Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Drev Jesus med kopiering?

Publisert rundt 6 år siden

Gjentok Jesus ord som andre hadde sagt før ham? Ja, men ikke slik Jens Brun-Pedersen - og andre - hevder i Vårt Land 18. oktober.

Den gylne regel, eller gjensidighetsprinsippet, finner vi i Matteus`evangelium kap. 7 og vers 12. Der sier Jesus det slik (1988-oversettelsen): "Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem!" (se også Lukas 6,31). Disse ordene var ikke Jesus først ute med, hevder pressekontakten i Human-Etisk Forbund - og viser til tenkere ftilbake til 500-tallet f.Kr. Han støttes i dette av professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, Jens Erland Braarvig, og Hans Kvalbein, professor emeritus ved Meninghetsfakultetet. Ofte når Bibelen utfordres (dersom vii altså velger å beskrive dette slik), forundrer det meg hvor lite man er villig til å lete etter de svarene som Bibelen selv gir. Vi kan trolig enes om at Bibelen er det viktigste kildematerialet hva Jesus angår, og da bør vi studere hva den sier. Ifølge Brun-Pedersen og hans meningsfeller i dette spørsmålet, er det altså tankegods fra mennesker utenom persongalleriet i Bibelen som skal ha vært Jesu utgangspunkt når han uttaler disse ordene. Dette slipper de forholdsvis lett unna med i artikkelen i Vårt Land. Men la oss se en gang til på Matt. 7,12. Jesus har nemlig følgende forklarende tillegg: "For dette er loven og profetene". Med "loven" mener han Toraen, eller de fem Mosebøkene. "Profetene" er, etter jødisk tradisjon, profetbøkene i Det gamle testamentet med tillegg av Josva, Dommerne, Samuelsbøkene og Kongebøkene. Dette er altså den kilden Jesus viser til. Det første poenget med dette er at Mosebøkene er anslått å være skrevet på 1400-tallet f.Kr. Av de personene Brun-Pedersen nevner, er det bare Kong Tang som levde tidligere enn dette Han skal ha formulert følgende setning: "Hva du ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg, gjør det ikke mot dem." Han bruker negativ form, mens Jesus bruker positiv. Det neste poenget er at Jesus oppsummerer (Mose)loven når han formulerer denne setningen. Det er altså derfra han henter inspirasjon, om vi skal si det slik. Nærmere bestemt fra 5. Mosebok 6,5: "Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt", og 3. Mosebok 19,18b: "du skal elske din neste som deg selv" (se Matteus 22, 34-40). På den bakgrunn er det at Jesus formulerer Den gylne regel. Men dersom det altså ikke er Kong Tang eller andre tenkere som er kilden, hvorfor innledet jeg med å svare "ja" på spørsmålet om at Jesus gjentok en annen? Fordi Jesus sier det selv, i Johannes 12,49-50: "For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg." En slik kildehenvisning representerer ingen nedvurdering.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere