikt lenger. «Vi kan være åpne for veldig mye så lenge vi står for noe selv», konkluderer Mathisen to år før hun ble sjefredaktør.

I en tredje kommentar fra 2014 («Den sekulære tenkeboksen» 04.09.14) tar den daværende utviklingsredaktøren utgangspunkt i karikaturen av en kristen: «Hengehodet som ikke vet hva som beveger seg utenfor ­bedehusets vindskakke vegger». Vårt Land-leseren har hun tvert imot opplevd som «nysgjerrig, kunnskapsrik og i konstant ­bevegelse», skriver Mathisen og legger til: «Ja, min opplevelse er at også den såkalt konservative kristne, som ofte har fått merkelappen stivnet og fordomsfull, er minst like aktiv i å diskutere og reflektere (…) og ikke skal frakjennes merkelappen intellektuell. Det må være mulig å fronte et verdiunivers som er kontrært til vårt moderne».


Motvirke splid

Som sjefredaktør («Slipp troen løs», 07.05.16) beskriver Åshild Mathisen nevnte Ronald Fangens ­visjon for avisen som å «i enhver forstand å arbeide i forsoningens tjeneste». Overfor Dagen 19.03.16 utdyper hun at avisens prosjekt har vært å «samle Kristen-Norge­ og motvirke kristen splid». I denne­ ånden vil hun at Vårt Land skal være en «raus felles­arena».

I tiden rundt 2. verdenskrig var det tanken at de teologiske­ ­debattene skulle henvises til tidsskriftene, men i dag mener hun disse debattene er relevante nok til å være i avisen. Én side av historien vil hun likevel videreføre, og det gjelder «kontroversielle teologiske spørsmål»:

«Jeg tenker vi skal være varsomme med å ta stilling, slik Vårt Lands tradisjon er», sier hun til egen avis 18. mars i fjor.

I teologiske spørsmål skal altså­ Vårt Land mer legge til rette for og fremme en bredest ­mulig ­debatt enn selv å mene. Det sikrer samtidig rom for flere i det kristne avis- og bladsegmentet.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 31.01, 2017

Gå til innlegget

Misjonsfolk og klimakamp

Publisert nesten 3 år siden

Det må være lov å ha flere tanker i hodet samtidig og likevel prioritere den ene framfor den andre.

På profilert plass i Vårt Land 20. desember ansvarliggjør kommentator Alf Gjøsund meg på mitt svar til en av hans kolleger i avisa 17. desember. På spørsmål om hvilken betydning jeg mente Den norske kirkes klimaengasjement har hatt for misjonsfolket, ble jeg innledningsvis i artikkelen sitert på at jeg mener det har hatt «stor, positiv betydning og gitt også misjonsfolk økt bevissthet om den bibelske forvaltertanken.»

 

Som jeg reflekterte litt rundt i en blogg på imf.no samme dag som artikkelen sto på trykk, er det utfordrende å skulle uttale seg på vegne av tusenvis av mennesker som regner Indremisjonsforbundet (ImF) som deres organisasjonstilknytning. Telefonoppringningen fra Vårt Land kom – slik telefonoppkall fra oss mediefolk vanligvis gjør – helt uforberedt fra min side.

 

Å være en av dem som svarer på slike telefoner er nå likevel en av de oppgavene jeg har som medieleder, og jeg har ingenting å utsette på det journalisten har gjengitt av mitt svar – tvert imot. Jeg står også fortsatt for det jeg sa. At biskoper og andre kirkelederes engasjement for klimasaken også har vært med på å bevisstgjøre «lavkirkelige og vekkelsesorienterte», som Alf Gjøsund beærer oss med, mener jeg er ganske klart. Jeg knyttet det opp til «den bibelske forvaltertanken», og jeg tenkte da først og fremst på det som står i 1. Mos 1, v. 26-28 om at menneskene skal legge jorden under seg og råde over øvrige skapninger. Jeg mener det de siste årene er skapt en større forståelse – i alle fall hos meg – for de ulike sidene dette inneholder, og at det er positivt.

 

Men så er det altså at Alf Gjøsund går meg inn på klingen – og det ved en gjennomgang av årets flere hundre artikler på sambåndet.no. Der fant han ingen artikler «om klimaet og den bibelske forvaltertanken», påpeker han, og det har han sikkert rett i (vi har publisert en nå (!). Utfra blant annet dette utleder den påtroppende debattredaktøren at «jo nærmere vekkelsestradisjonen en kirke eller organisasjon befinner seg, jo mindre er klimaengasjementet.»

 

Tilsynelatende har altså Alf Gjøsund funnet et åpenbart tilfelle av selvmotsigelse i min uttalelse. Gjøsund velger imidlertid ikke å ta med den andre delen av det jeg sa i intervjuet, og som jeg også er sitert på i artikkelen 17. desember: «Vi kan nok si at intensiteten i engasjementet i klimaspørsmålet ikke har vært så stor blant misjonsfolk. Indremisjonsforbundet har ikke prioritert å sette klimaspørsmål på dagsordenen. Vi har ikke hatt kapasitet til å utvikle egne dokumenter og strategier om dette spørsmålet».

 

Også generalsekretær Erik Furnes i ImF har uttalt seg i tilsvarende ordelag (se dagen.no 04.12.15), med en bibelsk begrunnelse. Mitt svar var altså ikke kun basert på egen magefølelse, og jeg mener det var et ærlig svar.

 

Det journalisten ikke fikk plass til innenfor de tilmålte 5000 tegn, var det jeg sa om at jeg mener Bibelens autoritet og kristendommens plass i samfunnet har vært under et konstant angrep de siste tiårene, og at biskoper og andre kirkelige ledere i for liten grad har stått på den arenaen. Derfor har behovet for at ImF og andre misjonsorganisasjoner fortsatt ivaretar sitt vekkelsesoppdrag og apologetiske ansvar (trosforsvar) bare blitt større de siste årene. Der står vi trygt forankret i Bibelens budskap og Jesu oppdragsbeskrivelse om først og fremst å være vitner om ham som ba oss gå ut og gjøre «alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem (…) og lærer dem» (Matt 28,19-20).

 

Gå til innlegget

Etterlyst: Bibelens Jesus

Publisert rundt 3 år siden

Det er underlig å registrere at det går an å diskutere Jesus i halvannen time nesten uten å forholde seg til hva Bibelen sier om ham.

«Jeg velger den Jesus jeg liker, og jeg mener at det gjør alle andre også. Men ingen har rett til å si at den Jesus de presenterer, er riktigere enn noen annen.» Slik blir musiker og prest Bjørn Eidsvåg sitert av Kristelig Pressekontor fra «Høstens store Jesus-debatt». Debatten ble arrangert av avisen Vårt Land mandag 26. september i Litteraturhuset i Oslo, og jeg fulgte den via internett (med varierende kvalitet på streamingen). Utgangspunktet for debatten er Bjørn Eidsvågs musikkteaterforestilling «Etterlyst: Jesus» på Det Norske Teatret i Oslo.

Syndefallet

Den kjente artisten kunne fortelle at han gjennom intensiv lesing de siste to årene har funnet ut at det er moderne teologer som sier at syndefallsfortellingen (1. Mos 3) ikke er en fortelling om synd og fall, men om å bli voksen, om å stå på egne ben, om å oppdage sin seksualitet og ta egne valg. I forestillingen stiller Eidsvåg spørsmålet om arvesynden da forsvinner.

– Hvis det er sånn at syndefallet blir borte og arvesynden ryker, da ryker også den, for meg, kompliserte og vanskelige tanken om at Gud drepte sin egen sønn for våre synder, sa Eidsvåg i den nevnte debatten.

Eidsvåg vedgår at ondskap finnes.

– Men det jeg spør meg selv om, er om det virkelig er sånn at vi er født onde. Jeg har problemer med at det ligger en ondskap i oss fra vi er små, og at den ondskapen skal ha slikt fokus som den har innenfor den teologien som kirken forfekter, framholder Eidsvåg i KPKs gjengivelse – som bygger på opptak av debatten. (Om arvesynd: Les f.eks. Rom 5,12-21)

Forsoningen

Bjørn Eidsvåg omtaler læren om arvesynd og forsoning som «teologisk fikseri» og har sitt eget syn på hvorfor Jesus døde:

– Jesus døde for visjonen han trodde på. Jo mer jeg makter å ta bort av det teologiske fikseriet, jo tydeligere blir Jesus, og desto lettere blir det å ha ham som frelser, forstått som han som peker på den gode veien, sier Eidsvåg. (Om hvorfor Jesus døde: Les f.eks. Rom 6,10; Heb 7,27 og 9,28; 1. Pet 3,18)

Musikeren og presten fra Sauda har gjort det klart at han mener Jesus var en sosial reformator som kjempet for rettferdighet, og at det var denne visjonen han døde for. Les mer om dette på ImF-bloggen min: Bjørn Eidsvågs Jesus.

– Jeg har funnet ting som har virket veldig forløsende for min del. Nå er det plutselig mye greiere å tro på det, sa Eidsvåg i debatten.

«Klør i øret»

Bjørn Eidsvågs innrømmelse av å «velge den Jesus han liker», og at det han har funnet gjennom sin lesning av «moderne teologer», gjør det «mye greiere å tro på det», er dessverre symptomatisk for vår tid. Til sin unge medarbeider Timoteus skriver Paulus i 2. Tim 4,3-4: «For det skal komme en tid da de ikke skål tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr». Det kan lyde hardt å anvende disse versene på blant andre Bjørn Eidsvågs tanker, men jeg tror dessverre det er nødvendig.

For det er ikke slik det fungerer at man kan velge bort det man ikke liker fra Bibelens budskap. Jo da, man kan legge ulik vekt på ting – det gjør vi alle – og noe må leses i lys av om det tilhører den gamle eller den nye pakt og hvem det er skrevet til. Men man kan ikke late som om det ikke står der. Man kan ikke erstatte Bibelens Jesus med en selvkonstruert person som man liker bedre.

Det vil si; det kan man jo – for Bjørn Eidsvåg og andre har faktisk gjort det, men poenget er at enkeltmenneskers syn og preferanser ikke endrer noe i den allmektige Guds plan for menneskeheten. Gud vil heller ikke unnlate å handle med mennesker fordi de ikke tror på ham. Det kunne vært fristende å sitere fra Salme 2 – om at «Han som troner i himmelen, ler», men jeg tror snarere at Gud gråter, lik Jesus gråt over menneskene i Jerusalem (Luk 19,41-44), over å registrere at mennesker som sier de tror på Ham, gjør Guds frelse irrelevant for seg.

Fortapelsen

Som nevnt er det ikke bare Bjørn Eidsvåg som velger og vraker. Biskop emeritus Tor B. Jørgensen samstemmer i Vårt Land 26. september med Eidsvåg i å ta «et sterkt og tydelig oppgjør med fortapelsesforkynnelsen – forestillingen om helvete som et evig pinens sted som vi bare kan ‘frelses’ fra gjennom omvendelse og tro. (…) For egen del har jeg lenge i forkynnelsen lagt til side alle referanser til den doble utgang», skriver den tidligere generalsekretæren i Det norske misjonsselskap.

Helvetes beskaffenhet skal heller ikke jeg ha sagt så mye om, men de tar på seg et stort ansvar de som avviser Bibelens lære om to utganger av livet – hvorav den ene er uten Gud. Å lulle mennesker inn i en falsk trygghet er ikke spesielt kjærlig. Jesus bruker nesten ufattelig harde ord om det å forføre andre (Luk 17,1-2). (Om helvete: Les f.eks. Matt 10,28; Luk 12,4-5)

Rettferdiggjørelse

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, deltok også i debatten på Litteraturhuset, og han gikk til dels i rette med Eidsvåg:

– Det blir for lett å si at enhver tolkning av Jesus som jeg eller han holder for sann, er like gyldig, sa Nordhaug.

Nordhaug refererte til Peters tale på pinsedagen der han oppfordrer folk til å omvende og la seg døpe så de kan få syndene tilgitt.

– Det jeg savner hos Bjørn, er en forståelse av at evangeliet er en gave. Jeg er enig i at Jesus er en frelser som peker på den gode veien, men vi vet at på den veien kommer vi til kort. Rettferdiggjørelsen av tro uten gjerninger, det ubetingede i evangeliet, synes jeg blir borte i hans Kristus-tolkning, framholdt biskopen.

Bjørn Eidsvågs replikk var avslørende:

– Jeg synes noe av det vakreste vi forvalter, er nettopp nåden og tilgivelsen. Det blir ikke borte, men det blir borte forstått som at Gud krever av oss at vi skal gjøre ham til lags, og at Gud dermed dreper sin sønn for at vi skal tro det, og at det da er det i orden. Jeg tror Gud gjør dette for vår skyld, ikke for sin skyld, sa musikeren og presten fra Rogaland.

For Guds skyld

Ordvalget her får stå for Eidsvågs regning. Den siste setningen i sitatet gir anledning til å komme med ett av det som kunne vært mange eksempler på at Bibelen stort sett ble oversett eller bevisst eller ubevisst motsagt i debatten (i kursivert tekst i parentes har jeg tatt med noen av bibelordene jeg mener det kunne vært henvist til). I Jesaia 43,24-25 trøster Gud israelsfolket med ord også vi som i dag tror på Bibelens ord om Jesus, kan ta til oss: «Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine misgjerninger kommer jeg ikke i hu» (min uthevelse). Slik er Gud.

Kanskje Bjørn Eidsvåg og andre som «grunner (…) på det som fåfengt er» (Salme 2,1), heller skulle bruke tiden på hva den treenige Gud har sagt om seg selv og om oss, gjennom sine redskaper i Bibelen. Den Jesus de presenterer, er faktisk «riktigere enn noen annen», Bjørn Eidsvåg, og du kan fylle resten av ditt liv med å studere det og la det gjøre sin virkning.

Gå til innlegget

Partiet er større enn lederen

Publisert over 3 år siden

Politisk redaktør Berit Aalborg snur saken på hodet i sin kommentar "Skjebnetid for KrF".

Fredag (8. juli) ble det klart at treneren for fotballaget Bryne de siste åtte ukene, Alf Ingve Berntsen, trekker seg med umiddelbar virkning. Resulatene har utebilltt, og "da kommer klubben først", sa Berntsen på NRK Rogalands tv-sending.

Det er en holdning det står respekt av. I Aalborgs stort oppslåtte kommentar i samme dags avis legger hun, uten sammenligning for øvrig, det motsatte til grunn - at lederen kommer før de han eller hun skal lede. Den politiske redaktøren mener at KrF må slutte rekkene bak det hun beskriver som partileder Knut Arild Hareides ønske om "en forsiktig nyorientering i partiets syn på ekteskap".

Dette framstår for meg som et underlig resonnement. Aalborg skriver rett ut at "måten KrF behandler sin leder på etter en krevende homodebatt, kan få avgjørende betydning for partiets framtid. Etter mitt syn er det like gjerne slik at det er måten partilederen behandler partiet på, som kan bli avgjørende.

Snarere enn å være bekymret for hvordan Knut Arild Hareide påvirkes av manglende støtte fra partiet, bør Aalborg reflektere over hva hennes egen avis har funnet ut, nemlig at partiets stortingsrepresentanter er "lunkne til homodebatten" og "tause om programkomiteens forslag til oppmykning av ekteskapspolitikken". Det skulle mer enn antyde at Hareide faktisk mangler støtte i partiet på dette punktet, bortsett da fra medlemmene av programkomiteen. Mener Vårt Lands politiske redaktør at et parti skal forandre mening om vitale spørsmål kun fordi partilederen ønsker det?

Det er ikke uten videre slik at partilederen har avgjørende betydning for hvilken oppslutning partiet oppnår ved valg. Senest i 2015 ble Knut Arild Hareide kåret til valgkampens vinner, men KrF sto likevel nærmest på stedet hvil da velgerne hadde sagt sitt. Fersk partileder Jonas Gahr Støre fikk derimot kritikk i mediene for sin innsats i valgkampen, men Arbeiderpartiet ble valgets vinner.

Etter min mening har Knut Arild Hareide gått altfor langt i å forskottere at programkomiteens forslag faktisk blir vedtatt. Det kan virke som om han forsøker å binde partiet ved hjelp av medieutspill, og at det er dette det nå reageres på. En meningsmåling som ble tatt opp i en periode som inkluderte Hareides deltakelse i Pride-paraden, viste et fall for KrF på et helt prosentpoeng, til 4,4 prosnet, og partiet nærmer seg dermed sperregrensen. Det er altså ikke bare internt i partiet støtten til Hareides utspill om ekteskap er lunken, det kan også virke som om velgerne reagerer.

Jeg tror KrF og dets leder gjør klokt i å tenke over om partiet har potensial til å vinne flere velgere gjennom en endring i synet på ekteskap, enn de partiet står i reell fare for å miste. I dette tilfellet handler det mer om partiets sjel enn om partilederens.   

 

 

  

Gå til innlegget

Når Guds kjærlighet blir vigselsliturgi

Publisert over 3 år siden

Bibelen beskriver homofili som synd. De som står bak forslaget til vigselsliturgi for likekjønnede, har neppe tenkt på at begge de obligatoriske lesetekstene minner oss på nettopp det perspektivet.

Vårt Land skrev 2. juni at 1. Joh 4,7-12 er foreslått som det ene av to bibelavsnitt som skal leses når likekjønnede skal vies i Den norske kirke (som kjent vedtok årets Kirkemøte at liturgien også skal kunne brukes av heterofile). I vers 10 står det slik: “I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder“.

Det greske ordet for kjærlighet som brukes i hele dette tekstavsnittet, er substantivet agape. I Det nye testamente er dette ordet ikke brukt for å beskrive romantisk eller seksuell kjærlighet (det greske ordet som innehar denne betydningen, er eros), men for å uttrykke uselvisk, selvoppofrende kjærlighet fra Gud. Det var den han viste da han, som 1. Joh 4,10 nettopp sier, sendte Jesus til soning for våre synder.

Det er Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) som har lagt fram forslag til liturgi og lesetekster. Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet har sittet i sekretariatet. Han vedgår overfor Dagen 4. juni at bibeltekstene bød på en utfordring: – Vi har ikke veldig mange ekteskapskonstituerende tekster. De få vi har, handler om mann og kvinne, sier han.

Wirgenes er kanskje ikke klar over hvor klokkerent han traff spikeren på hodet med denne uttalelsen. For det er selvsagt ingen overraskelse at nemnda har lett forgjeves. Det som konstituerer ekteskapet i bibelsk forstand, er at det er mennesker av to ulike kjønn som står foran vigselsmannen, én mann og én kvinne.

Den andre leseteksten i liturgiforslaget finner vi i Salme 36,6-10. Nemnda har rykket avsnittet ut av sammenhengen, og det er kanskje ikke bare begrensning i antall lesevers som ligger til grunn for det. For i starten av denne salmen får vi bakgrunnen for nemndas utvalgte avsnitt: David skildrer menneskenes synd (v. 2-5). Som en motsetning til dette, kommer så versene nemnda har valgt seg ut. De begynner slik: “Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre!” (v. 6-7).

Lesetekstene er to sterke og flotte tekstavsnitt. Men de minner oss altså begge om menneskenes synd og Guds selvoppofrende handlemåte overfor den - “han gav sin Sønn, den enbårne” - som Den lille bibel (Joh 3,16) uttrykker det.

At mennesker av samme kjønn lever sammen som mann og kvinne, og får Den norske kirkes velsignelse av det, er ikke etter Guds vilje slik den er framstilt i Bibelen. Det er å bomme på målet, å synde. Slik lærer både Det gamle (GT) og Det nye testamente (NT) i Bibelen oss det (bl.a. 3. Mos 18,22 og Rom 1,26-27). For mennesker som leser sin bibel og tror på det som står der, vil det være alt annet enn kjærlig å legge skjul på dette. I 1. Kor 6,9 beskrives blant annet “menn som øver utukt med menn” som å gjøre noe urett, og at konsekvensen er at de “ikke skal arve Guds rike”. Et større alvor er det ikke mulig å oppdrive.

Begge de foreslåtte lesetekstene bør på denne bakgrunn skape grunnlag for alvorlig ettertanke, også hos medlemmene av Kirkerådet som denne uka sendte forslaget til ny vigselsliturgi ut på høring.

”Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp”, synger David i Salme 36,7 - i sammenhengen for leseteksten fra GT. Guds rettferdighet, Guds dommer. Guds tanker og vilje er slett ikke alltid enkle å forholde seg til. Men Gud har vist oss sin vilje, og Han har vist oss sin kjærlighet til oss - ”sendt sin Sønn til soning for våre synder”, som NT-leseteksten minner oss om. Men da kan vi ikke fortsette å gjøre slik som David beskriver i starten av Salme 36 - å leve på en måte som ikke forholder seg til Guds vilje for våre liv. Vi må lære Ham å kjenne og få del i Hans miskunn (Salme 36,11).

Alle mennesker har samme menneskeverd. Men vi gjør valg som enten er i tråd med eller i strid med Guds vilje. Jesus har sonet for all synd, inkludert den at likekjønnede har levd ut eros-kjærligheten, eller tenker å gjøre det. I stedet for at Den norske kirke legger til rette for og velsigner at mennesker forblir i synden, burde den ha minnet om Guds kjærlighet - agape-kjærligheten - og muligheten for tilgivelse for den som ber om det. Faktisk er det nettopp det de foreslåtte lesetekstene og sammenhengen de står i, gjør, men det er åpenbart ikke slik forslagsstillerne har tenkt at de skal oppfattes.

En versjon av dette innlegget ble publisert i Dagen 07. juni.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1862 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1602 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
24 dager siden / 1575 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1544 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1414 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1296 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1166 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere